• VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság a T/2413. számon benyújtott, a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot megtárgyalta, és ahhoz a bizottság 25 igen és 7 tartózkodás mellett összegző jelentést és összegző módosító javaslatot nyújtott be. A módosító javaslat csak a Törvényalkotási bizottság saját indítványát tartalmazza. A módosító javaslat az 1. § helyett a 2. §-ban rendezi a 100 százalékos bérpótlék kérdését. Ennek keretében a munka törvénykönyvének 141. § (1) bekezdése formailag pontosításra kerül, míg a (2) és (3) bekezdéseiben szabályozásra kerül azon speciális esetkör, amikor a munkáltató a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény szerinti vasárnapokon az év meghatározott napjain kiskereskedelmi tevékenységet, illetve nagykereskedelmi tevékenységet kiskereskedelmi tevékenységgel azonos helyen és időben folytat. (22.20)E szerint a szabályozás szerint a kiskereskedelmi tevékenységet folytató munkáltató azon munkavállalójának jár tehát a 100 százalékos bérpótlék, aki a törvény szerinti kiskereskedelmi tevékenységet, továbbá aki a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységet végzi az adott vasárnapokon akkor, amikor az üzletek nyitva lehetnek. Összességében, a Törvényalkotási bizottságban elhangzottak alapján elmondhatjuk, hogy mintegy 100-120 ezer embernek, 100-120 ezer munkavállalónak javul az anyagi helyzete ennek a törvényjavaslatnak a következtében. Ezért kérem a tisztelt Házat a törvényjavaslat támogatására. Köszönöm szépen a figyelmet. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
  • LUKÁCS ZOLTÁN, a Törvényalkotási bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! A Törvényalkotási bizottságban lefolytatott vitában kisebbségi álláspont alakult ki, amely szerint ez az intézkedés, amely 100 százalékos vasárnapi bérpótlékot biztosít azoknak, akik vasárnapi napon a kiskereskedelemben dolgoznak, illetve dolgozhatnak, akiknek önök megengedik, hogy egyáltalán dolgozzanak; ők kaphatnak 100 százalékos bérpótlékot.A kisebbségi vélemény alapján az örömteli, hogy egyáltalán az 50 százalékos bérpótlékot legalább ezeknél a munkavállalóknál 100 százalékra emelik. Az is elhangzott a vitában, hogy önök voltak azok, akik a munka törvénykönyve elfogadásánál leszavazták azt az ellenzéki javaslatot, hogy a vasárnapi bérpótlék 100 százalékra emelkedjen, most pedig nagyon szűk körben adják ezt meg.A vitában az is elhangzott kisebbségi álláspontként, hogy ez ugyanúgy, mint az egész törvény, ami azt célozza, hogy a munkavállalók vasárnap a családjukkal lehessenek, hogy legyen szabad vasárnap, csak részben valósul meg, itt a kereskedelmi dolgozókra gondolunk, mert egyébként semmilyen más munkavállalónál ezt a védelmet a kormány nem kívánja biztosítani. Tehát csak a kereskedelmi dolgozóknak kell együtt lenni vasárnap a családjukkal, az összes többi munkakörben vagy az összes többi ágazatban dolgozónak az önök véleménye szerint nem kell együtt lenni a családjával. Valamint csak a kereskedelemben vasárnap dolgozó munkavállalóknak kell 100 százalékos bérpótlékot biztosítani, senki másnak nem kell 100 százalékos bérpótlékot biztosítani, akkor sem, ha egyébként vasárnap dolgozik.Mi azt mondtuk, hogy ha a kisboltban van 100 százalékos bérpótlék, akkor az ipari parkban is legyen 100 százalékos bérpótlék. Ha a kiskereskedelmi üzletben van 100 százalékos vasárnapi bérpótlék, akkor legyen a múzeumban is, a kulturális intézményekben is, a fürdőkben, a strandon és mindenhol máshol, ahol emberek vasárnap dolgoznak. Önök 100 százalékos bérpótlékkal akarják azokat jutalmazni vagy azok bérét magasabb szinten látni, akik vasárnap dolgoznak, de sem a bizottságban, sem a törvény tárgyalásakor nem kaptunk egyébként arra választ, hogy miért éppen a kereskedelemben dolgozóknak jár csupán ez. Nagyon helyes, hogy jár nekik, csak mi azt vetjük föl, hogy ha nekik jár, akkor mindenki másnak is jár.Mindezekre a felvetésekre semmilyen logikus magyarázatot nem adtak. Az ülésen jelen lévő államtitkár úr egyébként osztotta a véleményünket, azt mondta, hogy bizony