• VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság május 21-én megtárgyalta a T/4449. számon benyújtott, a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot, és ahhoz a bizottság a házszabály 46. §-a alapján 33 igen és 1 tartózkodás mellett, tehát ellenszavazat nélkül összegző módosító javaslatot és összegző jelentést fogadott el.(21.30)Mint közismert, a járások kialakításával a közigazgatás, az államigazgatás területi szerveinek átalakítása, illetve járáshatárokhoz rendezése megtörtént, azonban nem történt meg a nevek megváltoztatása ellenére ez a járásbíróságok, illetve a járási ügyészségek esetében. Ezért, mint a törvényjavaslat általános indoklása is tartalmazza, ezt a törvénymódosítással pótolni volt szükséges.Az illetékességhez igazodás természetesen a továbbiakban sem jelenti azt, hogy minden egyes járásbíróság egy-egy járás területére korlátozódik. Vannak olyan járásbíróságok, amelyek adott esetben több járás területére is illetékességgel rendelkeznek majd, viszont ezeknek a járásoknak a területéhez, határaihoz igazodnak.A továbbiakban pedig a járási ügyészségek, illetve a rendőrkapitányságok automatikusan a járásbíróságok illetékességi területéhez igazodnak, illetve a részletes indoklásban az ehhez, a működés fenntartásához szükséges rendelkezéseket is megtaláljuk. Tehát az ügyek esetleges áthelyezésére nem kerülhet sor, és nem szenvednek késedelmet az ügyek, mert a törvény hatálybalépése után indult ügyekre alkalmazzák majd ezt az új területi beosztást.Az összegző módosító javaslat tehát egyrészről tartalmazza az Igazságügyi bizottság által benyújtott iromány érdemi változtatásra irányuló részeit, illetve ehhez kapcsolódóan a Törvényalkotási bizottság néhány kodifikációs pontosítását. Egy lényeges változás, amint a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy az eredeti törvényjavaslathoz képest a módosítás tartalmazza Érd esetében azt, hogy miután Érd volt az egyetlen megyei jogú város, ahol jelenleg nem volt még járásbíróság, és ezt korrigálja, ezen a helyzeten kíván változtatni. Ez az állampolgárok életét mindenképpen megkönnyítő változtatás.A törvény 1. számú melléklete kijelöli az új járásbírósági határokat, a 2. számú melléklet pedig biztosítja, hogy a 2018. január 1-jével létrejövő érdi járásbíróság illetékességi területéhez a következő települések tartozzanak: Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint. Meg kell jegyeznünk, hogy a települések, ezen települések összlakossága egyébként meghaladja a 110 ezret, és valamennyi település az érdi járáshoz tartozik. Az elfogadandó módosító javaslattal így még közelebb kerülhetünk a törvényjavaslat által megfogalmazott célhoz, vagyis hogy a járásbíróságok ne csak nevükben, hanem tényleges illetékességük szerint is igazodjanak a járásokhoz.Ehhez kérem a tisztelt Ház támogatását. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • DR. GYÜRE CSABA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon fontosnak tartjuk mi is azt, hogy az ügyintézés helye a bírósági eljárás során, mint ahogy minden más közigazgatási eljárásban is és más hatósági eljárásokban is, minél közelebb legyen az állampolgárok lakóhelyéhez. Ez egy nagyon fontos szempont. Jelen esetben ez a törvény nem elsődlegesen ezt tekinti kiindulópontnak, hanem azt tekinti kiindulópontnak, hogy nagyjából egyezzenek, vagyis teljesen egyezzenek a közigazgatásban a járási határok a bíróságok illetékességi területével, illetve a tekintetben nem egyezik, hogy természetesen a járásbíróságok illetékességi területe jóval nagyobb, tehát akár másfél, akár két illetékességi területet is magába ölelhet, amely járási illetékességi terület.Önmagában ezért nem értenénk egyet a törvénnyel, mivel a járási illetékességet veszi alapul, hanem elsősorban bennünket az érdekel, amit a legelső mondatomban elmondtam, hogy az ügyintézés helye minél közelebb legyen, minél jobban megközelíthető legyen. Ezzel kapcsolatosan a Jobbik Magyarországért Mozgalom, mi nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy egy-egy ilyen jogszabály, egy új törvény hogyan csapódik le a mikrokörnyezetben, és éppen ezért én, mivel Szabolcs-Szatmár megyében lakom, Szabolcs-Szatmár megyében az érintett településeket, polgármestereket, jegyzőket végighívtam ezzel kapcsolatban, hogy nekik ez mit jelent, mit hoz a falunak, az embereknek, általában pozitív, negatív változás van-e. Minden esetben kivétel nélkül pozitív változásként élték meg, hogy az illetékességi terület változik. Általában mindenütt azzal indokolták a helyi polgármesterek, illetve jegyzők, hogy sokkal jobb a közlekedés arra a településre, ahová az illetékességük majd most át fog kerülni, illetve a településük