• KULCSÁR GERGELY, a Mentelmi bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A Mentelmi bizottság dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyét a 2014. május 12-ei ülésén tárgyalta. Történt ugyanis, hogy a Bajai Járásbíróság indítványozta dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt Lakatos Ferenc feljelentése alapján. A feljelentés szerint dr. Harangozó Tamás az ATV hírműsorában, egy sajtótájékoztatón a 2013. szeptember 22-ei bajai önkormányzati képviselő-választások után a feljelentőt megnevezte és csalónak titulálta. Egyetértés mutatkozott abban a bizottság tagjai között, hogy a Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozik a cselekmény büntetőjogi értékelésével. Nem volt egyetértés abban a bizottság tagjai között, hogy a mentelmi jogát felfüggessze-e vagy sem a képviselő úrnak. Az egyik álláspont, amely később többséget kapott, a magánvádas ügyekben követett mentelmi jogot töretlenül fenntartó gyakorlatra hivatkozott, és így a képviselő zavartalan munkavégzését kívánta biztosítani, ezért az MSZP-s és fideszes képviselők úgy nyilatkoztak, hogy az Országgyűlés ne függessze fel Harangozó Tamás mentelmi jogát. A másik álláspont, amelyet a jobbikos képviselők támogattak, az az volt, hogy az Országgyűlés függessze fel Harangozó Tamás mentelmi jogát, ugyanis az országgyűlési képviselők ugyanúgy, mint akármelyik más állampolgár, álljanak az igazságszolgáltatás elé, és a bíróságok döntsenek arról, hogy bűnösök vagy ártatlanok. A Mentelmi bizottság végül 4 igen, 2 nem szavazattal azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy dr. Harangozó Tamás országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel. Köszönöm. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy Harangozó Tamás képviselő úr nem kíván élni a felszólalás lehetőségével, ezért a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy Harangozó Tamás képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel. Ezért kérdezem most önöket, hogy felfüggesztik-e Harangozó Tamás országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Harangozó Tamás képviselő úr mentelmi jogát 25 igen szavazattal, 149 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem függesztette fel. Tisztelt Országgyűlés! A Mentelmi bizottság a H/127. számú javaslatában indítványozza, hogy a Miskolci Járásbíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel. Megadom a szót Vejkey Imrének, a bizottság elnökének, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni 5 perces időkeretben. Parancsoljon, elnök úr!