megfontolandó, hogy a reálkeresetek növekedése és a keresetek növekedése miatt ezeknek a hétvégi, illetve vasárnapi bérpótlékoknak az emelése szükséges, ugyanakkor semmilyen konkrét ígéretet vagy konkrét elképzelést erre nem láttunk.Tehát még egyszer, a legalapvetőbb probléma, és azért nem nemet nyomtunk, hanem tartózkodást, mert azzal ugyan egyetértünk, hogy legalább ezek az emberek kapják meg a 100 százalékos bérpótlékot, ez rendben is van, de azzal nem értünk egyet, hogy őket kiemeljük a munkavállalók közül, és kizárólag a kereskedelmi dolgozók esetében gondoskodunk erről, senki más esetében pedig ezt nem engedjük meg. Miért gondolják azt, hogy ha ez egy kereskedelmi dolgozónak jár, akkor minden más dolgozónak nem jár?És akkor most csak a munkavállalókról beszélek, és nem beszéltem azokról, akik hivatásuk szerint dolgoznak szombaton, vasárnap és ünnepnapokon, a rendőrökről, a tűzoltókról, az egészségügyi dolgozókról. De vannak olyan ipari tevékenységek, ahol folyamatos munkavégzés kell, például erőművek vagy olyan munkahelyek, ahol nem lehet leállítani a munkavégzést hétvégén sem. Kérdezem én még egyszer, hogy egy erőművi munkás miért nem érdemel 100 százalékos bérpótlékot, ha a kisboltban dolgozó eladó önöktől 100 százalékos bérpótlékot kap.Ha erre valaki logikus választ adna nekünk, akkor ezt tudnánk támogatni. De mivel az önök elképzelése teljesen logikátlan és teljesen indokolatlan, ezért nem tudjuk azt megszavazni. Továbbra is tartózkodni fogunk, mert egyetértünk azzal, hogy kapjanak a kereskedelemben dolgozók 100 százalékos bérpótlékot, de azt javasoljuk továbbra is, hogy ha nekik adunk 100 százalékos bérpótlékot, akkor minden, vasárnap dolgozó munkavállalónak szintén jár a 100 százalékos bérpótlék, mert ilyen hátrányos megkülönbözetést a munka világában egyetlen kormány nem engedhet meg magának. Ezért nem támogattuk a javaslatot. Köszönöm szépen. (Szórványos taps az MSZP soraiban.)
  • BECSÓ ZSOLT (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz a keményen dolgozó, bérből és fizetésből élő emberek pártján áll. Ezért támogatjuk a kormány azon törekvéseit, hogy a következő évek róluk és családjuk előrejutásáról szóljanak. A kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvényjavaslattal a kormánypártok célja az volt, hogy senkit ne lehessen akarata ellenére vasárnapi munkavégzésre kényszeríteni. A vasárnap a családok döntő része számára legyen pihenőnap, olyan nap, amit a család valamennyi tagja kikapcsolódásra vagy feltöltődésre tud fordítani.Ennek megvalósítását először a kereskedelemben lehet elkezdeni. Miután a kereskedelem a nemzetgazdaság húzóágazata, csak ésszerű mértékben, a nyilvánvaló kivételek alkalmazása mellett volt célszerű a szabályozást megoldani. Azokban az esetekben, amikor a jogszabály megengedi a vasárnapi munkavégzés lehetőségét a kiskereskedelemben is, például az adventi időszakban, szükséges, hogy a vasárnapi munkát végzők a jelenleginél nagyobb bérpótlékot kapjanak. Így a javaslat szerint a kiskereskedelemben 100 százalékos bérpótlék jár minden munkavállalónak, akiknek csak azon az öt vasárnapon kell dolgoznia, amikor a törvény ezt lehetővé teszi. Amennyiben december 24-e vagy december 31-e vasárnapra esik, úgy szintén jár az emelt vasárnapi bérpótlék. Azoknak a boltoknak az alkalmazottai, amelyek minden vasárnap nyitva tartanak, továbbra is 50 százalékos vasárnapi pótlékra jogosultak.Európa is megosztott a kérdésben. Az EU-tagállamok nagy részében extra bért kapnak a dolgozók a hétvégi és munkaszüneti napokra eső munkavégzéséért. A balti államokban, Portugáliában, de a szlovákoknál is az 50 százalékkal megemelt órabér a minimum, hacsak a munkaszerződésben mást nem kötnek ki a felek. A bérkompenzáció helyett a franciák plusz szabadnappal kárpótolják a pihenőidő kiesését. Cipruson csak a bolti dolgozóknak jár kötelezően dupla fizetség, az is csak ünnepnapokon és vasárnap.