• VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság 2015. június 4-i ülésén megtárgyalta a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló T/2379. számú törvényjavaslatot. A bizottsági ülés során a bizottsági tagok megtárgyalták a Kulturális bizottság egypontos módosító javaslatát, illetve a Törvényalkotási bizottság saját, kilenc pontból álló módosító javaslatát, amelyet bizottságunk 22 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadott. A javaslat célja, hogy a megyei hatókörű városi múzeumok és a megyei könyvtárak feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyontárgyak a vagyonátadást igénylő fenntartó önkormányzatok tulajdonába kerüljenek, ezzel elősegítve a kötelező feladat hatékonyabb ellátását. A korábbi megyei fenntartó egy átmeneti ideig a megyei intézményfenntartó központon keresztül kapott irányítást, fenntartási lehetőséget, és most már a megyei jogú városok és a megyeszékhelyek tartják fenn a könyvtárakat és a múzeumokat is. A jelen indítvány rendezi, hogy ne csak a fenntartói kötelezettségeket, hanem a fenntartó a vagyontárgyakat is kapja meg, így a megyei jogú városok önkormányzata tulajdonhoz jusson. Összegzésképpen a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést 23 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta. Kérem a tisztelt Házat a törvényjavaslat támogatására. Köszönöm szépen figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Az idő előrehaladtára való tekintettel igyekszem viszonylag rövid lenni, már csak azért is, hiszen a vitát már itt az Országgyűlésben is, illetve a Kulturális bizottságban is lefolytattuk. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata, mint a képviselőtársaim is olvashatták, döntően szövegpontosító, technikai, illetve nyelvi jellegű. (23.30)Ezek a módosítások érdemben nem változtatták meg a törvényjavaslatot. A törvény mellékletében felsorolt megyei könyvtárak, múzeumok ingyenesen a fenntartó önkormányzatok tulajdonába kerülnek. Fontos megemlíteni, hogy a törvényjavaslat mellékletéből kikerült két intézmény. Az egyik a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, amely Békés városában a 3905/2 helyrajzi számú ingatlant jelenti, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, amely a Nyíregyházán található 6176/3/G/1 helyrajzi számú ingatlant jelenti. A könyvtárral, illetve a helyi múzeummal közösen használja ezt az ingatlant a levéltár, ezért nem indokolt ezen két ingatlan önkormányzati tulajdonba adása.A sajtóban az elmúlt időszakban több alkalommal is napvilágot látott, hogy a Fidesz kigyomlálja a kétharmados szabályokat a törvényjavaslatokból. Ezt ebben az esetben szeretném mindenképpen cáfolni, már csak azért is meg kell hogy jegyezzem, hogy a korrekciók során áttekintettük a kétharmados szavazással érintett paragrafusok, bekezdések körét, az összegző módosító javaslat pedig tükrözi, hogy mely tekintetben találtuk megalapozottnak a korrekciót. Összességében további két paragrafus esetében láttuk indokoltnak a kétharmadosság kimondását azért, mert ez összhangban van az állami vagyon sorsáért viselt felelősséggel.Úgy vélem, tisztelt képviselőtársaim, hogy az önkormányzatok jó gazdái lesznek ezeknek az intézményeknek, a döntéssel, immár az épület, a benne lévő vagyontárgyak és a működtetés egy kézbe kerülésével megnyílik a lehetősége annak, hogy az intézmények szakmai igényei szerint történjen az épületek fejlesztése, korszerűsítése, és az önkormányzatok hozzáférhessenek az ehhez szükséges forrásokhoz is.Abban kérem valamennyi parlamenti frakció, illetve képviselőtársam támogatását, hogy ez a cél megvalósulhasson. Elfogadásra javaslom a törvénymódosítást, a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. HOPPÁL