• VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság 2015. március 26-ai ülésén megtárgyalta a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló T/3782. számú törvényjavaslatot. A bizottsági ülés során a tagok megtárgyalták a Gazdasági bizottság ötpontos módosító javaslatát, amelynek 1., 3. és 4. pontját a bizottságunk 22 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett támogatta. A Gazdasági bizottság javaslatának 2. és 5. pontját a Törvényalkotási bizottság javította. Összességében, illetve a törvényjavaslatról általánosságban elmondható, hogy az iparági szabályozás a lakossági fogyasztók és a törvényben meghatározott egyéb felhasználók esetében a földgázellátás biztosítását úgynevezett egyetemes szolgáltatás keretében is lehetővé teszi. Az egyetemes szolgáltatás a hatósági áron túl számos, a felhasználók számára előnyös feltételt biztosít. Mindezen előnyök folyamatos biztosítása érdekében, a vállalkozás szabadságára is figyelemmel szükséges azt az esetet szabályozni, ha valamely társaság egyetemes szolgáltatói tevékenységével fel kíván hagyni. A jelen törvényjavaslat célja az egyetemes szolgáltatói tevékenységgel felhagyni kívánó társaság által ellátott felhasználók tekintetében az egyetemes szolgáltatás keretei között történő folyamatos földgázellátás biztosítása. A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Törvényalkotási bizottság további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg, amely 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett támogatást nyert. A bizottság az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést 23 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta. Köszönöm a figyelmüket, köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. (21.10)
 • DR. TÓTH BERTALAN, a Törvényalkotási bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Valamennyire beigazolódott az aggodalmunk a Törvényalkotási bizottságban is, hiszen egy számunkra teljesen elfogadhatatlan törvényalkotási folyamat második lépésénél vagyunk. Ugye, volt egy földgáztörvény-módosítás, ami az európai uniós szabályrendszerrel való harmonizációt jelentett, bár ott is jeleztük, hogy nem minden esetben fogadta el az Unió szabályait a Magyar Országgyűlés, hiszen a határkeresztező pontokon, a keleti határszélen más szabályok szerint járhat majd el az energiahivatal.Itt vagyunk most egy második lépésnél. Ez a törvényjavaslat nagyjából arról szól, hogy a ma működő egyetemes szolgáltatók szerződései a nyár folyamán lejárnak. Korábban arra kormányzati szándékot nem láttunk, hogy ezek meghosszabbításra kerülnek, és fel kell készülni arra az esetre, hogy ha ezek az egyetemes szolgáltatók visszaadják ezt a jogukat, akkor az állami szolgáltató hogyan tudja majd átvenni a szolgáltatást. Az aggodalom pedig ott volt már a vita során, ami a törvényalkotási bizottsági ülésen beigazolódott, hogy felkészült-e a Főgáz bázisán épülő állami közműszolgáltató, hiszen itt több millió fogyasztóról beszélhetünk, az ő adataikról, fogyasztási szokásaikról, amelyek nyilván országrészenként eltérőek lehetnek. De szó van a kintlévőségekről, azokról az eseményekről, azokról az információkról, amelyek egy lakossági fogyasztónak fontosak és rendelkezésre állnak. Azért itt egy elég komoly feladatot kellene megoldania az állami közműszolgáltatónak. Ezt valamennyire könnyítette a Gazdasági bizottság érdemi javaslata, amely változtatás nélkül, de bizonyos szempontból adott mozgásteret és még időt arra, hogy az állami közműszolgáltató felkészüljön az esetleges fogyasztói tömegekre, amelyek megjelenhetnek majd a törvény érvényesülését, hatályosulását követően.Egy dolog még: ugye, említettem, hogy korábban nem volt kormányzati szándék, úgy tudom, hogy lesz egy salátatörvény, amibe végül is az egyetemes szolgáltatók mégis kapnak egy év lehetőséget arra, hogy kedvezményesen vagy adott áron hozzájussanak a forrásokhoz, és tudjanak szolgáltatni. Tehát nincs kész az állami közműszolgáltató, nincs kész a Főgáz arra, hogy egy ilyen feladatot ellásson. Ezt igazolta a Törvényalkotási bizottsághoz benyújtott gazdasági bizottsági módosító indítvány. De mivel az egész törvényjavaslatot nem tudjuk támogatni, nyilván az összegző módosító indítványt sem támogattuk. Köszönöm szépen.
 • VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. A Törvényalkotási bizottság ülésén valóban elhangzottak ezek az észrevételek, aggályok. De ez mit sem változtat természetesen a törvény célján, annak helyénvalóságán, hiszen a rezsicsökkentést rengeteg támadás érte, a rezsicsökkentés bebiztosítása, megvédése érdekében szükség van különböző törvényekre, törvények pontosítására. Ilyen ezek sorában ez az előttünk fekvő törvényjavaslat is.A fő kérdés, hogy vajon ebben az új rendszerben az új közműszolgáltató, az egyetemes szolgáltató elégségesen felkészült-e. Ez releváns kérdés, az előttünk lévő törvényjavaslat éppen ezt igyekszik különféle eszközökkel bebiztosítani, elsősorban természetesen a fogyasztók védelme céljából. A törvényjavaslat rengeteg ponton szabályozza, újraszabályozza, újraírja a törvényt. Hogy csak néhány példát említsek, szabályozza teljeskörűen az energiahivatalnak mint új átvevőnek az egyetemes szolgáltató kiválasztására irányuló eljárását, szabályozza teljes mélységében az új egyetemes szolgáltatók ajánlattételi eljárását, ha erre kerülne sor, természetesen a szabályozás minden részletében kiemelt figyelemmel az ellátásbiztonságra.Szabályoz olyan, jelenleg még nem szabályozott kérdéseket, mint például azt az esetet, ha a visszaadott engedélyek kapcsán, az új szolgáltatókijelölés esetében nem jelentkezne szolgáltató. Az erre az esetre, az úgynevezett végső menedékes kijelölésére vonatkozó eljárás is szabályozást nyert. Valamint és végső soron biztosítja a teljes átadás-átvétel folyamatára vonatkozó, kiegyensúlyozott végrehajtást biztosító intézkedéseket.Tehát bízhatunk benne, hogy ennek a törvényjavaslatnak az elfogadása esetén az ügyfelek, elsősorban a háztartások, a magyar lakosság és jellemzően az egyetemes szolgáltatásokat igénybe vevő kisvállalkozások is biztonsággal számíthatnak arra, hogy az ellátásuk rendben lesz. Köszönöm szépen, elnök úr.
 • NÉMETH LÁSZLÓNÉ, a Miniszterelnökség államtitkára: Mindössze csak szeretném megerősíteni részben a Vécsey képviselő úr által az imént elmondottakat, illetve azt, hogy úgy a benyújtott módosító indítványt, mind pedig az ahhoz fűzött, a Törvényalkotási bizottság összegző módosítását a kormány támogatja. Köszönöm szépen.
 • DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Ahogy a kisebbségi vélemény során megfogalmaztam, a Magyar Szocialista Párt frakciója a törvényjavaslat elfogadását a jelenlegi formájában nem támogatja, mert az nem biztosítja az egyetemes szolgáltatók számára versenyképes árú földgázforrásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférést, nem gondoskodik a fogyasztók minél olcsóbb és magasabb színvonalú ellátását biztosító, hatékony versenypiac megteremtéséről, és nem gondoskodik az orosz, illetve nyugat-európai olcsó gáz tavaly októberhez képest történt árcsökkenéséből eredő érvényesítéséről, annak lakossághoz való eljuttatásáról.Szeretném itt kihangsúlyozni, hiszen ez már az általános vitában is elhangzott, bár most képviselőtársam nem így fogalmazott, ellenben az általános vitában az eredeti előterjesztők ezt konkrétan megfogalmazták, hogy sok támadás érte a rezsicsökkentést, hogy ezeket a törvényjavaslatokat a Magyar Szocialista Párt frakciója a beterjesztéskor támogatta. Önök voltak azok, akik azt a tárgysorozatba-vételi kérelmemet nem támogatták, ami, ahogy említettem, az olcsó világpiaci árak érvényesítését szolgálta volna a magyar fogyasztók irányába. Nem támogatták, hogy a gázszámlák 20 százalékkal, a távhő- és a villanyszámlák pedig 10-10 százalékkal csökkenjenek. Ma is egy interpelláció ezzel kapcsolatban elhangzott.És arra sem adtak választ, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy egy minisztérium felügyelete alatt lévő, ugye, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felügyelete alatt lévő állami vállalat nem ad ki adatokat egy hatóságnak, az energiahivatalnak, amely emiatt nem tudja a hatósági árakban érvényesíteni az olcsó gáz hasznát.(21.20)Ez elfogadhatatlan, ahogy az is, hogy egy energiahivatal megbüntet egy állami tulajdonú céget. Nem a büntetés elfogadhatatlan, hanem hogy egyáltalán erre sor kerül, és ahogy említettem, a törvényjavaslatot nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen.
 • VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! Az összegző módosító javaslat 2. pontjában az indoklás szerint nyelvhelyességi és kodifikációs pontosításokra kerül sor. Ezzel szemben nagyon is tartalmiak azok a kérdések, amelyeket az összegző módosító javaslat érint. Itt ugyanis nagyon nem mindegy, hogy az egyetemes szolgáltató köteles biztosítani az átvétellel érintett folyamatos földgázellátást, vagy pedig köteles a tájékoztatási menetrend szerint tájékoztatni ezt a bizonyos átvétellel érintett fogyasztót. Ez igencsak tartalmi kérdés, tehát az indoklás erősen sántít, és önmagában azt is sajnálom, hogy ilyen módon lett toldozgatva-foldozgatva az utolsó pillanatok egyikében ez a törvény.Fontosnak tartjuk azt, hogy az állam lehetőség szerint kiszámítható pályát mutasson arra, hogy milyen szektorokba milyen eszköztárral kíván beavatkozni. A földgázszektornál azt láthattuk, hogy többször módosították a földgázellátásról szóló törvényt, hasonlóan az elektromosáram-ellátásról szóló törvényhez, és gyakorlatilag ilyen ötletszerűen, lépésről lépésre valami mindig történt, nemegyszer pont az ellenkezője annak, mint amit korábban csináltak. Igazi megnyugtató megoldás azonban ezeken a területeken nem született.Azzal a kormányzati céllal természetesen egyet lehet érteni, hogy azt az energetikai szektort, amit még a szocialista kormányok áron alul elkótyavetyéltek és privatizáltak, azt lehetőség szerint minél nagyobb arányban vissza kell venni magyar, sőt közösségi tulajdonba. Ez egy olyan cél, amit a Jobbik mindig támogatott, hiszen más, boldogabb sorsú államokban nem nagyon fordulhatott elő az, hogy egy ilyen szektort, amelyet stratégiai szektornak, stratégiai jelentőségűnek tartanak, elkótyavetyéljenek külföldre. Most azonban azt látjuk, hogy az állami visszavétel, ami a Főgáz keretein belül történik meg, nem ad feltétlen garanciákat arra, hogy egyrészt tartós és fenntartható lesz a folyamat, másrészt meg hogy valóban csökkenni fognak a földgázárak.Korábban is javasoltuk, és most is megteszem, kérem miniszter asszonyt, hogy továbbítsa majd a kormányon belül az észrevételt, fontosnak tartottuk azt, hogy csak az indokolt működési és tőkeköltségeket lehessen érvényesíteni az árakban, ez a felső árlimitet érinti, azonban nagyon fontos az is, hogy fenntartható legyen a rendszer. Ha most megnézzük az energetikai ágazat beruházási rátáit, azt lehet látni alapvetően, hogy ez nem egy fenntartható pálya, amit most futunk; olyan pályán futunk, aminél lefelé csúszunk, és egészen egyszerűen nem lehet ezeket a kapacitásokat hasonló módon megőrizni.Fontosnak tartjuk azt is, hogy az állami szerepvállalás oly módon történjen, hogy az kiszámítható legyen a piaci szereplők számára, és a végén természetesen azt eredményezze, hogy a fogyasztók egy fenntartható, környezetkímélőbb módon működő energetikai szektorból olcsóbban jussanak hozzá a földgázhoz. Ez jelenti az igazi fenntartható rezsicsökkentést. Köszönöm szépen a képviselők türelmét. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • VÉCSEY LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Természetesen köszönöm a képviselőtársaimnak az ellenzéki frakciókból a felszólalásokat, de csak a vitában elhangzottakat lehet ilyenkor megismételni.Tóth Bertalan képviselőtársam felszólalása kapcsán csak egyet tudok érteni Volner képviselőtársammal. Tehát mindaz, amit a szocialista frakció az ügy kapcsán előterjesztett, az visszautal az ő kormányzásuk 8 évére, hiszen minden lehetőségük megvolt 8 év kormányzás alatt arra, hogy ezeket a javaslatokat, amiket most előterjesztenek a közműdíjak csökkentésére, ezeket bevezessék, megvalósítsák a lakosság és a kisvállalkozók támogatására. Ezt mégsem tették akkor, amikor kormányoztak. Ez