• GYÖNGYÖSI MÁRTON (Jobbik): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt évek során számos, nemzetbiztonsági szempontból is aggasztó eseménynek lehettünk a szemtanúi, amelyek a nemzeti szuverenitásunkat is mélyen sérthetik, és bizonyos kérdéseket vethetnek fel. Ha ezek a kérdések megválaszolatlanul maradnak, akkor felmerül a gyanú, hogy Magyarország sorsáról külföldről döntenek, és befolyást gyakorolnak a magyarországi politikai döntéshozatalra is. Ezek olyan nemzetbiztonsági kockázatok, amelyek minden szempontból figyelmet érdemelnek. Itt van egyből a Snowden-ügy, amely páratlan, kínos és példátlan, hiszen egy szövetségi rendszeren belüli kémkedésről van szó. Önök is érzik ennek a kérdésnek a kínosságát, hiszen a tavalyi év végén, decemberben engedtek a Jobbiktól érkező nyomásnak, és összehívták a vizsgálóbizottságot ebben a kérdésben, ma már azonban tudjuk, hogy ez a kutyakomédia, amit önök a Snowden-vizsgálóbizottság kapcsán csináltak, ez nem volt más, mint a Fidesz kampányának a része. Ezzel üzentek önök a "nem leszünk gyarmat" szlogen alatt felvonuló békemenetes táboruknak. Két semmitmondó alibi ülést tartott ez a bizottság. Lejárt a március 31-i határidő, nincs zárójelentés, és nincsen semmilyen érdemi megállapítás. Bátorságot meríthettek volna abból, hogy a Snowden-ügyben a német országgyűlésnek az egyik parlamenti bizottsága vizsgálóbizottságot kezdeményezett, és a LIBE is meghallgatta, még ha közvetetten is, Snowdent erről az egész roppant kínos ügyről. Most újra bizonyíthatnak, ugyanis a héten a Jobbik újra beadja a vizsgálóbizottságra vonatkozó kezdeményezését. Reméljük, nem száll inukba a bátorságuk, és támogatni fogják a kezdeményezésünket. Most hétvégén Dániában egy ugyancsak érdekes találkozóra került sor, egy Bilderberg-ülésre, amiről tudjuk, hogy konspiratív módon, zárt üléseken, a nyilvánosság teljes kizárásával ülésezik, tudjuk azt, hogy minden évben összeülnek, és tudjuk azt, hogy a világ, a globális rend krémje a pénzügyi, a gazdasági és a politikai szférából ott van ezen a találkozón. Egyesek szerint a cél a nemzetállamok felszámolása, a globális rend és a világkormány létrehozása. Ezt nem tudjuk, csak sejtjük, de az biztos, hogy nem gittrágásra jönnek össze a világ legbefolyásosabb emberei. Ezt, bár értékeljük Kósa Lajos humorát, de rajta kívül valószínűleg senki más nem hiszi el ebben az országban. Aggasztó, hogy azon a Nyugaton, ahol mindenki a politikai döntéshozatal átláthatóságáról, transzparenciájáról beszél, ilyen ülésekre kerülhet sor, és ilyen üléseken születhetnek döntések. Értékeljük azt, hogy végre a Fidesz és a házi sajtója, a Magyar Nemzet és a HírTV is észrevette azt, hogy magyar résztvevői is vannak ezeknek az üléseknek. Nagyon örülünk neki, hogy végre Kovács Máté is aggódik a nyilvánosság előtt... (Moraj.) Bocsánat, Kocsis Máté is aggódik a nyilvánosság előtt, és észrevették azt, hogy Bajnai Gordon személyében egy nagyon fontos volt miniszterelnök is részt vesz ezeken az üléseken. Arról a Bajnai Gordonról van szó, aki a 2010-es választásokat követően eltűnt Magyarországról, két évig turnézott az Egyesült Államokban, úgy jött haza, hogy nemcsak pártot alapított Együtt-2014 néven, hanem egy Haza és Haladás nevű alapítványt, amelyről immáron azt is tudjuk, hogy több mint egymilliárd forintnyi támogatást kapott az egyik legbefolyásosabb amerikai alapítványtól, a Demokrata Párt háttérintézményeként működő Center for American Progresstől. (13.20) Nem értjük, hogy a Fidesznek és sajtójának a figyelme miért szelektív, és ezekre a kemény kérdésekre, amiket most megfogalmazott, korábban miért nem kereste a választ. Nem kellett volna messzire menni, elég lett volna megkérdezni a második Orbán-kormányt is végigszolgáló Martonyi Jánost, aki a Bilderberg-csoport üléseinek 2008-ban a részese volt, meghívott tagja volt. Martonyi János funkcionált a háttérhatalom helytartójaként a jobboldali Orbán-kormányok ideje alatt. Vagy akár Surányi Györgyöt is megkérdezhették volna, aki meg korábban a Horn-kormány alatt volt a Bilderberg-ülés meghívottja. Tehát elmondhatjuk, hogy az elmúlt 24 évben folyamatosan balliberális és jobboldali kormányok alatt egyaránt a háttérhatalomnak képviselete volt ebben az országban. Az elmúlt időszakban a Jobbik számtalan kezdeményezéssel élt, amelynek a célja a politika működésének az átláthatóvá tétele volt. Ezeket a kezdeményezéseinket önök az MSZP-vel karöltve lesöpörték. Kérjük, legyenek partnerek abban a következő években, hogy átláthatóvá tegyük Magyarországon a politikai döntéshozatal működését. