• DR. VEJKEY IMRE, a Mentelmi bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A Miskolci Járásbíróság 8.B. 336/2014/2. számú átiratában indítványozta dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt, dr. Helmeczy László feljelentése alapján. A feljelentés szerint a 2013. november 6-án Nyírbogáton tartott választókerületi ülésen dr. Simon Miklós olyan szórólapot terjesztett a feljelentőről, melyben súlyos bűncselekmények elkövetésével vádolta. Ezenkívül egy szórólapmásolatot csatolt a feljelentő, melyen a feljelentő személyével kapcsolatos, kuruc.info-ra írt cikk, valamint a foci24-barikad.hu honlapon megjelent cikk található. Ezt dr. Simon Miklós és felesége megbízásából több mint száz embernek szórták szét állítólagosan. A két cikk terjesztéséért korábban más személyt jogerősen elítéltek. Dr. Simon Miklós a mentelmi ügyet tárgyaló bizottsági ülésen elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni, de erről írásban tájékoztatta a bizottság elnökét, továbbá álláspontjáról is, mely szerint a feljelentésben megírt rágalmak minden alapot nélkülöznek. A Mentelmi bizottság a magánvádas ügyekben követett mentelmi jogot alkalmazta jelen ügyben is. Mindezek alapján megvizsgálta az előző ciklus Mentelmi bizottsága által lefolytatott vizsgálatot, illetve az arról szóló, 2014. március 27-én benyújtott javaslatot. Az abban foglaltakat a Mentelmi bizottság 2014. március 12-ei és 19-ei ülésén elfogadta, és úgy döntött 4 igen, 2 nem szavazattal, hogy azt javasolja az Országgyűlésnek, miszerint dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Simon Miklós képviselő úr nem kíván élni a felszólalás lehetőségével, ezért a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel. Kérdezem ezért önöket, hogy felfüggesztik-e Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Simon Miklós képviselő úr mentelmi jogát 23 igen szavazattal, 151 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem függesztette fel. Tisztelt Országgyűlés! A Mentelmi bizottság a H/128. számú javaslatában indítványozta, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Budai Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel. Most megadom a szót Vejkey Imre elnök úrnak, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni. Parancsoljon, elnök úr!