• FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Idén május 15. és 17. között lesz a háromnapos „TeSzedd! - ön­kéntesen a tiszta Magyarországért” szemétgyűjtési akció, amit ebben az évben is az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Intézete szervez. A „TeSzedd! ‑ önkéntesen a tiszta Magyarországért” akció hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Az idén immár ötödik alkalommal valósul meg, a szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban tavaszi nagytakarítanak a TeSzedd! önkéntesei. A mozgalom célja, hogy minden évben közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket. A program nem titkolt célja az is, hogy minél többen ráérezzenek az önkéntesség ízére. A környezetünk védelmében tett erőfeszítések minden embernek lehetőséget adnak arra, hogy bebizonyítsák, milyen jelentős munkát lehet elvégezni önkéntesen, egy közösséggel összefogva.A természet védelme hívó szó legtöbbünk számára, ezért kap helyet a naptárban immár ötödik éve a TeSzedd! program. Az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy jó cél érdekében lehetséges mozgósítani a magyar lakosságot. A kezdeti 50 ezerről ugyanis jelentősen nőtt azok száma, akik az akció keretében önkéntes munkát vállalnak, ami az elmúlt évben mintegy 2200 tonna szemét összegyűjtését jelentette. Ők a kisebb-nagyobb baráti, munkahelyi közösségek, családok és ‑ nagyon fontos ‑ évről évre egyre több fiatal. Fontos, hogy az aktív részvétellel elvégzett munkával a résztvevőkben tudatosul, hogy lehet és szükséges a magunk idejét, energiáját a közösség érdekében hasznos tettre fordítani. A felelősség tudatosításával a környezettudatosság, a természetvédelem így válik egyben személyes és közösségi ügyünkké.Ezért a TeSzedd! közösségi hozadékát tekintve sokkal több, mint szemétszedési akció, mert ráirányítja a figyelmet a környezet- és természetvédelem, az energiatakarékosság, a hulladékgazdálkodás és a vidékfejlesztés összefüggéseire. Így válik a jövő szolgálatát betöltő küldetéssé nemcsak elméletben, de gyakorlatban is. A TeSzedd! a környezettudatosság, a természettel való legközvetlenebb kapcsolatteremtés cselekvő napja. A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára ‑ írja Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas.Mindezek alapján kérdezem államtitkár urat, várható-e az akcióban részt vevők számának további növekedése, az ország mely részein lehet bekapcsolódni a programokba, milyen hatást gyakorolhat az akció az átalakulóban lévő hulladékgazdálkodási rendszerre. Várom megtisztelő válaszát. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
  • V. NÉMETH ZSOLT földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Hangozzon el újra az időpont, az idén május 15-17. között szervezi meg az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Intézete a TeSzedd! szemétgyűjtési akciót. Valóban hagyománynak tekinthetjük már, hiszen az idén tavasszal ötödik alkalommal hívják és várják a közvetlen és tágabb környezetükért aggódókat és tenni akarókat.Tisztelt Képviselőtársam! Örömmel tájékoztathatom, hogy óráról órára gyarapszik a TeSzedd!-re jelentkezők száma. Az elmúlt években is fokozatosan növekedett a résztvevők száma, ezzel hazánk legnagyobb önkéntes közösségi eseménye lett. Az akcióra a TeSzedd! internetes honlapján lehet jelentkezni, eddig az ország különböző településeiről összesen csaknem 55 ezren regisztráltak, 850 helyszínt jelöltek meg, ahol megtisztítják környezetüket az illegálisan lerakott szeméttől. Biztató, hogy a regisztrálók száma a tavalyi hasonló időszakhoz képeset mintegy 10 százalékkal több, és május 7-ig, amikor lezárjuk a jelentkezéseket, még reményeink szerint további tízezrek csatlakoznak hozzánk.A legaktívabbak az idén is az oktatási intézmények, az önkormányzatok, kisebb-nagyobb vállalkozások, civil szervezetek. Tavaly a regisztrálók száma elérte a 118 ezret, a ténylegesen részt vevők becsült száma pedig 180-200 ezer körüli volt. Az önkéntes aktivisták, mint ahogy elhangzott, 2200 tonna szemetet gyűjtöttek össze, ez olyan 8800 köbméternyi, és ezzel csaknem 1,5 milliárd forint értékű munkát végeztek el. A TeSzedd! népszerűsítéséhez számos médium is hozzájárul azzal, hogy felhívják az eseményre a figyelmet, és tájékoztatják az olvasókat, nézőket, hallgatókat az akció szervezésének aktuális híreiről. Az ötödik TeSzedd!-re tehát gördülékeny a jelentkezés, internetes kapcsolat teszi lehetővé, hogy az ország bármely részéről lehet regisztrálni az akcióra.A honlapon bárki számára nyomon követhető, hogy az országban hol lesz szemétszedés, továbbá arra is van lehetőség, hogy egyének és kisebb-nagyobb csoportok a helyi koordinátor által megjelölt találkozási pontokon jelentkezzenek. Ez nemcsak az önkéntességet erősíti, hanem a közösségi szellemet is. Nagyon fontos szempont, hogy a résztvevők kapcsán ne számháborúzzunk, hiszen a TeSzedd! akció arról is szól, hogy a környezet és a természet védelme érdekében szemléletformálást érjünk el. A korábbi évek tapasztalata az is, hogy akik elindultak szemetet szedni, azok megtisztult környezetük láttán nemcsak megfogadják, hanem be is tartják, hogy nem szemetelnek, illetve rászólnak azokra, akik ilyet tesznek.Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a TeSzedd! akció már eddig is hozzájárult a lakosság környezettudatos szemléletének formálásához, valamint az elkülönített hulladékgyűjtéssel kapcsolatos gyakorlat elterjedéséhez. Reményeink szerint jelentőségét egyre többen ismerik föl. A TeSzedd! akció segítheti a lakosságot abban is, hogy a hulladékkal kevésbé szennyezzük környezetünket, és megtanuljunk élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a közszolgáltatók nyújtanak számunkra. Erre példa, hogy 2015. január 1-jétől a közszolgáltatók kötelezően biztosítják a házhoz menő hulladékgyűjtési rendszert fém, műanyag, papír és vegyes hulladék vonatkozásában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
  • FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Igen. Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm a válaszát. Tulajdonképpen interpellációm lényege is az volt, hogy rávilágítsunk ennek az akciónak a fontosságára.(15.10)És mint ahogy államtitkár úr is fogalmazott, számomra is az lenne a legnagyobb haszna a TeSzedd! akcióknak, hogy ezeknek a közösségeknek, amelyek ezt a munkát elvégzik, a munkája az illegális szemétrakókkal szembeni fellépésre is ösztönözzön mindannyiunkat, mert az a 2200 tonna szemét, amit összegyűjtenek, annak nagyobb hányadát azok teszik le, akik maguk egy-két tonnát itt-ott, bokrokban, árokpartokon leraknak. Erre kellene összefognunk a lehető legszélesebb összefogással, hogy ezeket valami úton-módon szankcionálni tudjuk, mert azokat valóban egy hulladékszedési akció keretében sem tudjuk összegyűjteni. Úgyhogy ennek a közösségi összefogásnak a jelentőségét tartom fontosnak a jövőben is. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ V. Németh Zsolt államtitkár úr fogja megadni. Parancsoljon, államtitkár úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelettel kérdezem Firtl Mátyás képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ. Parancsoljon, képviselő úr!