(22.30)A brit törvények értelmében a munkavállalók és a munkaadók között kötött szerződésben kell rögzíteni a hétvégi munkára vonatkozó feltételeket, különben a munkaadó még csak extra bért sem köteles fizetni a pihenőnapok feláldozásáért a munka oltárán. Magyarországon jelenleg közel 900 ezer munkavállaló dolgozik vasárnap valamilyen gyakorisággal. A vasárnap dolgozók 70 százalékát olyan munkáltatónál, illetve munkakörben foglalkoztatják, ahol a vasárnapi munkavégzés a tevékenység jellegéből fakad, ezért az érintettek külön pótlékra nem tarthatnak igényt. Idesorolhatók a mezőgazdaságban, az energiaellátásban, a szállításban, a szálláshely-szol­gáltatásban, a vendéglátásban, a rendvédelem, a honvédség, az egészségügy, a szociális ellátás, valamint a szórakoztatás területén dolgozók. Amennyiben a vasárnapi munkavégzés minden formája után 100 százalékos pótlékot kellene fizetniük a munkáltatóknak, és ez Lukács úrnak is szól, akkor a vállalati szféra éves többletterhe 94 milliárd forint, a közszféráé pedig 32 milliárd forint lehet. (Lukács Zoltán: Két stadion!) Jelenleg a gazdaság teljesítménye azonban még nem engedi meg magának ezt a többletterhet. Én kérném a javaslat támogatását. (Taps a Fidesz soraiból.)
  • GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Azt már megállapítottuk, megállapíthatjuk, hogy önök bezárásban jók. Üzemeket, gyárakat tudnak bezárni, bányákat tudnak bezárni, kórházakat tudnak bezárni, lám, lám, boltokat is tudnak bezárni sikerrel; sikerrel, de hát meglátjuk, milyen hosszú távú sikerrel. De nemcsak bezárásban jók, hanem kizsigerelésben is, abban is remekül üzemelnek. Gondolják csak végig 2012 munka törvénykönyvét, akkor, amikor, ha már a pótlékoknál tartunk, Becsó képviselőtársam, a pótlékok tekintetében önök megszüntették a délutános pótlékot. Önök 30 százalékra csökkentették az éjszakai pótlékot, megfelezték a vasárnapi pótlékok összegét. Miről beszélnek önök itt most? Nehogy jótékonykodjanak már, nehogy jótéteményként kelljen már megélni azt, hogy vasárnap majd, mondja képviselőtársam, az a százezer ember a kereskedelemben, ha jól emlékszem, 530 ezren dolgoznak, majd vasárnapi pótlékhoz juthat hozzá, százszázalékos pótlékhoz! De önök elvették ezektől az emberektől a vasárnapi pótlékot annak idején. Most egy töredékének visszaadják ‑ egy töredékének visszaadják ‑, s legyenek boldogok és hozsannázzanak! Hát hol élnek önök?! Miről beszélnek önök? De nemcsak a pótlékok tekintetében, hanem ha meggondoljuk, a munkahelyek megszüntetése tekintetében is élen járnak. Ez azt hozza magával, kirekesztődnek emberek, illetve egyeseknek többet kell dolgozni. De mikor? Mondjuk, a hétköznapokban, tudja, délután, a meghosszabbított műszakokban, tudja, amikor nincs délutános pótlék. Ragyogó! Csodálatos! Csodálatos, csak az emberekért! Kikért? Melyekért? A bérből és fizetésből élő emberekért ‑ mondja Becsó képviselőtársam. Hát jól megcsinálták nekik! Megkapták rendesen azt, amit önöktől érdemeltek ‑ gondolja ön. Nem, nem ezt érdemlik az emberek! Az emberek azt érdemelték volna, hogy tisztességesek legyenek velük szemben. Azt érdemelték volna, hogy pont azokról, akikről ön most beszélt, képviselőtársam, az átlag alatt keresőkről, a minimélbér környékén keresőkről, hogy ők több bérhez tudjanak hozzájutni ‑ ne kevesebbhez, többhöz.Az önök időszakában a minimálbéres ember, többször elmondtam, most is elismétlem, 2010-hez képest ötezer forinttal kevesebb értékű, vásárlóerő-értékű pénzhez jut hozzá. Tudja, a minimálbérnek az a lényege, hogy annyit ér, amennyi a kézben van, és amit érte vásárolni lehet. Nagyon egyszerű a történet. Egy szó mint száz, ellentmondásosan viselkednek és cselekszenek, Harrach képviselőtársam, Becsó képviselőtársam, Mengyi képviselőtársam, Szatmáry képviselő úr, aki már ide sem jön, tehát sokan, akik ebben a kérdéskörben álláspontokat rögzítenek. Harrach képviselőtársammal majdnem megegyeztünk itt az elmúlt valamelyik este, éjszaka folyamán, hogy igen, jónak tartja azt, amit mi mondunk, százszázalékos vasárnapi bérpótlék mindenkinek, aki vasárnap dolgozik, mindenkinek. Nem egyeseknek és keveseknek, nem! Mindenkinek! A képviselőtársam azt mondta, hogy rendben, ő ezt el tudja fogadni, ő ezt támogatni is tudja. Hol van az egység? Hol van a