• TASÓ LÁSZLÓ nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslattal kihirdetésre kerülő megállapodás a két ország között jelenleg hatályos, a közúti járművek vezetői engedélyének kölcsönös elismerése tárgyában létrejött korábbi egyezményt váltja fel. Az új megállapodás lehetőséget teremt a vezetői engedélyek honosítási eljárásának egyszerűsítésére és a Koreai Köztársaságban kiállított vezetői engedélyek teljesebb körű hazai elismerésére. Ezért tisztelettel kérem az Országgyűlést, a T/3402. számú javaslatot elfogadni szíveskedjen, és támogassa a megállapodás kihirdetését. Köszönöm a figyelmüket.
  • BARTOS MÓNIKA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Talán egyetértünk abban, hogy a kapcsolatok építése lépésről lépésre történik, így van ez az emberek és így van ez az országok között is. Az előttünk fekvő javaslat egy a sok lépés közül, amelyekkel eddig is erősítettük Magyarország és a Koreai Köztársaság kapcsolatát, együttműködését. A vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről szóló törvényjavaslat nemcsak a két ország közötti bürokrácia csökkentését, hanem a turisztikai és a gazdasági kapcsolatok fellendítését is szolgálja. Magyarország néhány éve sikeresen indította el a keleti nyitás politikáját, amely azóta is az egyik legfontosabb pillére hazánk külpolitikájának. Ennek értelmében természetesen ázsiai partnereinkkel és barátainkkal is erősebb politikai, gazdasági és társadalmi kapcsolatok ápolására törekszünk. A Koreai Köztársaság mindig is a nyugati világ iránt nyitott ország volt, és Magyarországgal is nagyon jó viszonyt tart fenn jó pár évtized óta. A kapcsolataink mind parlamenti, mind kormányzati szinten kiegyensúlyozottak. Ennek bizonyítéka többek között, hogy a magyar-dél-koreai parlamenti kapcsolatok a nagy földrajzi távolság ellenére élénkek. A magas szintű látogatások alelnöki szinten valósultak meg. Jakab István alelnök úr 2013-ban járt Szöulban. Házelnöki látogatásra 2002-ben, kiutazásra 2006-ban került sor. Időről időre bizottsági találkozókra is sor kerül. Ilyen volt többek között, amikor 2013-ban L. Simon László, a Kulturális és sajtóbizottság elnöke tárgyalt és adott vacsorát a koreai nemzetgyűlés oktatási, kulturális, sport- és turisztikai bizottsága delegációjának. De arra is volt példa, hogy műemlékvédelmi kérdésekkel foglalkozó koreai delegáció érkezett hazánkba. Élénk a kapcsolat a budapesti koreai nagykövetség és a Magyar-Koreai Baráti Tagozat között. A rendszeres időközönként szervezett találkozókkal igyekeznek ellensúlyozni a nagy földrajzi távolságból adódó kapcsolattartási nehézségeket. Szemmel láthatóan és érzékelhetően ezt az erőfeszítést siker koronázza. Az építkezés másik útja a kormányzati oldal. 2014 végén nagy létszámú magyar kormányzati delegáció látogatott a Koreai Köztársaságba Orbán Viktor miniszterelnök úr vezetésével. Ennek alkalmával egy új, erős oktatási ösztöndíjprogram is köttetett. Az oktatási ösztöndíjprogram a civil együttműködésen keresztül megvalósuló magyar-koreai barátságot is erősítheti. Fontos megemlítenünk az út pozitív gazdasági eredményeit is. Ahogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, Magyar Levente bejelentette, a miniszterelnök urat kísérő magyar üzletemberek összesen csaknem 23 milliárd forint értékben kötöttek üzletet a kelet-ázsiai országban. Mindezeken túl számos koreai befektetés történt hazánkban. A Woory Industries nevű koreai cég 2014-ben jelentette be, hogy majdnem 9 milliárd forintot kíván befektetni hazánkban, ezzel 120 új munkahelyet teremtve. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmondottakból, úgy vélem, jól körvonalazódik, hogy a magyar-koreai kapcsolatok folyamatosan fejlődnek, bővülnek. Ez azt is maga után vonja, hogy egyre több polgár utazik az országaink között. Annak érdekében, hogy számukra kölcsönösen megkönnyítsük a másik országban történő közlekedést, a két ország kormánya a jelen nemzetközi szerződésben a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről határoz. A törvényjavaslat mind a magyar, mind a koreai állampolgárok szabad mozgását könnyíti meg, ezzel is erősítve a két ország közötti együttműködést. Így kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk fekvő javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)
  • BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr. Már 1892-ben kezdetét vette a Korea és az Osztrák-Magyar Monarchia közötti hivatalos kapcsolat, ekkor kötöttek ugyanis barátsági, kereskedelmi és tengerhajózási szerződést a Koreai Királyság és a Monarchia képviselői. Sajnos 1910 és 1989 között a világtörténelem alakulása, a két világégés, illetve a hidegháború miatt megszakadt ez a kapcsolat, amit 1989 februárjában a két ország között diplomáciai kapcsolatok felvételével sikerült helyrehoznunk. Magyar­ország volt az első ország az egykori szocialista táborból, amely kapcsolatokat létesített Dél-Koreával. Az idén februárban ünnepeltük a Magyarország és Dél-Korea közötti diplomáciai kapcsolatok létesítésének 26. évfordulóját. Itt el kell mondani, hogy amíg 1989-ben 18 millió dollár volt a két ország közötti kereskedelmi forgalom értéke, ez 2013-ra 2,8 milliárd dollárra nőtt. Jelenleg mintegy ötven dél-koreai vállalat van jelen Magyarországon, amelyek 2 milliárd dollár értékű befektetéseikkel 20 ezer munkahelyet hoztak Magyarországra. A két legnagyobb befektető a Samsung és a Hankook. A 2014. november 28-án aláírt megállapodás hatálybalépésével felváltja a jelenleg a két ország között hatályos, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a közúti járművek vezetői engedélyeinek kölcsönös elismerése tárgyában levélváltás útján létrejött és a 74/2005. (IV. 22.) számú Kormányrendelettel kihirdetett megállapodást. A megállapodás kezeli az elmúlt időszakban a Koreai Köztársaságban kiállított vezetői engedélyek honosításával kapcsolatban felmerült problémákat. Így lehetővé teszi a koreai szabályok szerint magasabb kategóriába sorolt közúti járművek vezetésére is jogosító vezetői engedélyek személygépkocsi vezetésére jogosító D kategóriájú vezetői engedélyként való elismerését. A jövőben a vezetői engedélyek elismerésének nem lesz továbbá feltétele a honosításhoz benyújtott vezetői engedély a kérelmet elbíráló állam nyelvére történő hiteles fordításának benyújtása, ehelyett elegendő lesz az eredeti vezetői engedély, valamint annak az eredeti vezetői engedélyt kiállító állam által fenntartott diplomáciai vagy konzuli képviselet által hitelesített, a cserét végző állam nyelvére történő fordításának benyújtása. A Magyar Szocialista Párt természetesen támogatja a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)
  • BANA TIBOR, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik támogatja a Magyarország és a Koreai Köztársaság közötti kölcsönös vezetői engedélyek elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetését. A jelen egyezmény annak a 2005-ös kormányrendeletnek a helyébe lép, amelyben már szabályozták ezt a kérdéskört, ám voltak hiányosságok. Az egyik ilyen hiányosság volt, hogy a korábbi egyezmény nem vette figyelembe a két ország eltérő vezetői engedélytípusai közötti különbségeket. Így fordulhatott elő, hogy a Dél-Koreában létező, magasabb kategóriába sorolt gépjárművekre érvényes vezetői engedélyt nálunk, Magyarországon nem ismertük el B-kategóriás vezetői engedélyként. Koreán kívül Magyarországnak egyébként még Japánnal van hasonló bilaterális egyezménye, amelyet egy 2008-as kormányrendelet szabályoz. A Jobbik álláspontja szerint a hasonló megállapodások rendkívül fontosak, hiszen nagyban megkönnyítik az egyezményt aláíró országokban hosszú távon munkát vállalók életét, legyen az egy Koreában élő, dolgozó magyar vagy egy Magyarországon élő, munkálkodó koreai személy. Szeretném bátorítani a kormányt és államtitkár urat, hogy a jövőben még több hasonló egyezmény megkötésére tegyen javaslatot, természetesen minden esetben figyelembe véve, hogy milyen közlekedési kultúra és szabályok érvényesek a partnerországban, és azok összeegyeztethetők-e a magyarországi szabályokkal, viszonyokkal. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • TASÓ LÁSZLÓ nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelettel köszönöm a támogató hozzászólásokat. Különösen értékesek voltak azok, amelyek a magyar gazdaság megerősödése érdekében a kormány részéről támogatásra kerültek, és visszaigazolták azt, hogy helyes úton járunk, és a keleti nyitás programja Magyarország számára egy igazán erős lehetőséget jelent a fejlődés szempontjából. Köszönjük szépen a támogatásokat. Köszönöm a szót. (11.00)
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására ma 16 óráig van lehetőség.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Az előterjesztés T/3402. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Tasó László úrnak, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének.
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek. Ezek első körében a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor.Elsőként megadom a szót Bartos Mónika képviselő asszonynak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának.(10.50)
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! Ugyancsak vezérszónoki felszólalásra jelentkezett Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony, MSZP-képviselőcsoport. Megadom a szót, képviselő asszony.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Bana Tibor képviselő úrnak, a Jobbik képviselőcsoportja vezérszónokának.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az adott napirend keretében kíván-e még valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom. Megadom a szót Tasó László államtitkár úrnak az elhangzottakkal kapcsolatban való reagálásra. Öné a szó, államtitkár úr.