• DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Minden közösség életében az egyik legfontosabb feladat a közpénzek ellenőrzése. Magyarországon van egy erre kijelölt szervezet, a Kehi, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, amely ezt a munkát ellátja, vagyis ellenőrzi, hogy ne lehessen a közösség érdekeivel ellentétes módon közpénzeket költeni. A Kehit ugye, a Miniszterelnökség ellenőrzi, és úgy próbálták meg a közösség érdekeit védelmezni az elmúlt hetekben, hogy különböző razziákat tartottak civil szervezeteknél, és ebbe belekavarták Magyarország legátláthatóbb finanszírozást folytató pártját is, a Lehet Más a Politikát. De most nem erről szeretnék beszélni, hanem egy kérdést szeretnék feltenni önnek azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetséges az, tisztelt miniszter úr, hogy míg a meghurcoltak ellen csak megalapozatlan vádaskodás áll az ön rendelkezésére és a Kehi rendelkezésére, addig van ott egy régebbi történet, ami viszont teljesen konkrét. Tehát míg a meghurcoló teljesen világos és egyértelmű módon sérteget jót, abban az esetben, amiben ugye, az történt... - méghozzá Magyarország Alaptörvényébe ütköző módon sértett normákat. (14.30) Arról van szó, hogy az a szervezet, amely a közpénzköltés felett kell hogy őrködjön, gyakorlatilag egy offshore cégtől bérelt irodát magának közpénzből, és ezzel gyakorlatilag több száz millió forinttal rövidítette meg a magyar államot és a magyar embereket. Ugyanis ha offshore cégről van szó, akkor nem átlátható a tulajdonosi háttér, tehát nem tudjuk, hogy ezek a pénzek hol végződtek. Hogy teljesen konkrét legyek, arról van szó, hogy eredetileg a Tátrai Miklós korábbi MNV-vezér anyósa, Monostori Lajosné által megkötött és 2012 decemberében lejárt szerződésről van szó. A Kehi gyakorlatilag vitte tovább ezt a szerződést, és egészen egyszerűen csak 2013 elején mondta fel. Tehát azok után, hogy pontosan tudta, hogy offshore helyeken landol ez a pénz, nem ott rögtön bontotta föl a szerződést, hanem még hagyta, hogy egy kicsit tovább fialjon ennek a cégnek. Ennek mi a magyarázata, és ez hogy fér össze azzal a mostani gyakorlattal, hogy a Kehi rögtön megjelent különböző helyeken (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és hadat üzent - teljesen megalapozatlanul - civil szervezetek ellen? (Taps az LMP padsoraiban.)
  • LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Képviselő Asszony! A megállapításával, ami helytelennek bélyegzi, ha az állami pénzek felhasználásának átláthatóságát vizsgáló szervezet egy átláthatatlan szervezettől bérel ingatlant, teljes egészében egyetértek. Magam folyamatosan támogattam először frakcióvezetőként, majd a Miniszterelnökségen dolgozó kormányhivatalnokként vagy állami vezetőként azt, hogy az összes offshore-szerződést mondja fel a kormány. Szeretném megjegyezni, hogy ma Magyarországon a belvárosi ingatlanok, amelyek a parlamenthez közel vannak - nem tudom, hogy szándékosan-e vagy szándék nélkül - szinte kivétel nélkül offshore tulajdonban vannak, és nincs egyetlenegy állami tulajdonban lévő ingatlan sem. Ez azt jelenti, hogy ha a kormány, mondjuk, a minisztériumok elhelyezésére bérelni akar ingatlant, akkor az elmúlt 12 évben azzal a gyakorlattal kellett szembesülnie, hogy ezek vagy magántulajdonban vannak és átláthatóak - ez a jobbik variáció, bár ez sem pont ideális, vagy pedig átláthatatlan magántulajdonban vannak, offshore cégeknél. A kormánynak az az álláspontja, hogy ezt ki kell tisztítani, és kormányzati épület a következő időszakban csak átlátható viszonyok között bérelhet lehetőség szerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől ingatlant, vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől kaphat térítésmentes használatba. Erre törekszünk. A mostani átszervezések is azt a célt szolgálják - amik a kormány háza táján történnek - az elhelyezéssel kapcsolatban, hogy minden egyes kormányzati épület lehetőség szerint állami tulajdonba kerüljön. Nem a Fidesz volt az, amely '98 és 2002 között privatizálta ezeket az ingatlanokat, hanem a belvárosi ingatlanpanamák még '98 után, majd 2002 után történtek meg. Ami pedig a vizsgálatot illeti, amit indított a norvég alapnál, egy 40 milliárd forintot fölhasználó alapnál a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal - a miniszterelnök utasítására -, ott még egyszer szeretném