• KUNHALMI ÁGNES (MSZP): Elnök Úr! Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Lassan befejeződik az iskola, és a gyermekek (Zaj. - Az elnök csenget.) százezrei mennek vakációra. Sajnos hazánkban az a nagyon szomorú helyzet, hogy nem minden gyermeknek boldog a nyár. Ma Magyarországon több százezer gyermek nem jut megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz, ma hazánkban rengeteg kisgyermek egyszerűen éhezik. Világos mindannyiunk számára, hogy az a gyermek, aki nem jut megfelelő táplálékhoz, csökken a fejlődésének üteme, az alultápláltság kihatással van az egészségügyi állapotára, szellemi fejlődésére, ez később kihat az iskolai teljesítményre, az iskolában eltöltött sikereire. Ez a korgó gyomor állapota. Amiatt, hogy ma ezek a gyerekek nem jutnak megfelelő ételhez, óriási árat fognak fizetni szinte egész életük során. És ha továbbgondoljuk, a hűvös racionalitás világába evezve könnyen belátható, hogy az emberi szenvedés bizony gazdasági károkat is fog okozni hazánknak. A táplálék hiánya felnőttkorban olyan betegségekhez vezet, amelynek gyógyítása nagyon sokba fog kerülni mindannyiunknak, már ha lesz még bármilyen állami szolgáltatás, hiszen óriási mértékben zuhan az állam által biztosított szolgáltatások minősége hazánkban. Az adatok jól mutatják és tünetként visszaigazolják az önök tehetetlenségét ezen a területen. A gyermekekkel rendelkező családok majdnem felével fordult már elő az elmúlt egy évben Magyarországon, hogy nem tudták a szükséges élelmiszereket megvenni maguknak és szeretteiknek. Ma a gyerekek több mint egynegyede a szegénységi küszöb alatt él hazánkban. Ennél is rosszabb a helyzet, ha az UNICEF Magyar Bizottsága által végzett kutatás eredményeit nézzük, amely szerint a magyar gyerekek körében 2009-hez képest nőtt a jólétükben veszélyeztetettek aránya. Ez azt jelenti, hogy (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) jelenleg minden második gyerek nélkülöz valamilyen szempontból Magyarországon. Végezetül azt kérdezem a miniszter úrtól, unos-untalan azt a kérdést kell feltennem, hogy önök minek és kinek kormányoznak, ha még az éhező gyermekek szájába sem tudnak ételt juttatni. Köszönöm. (Taps az MSZP soraiból.)
  • BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársam! Én is megtettem volna azt a gesztust, hogy a kérdését elmondom, az utolsó két mondatot, ha nem jutott volna rá idő, de itt már megelőztek ebben az ügyben. Hadd mondjam azt, hogy az a kérdés, amit ön felvetett, arról én valóban nagyon szívesen folytatok vitát ebben a hangnemben, nem abban, ahogy a bizottsági ülésen egyik képviselőtársa ezt megtette, mert ez egy lényeges gond. Figyeltem a mondatait, körülbelül a felszólalásának a kétharmadát akár én is elmondhattam volna, mert valóban így van, ma Magyarországon gyermekéhezés-, családszegénységügyben súlyos állapotok vannak. Bízom benne, hogy abban egyetértünk, hogy ez nem olyan kérdés, ami két évnek, három évnek, négynek vagy öt évnek a terméke, hanem bizony itt olyan súlyos örökségeink vannak mindannyiunknak, amin nehéz változtatni. Azért hadd mondjam azt, amikor arról beszél, hogy az állami szolgáltatások minősége csökken, én az ellenkezőjét tapasztalom, és a számok is ezt mutatják. Hiszen arról van szó, hogy nemcsak hogy több pénzt fordítunk erre az ügyre - még akkor is, ha néhányan cinikus megjegyzéseket tesznek az önök soraiban erre -, mint amennyit 2009-ben vagy 2010-ben fordítottunk, minden évben növekedik az erre rendelkezésre álló források mennyisége. Egyáltalán hogy iskolai gyermekétkeztetés van, az ebben a régióban nem magától