• POGÁCSÁS TIBOR jegyző: A Házbizottság javaslata a határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérésre. A Házbizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) országgyűlési határozat 65. § (1) bekezdésében foglalt jogköre alapján az alábbiakat javasolja az Országgyűlésnek. Az Országgyűlés az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló H/131. számú határozati javaslat tárgyalása és döntéshozatala során úgy térjen el a határozati házszabályi rendelkezésektől, hogy a határozati javaslathoz módosító javaslat és bizottsági jelentés benyújtására ne kerüljön sor, a határozati javaslat elfogadására vita nélkül, 2014. június 10-én, kedden kerüljön sor.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Felhívom szíves figyelmüket, hogy a házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges. Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez a H/131/3. számú javaslat alapján. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a házszabálytól való eltérést 158 igen, 15 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! L. Simon László képviselő úr a szükséges számú támogató aláírás benyújtásával kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja meg a reklámadóról szóló T/154. számú előterjesztést. A képviselő úr azt is kezdeményezte, hogy módosító javaslat benyújtására a mai napon, a kivételes eljárás elrendelésétől számított három órán belül legyen lehetőség, az összevont vitára, az összegző módosító javaslatról való döntésre és a zárószavazásra pedig holnap kerüljön sor. Tisztelt Országgyűlés! A házszabályi rendelkezések 62. § (1) bekezdése alapján a kivételes eljárásban történő tárgyalásról az Országgyűlés vita nélkül határoz. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a kivételes eljárás elrendeléséhez a képviselők több mint felének, azaz 100 képviselőnek az igen szavazata szükséges. Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/154. számú előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását az előterjesztői indítvány szerint. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalását 130 igen, 45 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a Határozati Házszabály 62. § (5) bekezdése szerint a kivételes eljárásban az előterjesztés részletes vitáját a Törvényalkotási bizottság folytatja le. Elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására - mivel most 14 óra 6 perc van, innentől számított három óra - 17 óra 6 percig van lehetőség, a törvényjavaslat összevont vitájára, az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra pedig a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz-frakció kezdeményezte, hogy a kivételes eljárásban tárgyalt, a reklámadóról szóló T/154. számú törvényjavaslat tárgyalására holnap első napirendi pontként kerüljön sor, és ha a Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatot nyújt be, az összegző módosító javaslatról történő határozathozatalra, majd ezt követően a zárószavazásra az összevont vitát követően kerüljön sor. Kérdem önöket, ki ért egyet a javaslattal? Aki egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez szemmel látható döntés. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a személyi javaslatokról a mai napon közvetlenül a T/146. számú törvényjavaslat második olvasatának vitáját követően döntsön az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Látható többség. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz képviselőcsoportja azt is javasolta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló T/146. számú törvényjavaslat összegző módosító javaslatáról való döntésre és a zárószavazásra a mai ülésnapon, a személyi javaslatokat követően kerüljön sor. Kérdem önöket, ki ért ezzel egyet. Aki egyetért, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a mai ülésnapon az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának megalakításáról szóló H/131. számú határozati javaslat határozathozatalára a T/146. számú törvényjavaslat zárószavazását követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez látható többség. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. A Fidesz képviselőcsoportja azt is javasolta, hogy az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának alakuló ülésére a H/131. számú határozati javaslat határozathozatalát követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. A Fidesz képviselőcsoportja azt is javasolta, hogy tárgysorozatba-vételi kérelmek tárgyalására a mai ülésnapon az IPU közgyűlését követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez látható többség. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. A Fidesz képviselőcsoportja azt is javasolta, hogy a Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a diplomata-, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/56. számú törvényjavaslat általános vitájára a lezárásig a mai ülésnapon, a tárgysorozatba-vételi kérelmek tárgyalását követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ez látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. (14.10) A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a 2014. június 10-11-i ülésen ne kerüljön sor a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló T/55. számú törvényjavaslat általános vitájára. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. A Fidesz képviselőcsoportja azt is javasolta, hogy a tárgysorozatba-vételi kérelmekről való döntésre a 2014. június 11-i ülésnapon a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló T/156. számú törvényjavaslat általános vitáját megelőzően kerüljön sor. Kérdezem képviselőtársaimat, ki ért ezzel egyet. Aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, hogy a mai ülésnapon a határozathozatalokra legkorábban 18 óra 20 perctől kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.). Köszönöm szépen, ez látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. A Fidesz képviselőcsoportja azt is javasolta, hogy a holnapi ülésnapon a határozathozatalokra legkorábban 12 órakor kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Most a házbizottsági napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Most 14 óra 12 perc van, áttérünk az azonnali kérdések és kérdések tárgyalására. (Rövid szünet.) Megkérem képviselőtársaimat, hogy mindazok, akik halaszthatatlan, sürgős hivatali feladatuk ellátása miatt elhagyják az üléstermet, azt a lehető leggyorsabban tegyék meg, hogy folytatni tudjuk munkánkat. (Rövid szünet. - Számos képviselő távozik az ülésteremből.) Tisztelt Országgyűlés! Kérem képviselőtársaimat, akik az ülésteremben maradnak, hogy foglalják el helyüket, mert folytatjuk munkánkat. Kunhalmi Ágnes képviselő asszony, az MSZP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének: "Miért nem sikerül felszámolni a gyermekéhezést Magyarországon?" címmel. Kunhalmi Ágnes képviselő asszonyt illeti a szó. Parancsoljon!