• SALLAI R. BENEDEK (LMP): Nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Nagyon-nagyon nehéz úgy beszélni egy témáról, hogy ne ragadjunk le egy másiknál, és az ökológiai gazdálkodás kérdése pont egy ilyen téma. Nem Kishantos az, amiről beszélnünk kell, hiszen az mindössze egy jelkép arra, hogy az ökológiai gazdálkodás esélyei miként alakulnak Magyarországon jelenleg. Az ökológiai gazdálkodás fejlesztéséért című dokumentum, amelyet 2014 és 2020 közötti stratégiai tervként, nemzeti akciótervként fogadott el a Vidékfejlesztési Minisztérium idén, nagyon sok lehetőséget feltár abban az irányban, hogy miként lehet mindazokat a gondokat, amelyek ma felmerültek, részben kezelni. Felmerült, hogy milyen az iskolai élelmezés, hogyan jutnak gyerekek alapvető élelmiszerhez, felmerült a bűnözés, felmerült a szegénység kérdése. Mindezekben, úgy érzem, az okozatokat kezeljük azáltal, hogy alapvetően nem arra irányul, hogy miért nincs elég munkahely, miért nincs az embereknek elég munkájuk, és miért nincs elég foglalkoztató hatása a vidéki térségekben annak a mezőgazdaságnak, amely korábban évszázadokig megfelelő mennyiségű munkahelyet tudott teremteni a vidék népességének. Az ökológiai gazdálkodásban nagyon-nagyon sok foglalkoztató potenciál rejlik annak nagyon magas élőmunkaigényéből adódóan, és ennek megfelelően a magyar kormányzat 130 ezer hektárról 300 ezer hektárra kívánja növelni 2020-ra az ökológiai gazdálkodásban részesült területek arányát. Azt gondolom, hogy az akcióterv nagyon sok részével egyet lehet érteni, ez a mennyiség viszont nem kellően ambiciózus, sokkal gyorsabban el lehetne ezt érni. Arra lennék kíváncsi, tisztelt miniszter úr, hogy megvan-e az a stratégia, amely munkahelyteremtő szándékkal és munkahelyteremtő potenciállal teremti meg az akcióterv végrehajtásához szükséges feltételeket, és a tisztelt miniszter úr, illetve a tárcája tudja-e érdemi munkával segíteni azt, hogy ezek vidéki munkahelyként mielőbb létrejöjjenek. (Taps az LMP padsoraiból.)
  • DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Nagyon örülök annak, hogy felvetette a biogazdálkodás, a bioélelmiszerek témáját, ezt a fontos területet, és örülök annak is, hogy az említett cégtől el tudja vonatkoztatni, hiszen sokkal fontosabb, sokkal nagyobb lélegzetű feladatról van szó. Tisztelt Országgyűlés! Nagyon fontos, hogy a biotermelésre egy olyan stratégiával, egy olyan munkatervvel rendelkezzünk, amely lehetővé teszi, hogy növeljük a bioélelmiszerek arányát, mennyiségét és minőségét is. Ezt az érintett gazdálkodókkal, családi gazdaságokkal, bioélelmiszer-forgalmazókkal, -feldolgozókkal egyeztetve készítettük el. Hosszú időszakot igényelt ez az egyeztetés, mert meg kellett teremteni hozzá az ágazat szereplőinek egyetértését. Erre vonatkozóan rendeletalkotás is történt, hiszen nagyon fontos az, hogy ha egy vásárló bioélelmiszert vesz, akkor az tényleg az legyen, ha a védjegy mögötti terméket nézzük, annak összhangban kell lennie az elvárásokkal, és olyan minősítő szervezeteink vannak, amelyek ténylegesen ellenőrzik, vagy legalábbis fontos, hogy ellenőrizzék a termelőket, hogy ellenőrzött biogazdaságból kerüljön az élelmiszer az asztalokra. Nagyon fontos az, hogy a közbenső lépések is kidolgozottak, helyesek legyenek. A minősítési rendszer a termelést kontroll alatt kell hogy tartsa, a gazdapiacokat, amelyeket a kormány több rendelettel hozott helyzetbe, folyamatosan támogatnunk kell reklámeszközökkel, a termékek népszerűsítésével és a tudatos fogyasztásra való neveléssel is. Hiszen jól tudjuk, hogy a tudatos vásárló, a tudatos fogyasztó az, aki megkeresi a bioterméket, megkeresi köztük a magyar élelmiszereket is. Örömmel szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy a magyar fogyasztók, vásárlók 50 százaléka még akkor is a magyar élelmiszert veszi meg, ha az drágább, és ez érvényes a biotermékekre is, amelyek gyakran magasabb árfekvésűek. Köszönöm. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Bocsánatot kérek, miniszter úr, ha félreérthető voltam. Én nem pusztán a bioélelmiszerek piacrajutási esélyeiről akartam szólni, hanem a magasabb foglalkoztatási potenciállal rendelkező vidéki gazdaságok esélyeiről, arról, hogy mik azok az ágazatok, amelyek több munkahelyet tudnak teremteni. Amit szívesen hallanék a miniszter úrtól, ha lehetséges, az az, hogy a következő földpályázatok ügyében miként jussanak előtérbe azok a pályázók, akik esetleg magasabb foglalkoztató potenciállal rendelkező ágazatokat kívánnak képviselni. Mindezekre, amik most elhangzottak, válaszként elmondható, hogy részben az elmúlt négy évben is lett volna mód, de elfogadom, hogy most fogadta el ezt az akciótervet a kormány, és elfogadom, hogy a következő négy évben valósítsák meg mindezt. Viszont nagyon jó lenne, hogy a következő 40 ezer hektár, aminek lehet hallani az esetleges pályáztatásáról, esetleg úgy kerülne kiírásra, hogy abban a korábbi gyakorlattól eltérően a magasabb foglalkoztató potenciállal rendelkező ágazatok és a biotermelést, magasabb értéket képviselő élelmiszergyártást elért ágazatok előtérbe helyeződhetnének. Köszönöm szépen. (Taps az LMP padsoraiból.)
  • DR. FAZEKAS SÁNDOR földművelésügyi miniszter: Köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Nyilván valamennyien tisztában vagyunk a műfaji korlátokkal, hogy egy ilyen időkeretben milyen mélységig lehet egy témát elemezni. Egy dolog biztos: az agrártámogatásoknál, a különböző pályázatoknál pluszpontot kapnak a biotermeléssel foglalkozók, azt vállalók. A Mintamenza-programmal és jó néhány más helyi értékesítési, rövid értékesítési lánc programban családi gazdaságokat támogató, háztáji gazdálkodási, konyhakerti programmal szintén kiemelt figyelem irányul a biogazdálkodásra. A földpályázatoknál pedig az állattenyésztést támogatjuk, az állattenyésztés jelentős részben szintén biogazdasági körben zajlik, elég itt a nemzeti parki legelőterületekre gondolni. Tehát megvan erre a lehetőség. Az állattenyésztés biztosítja a legmagasabb foglalkoztatottságot, és ezen keresztül valósítható meg, hogy vidéken több munkahely legyen, akkor is, ha a biogazdálkodás keretei között dolgozik valaki, amit - említettem - nyilván minősítési eljáráson keresztül lehet dokumentálni és akkor is, ha más gazdálkodási formát választ. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Sallai R. Benedek képviselő úr, az LMP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a földművelésügyi miniszter úrnak: "Az ökológiai gazdálkodás esélyei Kishantos árnyékában" címmel. Sallai R. Benedek képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon, képviselő úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Fazekas Sándor miniszter úr fogja megadni. Parancsoljon, miniszter úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Egyperces viszonválaszra Sallai R. Benedek képviselő úré a szó. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egyperces viszonválaszra a miniszter urat illeti a szó. Parancsoljon!