értetődő. Magyarországon nemcsak hogy gyermekétkeztetés van, hanem olyan gyermekétkeztetés van, amely a hetedik osztályról a nyolcadik osztályra is kiterjesztette a mi kormányunk alatt az étkezést. Tehát azt tudjuk mondani, hogy ha iskolaidőben - a nyári időszak valóban nehezebb ügy - valaki tisztességesen iskolába járatja a gyermekét, akkor háromszori étkezést kell kapnia. És ha az önkormányzat, most már az állami fenntartásban az intézményfenntartó központok és az intézmények jól együttműködnek, akkor meg is kapja ezt az ellátást. Ennek az ellátásnak a minősége úgy növekedett, hogy egyébként helyi termékekkel - a konzervektől és az egyébként nem túl egészséges (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) élelmiszerektől elmozdulva - próbálunk olyan élelmiszerből főtt ételt tenni az asztalukra, ami az egészségesebb táplálkozást segíti. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)
  • KUNHALMI ÁGNES (MSZP): Köszönöm elnök úrnak a korábbi türelmét, megtisztelve érzem magam. Nézze, miniszter úr, én mindent értek, és higgye el, sem az ön jó szándékát és erőfeszítéseit nem vonom kétségbe, de ötödik évüket kezdik meg ebben a Házban, nem is akkora felhatalmazással. Aki ekkora felhatalmazást kap, mint önök kaptak Magyarországon, és az ötödik évüket tapossák, akkor a csillagokat is le kellene hozni a gyerekeknek az égről. (14.20) Ugyanis ön az emberi erőforrás minisztere. Sokszor elmondta, amikor először vállalta a miniszterséget és most is a bizottsági meghallgatáson, hogy az ember Magyarország legfőbb erőforrása, az abba vetett hit és erő mindennél fontosabb számunkra. Ezért nem értem, miniszter úr, és ezért nem tudom a válaszát elfogadni, hogy miért nem prioritás önöknek ma a gyermekek éhezésének megszüntetése Magyarországon. Köszönöm szépen a türelmét, elnök úr. Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiban.)
  • BALOG ZOLTÁN, az emberi erőforrások minisztere: Ez egy fontos exhortáció volt, ami valamilyen módon az erkölcsi érzékemre próbál hatni. Én számokat mondanék: 2011-ben 65 ezerről 68 ezer forintra emeltük az egy gyermekre jutó összeget; 2013-ban 50 százalékkal emeltük - 102 ezer forintra - az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetésre fordítható támogatás fajlagos összegét éves szinten, gyermekenként. Ez több mint 50 százalékos emelés, szerintem ez egy elég lényeges dolog. 2014-től a központi költségvetés 53 milliárd forintot fordít erre az ügyre. A gyermekétkeztetésből kiesőknek és egyébként még az iskolás- és óvodáskorba nem lépett gyermekeknek az étkezéséről szól a rászoruló személyeket támogató operatív program, ami 2014 végétől indul, és élelmiszersegélyben 0-3 éves korban 2020-ig (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) 17 és 18 milliárd forintot irányoz erre elő. Ott próbálunk meg azokra a területekre rámenni, amelyeket egyébként intézményesen nem tudunk befogni, a szociális ellátórendszeren keresztül el fogjuk érni ezeket a gyermekeket. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! A képviselő asszonynak ez az első felszólalása ebben a műfajban itt a parlamentben, még nincs meg az a rutinja, hogy a 2 perc az 2 perc. Úgy gondolom, hogy meg kellett engedni azt a 25 másodpercet, ami fontos volt, hogy egészben hangozzon el. Most Balog Zoltán miniszter urat kérem, hogy válaszoljon az elhangzottakra. (Közbeszólások: Egyetértek! Jó a házvezetés!)
  • ELNÖK: Egyperces viszonválaszra Kunhalmi Ágnes képviselő asszonyé a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Egyperces viszonválaszra a miniszter urat illeti a szó. Parancsoljon!