PÉTER, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Valóban, akik az elmúlt hónapokban, hetekben végigkövethettük a vitát, érzékelhettük, hogy árnyalatnyi különb­ségekkel és néha közepes vagy magasabb színvonalú felkészültséggel ellenző vélemények is megjelentek a törvény mentén, azonban a szándéka az előterjesztőnek egyértelmű, amit a kormány mindvégig támogatni tudott, miszerint a kulturális decentralizáció jegyében ezek a bizonyos megyei könyvtári feladatokat, illetve megyei hatókörű múzeumi feladatokat ellátó ingatlanok jó, ha a fenntartói jog delegálása után immár odakerülnek azokhoz, akik használják ezeket az ingatlanokat. Tehát valóban, a 19 megyét áttekintve egy nagyon jelentős ingatlankataszter, ingatlanlista áll a törvény mellékletében, a módosítás mellékletében, amelyek odakerülnek az önkormányzatokhoz, megyei jogú városok önkormányzataihoz.Azt gondolom, hogy a részletes vitát lezáró bizottsági módosító indítvány szövegpontosító jelzéseit is, illetve a Törvényalkotási bizottságban megjelent, sarkalatos szabályokat is rögzítő módosító indítvány is javára vált az előterjesztésnek. Bízunk abban, hogy az Országgyűlés támogatni tudja, a kormány támogatta az előterjesztést. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak azt szerettem volna jelezni, de udvariasan, hogy igazából mindent elmondtam. Ha lesz vagy kialakul vita, akkor nagyon szívesen részt veszek. Egyelőre ennyit szeretnék most. Köszönöm.
 • IKOTITY ISTVÁN (LMP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! A törvényjavaslat beterjesztése óta közel fél év telt el, míg eljutottunk a mai összegző vitáig. Ha a törvénygyár szokásos rohamtempóját nézzük, ez mindenképpen szokatlan. Az előttünk fekvő javaslat összességében pozitív, hiszen egy bonyolult helyzeten javítana, tenné ezt egyszerűbbé. Jelenleg van egy háromszereplős megoldás a kulturális intézmények mindennapos működésében, miszerint az állam a tulajdonos, az intézmények a vagyonkezelők, az önkormányzatok pedig a fenntartók. A módosítás célja, hogy a megyei múzeumokat és a könyvtárakat fenntartó önkormányzatok tulajdonába kerüljenek a fenntartást szolgáló ingatlan vagyontárgyak. A javaslathoz benyújtott összegző módosító javaslat sem változtatna ezen. A nyelvhelyességi korrekciókon túl a jogszerkesztési eljárásoknak való megfelelést, illetve a vagyontárgyak átadása miatti sarkalatosságot rögzíti.Az elmúlt időszakban rengeteget változott a könyvtárak és múzeumok helyzete, ez komoly problémákat okozott. Reméljük, végre megnyugtatóan rendeződnek ezek a kérdések, hiszen fontos szempont, hogy kiszámítható, biztonságos környezetben működhessenek ezek az intézmények. Ugyanakkor a vagyontárgyak átadása önmagában nem lesz elég. Továbbra sem fogunk elérni változást pluszforrások érdemi bevonása nélkül. Hiába a vagyontárgyak átadása, ha azok kiállítása, de még szakszerű elhelyezése is komoly anyagi nehézségekkel jár. Mennyire lehet sikeres a helyi kulturális intézményrendszer működtetése a jelenlegi, egyébként is forráshiányos önkormányzati rendszerben? Elismerjük, hogy konkrét helyi kultúrpolitikai célokra a közelmúltban nyíltak meg források, egy-két milliárd forintról beszélünk. A korábbi elvonásokat ez sajnos nem pótolja. A meggyengített önkormányzati rendszerhez képest ezek nagyságrendekkel alacsonyabb mértékű beruházások, támogatások.Tisztelt Ház! A Lehet Más a Politika abból indul ki, hogy fel kell lendíteni a helyi kulturális életet. Mindig elmondjuk, hogy Magyarországon jelenleg több millió emberhez nem jutnak el az alapvető kulturális javak. A kulturális értékteremtésben pláne nem tud részt venni a fél ország, holott ez is ugyanolyan fontos lenne. És sajnos hiába hangoztatja újabban már kulturális