• B. NAGY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság 2015. május 28-ai ülésén megtárgyalta a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020-as évek közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról szóló H/4581. számú határozati javaslatot. A bizottsági ülés során a tagok megtárgyalták a Fenntartható fejlődés bizottságának 10 pontos módosító javaslatát, amely pontosításokat és nyelvhelyességi módosításokat tartalmazott. Bizottságunk 29 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett fogadta el a háttéranyagban szereplő módosításokat.A javaslatról csak röviden szólnék. Számos hazai és nemzetközi körülmény és kötelezettség sürgette a stratégia megalkotását. Mi is ez a stratégia? Mi is ennek a célja? A nemzeti biodiverzitás-stratégia 2020-ra kitűzött jövőképében azt fogalmazza meg, hogy megállítsuk a biológiai sokféleség csökkenésének és az ökoszisztéma-szolgáltatások további hanyatlásának folyamatát Magyarországon, valamint lehetőség szerint ezek a szolgáltatások még javuljanak is.(Az elnöki széket Sneider Tamás, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)Az előttünk fekvő stratégia, kapcsolódva a nemzeti környezetvédelmi programhoz, a biológiai sokféleség megőrzését tűzte ki célul és arra fókuszál. A bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést 28 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett elfogadta. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
  • MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem kívánom megismételni az általános vitában elmondottakat, a Jobbik továbbra is támogatja ezt a tervezetet. Csak arra akartuk felhívni a figyelmet, amire egyébként a bizottsági ülésen is megragadtuk az alkalmat, hogy jó lenne, ha az ilyen stratégiák mögött kormányzati szándék is meghúzódna, és nemcsak a szép szavak szintjén találkoznánk vele, hanem bizony megfelelő költségvetési források is lennének csoportosítva mellé. Akkor, úgy gondolom, évről évre hasonló javaslatokat úgy tudnánk megtárgyalni, hogy mindig egy kicsit előbbre lépnénk, mindig egy kicsit a jövőbe tudnánk tekinteni, és a reális célok kitűzése után a megvalósítás is megtörténne. Azt hiszem, akkor mindegyikünk sokkal kellemesebben tudna egy-egy ilyen vitában részt venni, és sokkal felemelőbb érzés lenne ezek után megszavazni, hiszen tudnánk, hogy van mögötte biztosíték, van mögötte forrás és kormányzati akarat. Erre csak felhívtam volna most a figyelmet, és ahogy mondtam, megszavazzuk. Köszönöm. (Szórványos taps a Jobbik soraiban.)
  • HERINGES ANITA (MSZP): Köszönöm szépen a szót. A benyújtott határozati javaslat mellékletét képező, a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakára szóló nemzeti stratégia számunkra is elfogadható. Abban reménykedünk csak, hogy ez nemcsak mese, nemcsak arról van szó, hogy a papír mindent elbír, mert amit az elmúlt öt évben önöktől láttunk, az Orbán-kormánytól, az hitelteleníti elég erőteljesen a leírtakat. Tényleg reménykedünk, hogy nemcsak egy mesét látunk, hanem be is tartják, bár azt tudjuk, ugye, hogy az emberek már nem hisznek önöknek.Nehéz komolyan venni a kormányzati szándékot akkor, amikor az elmúlt években a környezetvédelmi intézményrendszer lerombolásának lehettünk tanúi. Ugye, önök tönkretették és beszántották Kishantost, tönkretették és beszántani készültek a nemzeti parkokat, amiben, reméljük, a nemzeti parkok igazgatóságát most megmentik, és ez nem önökön fog múlni. A kormányzati politikára rendkívül jellemző módon a stratégia megvalósításának, végrehajtásának ellenőrzése nem játszik a javaslatban. Szerintünk a 2017-es jelentés nagyon kevés ehhez. Éppen ezért reménykedünk, hogy amit leírtak, életükben először most be is tartják, és akkor elfogadható a frakciónk számára. Ezért fogjuk támogatni. Reméljük, hogy nem az elmúlt öt év politikáját folytatják a jövőben. Köszönjük. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)
