• KORÓZS LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Ház! Kedves Miniszter Úr! Mindenekelőtt szeretnék gratulálni kinevezéséhez. Remélem, 10 millió magyar ember boldogulását fogja elősegíteni áldásos tevékenysége. (Novák Előd: Reméljük, többét!) Tényleg szívből gratulálok. (Lázár János: Tizenhárom! - Közbeszólások.) Miniszter Úr! A magyar kormány 10 millió ember boldogulására kap felhatalmazást. (Közbeszólások a kormánypártok padsoraiban. - Zaj. - Az elnök csenget.) Kedves Barátaim! Két dolgot szeretnék előrebocsátani. Az egyik az, hogy kérdéssel fordulnék miniszter úrhoz: mit kíván tenni a szegénység és az egyenlőtlenség csökkentése érdekében? Ezt a kérdést azért bocsátom előre, mert a miniszteri meghallgatás nem alkalmas arra, hogy a képviselő akár viszonválaszt mondjon. Múlt héten jelent meg a Habitat Magyarország egy felmérése, amely szerint a lakhatási szegénységben 170 ezer olyan gyermek lakik, ahol nincs WC a lakásban; közel 200 ezer olyan gyermek, ahol nincs áram; 620 ezer gyermek, ahol penészes, dohos vagy beázott a lakás; 900 ezer lakásban fával és szénnel fűtenek, és kérem szépen, több mint 500 ezer végrehajtás zajlott az elmúlt évben közmű- és hiteltartozás miatt. Ez az elmúlt négy és fél évben évente 10 százalékkal emelkedett. Ezek a tények. Ezek a statisztikai adatok. Mi pontosan tudjuk, miniszter úr, hogy sem párttagkönyvvel, sem ráolvasással nem lehet a szegénységet csökkenteni. Nem lehet a szegénységet csökkenteni óhajokkal. Azért kap egy kormány és egy miniszter felhatalmazást négy évre, hogy minden egyes intézkedésével ezeket az embereket gyámolítsa. Nagyon szépen köszönöm a meghallgatást. (Taps az MSZP padsoraiban.)
  • BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! Én is értékelem, köszönöm a jókívánságait. A legnagyobb tisztelettel is hadd mondjam azt, hogy egy kicsit időutazásban érzem magam: minket nem 10 millió ember hatalmazott fel arra, hogy kormányozzunk, meg önöket sem, hanem az egész Kárpát-medencei magyarságnak lehetősége volt arra, hogy válasszon ezen az országgyűlési választáson - először a magyar történelemben -, és ez egy olyan tény, amit szerintem érdemes figyelembe venni, mert úgy gondolom, hogy minden - egyébként a szociális ügyek is - olyan szakpolitikai intézkedés, amire az ön kérdése vonatkozott, Kárpát-medencei dimenzióban kell hogy zajoljon. Azt hiszem, épp az egyik jobbikos frakciótag kérdezte azt tőlem a Nemzeti összetartozás bizottságában, hogy mit teszünk a korai fejlesztés ügyében a határokon kívüli magyar családokban, és ez egy teljesen jogos kérdés. Ők ugyan nincsenek benne abban a 10 millióban, akik az országon belül élnek, de ők is a nemzet részei, és értük is felelősséget kell hogy vállaljunk. (14.40) Hadd mondjam azt, hogy az ön által felvetett kérdések - ahogyan az előbb is megtörtént - valóban jogos kérdések, de a felmérésekkel azért én óvatos lennék. Utánamentem - pont a bizottsági vitánk után - egy kicsit ennek a felmérésnek. Tudja, hogyan nézik meg, hogy hány gyerek éhezik? Fölhívnak kétszáz családot, megkérdezik, hogy a gyereknek adtak-e reggelit, mielőtt iskolába ment. Ha azt mondják, hogy nem, akkor beírják, hogy a gyerek éhezik, miközben azért nem adtak, mert a gyereket az iskolában reggelivel várják - Magyarországon ez ma így van minden iskolában -, ebéddel várják és uzsonnát kapnak. Szerintem ezeket a tényeket mindenképpen érdemes figyelembe venni. Amiről ön beszél, pontosan azért alakítjuk át a segélyezési rendszert, elindulva a természetbeni ellátások irányába, hogy az olyan családoknál is, ahol a felelősség még nem olyan nagy, mint amilyennek lennie kellene, ott is a gyermekek hozzájuthassanak ahhoz az élelmiszerhez, ahhoz a táplálékhoz, amihez nekik joguk van. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • KORÓZS LAJOS (MSZP): Köszönöm szépen. Nézze, miniszter úr, én soha nem állítottam, hogy a szegénység a múlt héten alakult volna ki. Szegénység volt tíz évvel ezelőtt is, a rendszerváltás előtt is volt, pontosan tudom. Itt különbséget kell tenni, hogy egy kormányzati döntés vagy egy kormányzati akarat a szegénységet enyhítő vagy a szegénységet előidéző intézkedés volt-e. A hétvégén hallgattam, hogy a Lánchíd Rádiónak egy interjút tetszett adni, és azt mondta, hogy a középosztály számára létrehoznak egy államtitkárságot, és a lecsúszottak számára is egy államtitkárságot. Hát, ez meglehetősen furcsa. Én nem tudom, hogy ennek az utóbbinak mi lesz a funkciója, feladata, talán az lesz a szegregációs államtitkárság, de hogy az a kirekesztést fogja szolgálni, az már szinte biztos. Körülbelül abba a koncepcióba illeszkedik, mint az ócsai program, amely - mindenki látja - sehová nem vezetett, mert attól, hogy azonos problémákkal küszködő embereket egy helyre telepítenek, attól nem oldódik meg a problémájuk. Én nem kívánom Magyarországnak azt a (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Horthy-rendszert idéző szociálpolitikát, amikor a bűnös szegényeket kirekesztik a társadalomból. Nézze, én ezzel nem tudok egyetérteni. Nem azt mondom, hogy ez nem egy legitim felvetés, amit ön képvisel, de egyben biztos vagyok, hogy én ezt nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
  • BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: A rutinnak az is része, hogy pont annyival lépi túl az ember az időkeretet, hogy még ne fojtsák bele a szót, úgyhogy ez is hozzátartozik. Hadd mondjam azt, hogy nem a középosztály számára hoztuk létre az államtitkárságot. Azt mondtuk, hogy vannak, akiket az állam úgy kell hogy definiáljon - ez kötelessége -, hogy velük pluszgondoskodást igénylően kell eljárni, tehát vannak, akik ma rászorulnak az államnak arra a plusztámogatására, ami azért kell, mert önmaguk nem tudják biztosítani az életük feltételeit. Amikor azt mondja, hogy ez egy szegregációs államtitkárság, ez különösen rosszulesik nekem, hiszen a mi kormányunk volt az, amelyik 2010-ben először romaügyben egy olyan államtitkárságot hozott létre, amelyik egyébként elfogadtatta az európai roma-keretstratégiát. Ez az államtitkárság az, aminek a bázisán egyébként azokkal az egyénekkel, emberekkel, közösségekkel, családokkal foglalkozunk, akik ma még bizony súlyosan rászorulnak. És van egy másik probléma - amire van egy másik államtitkárság -, ez pedig az, hogy Magyarországon a gyerekvállalás még mindig szegénységi kockázatot jelent (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), bár ebben az ügyben nagyon jelentőset léptünk előre, az ő megerősítésük pedig különösen fontos a számunkra, tehát erre még külön oda fogunk figyelni. Egy államtitkárság helyett kettő van; nem tudom, miért nem örül ennek. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés! Korózs Lajos képviselő úr, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének: "Afrikai szegénység Európa közepén?" címmel. Megadom a szót Korózs Lajos képviselő úrnak, parancsoljon.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most a válaszadásra Balog Zoltán miniszter úrnak adok szót. Parancsoljon, miniszter úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyperces viszonválaszra Korózs Lajos képviselő urat illeti a szó. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, azokat a képviselőtársaimat, akiknek már van rutinjuk, és már néhány évet lehúztak itt a Ház falai között, arra kérem, hogy igyekezzenek az időkereteket betartani. Köszönöm szépen. Egy percre miniszter urat illeti a szót. Parancsoljon, miniszter úr!