államtitkár úr is ezeket a célokat, ha erre érdemben nincs forrás. Másrészt pedig a kormány teljes gazdaság- és társadalompolitikája szembemegy mindezzel. Az oktatás lebutítása, a magyar munkaerő multinacionális vállalatoknak vagy haveri oligarcháknak való kiszolgáltatása, az összeszerelő ország erőltetése homlokegyenest az ellenkező irányba mutatnak. Az a csekély összeg, amit a könyvtárak fejlesztésére fordítottak a közelmúltban, az sem lehet így igazán hatékony kulturális beruházás.Az LMP szerint a könyvtárak és múzeumok valóban fontos szerepet játszhatnának a helyi kulturális élet fellendítésében, de ehhez teljesen más kormányzati vízióra lenne szükség. A félmegoldások és kormányzati lépésekkel inkompatibilis kultúrpolitikai retorika érdemi eredményt nem fognak hozni. Támogatjuk a törvényjavaslatot, mert fontos a vagyontárgyak átadása, visszaadása helyi szintre, de azért azt is látjuk, hogy ezzel legfeljebb egy kis lépést tehetünk előre. Gondoljanak csak bele! Az összeszerelő ország diákjai, akik már 16 évesen kikerülnek az iskolapadból, vagy akik gimnáziumok helyett szakiskolákba lesznek terelve, ők vajon milyen eséllyel fognak tömegesen kulturális intézményeket, könyvtárakat, múzeumokat láto­gatni? Ők milyen eséllyel fognak részt venni a kulturális értékteremtésben?Tegyünk egy gondolatkísérletet! Vegyük azt, hogy az L. Simon László- vagy Hoppál Péter-féle kultúrpolitika holnaptól nem a százmilliárdos megalomán kulturális beruházásokat támogatja elsősorban, mint amilyen a múzeumi negyed vagy a budai Vár, amely csak egy szűk réteg számára lesz hozzáférhető, hanem az ország azon felére koncentrál, akik tényleg semmilyen kulturális értékhez nem jutnak hozzá. Vegyük azt, hogy valóban ez lesz a fontos, hogy Magyarország minden részébe, minden településre eljussanak a kulturális programok, kulturális terek épüljenek, ahol egy kreatív, alkotó folyamat keretében mindenki megismerheti a múltbeli és kortárs művészeti értékeket, sőt mindenki saját maga is részt vehet a jelen és a jövő kultúrájának építésében. Sajnos ilyen oktatáspolitika, ilyen társadalompolitika, ilyen gazdaságpolitika mellett az egész alig fog érni valamit, sajnos.Ahogy elmondtam, a javaslatot a Lehet Más a Politika támogatni fogja, a decentralizáció, a szubszidiaritás elve mindenképpen indokolják ezt. Köszönöm a figyelmüket.(23.40)
 • KUNHALMI ÁGNES (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A jobboldali kormány kétharmados többséggel elfogadható törvényhez kér tőlünk támogatást, hiszen nincs kétharmados többsége. Az Orbán-kormány saját hibáját kívánja helyrehozni, hiszen a javaslat arról szól, hogy a könyvtárak és a múzeumok ingatlanjai után végre az ingó vagyon is az önkormányzatokhoz kerüljön. A jelenlegi helyzet ugyanis működésképtelen. Ebben a jelenlegi modellben az állam, az önkormányzat és az intézményi vagyonkezelő közösen befolyásolják a múzeumok és a könyvtárak sorsát. Ez nemcsak hangzásra bonyolult konstrukció, de a gyakorlatban is az, ahogy a javaslat indoklásában írják, így nagyon bonyolultak lesznek az egyeztetések, így nagyon nehéz fejleszteni, pályázni, de még működtetni is. Nehéz tehát vitatkozni azzal, hogy a módosításra bizony szükség van. Ez még akkor is igaz, ha az ellenzéki képviselőknek jólesne, ha a kormány legalább egyszer elismerné saját hibáját.