• FIRTL MÁTYÁS (KDNP):Tisztelt Elnök Úr!Tisztelt Ház!Tisztelt Képviselőtársaim!Magyarországon elsőként a Sopron közeli Páneurópai Piknik emlékpark kapta meg az „Európai örökség” címet az Európai Bizottságtól. A rangos nemzetközi elismerés olyan helyszíneknek jár, amelyek az európai történelemben, kultúrában és integrációban fontos szerepet töltenek be. A Páneurópai Piknik emlékpark az 1989-es páneurópai piknik és határáttörés helyszíne, ahol 1989. augusztus 19-én a soproni és debreceni akkori ellenzéki szervezők határ menti pikniket szerveztek a vasfüggöny két oldalára „Bontsd és vidd!” jelszóval. Az eseményen mintegy 600 NDK-s állampolgár áttörte a Magyarországot és Ausztriát, a két világrendet elválasztó határt, és menekült Ausztrián át a szabad világba. Így vált a világrendeket elválasztó határok elleni békés piknik határáttöréssé és egyben történelmi jelentőségű eseménnyé. Az esemény hatásában túlnőtte Magyarország határait, mert egyértelműen megfordíthatatlanná tette azt a folyamatot, amely a berlini fal leomlásához és Európa újraegyesüléséhez vezetett. Amint azt Kohl kancellár is megfogalmazta: „Ne feledjük, a Brandenburgi kapu alatti föld magyar föld! A berlini fal lebontása Magyarországon kezdődött, a német újraegyesítéshez felé vezető első lépés a páneurópai pikniken történt.” Tisztelt Ház! Sopron, a leghűségesebb város 1277-ben hűséges volt a királyhoz, 1921-ben a nemzethez, és 1989-ben pedig szabadságot adott azoknak, akik akkor ugyanúgy nem voltak szabadok, mint mi, de kinyitottuk határainkat az akkori szabad világ felé. Sopron azt üzente a világnak és a helyszín azt üzeni a világnak: hűséget igazán megélni csak szabadságban lehet. Sopron, a hűség városa a szabadság városává is vált 1989-ben. A Páneurópai Piknik emlékparkban több emlékmű, létesítmény emlékeztet az eseményre, ezek között Melocco Miklós „Áttörés” szobra, a szabadságba jutás emlékműve egyszersmind a rendszerváltás egyedüli magyarországi emlékműve is. Tisztelt Képviselőtársaim! Tizenhárom tagállam összesen 36 helyszínnel pályázhatott az „Európai örökség” címre, és ebből 16 helyszínt támogattak a szakértők. Magyarország először jelölhetett helyszínt. Ezúton köszönöm Sopron és térsége nevében a kormánynak, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy Sopron jelölését támogatta, felismerve és elismerve azt a világtörténelmi jelentőségű tettet, amit a szabadság érdekében a soproni és debreceni szervezők 1989-ben véghezvittek, mindazokkal, akik annak sikerét elősegítették vagy legalábbis nem akadályozták meg. És köszönöm, hogy a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány máig megőrizte a történelmi tett hitelességét. Az „Európai örökség” címmel, amelynek átvételére április 15-én kerül sor, Sopronpuszta olyan előkelő körbe kerül, mint az Akropolisz vagy a gdanski hajógyár. A cím azt is üzeni, hogy a történelem hitelesíti a szabadságot szolgálók tetteit, és meggyőződésem szerint egy újabb jelentős lépés arra, hogy a szabadságnak ismert és emblematikus zarándokhelyévé váljon a páneurópai piknik és határáttörés helyszíne. Tisztelt Képviselőtársaim! Bízom benne, hogy nemcsak Sopronhoz kötődő országgyűlési képviselők, hanem valamennyien büszkék vagyunk arra, hogy a páneurópai piknik helyszíne az „Európai örökség” címet elnyerte. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok és az MSZP padsoraiból. ‑ Közbekiáltások az MSZP padsoraiból: Így van!)
