• GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Államtitkár Úr! Néhány nappal ezelőtt Bangóné Borbély Ildikó nyilvánosan fejezte ki aggodalmát a kormány egyes beruházásainak megvalósulásával kapcsolatban. Szavai szerint „az ördögöt ne fesd a falra, mert Lázár János jelenik meg”. Én az effajta diabolizálástól elvonatkoztatva kérdezem miniszter urat, illetve államtitkár urat. Talán elsőre meglepő, hogy a képviselő asszony azért kritizálja a kormányt, mert az minden eszközzel igyekszik kizárni a visszaélések lehetőségét. Az MSZP-s képviselő asszony eddigi tevékenységére pillantva azonban rögtön világossá válik, hogy csupán a megszokott szoci tempótól, az ellenőrizetlenül áramló milliók rendszerétől nem tud szabadulni. Arról a Bangónéról beszélünk, aki 2008-ban a szocialisták LEADER Egyesületen keresztüli 500 milliós pénzosztásának is a kedvezményezettje volt. Bangóné Borbély Ildikó a gazdasági válság közepén asszisztált ahhoz, hogy a hozzá köthető, beszédes nevű Segítünk-Jövünk Kft.-n keresztül is megvalósuljon az azóta jogerős bírósági ítéletben is jogosulatlannak talált szocialista pénzosztás. Bangóné akkoriban kevésbé volt aggodalmaskodó: jött és segített ‑ magának. Például nem aggódott amiatt, hogy úgy kapta a kft. a támogatást, hogy ő maga eközben a Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület alelnöke volt, vagy hogy a helyi LEADER-iroda egy szocialista polgármester csirkefarmján működött, vagy amikor benzinpénzeket számolt el a saját maga részére úgy, hogy jogosítvánnyal sem rendelkezett. (Dr. Rétvári Bence: Felháborító!) A képviselő asszony azon sem aggódott túl sokat, hogy miközben a LEADER Egyesületen keresztüli szocialista pénzosztás zajlott, Csontos János MSZP-s képviselő politikai munkatársaként is tevékenykedett. Mindennek ellenére Bangóné most mégis úgy gondolja, hogy ideje aggodalmaskodni egy keveset a kormány beruházásai miatt. Úgy tűnik, ismét segítene és jönne. Tisztelt Államtitkár Úr! Hogyan jutottunk odáig, hogy ezek a szellemi örökösök, ezek a mai napig a Parlament falain belül kószáló örök MSZP-s túlélők a kormány beruházásainak megvalósulása miatt aggódnak? Várom válaszát. (Zaj.)
  • L. SIMON LÁSZLÓ, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Megvárom, amíg lenyugszanak a kedélyek. Kormánypárti képviselőtársaimat is arra kérem, segítsenek a csend biztosításával, hogy válaszolhassak.Tisztelt Képviselő Úr! Először is azt gondolom, felháborító dolog, hogy egy ellenzéki képviselő vagy akárki más úgy nyilatkozzék, ahogy azt Bangóné Borbély Ildikó tette: „az ördögöt ne fesd a falra, mert Lázár János jelenik meg”. (Zaj.) Tisztelt képviselő asszony, ez sértő. Arra kérjük önt, hogy kövesse meg Lázár miniszter urat. Lázár miniszter úrnak élnek a szülei, gyerekei vannak, felesége van (Dr. Szél Bernadett: És szexista!), és nagyon sok választópolgár juttatta ide a Magyar Országgyűlésbe. Képviselő asszony, ez megengedhetetlen stílus a Magyar Országgyűlésben egy országgyűlési képviselőtől. Kérem, hogy kövesse meg a miniszter urat. (Moraj az ellenzéki sorokban.)Másodszor: sajnos, bármennyire is kiabál az ellenzék, nagyon súlyos mindaz, amit a képviselő úr felvázolt. Nézzük a tényeket! 