  • V. NÉMETH ZSOLT földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Magyarország 1993 óta részes fele a biológiai sokféleség egyezménynek, amelyet 20 éve, az 1995. évi LXXXI. törvénnyel hirdettünk ki. Az egyezmény előírása értelmében minden részes félnek, így hazánknak is nemzeti stratégiát kell kidolgoznia a biológiai sokféleség megőrzésére, fenntartható hasznosítására. Mivel az előző stratégia időtávja 2009-től 2014-ig tartott, a múlt évben lejárt, ezért vált szükségessé annak felülvizsgálata, megújítása. Nemzetközi és európai uniós kötelezettségvállalások születtek időközben, amelyeket be kellett építeni az új stratégiába. Kiemelt célja, hogy a tagállamok, így hazánk is 2020-ra megállítsák, hangsúlyozom, megállítsák a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztéma-szolgáltatások hanyatlását, és az élőhelyeket a lehetőségekhez mérten helyreállítsák.És itt térnék ki az itt a hozzászólásokban a támogatások mellett megjelent kritikákra is, amelyekről azért hadd mondjam el, hogy ha nagyon-nagyon sokszor is elmondják, akkor sem igaz az, hogy az elmúlt öt esztendőben ezen a területen a kormányzat nem tanúsított volna kitüntetett figyelmet. Jó néhány fejlesztésre hadd mondjak példát. Ez idáig több mint 118 ezer hektáron célterületként javult az élőhelyek minősége, hat erdei iskolát újítottunk fel ebben a programban, három történeti kertet, 31 élőhely-rekonstrukció volt közel 70 ezer hektáron, 13 élettelen természeti érték, így például barlangok vagy kunhalmok megújítása folyt, 10 vonalas létesítménynél a középfeszültségű vezetékeket madárvédelmi szempontból a föld alá helyzetük, és 31 helyen úgynevezett kezelési infrastruktúra-fejlesztés történt, ami olyan 50 ezer hektárt érint.Ugyanilyen terveink vannak az elkövetkező esztendőkre is, ahol egyrészt a KEHOP forrásaiból újabb 100 ezer hektáron fog javulni a környezeti állapot, és mindezek mellett a gazdaságfejlesztési innovációs operatív programból mintegy 15 milliárdnyi támogatást kapnak a nemzeti parkok, hogy a látogatóközpontjaikat megújítsák. Tehát szó nincs arról, hogy a környezet ügye háttérbe lett volna szorítva akár az elmúlt esztendőkben és háttérbe lenne szorítva a következő években is. Úgyhogy ezekkel a kiegészítésekkel, úgy vélem, talán Heringes Anita képviselőtársamat is meg tudom győzni, hogy támogassák ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen a figyelmüket.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a biológiai sokféleség megőrzésének 2015-2020 közötti időszakra szóló nemzeti stratégiájáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Az előterjesztés H/4581. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Fenntartható fejlődés bizottsága mint kijelölt bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát H/4581/4. számon, jelentését pedig H/4581/5. számon megkapták. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata H/4581/7. számon, összegző jelentése pedig H/4581/8. számon a honlapon elérhető. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Erre összesen 15 perc áll rendelkezésre. Most megadom a szót B. Nagy László képviselő úrnak, a bizottság előadójának. Tessék, parancsoljon! (21.00)
  • ELNÖK: Köszöntöm képviselőtársaimat. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni. (Jelzésre:) Nem kíván felszólalni. Bejelentem, hogy a kijelölt Fenntartható fejlődés bizottsága visszavonta a korábban megnevezett előadóját. Ennek köszönhetően most képviselői felszólalások következhetnek, ha van, aki jelentkezik. Magyar Zoltán képviselő úrnak adom meg a szót.
  • ELNÖK: Köszönjük. Most Heringes Anita képviselő asszonynak adom meg a szót.
  • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Ha nincs további hozzászólási szándék, akkor a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) Államtitkár úr jelentkezik, öné a szó.