• VONA GÁBOR (Jobbik): Tisztelt Miniszterelnök Úr! Önnek van egy sajátos vitastratégiája az azonnali kérdések kapcsán, ami nagyjából úgy néz ki, hogy föláll az ember, föltesz egy egyértelmű kérdést, aztán föláll ön, és válaszol egy olyan kérdésre, ami nem hangzott el. Így volt ez közöttünk az Európai Unió kérdése kapcsán már nagyon sokszor. Nemcsak közöttünk személyesen, hanem a párttársaim között és ön között is, amikor fölvetettük az Európai Unió csatlakozási szerződésének módosítását, többször már, illetve egy népszavazás kiírásának a lehetőségét, azért, mert úgy gondoljuk, hogy a csatlakozási szerződés módosítása a magyar gazdaság talpra állítása szempontjából szükséges, és azért, mert úgy gondoljuk, hogy a népszavazás kiírása legitim, hiszen eltelt most már annyi év 2004 óta, hogy a magyar társadalomnak van legitim és valós tapasztalata az Európai Unióról.(16.20)Azért hozom ezt most már újabb alkalommal ide az Országgyűlés és ön elé, mert történt egy változás, és nem csupán ketten fogunk erről beszélgetni, hiszen David Cameron, Nagy-Britannia újraválasztott miniszterelnöke is ugyanezt mondta. Szóról szóra ugyanazt mondta, amit mi mondunk évek óta, vagyis azt, hogy Nagy-Britannia a csatlakozási szerződést módosítani kívánja, és ki kíván írni egy népszavazást az európai uniós tagságáról. Én azt gondolom, fontos, hogy David Cameron ad hoc jellegű szövetséges lehet a bevándorlás kérdése kapcsán ‑ bár bizonytalan vagyok abban, hogy hogyan lehet majd egyeztetni ezeket az álláspontokat ‑, de sokkal inkább ebben a kérdésben kellene nekünk Nagy-Britanniába és David Cameronba kapaszkodnunk és szövetséget létrehoznunk vele, mert a csatlakozási szerződés módosítása ezek szerint lehetséges. Sőt, én azt gondolom, hogy nemcsak lehetséges, hanem nekünk ezt meg is kell vitatni itt az Országgyűlésben. Ahogy Nagy-Britannia összeállította a maga harminc pontját, úgy nekünk is, magyar országgyűlési képviselőknek felelősségünk van, hogy összeállítsuk a magunk akárhány, húsz-harminc pontját, ahol mi szeretnénk módosítani a csatlakozási szerződést. Kérem ezért, miniszterelnök úr, hogy ne a halálbüntetés, ne a bevándorlás kérdésében konfrontálódjon vagy vitatkozzon csupán az Európai Unióval ‑ ezek is fontos viták ‑, mert Magyarország érdeke a csatlakozási szerződés módosítása. Tehát a kérdésem az, hogy fontosnak és szükségesnek tartja-e ön, miniszterelnök úr, az európai uniós csatlakozási szerződésünk módosítását. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Elnök Úr! Ezek fontos részletkérdések, de ne csináljunk úgy, mintha nem látnánk világosan a pályán. Pontosan tudjuk, hogy itt két párt két különböző álláspontjáról van szó. Bújhatnak önök népszavazási kezdeményezés mögé, amit egyébként tudomásom szerint az alkotmány nemzetközi szerződések ügyében nem tesz lehetővé, de most ezt tegyük zárójelbe, ez csak egy egyszerű alkotmánysértő javaslat volna, ezen túl tudunk lépni, de a lényeg nem ez. A lényeg az, hogy a Jobbik nagyon világosan kifejtette többször is: azt akarja, hogy lépjünk ki az Európai Unióból és lépjünk ki a NATO-ból. Önök azt szeretnék, ha Magyarország nem lenne tagja az Európai Uniónak és nem lenne tagja a NATO-nak. Nem érdemes elkenni ezt a kérdést, mindannyian tudjuk, hogy önök mindig is ezt képviselték. Ezzel szemben ‑ bár számos kritikai észrevételünk van mind az Európai Unióval, mind a NATO-val szemben ‑ a mi álláspontunk az, hogy Magyarországnak és a magyar embereknek az az érdeke, hogy tagjai maradjunk az Európai Uniónak és tagjai maradjunk a NATO-nak. Ezt a különbséget semmilyen vitával nem fogjuk tudni feloldani. Köszönöm a figyelmét. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • VONA GÁBOR (Jobbik): Ritka az a pillanat, amikor az embert egy perc alatt alátámasztja a vitapartnere. Éppen erről beszéltem, miniszterelnök úr. Hányszor beszéltem én a kérdésem során az Európai Unióból való kilépésről? Egyszer sem! Egyszer sem tettem ezt szóvá, mint ahogy korábban sem tettük szóvá. (Derültség és zaj a kormánypárti oldalon.)A csatlakozási szerződés módosításáról beszéltünk és egy népszavazásról. És továbbra is azt kérem öntől, miniszterelnök úr, hogy arra a kérdésre válaszoljon, fontosnak tartja-e, hogy a csatlakozási szerződést módosítsuk vagy nem tartja fontosnak. Ne másról beszéljen, ez a kérdésem. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • ORBÁN VIKTOR miniszterelnök: Sajnálattal kell észrevennem, hogy a Jobbik elnökének inába szállt a bátorsága. A helyzet az, hogy önök ki akarnak lépni és ki akarják léptetni az országot. Tisztelt hölgyeim és uraim, ha valamiről, erről van értelme vitatkozni. Az álláspontunk világos, önökkel szemben mi azt szeretnénk, hogy Magyarország az Európai Unió és a NATO tagja maradjon. Köszönöm szépen a figyelmét. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Harangozó Gábor István képviselő urat figyelmeztetésben részesítem, hogy bekiabált, és tájékoztatni szeretném, úgy gondolom, hogy a miniszterelnök úr válasza egyértelmű és világos volt. (Zaj, felzúdulás, közbeszólások az MSZP soraiból. ‑ Dr. Harangozó Tamás tapsolva: Bravó!)Tisztelt Országgyűlés! Vona Gábor képviselő úr, a Jobbik képviselője, frakcióvezetője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrnak: „Miről szóljon a vitánk az Európai Unióval?” címmel. Vona Gábor frakcióvezető urat illeti a szó. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Parancsoljon, miniszterelnök úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszterelnök úr. Viszonválaszra megadom a szót Vona Gábor frakcióvezető úrnak. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyperces viszonválaszra miniszterelnök úré a szó.