• VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság 2015. április 2-ai ülésén megtárgyalta a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló T/3753. számú törvényjavaslatot és az összegző jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelnek-e a határozati házszabály 42. §-ában, illetve a 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.A bizottsági ülés során a tagok megtárgyalták a Mezőgazdasági bizottság négypontos módosító javaslatát, amelyet a bizottságunk 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett támogatott. A Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatot nem fogalmazott meg. A módosítás a földvédelmi és a kisajátítási eljárás jelenlegi kapcsolódásának összehangolását biztosítja. A tervezet a földvédelmi engedélyezési eljárásokban és az engedély nélküli, más célú hasznosítási ügyekben különös szabályokat épít be arra az esetre, ha az érintett földrészlet azonos területére kisajátítási célú kérelmet is benyújtanak. Ez esetben a kisajátítási célú kérelem elbírálása elsőbbséget élvez az egyéni kérelemhez képest, figyelembe véve azt, hogy a kisajátítási célú kérelem mögött valamilyen közérdekű cél megvalósításának szándéka áll.A tervezet differenciál aszerint is, hogy az egyéni kérelem tekintetében folyamatban lévő vagy lezárt földvédelmi eljárásról van-e szó. A módosítás célja továbbá a gyümölcsültetvény-kataszter törvényi szabályainak pontosítása is.Összegezve: a bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést 25 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett fogadta el. Köszönöm szépen a tisztelt Ház figyelmét. Köszönöm a szót, elnök úr.
 • SALLAI R. BENEDEK, a Fenntartható fejlődés bizottsága kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Országgyűlés! Alapvetően a jogszabály a Törvényalkotási bizottság előadójának megfelelő tartalommal számos olyan elemet tartalmaz, amelynek vannak előretekintő elemei, ugyanakkor a legfontosabb problémát nem kezeli, ez pedig pont a jogszabály szellemiségéből adódóan a termőföldvédelemből adódik.Az ember úgy néz a talajra, mintha semmilyen másmilyen funkciója nem lenne, mint hogy ellássa élelmiszerrel, és erre utal a törvényben fellelhető talaj meghatározása is. A jogszabály azt mondja, hogy a talaj nem más, mint feltételesen megújuló természeti erőforrás, amely egyben a mezőgazdasági termelés, az erdőgazdálkodás alapvető termelőeszköze, a Föld szilárd felszínének élő közege, amelynek a legfontosabb tulajdonsága a termékenység. Ezt a legfontosabb tulajdonságot eléggé humán szempontból közelítjük meg, ezzel szemben a talaj az egész bioszféra primer tápanyagforrása és a biomassza-termelés közege, szűrő- és detoxikáló rendszer nagy pufferkapacitással, és egy génrezervoár. A Földön élő fajok tetemesebb része, mintegy kétharmada a talajban él, vagyis a biodiverzitásnak a nagyobb része köthető a talajhoz. Ennek mi azért sem vagyunk pontosan tudatában, mert az élet nem a szemünk előtt zajlik, és a mikroszervezetek, paránylények szemmel amúgy is láthatatlanok. Ugyanakkor ezek a paránylények a felelősek a tápanyagforgalom 60-80 százalékáért, és 1 gramm talajban hozzávetőlegesen 1 milliárd alacsony rendű élőlény található.Mint az a bizottsági vitában elhangzott, a legnagyobb problémaként azt fogalmaztuk meg, hogy jelen pillanatban a mérsékelt övi területen 10 centiméter termőtalaj képződéséhez 2000 évre van szükség, vagyis 200 év alatt 1 centiméter talaj, 20 év alatt 1 milliméter talaj, 2 év alatt 0,1 milliméter, 1 év alatt tehát 0,05 milliméter termőtalaj keletkezik természetes körülmények között. A sydneyi egyetem kutatói a fenntartható mezőgazdaság tanszéken foglalkoznak ilyen kutatásokkal, a vezetőjének van egy tanulmánya, ami néhány évvel ezelőtt már azt állította, hogy a fejlettnek és gondosnak nevezett Európában tizenhétszer gyorsabban pusztul a talaj, mint ahogy megújul, vagyis egy év alatt annyi kopik el, mint amennyi 17 év alatt keletkezne.Mindezek miatt fogalmaztuk meg a kisebbségi véleményt a bizottságban, figyelembe véve azt, hogy a termőföld védelmével, megvédésével, az abban élő élőlények életközösségeinek megóvásával a jogszabálytervezet semmilyen formában nem foglalkozik, és ez egy komoly mulasztás, hiszen az idei év a talaj védelmének éve, és erről számos kormányzati politikus megemlékezett. Ugyanakkor ezen jogszabály benyújtása semmilyen formában nem teremti meg annak a lehetőségét, hogy ez a természeti erőforrással történő fenntartható használat hosszú távon megvalósulhasson. Köszönöm szépen, elnök úr.
 • GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A javaslat a bizottsági vitaszakaszok során minimális változásokon esett át. A javaslat gerincét képező rendelkezések, például a földminősítési eljárás, igazgatási szolgáltatási díj számítási módjára vonatkozó rendelkezések, a gyümölcsültetvény-kataszter törvényi szabályainak pontosítása, a termőföld védelmére és a kisajátításra vonatkozó szabályozás egymáshoz való viszonya, illetve a földvédelmi eljárás lefolytatására vonatkozó szakaszok nem változtak.A javaslat célkitűzéseivel képviselőtársaim többsége a viták során egyetértett. A beérkezett módosító javaslatok alapján a növénytermesztési hatóság alaposabb bevonása mellett csak jogtechnikai, illetve helyesírási pontosítások kerültek átvezetésre. A javaslat házszabályi rendelkezéseknek való megfelelése is megállapításra került.Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal támogassák a javaslatot. Köszönöm szépen.
 • MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Képviselőtársaim! Államtitkár Úr! Jelen tervezetnél nem változott a Jobbik frakciójának álláspontja, fogjuk tudni támogatni. Ugyanakkor én is szeretném elmondani azt, hogy a problémám tényleg nem azzal van, ami le van írva, hanem ami nincs benne, és erről Sallai R. Benedek képviselőtársunk már hosszasan beszélt. Én is úgy gondolom, hogy itt lenne az ideje, hogy egy ilyen, magát agroországnak beállító államnak legyen egy komoly termőföldvédelmi törvénye, ami az újabb ismeretekre és az újabb problémákra, kihívásokra is választ ad. Itt agrotechnikai kérdések szabályozása is illő lenne, illetve azt gondolom, hogy Európának közösen kellene gondolkodni azon, hogy ezt a brutális mértékű talajvesztést miként lehetne akár közös eszközökkel megoldani, megakadályozni. Még sok kutatás vár ránk, ugyanakkor jó lenne, ha Magyarország ennek, mondjuk, élharcosa lenne, és a kormány a megfelelő fórumokon ezt felvetné. Tehát összefoglalva: nem azzal van problémám, ami le van írva, de tényleg jó lenne, ha ezeken most már gondolkodnánk, mert félő, hogy akkor fogunk csak észbe kapni, amikor már késő lesz. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. (Szórványos taps a Jobbik padsoraiból.)
 • SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az előbb a bizottságunk kisebbségi véleményét mondtam el, most pártunk álláspontját szeretném nagyon röviden ismertetni. Ha már Magyar képviselő úr az előbb itt hosszasnak titulálta, akkor most ennél rövidebbnek kell lennem.(21.50)Összességében nyilvánvalóan arról van szó, amit a kisebbségi véleményben is elmondtam, hogy az előttünk lévő törvénymódosítás a termőföld védelméről szóló törvényt módosítja, de a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvénynek csak azon rendelkezéseihez nyúl hozzá, amelyek a termőföld más célú hasznosítására vonatkoznak. Most a kisebbségi véleményben már elmondtam azt, hogy becslések szerint nagyságrendileg évente mintegy 75 milliárd tonna termőföld tűnik el a világon, és mára a világ termőtalajának 80 százaléka a mérsékelten vagy jelentősen erodálódott kategóriába tartozik. Nyilvánvalóan a még intenzívebb, még fenntarthatatlanabbul működő államokban, mint például Kínában, ahol ötvenhétszer gyorsabban pusztul a talaj, mint ahogy képződik, még több probléma van, de nyilvánvalóan figyelembe kéne azt vennünk, hogy Magyarország legfontosabb természeti­erőforrás-tartaléka a termőföld. Földrajzi helyzetünkből adódóan, a Kárpát-medence helyzetéből adódóan az a termőföldkészlet, amivel a magyar társadalomnak hosszú távon gazdálkodnia kell, az egyedüli záloga annak, hogy a magyar nemzet és utódaink ebben a hazában fenntartható mezőgazdaságot tudjanak folytatni, és semmi más nem lehet véleményünk szerint a gazdaság alapja, mint az a természetierőforrás-tartalék, ami jelenleg is a Kárpát-medencében megtalálható.Ebből adódóan véleményünk szerint sokkal nagyobb figyelemmel kellene a termőföld védelmére összpontosítani, sokkal nagyobb figyelmet kellene fordítani ennek a biológiai védelmére, támogatni kellene a különböző vidékfejlesztési, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap- és egyéb forrásokból azoknak a mulcsozó technológiáknak az elterjedését, amelyekből jelenleg csak éppen egyet-egyet láthatunk mutatóban az országban. E jogszabály benyújtásakor is az elsődleges szempontnak annak kellett volna lennie, hogy mindazon szakaszok mellett, amiket most módosítani kíván, a lehető leginkább meglegyen a lehetősége annak, hogy érdemi védelmet biztosítson a termőföldnek. Európában továbbra is a vízerózió a legmeghatározóbb, de a szélerózió és a környezetszennyezés is nagyon komolyan előrelépett, és emellett a fizikai károsodás, az erdőirtásokkal és a városiasodással is nagyon nagy mértékű pusztulást és termőföldeltűnést eredményez.Épp az előbb L. Simon államtitkár úr a vita után kiment, miután ügyrendi előadását megtartotta, de pont az agglomerációs törvény, amiről itt beszéltünk, pont az ilyen kockázatok, amikor gyakorlatilag úgy megy át a parlamenten egy jogszabály, hogy meg se nézzük, hogy 80 településnek mennyi termőföldjét veszítjük el belterületbe vonással, azok a kockázati tényezők, amelyek alapvetően csökkentik a Kárpát-medencének ezt a fontos természetierőforrás-tartalékát. Nem azzal szeretnénk vitázni, mint ahogy Magyar Zoltán képviselőtársam is elmondta, ami leírva vagyon a tervezetben, hanem mindazokat hiányoljuk, amivel egyáltalán nem foglalkozott a jogszabályalkotó, és e hiányosság miatt van az, hogy ebben a formában így, míg azokat a garanciákat nem látjuk, ami hazánk természetierőforrás-tartalékának a védelmére irányul, addig nem tudjuk ezt így támogatni. Köszönöm szépen, elnök úr.