kereszténydemokraták és a Fidesz közötti egység az emberek érdekében? Tudja, a bérből és fizetésből élő emberek érdekében. Ebben kellene egységet kötniük, szövetséget kötniük, ebben, ami az emberekről szól, és az emberekért valósulna meg. Úgy látom, ebben már nem tudnak egységet kötni, ilyenkor már inkább Harrach képviselőtársam se jön el. Szatmáry képviselőtársam meg már azért nem, mert önmagával kell meghasonulnia, amikor szembenéz a korábbi mondásaival és cselekedeteivel.Egy szó mint száz, azt akarom mondani csak, hogy csak azon gondolkodjanak el, csak arról beszéljenek, amit meg is csinálnak. Nem kell a duma a Parlament falai között! Nem a dölyfösségre, az önteltségre, a magamutogatásra vágynak az emberek, hanem arra, hogy amit kimondanak, azt megcsinálják. Ha önök a bérből és fizetésből élő embereket kívánják szolgálni ‑ szolgálni, és csak azért mondom még egyszer, hogy szolgálni, nem úgy, mint Czibere államtitkár úr, amikor idejön és az első mondata az, hogy amikor hatalomba kerültünk; nem hatalomba kerültünk, hanem szolgálni ‑, akkor tanulják meg azt is, hogy a szolgálat azt jelenti, hogy az emberek érdekében cselekszenek, legkiváltképp azoknak az embereknek az érdekében, akik rászorult helyzetben vannak.Egy szó mint száz, ha egy csepp tisztesség, ha egy csepp lelkiismeret van önökben, akkor az a minimum, hogy azt, ami 2012 előtt volt, a százszázalékos vasárnapi pótlék, a délutános pótlékok, az éjszakai pótlékok magasabb összege, akkor azt csípőből, kapásból biztosítják az emberek számára és nem hülyítik őket azzal, amit most csinálnak. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az MSZP soraiból.)
  • DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban, 2011-ben egy nagyon komoly vita volt itt a munka törvénykönyvéről. Sokan emlékszünk rá, sokan megpróbálják ezt elfelejteni, most is kései órán vitázunk, de akkor még később kezdődött a vita, nagyjából egy óra, fél kettő környékén, önök ekkor gondolták lefolytatni a munka törvénykönyvével kapcsolatos részletes vitát. Ezt csak azért mondom el, mert való igaz, hogy ekkor önök gyakorlatilag tönkretették a munka törvénykönyvét. Úgy tették rugalmassá a munkaerőpiacot, hogy a magyar munkavállalókat rugalmasan kizsákmányolhatóvá tették. Elvették a munkavállalói jogokat már korábbi javaslataikkal is, például a sztrájktörvény módosításával fokozatosan leépítették a szakszervezetek lehetőségét arra, hogy fellépjenek a munkavállalók érdekében. Való igaz, hogy ekkor többek között a pótlékrendszert is tönkretették. Megszüntettek pótlékokat, illetve jelentősen csökkentettek pótlékokat. Azt gondolom, hogy ezután az a lépés, amit most tesznek, ez egy töredék néhány nap vonatkozásában és a munkavállalók egy szűk csoportjának vonatkozásában. Nyilván ez pont több, mint ami eddig volt, pont annyival több, mint ami a javaslatban van, de több százezer munkavállaló számára ez nyilván semmiféle megoldást nem jelent.Illeszkedik abba a képbe, amit önök eddig tettek. Fokozatosan, hétről hétre újabb és újabb ötletekkel kívánják tovább ellehetetleníteni a vasárnapi nyitva tartást, ami abból a szempontból érdekes mindenképpen, hogy munkavállalók egy jelentős része számára jelent hátrányt, mivel ők kénytelenek, ezért ez látszik már az üzletek nyitva tartásából, a hétköznapi, illetve a szombati időszakban akár este 8-10 óráig dolgozni, hiszen ebben az időszakban meghosszabbították az üzletek a nyitva tartásukat jelentős részben, a délutános pótlék viszont nem áll rendelkezésre. Tehát ekkor nem kaphatnak ők semmilyen módon többletbevételt. Egyébként vannak olyan információink is, hogy vidéken például az, hogy öt órakor nem nyithatnak ki a boltok, komoly problémát jelent adott esetben több településen, az új jogszabályok szerint hat órakor van lehetőség kinyitni, ez főleg kistelepüléseken komoly problémát fok okozni. Figyeljenek erre oda, én azt kérem.Nyilvánvalóan ez egy életképtelen javaslat. Akárhányszor fogják még toldozgatni-foldozgatni, ez a történet meg fog bukni, mint ahogy az országok túlnyomó részében megbukott, ahol ezt bevezették, sőt Európában, szerte Európában több országban most korrigálják ezeket a javaslatokat. Ha visszaállítanák a munka törvénykönyvében korábban, négy éve benne lévő pótlékrendszert, akkor, azt gondolom, hogy alacsony keresetű munkavállalóknak növelhetnénk meg jelentősen a bevételeit.