• FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Úr! A Magyarország biztonsági fenyegetettségét meghatározó biztonsági környezet az elmúlt időszakban folyamatosan és gyorsan változó ütemben ment végbe. Biztonsági környezetünk olyan irányban változott, amelyre felkészültségünknek köszönhetően képesek vagyunk megfelelően reagálni, tekintettel arra, hogy birtokában vagyunk a helyzetfelismerésnek és az értékelésnek, a fokozottabb figyelemnek s az azonnali cselekvőkészségnek, így azonnali megoldásoknak is. Ez azért fontos, mert az elmúlt időszakban az előzőekhez képest jelentősen romlott a nemzetközi biztonsági környezet. A Közel-Kelet és Észak-Afrika felől érkező menekültáradat miatt óriási migrációs nyomás nehezedik Európa keleti és déli országaira, s ez a nyugati országok számára is egyre nagyobb kihívást jelent. Magyarország déli falvaiban idén januárban hirtelen ezrek lépték át illegálisan az országhatárt, a keleti határvidéken lakók pedig közvetlen közelről látják, hogy milyen nehézségekkel küzdenek a határ ukrán oldalán élők. Az arab tavasz nyomán bekövetkezett instabilitás kedvezett a szélsőséges előretörésnek, s az iszlám radikalizmus eszméit hirdető terroristák saját államot hoztak létre. A Közel-Keleten, de mindenekelőtt Irakban és Szíriában a megerősödött ISIS közvetlen biztonsági és emberi jogi válsághelyzetet idézett elő, terjeszkedése fenyegetést jelent a nemzetközi közösségre. Az Országgyűlés 2015. április 15-én határozatot hozott arról, hogy Magyarország legfeljebb 150 katonát küld az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni fellépéshez az iraki Erbílben levő kiképzőközpontba.Tisztelt Miniszter Úr! A múlt héten emlékeztünk a Magyar Honvédség születésére, ünnepeltük a honvédelem napját, arra emlékezve, hogy 1849. május 21-én, a tavaszi hadjárat végén a magyar katonáknak három hétig tartó ostrom után sikerült visszaszerezni a budai várat. Tisztelettel kérdezem miniszter urat: mit tesz a magyar kormány hazánk biztonsága érdekében, és ez megnyilvánul-e a honvédség jövő évi tervezett költségvetésében? Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! A biztonsági környezetünk változása, mondjuk ki, romlása ‑ elsősorban az Iszlám Államnak nevezett terrorszervezet felemelkedésére, valamint az ukrajnai válságra kell itt gondolnunk ‑ az elmúlt másfél-két évben alaposan átírta nemcsak Magyarország, de az egész NATO terveit. Hazánk ‑ mint az itt már miniszterelnök úrtól a mai napon elhangzott ‑ elkötelezett tagja a szövetségnek, és minden tekintetben kivesszük részünket a közös erőfeszítésekből. Most, hosszú évek stagnálása után, párhuzamosan a nemzetközi kihívások erősödésével és a magyar gazdaság teljesítőképességének látványos javulásával eljött bizony az idő arra, hogy dinamikusan növeljük a honvédelemre szánt forrásokat is. Már az idei, tehát a 2015-ös évben több mint 8 százalékkal növeltük a védelmi költségvetést. Felhívnám az ön és minden hallgatónk figyelmét arra, hogy ez reálértékben talán még több is, hiszen defláció van, vagyis a forint, a pénzünk nem romlik, hanem javul, az értéke növekszik, tehát egy 8 százalékos nominális növekedés reálértékben még többet jelent. A kormány azt vállalta, hogy 2016-tól a bruttó nemzeti termék 0,1 százalékával évről évre növeli a védelmi költségvetést. E vállalásnak megfelelően a 2016-os költségvetési előirányzat ‑ melynek a tárgyalását rövidesen megkezdi a tisztelt Országgyűlés ‑ a 2015-ös, tehát a megemelt idei évihez képest is mintegy 22 százalékkal, nagyjából 50 milliárd forinttal nő, és így megközelíti a 300 milliárd forintot. A megnövelt összeget gondosan és takarékosan fogjuk elkölteni, de erre majd a következő egy percben kitérek még. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Köszönöm a válaszát, miniszter úr. Teljes mértékben fontosnak tartom és a magunk részéről örömmel is nyugtázzuk azt, hogy a katonai költségvetés kiadásai ilyen mértékben növekednek, hiszen számunkra is, számomra is nagyon fontos, hogy azokban a katonai missziókban, amelyekben eddig is részt vettünk, és a Magyar Honvédség elismertségét növelték az elmúlt időszakban, annál is fontosabb az, hogy most ebben a bizonyos iraki misszióban is részt veszünk, és az is fontos, hogy ennek a fedezetét is biztosítani tudja az elkövetkező időszakban úgy a kormányzat és a katonai hadvezetés ‑ miniszter úrral az élen ‑, azonban, hogy valóban ezekben a katonai szerepvállalásokban a megfelelő háttérrel bíró, költségvetéssel bíró katonák vegyenek részt; a missziókban pedig, mi csak azt tudjuk mondani, olyan katonák vegyenek részt, akik ez idáig is nagy elismerést váltottak ki a NATO közösségén belül. Bízunk benne, hogy a jövőben a katonai költségvetés kiadásaiból egyrészt a NATO-ban vállalt kötelezettségeinket is teljesítjük, másrészt pedig valóban a nemzetközi szerepvállalásban végzett tevékenységünk tovább öregbíti katonáink hírnevét. Köszönöm válaszát. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • HENDE CSABA honvédelmi miniszter: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! A megnövelt és a következő években is dinamikusan, reményeink szerint a terveknek megfelelően növekedő honvédelmi költségvetésből sok mindenre költünk, először is a legfontosabb dologra, az emberre, hiszen egy haderő képességeit legalapvetőbb módon a benne szolgáló katonák képességei határozzák meg, ezért tehát itt nem ócska szlogen az a szállóige, hogy a legfontosabb az ember. Fegyvert bármikor lehet venni, az pénzkérdés, de jól kiképzett és elkötelezett katonát nem lehet bármely időben a polcról levenni. Éppen ezért a dinamikusan növekvő költségvetés első lépéseként 2019-ig ütemesen, mintegy 50 százalékkal növeljük katonáink illetményét, fejlesztjük a pápai bázisrepülőterünket, de természetesen a megnövelt költségvetés fedezetet nyújt az Iszlám Állam elleni szerepvállalásra, a visegrádi négyek által kialakított európai uniós harccsoport költségeire (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) és persze különböző haditechnikai fejlesztési programokra is. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Firtl Mátyás képviselő úr, a KDNP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a honvédelmi miniszternek: „Mit tesz a kormány hazánk biztonsága érdekében?” címmel. Firtl Mátyás képviselő urat illeti a szó. (Számos képviselő távozik az ülésteremből.) Megkérem képviselőtársaimat, hogy mozgásukkal ne akadályozzák, hogy érthetően és világosan elhangozzék a kérdés. Parancsoljon, képviselő úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A válaszra megadom a szót Hende Csaba honvédelmi miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Egyperces viszonválaszra Firtl Mátyás képviselő úré a szó. Parancsoljon, képviselő úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Egy percre miniszter urat illeti a szó. Parancsoljon, miniszter úr!