• DR. VEJKEY IMRE, a Mentelmi bizottság előadója: Ismételten köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A Budai Központi Kerületi Bíróság 14.B. 1875/2013/7-1. szám alatti végzésével indítványozta dr. Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt, Péterfia Ferenc feljelentése alapján. (15.50) A feljelentés szerint dr. Budai Gyula 2011 novemberében elszámoltatási és korrupcióellenes kormánybiztosként a feljelentővel szemben a BRFK felé valótlan tartalmú feljelentéssel élt, majd erről feljelentő munkahelyére, a Külügyminisztériumba is átiratot eszközölt, melyben feljelentőt mint a bécsi magyar nagykövetség korábbi alkalmazottját összefüggésbe hozta a nagykövetség szolgálati lakásainak felújításával kapcsolatos és 40 millió forint kárt okozó bűncselekménnyel. A Mentelmi bizottság az ügyet 2014. május 19-ei ülésén megtárgyalta. Dr. Budai Gyula az ülésen hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni, de írásban kérte, hogy a Mentelmi bizottság az ügyében mentelmi jogának fenntartására vonatkozó határozati javaslatot hozzon. A Mentelmi bizottság megvizsgálta az ügyet, és a töretlenül követett gyakorlat alapján 4 igen szavazattal, 2 nem ellenében azt javasolja a tisztelt Országgyűlésnek, hogy Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tájékoztatom önöket, hogy Budai Gyula képviselő úr nem kíván élni a felszólalás lehetőségével, ezért a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy Budai Gyula képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel. Kérdezem önöket, felfüggesztik-e Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Budai Gyula képviselő úr mentelmi jogát 28 igen szavazattal, 147 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem függesztette fel. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvényjavaslat összegző módosító javaslatáról való döntés és a zárószavazás. Orbán Viktor, fideszes képviselőtársunk, és más képviselők önálló indítványa T/106. számon a parlament informatikai hálózatán elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslata T/106/8. számon, a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról szóló összegző jelentés pedig T/106/9. számon ugyancsak a honlapon elérhető. A Törvényalkotási bizottság elnöke benyújtotta az egységes javaslatot, amelyet T/106/10. számon a honlapon már megismerhettek. Az elfogadott napirend szerint most kerül sor az összegző módosító javaslatról történő döntéshozatalra, majd a zárószavazásra. Az előterjesztők jelezték, hogy nem kívánnak élni a zárszó lehetőségével, a kormány álláspontja pedig a vitában korábban már elhangzott. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatának elfogadásához egyszerű többség szükséges, így erről egy szavazással tudunk dönteni. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 127 igen szavazattal, 26 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a törvényjavaslatot a T/106/10. számú egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 119 igen szavazattal, 56 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés elnöke H/136. számon javaslatot tett az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 13/2014. (V. 6.) országgyűlési határozat módosítására. Ebben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a Honvédelmi és rendészeti bizottságba Vadai Ágnes képviselő asszonyt, a Törvényalkotási bizottságba pedig Fodor Gábor képviselő urat válassza meg a bizottság tagjává. A házelnök úr a szószólók indítványait mérlegelve azt javasolja, hogy a nemzetiségeket képviselő bizottság elnevezése "Magyarországi nemzetiségek bizottsága" legyen, és a bizottság elnökének Fuzik János, alelnökének pedig Farkas Félix nemzetiségi szószólókat válassza meg az Országgyűlés. A határozati javaslat szerint a bizottság megbízatása e határozat hatálybalépésekor, tehát ennek elfogadásával kezdődik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/136. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 177 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében is a megválasztott bizottsági tisztségviselőknek és tagoknak eredményes munkát, sok sikert kívánjak, és elnök úrnak is gratuláljak. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalok végére értünk. Most kettő perc technikai szünet következik annak érdekében, hogy majd a vitákat folytatni tudjuk. (Rövid szünet.) (A jegyzői székeket Móring József Attila és Schmuck Erzsébet foglalja el.) Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Tájékoztatom önöket, hogy a soros jegyzők Móring József Attila képviselő úr és Schmuck Erzsébet képviselő asszony. Megköszönöm munkájukat, és átadom az elnökséget Jakab István alelnök úrnak. Parancsoljon! (Az elnöki széket Jakab István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.) (16.00)