(22.40)Ekkor szolgálnák igazából a munkavállalók érdekét, és nem azzal szolgálják az ő érdeküket, hogy szűkítik a lehetőséget az ő foglalkoztatásukra. Azt gondolom, ezt végig kellene gondolniuk, különösen annak a fényében, ma is elhangzott, hogy mintegy 2,2 millió szja-bevalló vall be a létminimumnál kevesebb havi bevételt. Ez egészen elképesztő szám szerintem. Én azt gondolom, az Országgyűlésnek mindent el kellene követnie azért, hogy ne legyenek létminimum alatt foglalkoztatott dolgozói szegények Magyarországon. Amit önök csinálnak, az ezzel ellentétes folyamat, mélyíti a dolgozói szegénységet. Nemcsak ebben csinálják ezt egyébként, hanem nyilván az, hogy a minimálbér reálértéke drasztikusan csökkent az elmúlt években, szintén ebbe az irányba mutat.Egy szó mint száz, a javaslat ezért problémás. Ugyan a módosítás kapcsán egy tartózkodással illette ‑ ahogy Lukács Zoltán képviselőtársam elmondta ‑ a frakciónk a javaslatot, hiszen egy nagyon szűk körben ez előrelépést jelent, az egész módosítgatásuk, toldozgatásuk-foldozgatásuk visszautasítandó. Azt javasoljuk, határozottan felszólítjuk önöket, hogy állítsák vissza a munkavállalók jogait a munka törvénykönyvében, és adják meg az őket illető bért és az őket illető bérpótlékokat. Köszönöm, elnök úr. (Szórványos taps az MSZP padsoraiból.)
  • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Soron következik a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Szatmáry Kristóf, Vas Imre és Harrach Péter képviselők önálló indítványa T/2413. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Gazdasági bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát T/2413/5. számon, jelentését pedig T/2413/6. számon megkapták. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/2413/8. számon, összegző jelentése pedig T/2413/9. számon a honlapon elérhető. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának, valamint a megfogalmazódott kisebbségi véleménynek az ismertetésére kerül sor. Ezekre összesen 15 perc áll rendelkezésre. Ennek értelmében megadom a szót Vécsey Lászlónak, a bizottság előadójának.
  • ELNÖK: Most a kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor, 7 perces időkeretben. Megadom a szót Lukács Zoltán képviselő úrnak.
  • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e felszólalni. (Jelzésre:) Nem kíván. Megkérdezem, a kormány részéről kíván-e felszólalni valaki. (Nincs jelentkező.) Nincs jelentkezés.Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek, a napirend szerinti időkeretben. A vita során kétperces hozzászólásra nincs lehetőség. Először az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Becsó Zsolt képviselő úré a szó.
  • ELNÖK: Most Gúr Nándor képviselő úrnak adom meg a szót.
  • ELNÖK: Most megadom a szót Varga László képviselő úrnak.
  • ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni a vitához. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezőt. Akkor a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Nincs jelzés.) Nem kíván válaszolni.Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor.Most soron következik a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Szatmáry Kristóf, Mengyi Roland, Vas Imre képviselők önálló indítványa T/3414. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Gazdasági bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát T/3414/8. számon, jelentését pedig T/3414/9. számon megkapták. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/3414/11. számon, összegző jelentése pedig T/3414/12. számon a honlapon elérhető.A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontja, valamint a megfogalmazódott kisebbségi vélemény ismertetésére kerül sor. Ezekre összesen 15 perc áll rendelkezésre. Megadom a szót ennek értelmében Vejkey Imrének, a bizottság előadójának, legfeljebb 8 perces időkeretben.