átkerül.Mindezek alapján egyértelműen leszögezhetjük, hogy amennyiben ez a lakosságnak jó, akkor a Jobbik ezt támogatja, hiszen semmilyen érv egyébként nem szól ellene. A vita során ismertetésre került a Törvényalkotási bizottságban, hogy igazán nagy vita nem volt, tulajdonképpen mindenki támogatta és a módosítókat is támogattuk, hiszen annyiban történt előrelépés, és a Törvényalkotási bizottság módosítója már mindent tartalmazott, hogy az itteni általános vita során kiderült az, hogy nincsen pontos meghatározott időpontja, hogy az egyetlen megyei jogú város, Érd, amelyiknek nincsen járásbírósága és közel 100 ezer fő tartozna egy ilyen illetékességi területre, amit fel tudna ölelni az érdi járásbíróság, ha lenne ilyen; erre nem volt konkrét javaslat a törvényben, hogy ez körülbelül mikorra álljon föl. Ez később egy képviselői önálló indítvány alapján meghatározásra került, és ezt a kormány is támogatta, mint ahogy kijelentésre került a Törvényalkotási bizottság ülésén. Így ebben is teljes konszenzus jött létre, amely szerint a 2018. év az, amire meg van határozva az érdi járásbíróság felállítása. Tehát itt mindenképpen egy pozitív előremozdulás volt.Egyébként alapvetően szakmai jellegű a törvénymódosító javaslat, tehát politikai vonatkozása ennek gyakorlatilag nincsen, és mivel szakmailag pedig alapvetően előremutató, illetve a lakosság érdekei egybeesnek itt a törvényhozói törvényjavaslattal, így a Jobbik Magyarországért Mozgalom ezt a bizottsági üléseken és majd a végszavazáson is támogatja. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Támogatjuk az érdi járási hivatal létrehozását, és reméljük, hogy a kormány a megfelelő infrastruktúrát is mellé fogja rakni. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)
  • DR. RÉPÁSSY RÓBERT igazságügyi miniszté­riumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a támogatásukat, és még annyit tennék hozzá Bangóné képviselő asszony felszólalásához: a kormány pedig reméli, hogy az Országgyűlés biztosítani fogja a költségvetési forrást a bíróságnak, hiszen nem a kormánynak kell biztosítania az új bíróság megépítésének a költségvetési fedezetét, hanem az Országgyűlésnek. Természetesen erre majd a kormány, egyeztetve az Országos Bírósági Hivatallal, javaslatot fog tenni.Elnök úr, köszönöm a hozzászólásokat, és köszönöm a türelmüket is. Köszönöm. (Taps.)
  • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. A következő napirend kormányzati előadójának megérkezéséig technikai szünetet rendelek el. (Rövid szünet.)Tisztelt Országgyűlés! Répássy Róbert államtitkár urat köszöntöm. Államtitkárt már régen vártak ennyire, mint önt, államtitkár úr. (Taps a Fidesz soraiból.)Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Az előterjesztés T/4449. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Az Igazságügyi bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát T/4449/3. számon, jelentését pedig T/4449/4. számon megkapták. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/4449/6. számon, összegző jelentése pedig T/4449/7. számon a honlapon elérhető. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Erre összesen 15 perc áll rendelkezésre. Megadom a szót Vécsey Lászlónak, a bizottság előadójának. Képviselő úr, parancsoljon!
  • ELNÖK: Én is köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e most szólni. (Jelzésre:) Nem. Államtitkár úr jelzi, hogy most nem kíván szólni.Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt Igazságügyi bizottság előadót nem állított. Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben. A vita során kétperces hozzászólásra nincs lehetőség. Először az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Ezek sorában is első Gyüre Csaba képviselő úr, a Jobbik képviselője. Öné a szó, parancsoljon!
  • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, képviselő úr. Bangóné Borbély Ildikó a következő hozzászóló képviselő, MSZP. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretben kíván-e valaki a felszólalás lehetőségével élni. (Nincs jelzés.) Megállapítom, hogy nem. Tisztelt Országgyűlés! Ezennel a vitát lezárom. Akkor most előterjesztőként államtitkár úré a szó. Répássy Róbert államtitkár úr következik. Paran­csoljon!
  • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Megköszönve államtitkár úr előterjesztői zárszavát, tájékoztatom önöket, hogy a határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor.Tisztelt Országgyűlés! A műsor a szép lassan megszokott, úgyhogy amíg a kormány képviselője meg nem érkezik a következő napirendi ponthoz, addig technikai szünetet rendelek el.(Szünet: 21.39 ‑ 21.44Elnök: dr. Hiller IstvánJegyzők: Gelencsér Attila és Hegedűs Lorántné)