• DR. VÖLNER PÁL (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Ahogy az korábban a Ház falai között elhangzott, Magyarország célja a térség elektromobilitás területén való vezető szerepének megszerzése. A kormány már számos ponton jelezte, hogy az elektromos közlekedés elterjesztése politikájának szerves részét képezi. Idén februárban került sor az Exelron Technológiai Tudásközpont alapkőletételére Szikszón. Az ipari park nem kisebb eseménynek lett az otthona, mint az első hazai elektromos jármű gyorsfeltöltő állomásának felavatása. A központ létesítése kiváló alap arra, hogy a megújuló energiaforrásokkal és elektromobilitással kapcsolatos hazai és külföldi tudástőkét összpontosítsa, és szellemi műhelyt képezzen a terület innovációja számára. A magyarországi járműgyártásról immár köztudott, hogy a kontinentális elitbe tartozik. Hasonlóan van ez a hazai buszgyártás esetében is. Március 9-én, az Evopro magyar gyártású és fejlesztésű elektromos buszainak bemutatóján azt is megtudtuk, hogy Magyarország bekapcsolódik a tömegközlekedés korszerűsítésébe. Hazai mérnökök által kifejlesztett kompozit szerkezetű, nullemissziós buszcsalád 65 utas szállítására lesz alkalmas, a projekt 57 százalékos magyar értékhányaddal rendelkezik. A hazai közlekedési kultúra modernizálása nem lehetséges a megfelelő infrastruktúra nélkül, ezért is döntő jelentőségű az a kormányzati intézkedés, amelynek értelmében 150 új elektromos töltőállomás jön létre Magyarországon. Az intézkedés fokozott ösztönző hatással bír a közúti és tömegközlekedés reformjához, hiszen megteremti az elektromobilitás hazai tárgyi feltételeit. Tisztelt Államtitkár Úr! Kiemelt jelentőségű, hogy a kormány tudatosan elébe menjen a területet érintő infrastruktúra megújításának. Az átalakítás megkívánja a területhez tartozó jogszabályok felülvizsgálatát, meg kell teremteni a feltöltési és parkolási lehetőséget az elektromos járművek számára. A fentiekre tekintettel kérdezem államtitkár urat, milyen jövő előtt áll a hazai elektromos közlekedés, milyen lépéseket tervez a kormány a terület megerősítésére, illeszkedik-e az elektromos közlekedés fejlesztése a Jedlik Ányos-programba. Várom megtisztelő válaszát. (Taps a Fidesz soraiban.)
  • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! A kormány valóban célul tűzte ki az új energiahatékony technológiák minél nagyobb arányú bevezetését. Az elektromos meghajtású járművek, illetve azok alkatrészeinek, részegységeinek gyártása, az akkumulátorokhoz kapcsolódó tevékenységek jelentős hozzáadott értékkel bírnak iparfejlesztési szempontból, köszönhetően az innovációs értéküknek.A Jedlik Ányos-terv a környezetvédelem szempontjait alapul véve a hazai kutatás-fejlesztés támogatásának, az infrastrukturális háttér megteremtésének és a kapcsolódó befektetések ösztönzésének eszközeivel, valamint a jogi és adózási környezetben megvalósítható ösztönzők beépítésével kívánja támogatni az elektromobilitás elterjesztését. A Jedlik-terv elfogadásával és a Jedlik cselekvési terv végrehajtásával hazánk az egyik első uniós tagállam lehet, amely rendelkezik a vonatkozó EU-s irányelv szerinti elektromobilitási stratégiával, amely jelentős nemzetközi sikerként értékelhető. Az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése tehát kiemelt jelentőségű kormányzati feladat. A Jedlik cselekvési terv végrehajtása során tehát kiemelt figyelemmel kell lennünk a támogató szabályozási környezet kialakítására, így vizsgálnunk kell többek között a villamos energiáról szóló, az épített környezet változtatásával kapcsolatos jogszabályok változtatásának lehetőségét is. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban jelenleg kidolgozás alatt állnak az olyan indirekt ösztönzőkkel kapcsolatos jogszabályok módosításai, mint az egyes forgalmi sávok használatára vonatkozó jogosultság, vagy a parkolási kedvezmények bevezetésének feltétele. Ezek az őszi ülésszak során kerülnek a tisztelt Országgyűlés elé. Bízom benne, hogy ezek is elő fogják segíteni a Jedlik-terv végrehajtását. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Völner Pál képviselő úr, a Fidesz képviselője, kérdést kíván feltenni a nemzeti fejlesztési miniszternek: „Százötven új töltőállomás. Milyen jövő előtt áll a hazai elektromos közlekedés?”címmel.Öné a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm. Tállai András államtitkár úr válaszol.