Érdemes azonban néhány szó erejéig kitérni a tágabb környezetre is. Magyarországon 2010 óta államosítási hullám söpör végig, állami fenntartásba kerültek iskolák, kórházak. Országos politika lett az esztelen központosítás, mindent felül döntenek el, és a csúcsintézmények vezetésében fideszes politikusok vagy Fidesz közeli emberek ülnek. Ez a modern feudalizmus, amelyben ahhoz is egy hűséges ember beleegyezése kell ma már, hogy egy gyerek az általános iskola A osztályából B osztályba léphessen. Vicces! Hamar világos lett ugyan, hogy ez a modell működésképtelen. A politikai kontroll gyakorlására megfelelő eszköz az állam piramisszerű felépítése, normális ország építésére aligha.Ha ezt már a kormánypárt is belátja, hiszen maga államtitkár úr is most már decentralizációról beszél, az remek dolog, de akkor érdemes lenne megteremteni annak a lehetőségét is, hogy az iskolák is újra önkormányzati kézbe kerüljenek. Kérem, gondolkodjanak el rajta, ha már az elmúlt hetekben-hónapokban kezdenek megvilágosodni; legalább azok az iskolák, melyeket az önkormányzat maga akar fenntartani. A központosítás, az államosítás, a minden feletti kontroll megbukott. Ahogy megbukott az a modell is, hogy a Fidesz az emberek megkérdezése nélkül sürgősséggel, egyéni képviselői indítványként terjeszt be törvényeket. Nem szükséges itt ecsetelnem, milyen pénzügyi gondokkal küzd egy átlagos megyei könyvtár vagy múzeum, hogyan kényszerülnek a tudományos főmunkatársak teremőri feladatokat ellátni, hogy milyen siralmas viszonyok uralkodnak az ágazatban. Ha tehát ez a kormány kétharmados törvényhez kér támogatást, azért érdemes kínálnia is valamit a társadalom számára. Például azt, hogy valódi egyeztetést folytat az érintett szereplőkkel. A kormány dolga meghallgatni a múzeumok, a könyvtárak vezetőinek, munkatársainak problémáit, és nem egyéni képviselői indítványként terjeszteni be a javaslatot. Ebből a gyakorlatból az ország is sokat tudna profitálni. Tudják, most már az odafigyelés politikáját kellene folytatni az erő politikája helyett. Legalábbis ezt mondta a miniszterelnök. Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm, hogy meghallgattak. (Dr. Józsa István tapsol.)
 • SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Ígérem, csak röviden, csak egyetlenegy dologról szeretnék beszélni. Hegedűs Lorántné és Apáti István képviselőtársam benyújtott egy módosító javaslatot, amit önök nem fogadtak el, egyébként ki fogjuk kérni majd külön szavazásra. Ez a módosító javaslat kapcsolódik ahhoz, amiről Ikotity István is beszélt, hogy ugye, át lehet adni ezeket az ingatlanokat, meg is értjük a célt, hogy miért adják át ezeket az ingatlanokat, hogy megkönnyítsenek bizonyos pályázatokon való elindulásokat és hasonlókat, de ugye, kérdés az, hogy milyen források állnak rendelkezésre az önkormányzatoknál. Éppen ezért lett volna célszerű az, hogy ezeket az ingatlanokat önök a terhekkel együtt kívánják átadni, és ezért is nyújtottunk be egy módosító javaslatot, hogy per-, teher- és igénymentesen adják át az ingatlanokat. Ezeket elősegítené, a célt is, hogy pályázni tudjanak, ugye, mondjuk, az önkormányzatok, vagyis a múzeumok és a megyei könyvtárak. Tehát én azt kérném önöktől, hogy vagy válaszoljanak rá, hogy miért nem lehet elfogadni ezt a módosító javaslatot, vagy pedig, amennyiben esetleg még nyitottak rá, kikértük külön szavazásra, akkor lehetne ezen bármit is változtatni. Hiszen ugye, egyértelmű volt, hogy az átadásra kerülő ingatlanok tekintetében véleményünk szerint nem méltányos az a helyzet, hogy az átvevő önkormányzatok az ingatlanokkal együtt azok terheit is örökségbe kapják, és ahogy a települési önkormányzatok adósságait is átvállalta az állam, úgy azt gondoljuk, hogy az átadásra kerülő ingatlanok tekintetében is átvállalhatná ezeket a terheket, ezzel könnyítve mind az önkormányzatok, mind pedig a múzeumok és a könyvtárak működését, és mint mondom, elősegítve valóban azt a célt, amit önök meghatároztak, hogy a pályázatokon is könnyebben el tudjanak indulni. Erre várom esetleges válaszát államtitkár úrnak. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiból.)
 • DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nem igazából érzem hivatottnak magam, hogy ehhez a napirendhez szóljak; hacsak annyi kötődésre nem utalnék, hogy édesapám ‑ Isten nyugosztalja ‑, aki matematika-fizika tanár volt, igen jó barátságot ápolt László Gyula régész professzor úrral, aki a magyarok hazai emlékeit kutatta, ásta ott a szülővárosom, Csongrád mellett, Felgyőn is évről évre, és nem lenne a múzeumi területen számos személyes ismerősöm, akik nem úgy élték meg ezt az elmúlt negyed vagy fél évtizedet, mint a múzeumok életében egy kedvező vagy sikeres időszakot. Nem szeretnék olcsó sikereket elérni itt a retorikában, amikor azt mondom, hogy nem kellett volna az ellenzék érveit olyan nagy mellénnyel lesöpörni, hogy a nép már véleményt mondott, itt vagyunk a kétharmados többséggel. Mi tudjuk, számtalanszor hallottuk ezt, hogy nem kell itt vitatkozni, hát a nép tudja, hogy kiket választott, különben nem kaptak volna kétharmadnyi szavazatot. Tehát én nem akarom ezt mondani; mint ahogy a katonaságnál sem volt szabad káromkodni, ezért azt mondtuk, hogy ne ez meg ez történjen, de azért egy ilyen napirendnél, amikor jelentős korrekcióra, a korábban nehezen működőképessé vagy ‑ nem akarok túlozni ‑ működésképtelenné tett intézmények működési lehetőségének a szabályozási oldalról történő javításáról van szó, akkor nagyon kérem önöket itt a többségi oldalon ‑ bár momentán kisebbségben vannak, államtitkárral együtt is talán hárman ‑, hogy gondolkodjanak el a jogalkotásnak meg a szabályozásnak az etimológiáján, hogy milyen rössel, milyen vélemények meghallgatásával hogyan kellene egy ilyen kényes, a nemzet kultúráját jelentősen érintő területet ‑ mint múzeumok, könyvtárak, kulturális intézmények szabályozását ‑ intézni.És ha tényleg ennyire buzog önökben a nemzeti elkötelezettség, mint ahogy azt minden kifejezésükben használják ‑ bár például, hogy a dohánybolt mitől nemzeti, az szerintem inkább lejáratása ennek a szónak, mint érdemi kezelése ‑, akkor legalább az ilyen területeken próbálják a szakmát összehívni, próbálják az ezzel foglalkozó ellenzéki képviselőket összehívni. Tehát, ahogy a miniszterelnök uruk próbált önkritikus lenni a legutóbbi beszédében, próbálják önök is megtalálni azokat a területeket, ahol arcvesztés nélkül tudnak önkritikusak lenni, sőt talán az érintettek örömére tudnak korrigálni. És hogyha ezeket a korrekciókat napirendre veszik, akkor ne azzal a metodikával álljanak hozzá, mint ahogy a hibákat elkövették, hanem úgy, mint amit akkor is javasoltunk, hogy beszéljenek az érintettekkel, ne lekezelően, hogy meghívnak hármat, kiválasztva valamilyen szempont alapján, hanem széles körrel, parlamenti bizottságokban érdemi vitát folytassanak. Tehát tegyenek úgy, mint egy kultúrlény, aki elkötelezett aziránt, amivel foglalkozik. Köszönöm, elnök úr. (23.50)