  • L. SIMON LÁSZLÓ, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársam! Köszönöm szépen a napirend előtti felszólalását, országgyűlési képviselői körzete egy újabb fontos eredményére, értékére hívta fel az Országgyűlésen keresztül az ország nyilvánosságának figyelmét. Engedjék meg, hogy az Országgyűlés plénuma előtt is gratuláljak Sopron városának az „Európai örökség” cím elnyeréséhez, amelyre méltán vagyunk valamennyien büszkék e hazában. Természetesen a kormány is támogatta, ahogyan azt a képviselő úr felszólalásában is hallottuk, magát a jelölést, és nagyon örülünk annak, hogy ezt az odaítélésről döntő bizottság is támogatta. Tisztelt Képviselőtársaim! Sopron ezáltal a gdanski hajógyár és az athéni Akropolisz mellé emelkedett azokkal egyenértékű európai értékként. Firtl Mátyás képviselőtársunk tehát ezt az örömhírt osztotta meg velünk, amihez szívből gratulálok a városnak, a város vezetésének és természetesen képviselőtársamnak is, aki mindvégig a kezdeményezés mellett állt. Örülünk annak, hogy felismerték a cím jelentőségét, éltek a kormány által kiírt hazai pályázati lehetőséggel, amelynek során az Európai Bizottság részére felterjesztendő helyszíneket választottuk ki.Tisztelt Képviselőtársaim! Az „Európai örökség” címre vonatkozó európai uniós fellépés létrehozásáról szóló 1194/2011. európai parlamenti és tanácsi határozat rendelkezik a szimbolikus európai értéket képviselő, Európa történelmében és kultúrájában, illetve az Unió építésében jelentős szerepet betöltő, az EU-határozatban megjelölt célkitűzéseket teljesítő, így „Európai örökség” címre érdemes helyszínek kiválasztásáról. Az „Európai örökség” címről szóló uniós határozat előkészítése a 2011-es magyar európai uniós elnökség kulturális programjának egyik kiemelt eredménye volt. Ezt megelőzően kormányközi kezdeményezésként működött az „Európai örökség” cím adományozása. A négy díjazott magyar helyszín ‑ ezeket ismételjük meg ‑, az esztergomi királyi vár, a visegrádi királyi palota, a debreceni nagytemplom és a szigetvári vár az új eljárás mellett is megtarthatta a címét. Az Európai Bizottság hangsúlyozottan nem a hagyományos kulturális örökségi értékekre helyezi a fő hangsúlyt, a címet az a helyszín nyerheti el, amely bizonyíthatóan hozzájárult az Európai Unió közös történelméhez, szellemiségéhez, jelentősége meghatározó a közös európai tudat szempontjából. Nem kétséges, hogy ennek az elvárásnak a soproni Páneurópai Piknik emlékpark is messze megfelel, hiszen Sopron mind Németország egyesítése, mind a magyarországi rendszerváltás szempontjából szimbolikus jelentőségű helyszín. Ma fontos oktatási, ifjúsági, turisztikai rendezvényeknek is egyben otthont adó emlékpark. Ez az emlékpark a közös európai eszme kiindulópontjának, egyben jelképének számít, és az 1989. augusztus 19-én tartott békedemonstrációnak és a rendezvény hírére a területre érkező és a határon áttörő 600 NDK-s állampolgár Nyugatra menekülésének is emléket állít. Az NDK-sok Ausztriába menekülésével kezdődött a német újraegyesítés folyamata, és három hónappal később ledőlt a berlini fal. A pályázatban a város rögzítette ‑ idézem ‑, hogy „A páneurópai piknik emlékét őrző park területe az Európa ideológiai és gazdasági kettéosztottságát fizikai elszigeteltséggé merevítő vasfüggöny lebontásának, ezzel a határok nélküli közös Európa eszméjének szimbolikus helyszínévé vált. (11.10)A vasfüggöny áttörésével ugyanis nemcsak a jelen lévő magyar, német és osztrák résztvevők, hanem egész Európa vett szimbolikusan búcsút a kettéosztottságtól, az NDK-s menekültek exodusa elvezetett a keletnémet diktatúra fellazításán keresztül a német újraegyesítéshez, ez pedig Európa integrációját is jelentette.” Mindezek alapján elmondható, tisztelt képviselőtársaim, hogy az emlékpark a páneurópai mozgalom, azaz az Európa egységesítésére irányuló kezdeményezések egyik emblematikus helyszíne, és Európa politikai megosztottságának felszámolása felé tett civil kezdeményezésként értékelhető, az integráció első látványos attrakciójaként és akciójaként. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Képviselő Úr! A pályázó helyszínek nemzeti szintű kiválasztására a kulturális örökség védelméért felelős Miniszterelnökség, 2013-ban, ahogy a képviselő úr is mondta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2014-től fogva pedig a Miniszterelnökség ír ki pályázatot. A kiválasztási eljárás tehát az EU határozata értelmében kétszintű, az uniós szintű pályázati eljárást meg kell előznie egy nemzeti szintű kiválasztásnak. Az Európai Bizottság szakértői testülete jelentése szerint 2014-ben 13 tagállam 36 pályázatot nyújtott az „Európai örökség” címre, amelyek közül a testület 16 helyszínt javasolt a Bizottság számára. 2015. március 11-én 16 helyszín kapta meg a címet, köztük tehát Sopron is, amihez szívből gratulálunk. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Személy szerint is köszönöm, hogy mindezt elmondta, képviselő úr. A kormány nevében pedig L. Simon László államtitkár úr reagál. Parancsoljon!