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • NÉMETH ZSOLT külügyminisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Azt gondolom, helyes, ha mindenki a saját dolgával foglalkozik. Így a parlamenti vizsgálóbizottság feladata a Snowden-üggyel foglalkozni, és bízunk benne, hogy ezt eredményesen fogja tenni. A kormánynak valóban nagyon fontos feladata, hogy kezelje a Bilderberg-csoport működéséből fakadó esetleges kockázatokat. Ezzel a kormány foglalkozik. Önöknek pedig az a dolguk, hogy tisztázzák a viszonyukat KáGéBélához, illetőleg a hazaárulás kérdéséhez. Azt gondolom, hogy a Jobbiknak az elkövetkezendő időszakban ez egy kiemelkedően fontos feladata. Ami a Bilderberg-csoportot illeti: szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy évtizedekkel ezelőtt a holland királynő alapította ezt a csoportot, vannak benne tagok és vannak meghívottak. Tagok benne például az európai uralkodóházak jelentős számban. Martonyi János egyszer valóban meghívott volt ezen a találkozón. Az eljárási rend zártkörű, de hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy számtalan nemzetközi szervezet eljárási rendje zártkörű, például a Chatham House-nak is. A Chatham House-ról van elnevezve a zártkörű eljárások eljárásrendje. Viszont valóban kifogásolható az, ami ön, képviselő úr, mondott, hogy milyen összetétele van ennek a körnek, hogy Magyarországról 2014-ben azt a Bajnai Gordont hívták meg, akivel összefüggésben az elmúlt négy évben valóban fölmerült rendkívül sok és kifogásolható nemzetközi aktivitás. Martonyi János meghívásának viszont örülünk, és azt szeretnénk, ha minél több olyan személyt hívnának meg, akik adott esetben objektív képet tudnak adni az ország helyzetéről. De amit tudnunk kell, tisztelt hölgyeim és uraim, arról, hogy milyen összetétele van, hogyan működik a Bilderberg-csoport, adott esetben milyen gondolatok és javaslatok születnek meg, azt tudjuk. Mint ahogy tudtuk nagyon jól azt, hogy Viviane Reding biztos asszony tavaly valóban elmondta ennek a csoportnak az ülésén, hogy meg kell kísérelni, meg kell kérdőjelezni a magyar választások legitimitását. Ezzel szemben megragadtuk a szükséges eszközöket, és megvédtük a magyar választások legitimitását. Tehát mi a Bilderberg-csoporttal összefüggésben végezzük a munkánkat, tisztelt képviselő úr, tisztelt Ház, önöktől pedig azt szeretnénk kérni, hogy a hazaárulás kérdésében szintén végezzék el a saját feladatukat. A lélektan ismeri azt a jelenséget, hogy megvádolunk valakit azzal a bűnnel, amit egyébként saját magunk követünk el. Hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy önök nem pusztán leköpték Pásztor Istvánt a parlament alakuló ülésének az időszakában (Szávay István: Semmi közünk nem volt hozzá!), nem pusztán leköpték, hanem egyidejűleg hazaárulással vádolták azokat a parlamenti képviselőket, akik éppen bevonultak egy ökumenikus istentiszteletről az alakuló parlamenti ülésre. Tisztelt jobbikos Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy önök adósak Kovács Bélának az ügyében. Kovács Béla maga sem tette egyelőre világossá számunkra, hogy miként viszonyul a hazaárulás vádjához. Önök nem tették világossá számunkra, hogy ha ítélet születik Kovács Béla ügyében, akkor megőrizheti-e az európai parlamenti mandátumát, és egyelőre önök sem tették világossá azt, hogy ez Kovács Béla esetében egy teljesen egyedi partizánakció volt, vagy adott esetben egy szervezett viszonyulásról van szó, hiszen azt kell mondanom, hogy Oroszország az a viszonylata Magyarországnak, ahol Magyarország a legkiszolgáltatottabb helyzetben van, hiszen egyoldalú energiafüggőségünk van. Ha egy ilyen országnak szolgáltatnak ki önök szisztematikusan és szervezett módon információkat, mint ahogy ez a vádban Kovács Béla vonatkozásában megfogalmazódik, akkor azt gondolom, hogy az egy rendkívül súlyos helyzet. Tehát azzal összegezném, tisztelt képviselőtársaim, a mondandómat, hogy valóban a parlamenti vizsgálóbizottságnak el kell végeznie a munkát, a kormánynak szintén el kell végeznie a munkát, önöknek pedig nagyon egyértelműen és világosan tisztázniuk kell a viszonyukat a hazaárulás kérdéséhez. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Szintén napirend előtti felszólalásra jelentkezett Gyöngyösi Márton képviselő úr, a Jobbik részéről: "Kik és hol döntenek sorsunkról?" címmel. Parancsoljon, képviselő úr!
  • ELNÖK: Válaszadásra megadom a szót Németh Zsolt államtitkár úrnak.