 • SIMON RÓBERT BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Igyekszem röviden válaszolni. Ikotity István képviselő úrnak köszönöm a gondolatait, és tulajdonképpen úgy értékelem, hogy támogatni fogják a törvényjavaslatot. Ezt külön köszönöm. A Szocialista Párt képviselőinek szintén köszönöm a gondolatait. Itt felmerült az Józsa István részéről, hogy a szakmát összehívni. Ez megtörtént ebben az esetben. Egész pontosan úgy indult, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetsége felé indították el az önkormányzatok ezt az igényt, és ezt követően részletes egyeztetés volt, és még az utolsó hónapokban is, hiszen azok a korrekciók, amik bekerültek a törvénybe, amit felolvastam, hogy a két ingatlan esetében nem kerül átadásra sor, hiszen többféle funkciót látnak el, ennek az egyeztetésnek a következménye. Szilágyi képviselő úrnak pedig, hogy tehermentesen: őszintén szólva, még nekem is tetszett ez a gondolat, amikor képviselő úr ezt az első alkalommal felvetette, de a gyakorlatban nem lehet lebonyolítani, hiszen ha például magasságkorlátozás van egy ingatlanon vagy egy telki szolgalmi jog, akkor az is törlésre kerül. Tehát képtelenség a gyakorlatban ezeket ilyen értelemben lebonyolítani, ezért nem került sor ennek a befogadására. Semmi más oka nem volt, tehát nem politikai, hanem alapvetően szakmai. Köszönöm a pozitív hozzászólásokat, és bízom abban, hogy a törvény a holnapi nap folyamán elfogadásra kerül. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezt alapvetően az önkormányzatok kezdeményezték, amit az állam, illetve az államtitkárság maximálisan támogatott, és ilyen értelemben egy egységes tulajdonszerkezet alakul ki ezen a területen. Köszönöm államtitkár úrnak és munkatársainak is a tevékenységét, a szakmai munkát, amit a törvény előkészítésében végeztek. Köszönöm a figyelmet. (Taps a Fidesz soraiban.)
 • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Soron következik a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Kósa Lajos, Halász János, Horváth István, Simon Róbert Balázs, Vantara Gyula képviselők önálló indítványa T/2379. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Kulturális bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát T/2379/4. számon, jelentését pedig T/2379/5. számon megkapták. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/2379/7. számon, összegző jelentése pedig T/2379/8. számon a honlapon elérhető.A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Ennek keretében megadom a szót Vécsey Lászlónak, a bizottság előadójának.
 • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni a vita elején. (Jelzésre:) Megadom a szót Simon Róbert Balázs képviselő úrnak.
 • ELNÖK: Kérdezem, a kormány részéről kíván-e hozzászólni államtitkár úr. (Jelzésre:) Megadom a szót Hoppál Péter államtitkár úrnak.
 • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt Kulturális bizottság előadót nem állított, így most a képviselői hozzászólások következhetnek. Megkér­dezem Simon Róbert Balázs képviselő urat, hogy megint kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) Igen, jelzi, öné a szó, képviselő úr.
 • ELNÖK: Köszönjük. Most Ikotity István képviselő úrnak adom meg a szót.
 • ELNÖK: Most megadom a szót Kunhalmi Ágnes képviselő asszonynak, az MSZP részéről.
 • ELNÖK: Most megadom a szót Szilágyi György képviselő úrnak, a Jobbik részéről.
 • ELNÖK: Most megadom a szót Józsa István képviselő úrnak, az MSZP részéről.
 • ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Kérdezem,hogy kíván-e még valaki hozzászólni a vitához. (Nincs jelentkező.) Ha nem, akkor a vitát lezárom, és megadom a lehetőséget az előterjesztőnek, Simon Róbert Balázsnak, hogy válaszoljon az elhangzottakra.