hangsúlyozni, amit a napirend előtti felszólalására válaszoltam: azt kell eldönteni, hogy a norvég alapban lévő pénz közpénz vagy magánpénz. Ha közpénz, akkor önöknek, akik következetesen az elmúlt négy esztendőben a nyilvánosság oldalán álltak, követelték a közpénzek nyilvánosságát, akkor önöknek most is a közpénz nyilvánosságát kell követelni. Az nem lehet, hogy az önökhöz közel álló szervezetekre nem vonatkoznak a közpénzek nyilvánosságára vonatkozó szabályok (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), másra pedig igen. Kérem, képviselő asszony, ebben is legyen kitartó és következetes! (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, az én kitartásommal és következetességemmel nem lesz hiba, viszont itt két kérdés továbbra is felmerül. (Lázár János: Várom!) Az egyik az, hogy vajon miért nem válaszolt a kérdésre. Lett volna idejük és lehetőségük arra, hogy felmondják a szerződést. Ezt pontosan a szerződés 49. pontja mondja ki. Önök megtehették volna, hogy azt az offshore-hátteret abban a pillanatban fölszámolják, ahogy a tudomásukra jut. Önök ezt nem tették meg. Ez mindenképpen az önök hibája. Önök felelősek azért, hogy ezek a közpénzek ellenőrizetlen hátterű vállalkozásnál landolhattak. Önök felelősek azért, hogy ezek a közpénzek eltűntek a süllyesztőben. A másik pedig az, hogy érdekes, hogy ön ennyire küzd a civilek ellen és ennyire küzd a közpénzek átláthatóságáért, de ott van például a CÖF, amit százmilliókkal tömnek ki különböző áttételekkel. Ők lejárató kampányokat bonyolítanak különböző politikai ellenfeleik ellen. Ott ön miért nem vizsgálódik? A harmadik, amire szeretném felhívni a figyelmét, hogy a mai napon szavazta le a Fidesz azt az LMP-s törvényjavaslatot, amely azt mondaná ki, hogy ne lehessen még szerződést sem kötni olyan szervezetekkel, akik offshore-hátterűek. Ez gyakorlatilag a magjánál kezelné ezt a problémát, és akkor (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) nem kellene ilyen kérdésekről vitatkoznunk, a közpénz pedig a maga útján tudna folyni ebben az országban. Miért szavazták ez le? (Taps az LMP padsoraiban.)
  • LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: A korrekt tájékoztatáshoz hozzátartozik, kedves képviselő asszony az, hogy a norvég alap összes alapkezelőjénél vizsgálatot rendeltünk el, az állami alapkezelőknél is. Először odament a Kehi, utána pedig az alapokat kezelő civilekhez. Minden egyes norvég pénzt szeretnénk leellenőrizni, hogy az hova jutott, azon egyszerű oknál fogva, mert az mégis ellentmondásos - és ön, aki küzd a közpénzek átláthatóságáért, valószínűleg egyetért velem -, hogy van olyan civil pénzosztó, aki norvég pénzt oszt. 13 pályázó kapta meg a források 30 százalékát, további 150 kapta meg a kétharmadot, és 1000 elutasított pályázat van a civil világban. (Dr. Szél Bernadett: CÖF!) Szerintem azért az 1000 pályázóért is küzdenie kellene anélkül, hogy bárki mellett letenné a névjegyét vagy bárkivel szemben föllépne. Azt hiszem, hogy önök a közpénzek tisztasága érdekében azt kellene hogy képviseljék és kérjék, hogy minden egyes dokumentum és adat kerüljön nyilvánosságra. Ez vonatkozik az összes CÖF-ös pályázatra és minden pályázatra. Ha megengedi, elnök úr, egyetlenegy mondatot szeretnék még mondani: sajnos csak a 2011-es alaptörvényvitában került elő a teljes offshore-mentesség, és 2012. január 1-je óta van arra lehetősége a kormánynak, hogy minden offshore céget kitiltson a támogatási rendszerből. Magam ennek a kormányzaton belül az élharcosa vagyok. A következő években offhsore cég nem fog EU-s pénzt kapni ennek köszönhetően. (Dr. Schiffer András: Tessék a koncepciót módosítani! - Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterelnök-helyettes úr. Tisztelt Országgyűlés! Szél Bernadett képviselő asszony, az LMP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Miniszterelnökséget vezető miniszter úrnak: "Rossz helyen ellenőriz a Kehi" címmel. Szél Bernadett képviselő asszonyt illeti a szó. Parancsoljon, képviselő asszony!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A válaszra megadom a szót Lázár János miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Egyperces viszonválaszra Szél Bernadett képviselő asszonyt illeti a szó, parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyperces viszonválaszra Lázár János miniszter urat illeti a szó. Parancsoljon, miniszter úr!