most nem tekinthető többnek, mint egyszerű politikai haszonszerzés, ilyen javaslatokkal előállni. Már tényleg a ’94-95-ös időszakról nem is beszélve, amikor egyes fontos közműszolgáltatókat, energiaszolgáltatókat 8 százalékos garantált eszközarányos profittal értékesítettek külföldi vevők számára.Volner képviselőtársamnak még annyit szeretnék megjegyezni zárszóként, hogy a folyamat tartóssága kapcsán, azt gondolom, elégséges garancia kell legyen az az elszántság, ami a frakcióban és a kormányban megvan a rezsicsökkentés fenntartása mellett, és nyilvánvalóan értékelni kell, illetve figyelembe kell venni azt a törekvést is, hogy általában a közszolgáltatásoknál, ezen belül speciálisan az energiaszolgáltatók esetében a nonprofit szolgáltatásra való törekvés megjelent. Ez természetesen a későbbiekben lehet még egyeztetés tárgya, hogy a nonprofit szolgáltatásba milyen költségtényezők tartoznak bele. De összességében maga a törvényjavaslat az nem erről szól, hanem arról, hogy az egyetemes közműszolgáltatók esetében a szolgáltatás, az engedély visszaadását lehetővé tegyék, és ez ne jelentse azt, hogy adott esetben a fogyasztók szolgáltatás nélkül maradjanak. Ez minden szempontból a törvényjavaslatban biztosításra került a különféle szabályozási eszközökkel. Úgyhogy én előterjesztőként és zárszó keretében arra kérem az ellenzéki frakciókat is, hogy vizsgálják felül az álláspontjukat, és támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • ELNÖK: Köszöntöm képviselőtársaimat. A határozathozatalra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Balla György, Mengyi Roland, Németh Szilárd István és Gyopáros Alpár képviselők önálló indítványa T/3782. számon a parlament informatikai hálózatán elérhető. Szeretném tájékoztatni önöket, Vécsey László a közelmúltban bejelentette, hogy a törvényjavaslathoz előterjesztőként csatlakozott. Időközben ez már az Országgyűlés informatikai honlapján is megtalálható. A Gazdasági bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát T/3782/4. számon, jelentését pedig T/3782/5. számon megkapták. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/3782/7. számon, összegző jelentése pedig T/3782/8. számon a honlapon elérhető. A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának és a megfogalmazódott kisebbségi véleménynek az ismertetésére kerül sor. Ezekre összesen 15 perc áll rendelkezésre. Ennek értelmében megadom a szót Vécsey Lászlónak, a bizottság előadójának.
 • ELNÖK: Most megadom a szót Tóth Bertalannak, aki a bizottság kisebbségi véleményét ismerteti.
 • ELNÖK: Most megkérdezem az előterjesztőt, Vécsey Lászlót, kíván-e hozzászólni. (Jelzésre:) Igen. Akkor jelzem, hogy 10 perces időkeret áll összesen rendelkezésére.
 • ELNÖK: Megköszönöm az előterjesztő felszólalását. Tájékoztatom, hogy a vita végén a zárszó elmondására hét perc áll majd rendelkezésére.Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a kormány részéről államtitkár asszonyt, hozzá kíván-e szólni. (Jelzésre:) Igen, jelzi, hogy igen. Öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm. A kijelölt bizottság előadót nem állított, így most a képviselői felszólalások következnek, a napirend szerinti időkeretben. A vita során kétperces hozzászólásra nincs lehetőség. Először az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Ennek értelmében Tóth Bertalan képviselőtársamé a szó.
 • ELNÖK: Most Volner János képviselő úrnak adom meg a szót.
 • ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki hozzászólni a vitához. (Nincs jelzés.) Nem látok jelentkezőt, így a vitát lezárom.Megkérdezem az előterjesztőt, hogy 7 percben kíván-e válaszolni az elhangzottakra. (Vécsey László jelzi, hogy igen.) Igen, öné a szó, Vécsey László képviselőtársam.