 • DR. LEGÉNY ZSOLT (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Tekintettel arra, hogy az adott törvényjavaslat, a termőföld védelméről szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat jobbára pontosító, technikai jellegű rendelkezést tartalmaz, illetőleg adminisztratív terhek csökkentését irányozza elő, a Magyar Szocialista Párt országgyűlési képviselőcsoportja támogatni fogja a törvényjavaslatot. Ahogy említettem, több olyan rendelkezés is van benne, amelyet kifejezetten üdvözítőnek tartunk, ebből, ha megengedik, egyet emelnék ki. Gyümölcsültetvény telepítésénél a gyümölcsfaültetvények esetében háromezer négyzetméter felett, bogyósgyümölcs-ültetvény esetében pedig ezer négyzetméter felett engedélyt kellett beszerezni a telepítési hatóságtól a jelenleg érvényes szabályozás szerint. Bogyósgyümölcs-ültetvény esetében ezt az ezer négyzetméteres határt a jogszabálytervezet háromezer négyzetméterre szándékozik felemelni, mármint ennek a határértékét. Azt gondoljuk, hogy ez egy támogatható jogalkotási lépés.Miként az is, hogy a telepítési engedély érvényességi idejét pedig két évről három évre emelné fel a jogszabálytervezet. Azt gondoljuk, hogy ezek olyan lépések, javaslatok, amelyeket mindenképpen támogatnunk kell. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra ülésünk második napján kerül sor. Kérem Gúr Nándor képviselő urat, hogy a jelzőjét igazítsa meg, a kétpercese be van nyomva. (Gúr Nándor közbeszól. ‑ Közbeszólások a Jobbik soraiból.)Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. (21.40)Az előterjesztés T/3753. sorszámon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Mezőgazdasági bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát T/3753/3. sorszámon, jelentését pedig T/3753/4. sorszámon megkapták. A Fenntartható fejlődés bizottsága mint vitához kapcsolódó bizottság részletes vitáról szóló jelentését T/3753/5. sorszámon kapták kézhez. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/3753/7. sorszámon, összegző jelentése pedig T/3753/8. sorszámon a honlapon elérhető.Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Erre összesen 15 perc áll Vécsey László képviselőtársam, a bizottság előadója rendelkezésére. Öné a szó, képviselő úr.
 • ELNÖK: Köszönöm, Vécsey képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e most élni a felszólalás lehetőségével. (Dr. Bitay Márton Örs: Nem, köszönöm szépen.) Jelzi, hogy nem. A kijelölt Mezőgazdasági bizottság előadót nem állított. A vitához kapcsolódó Fenntartható fejlődés bizottsága nem kívánt előadót állítani. A bizottság kisebbségi véleményét Sallai R. Benedek képviselő úr ismerteti. Öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben. Elsőként megadom a szót Győrffy Balázs képviselő úrnak, Fidesz.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Magyar Zoltán képviselő úr, Jobbik.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A következő előre bejelentett felszólaló Sallai R. Benedek képviselő úr, LMP.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A következő hozzászóló Legény Zsolt képviselő úr, MSZP.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem, hogy a fennmaradt időkeretekben kíván-e még valaki hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem Bitay Márton államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Jelzi, hogy nem kíván.Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra ülésünk második napján kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Az előterjesztés T/3786. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Mezőgazdasági bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát T/3786/5. számon, jelentését pedig T/3786/6. számon megkapták. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/3786/8. számon, összegző jelentése pedig T/3786/9. számon a honlapon elérhető.Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Erre összesen 15 perc áll Bóna Zoltán képviselő úr rendelkezésére, aki a bizottság előadója, és akinek most megadom a szót.