2008-ban Gőgös Zoltán akkori államtitkár minden vonatkozó előírást megsértve 500 millió forint támogatást hagyott jóvá a Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesületnek. Az egyesület ‑ figyeljenek, képviselőtársaim! ‑ 2008. december 16-án benyújtotta a kérelmét, s két nappal később meg is kötötték a támogatási szerződést, majd négy nappal később át is utalták a forrást. Micsoda előkészítés, mondhatnánk, micsoda páratlan gyorsaság! Nézzük mindebben a folyamatban Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony szerepét, aki az MSZP Népjóléti bizottságának a tagjaként bizony jött és segített, ugyanis képviselő asszony az egyesület alelnökeként a támogatás továbbosztásában segédkezett. Ebből a támogatásból részesedett a Segítünk-Jövünk Kft. is, amelyben érdekes módon a képviselő asszonynak is szerepe volt. Olyan rendezvényeket támogattak (Novák Előd: Például legénybúcsút!), például félmillió forintot kapott a Segítünk-Jövünk Kft. egy olyan előadásra, ahol mindösszesen ötven ember vett részt. (Novák Előd: Egy legénybúcsún mennyien vesznek részt?)Mindez felháborító, tisztelt képviselőtársaim, úgyhogy itt el kell számolni a közpénzekkel. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen, államtitkár úr. Úgy gondolom, a válaszából eléggé egyértelműen kiderült, hogy milyen emberek vádaskodnak újfent, milyen emberek gondolják azt, hogy éppen ők lennének alkalmasak arra, hogy a nemzet vagyonáért és beruházásaiért aggódjanak. Ha egy szóban lehetne összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy szégyen. Szégyen, hogy Bangóné és MSZP-s társai a párt védelmében és érdekében következmények nélkül ‑ legalábbis eddig következmények nélkül ‑ folytathatták üzelmeiket, akár a Parlament fa­lain belül, akár azon kívül. Őszintén remélem, hogy nemsokára konkrétumokkal alátámasztva tudjuk majd megfelelő hatósági intézkedések nyomán figyelemmel követni a bűnösök méltó büntetését. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • L. SIMON LÁSZLÓ, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Még egy kicsit tovább kell bonyolítanunk és göngyölítenünk a dolgokat. Az a Segítünk-Jövünk Kft., amelynek tagja volt Bangóné Borbély Ildikó, még további két alkalommal kapott támogatást a LEADER Egyesülettől. Ráadásul az a legszebb az egészben, hogy Bangóné képviselő asszony készítette a beszámolókat, méghozzá saját magának, hiszen a LEADER-akciócsoportban és az egyesületben is érdekelt volt. Mindezek után már nem lepődhetünk meg azon sem, hogy az egyesület Hajdú-Bihar megyei irodáját, amelynek vezetője Bangóné Borbély Ildikó volt, ugyancsak ettől a kft.-től bérelték havonta 250 ezer forintért, amit el is számoltak a támogatás terhére. Tisztelt Képviselőtársaim! A Kehi megállapításai szerint a Segítünk-Jövünk Kft. részére kifizetett 3,5 millió forintból 2,7 millió forintot szabálytalanul, a céltól eltérően használtak fel. Mindez nagyon jól mutatja azt, hogy Gőgös Zoltán és Bangóné segítségével a szocialista háttérudvar zsebébe juttatták a közpénzeket. (Taps a kormánypártok soraiban. ‑ Gőgös Zoltán: Bővül a feljelentendők száma! Te meg elloptál 1 milliárdot! ‑ L. Simon László: Ki? Én? ‑ Gőgös Zoltán: Te, meg a haveri köröd!)
  • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Győrffy Balázs képviselő úr, a Fidesz képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a Miniszterelnökséget vezető miniszternek: „Miért hagyjuk, hogy az MSZP pénzügyi kegyeltjei aggódjanak a kormány saját beruházásainak megvalósulásáért?” címmel. Képviselő urat illeti a szó. Tessék!
  • ELNÖK: Miniszter úr helyett L. Simon László államtitkár úr válaszol. Tessék!
  • ELNÖK: Viszonválasz, képviselő úr!
  • ELNÖK: Felhívom figyelmüket, hogy minden tartalmi kérdést felvethetnek, stiláris ügyekben azonban nem, mert a házvezetés dönt, és az én dolgom eldönteni, hogy stiláris kérdésekben folyhat-e vita vagy nem. Ezek után megadom a szót L. Simon László államtitkár úrnak.