• DR. KERÉNYI JÁNOS, a Mentelmi bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A Jászberényi Járásbíróság átiratban indítványozta Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt, Vajda Attila feljelentése alapján. A feljelentés szerint Pócs János, Jászapáti polgármestere 2013. december 13-án a feljelentőre nézve becsületsértő kijelentést tett, amikor azt mondta: "Zugjogászkodásért a Baumag-ügyben börtönbüntetést kapott." A Mentelmi bizottság az ügyet a 2014. május 12-ei ülésén tárgyalta. A Mentelmi bizottság a hagyományokhoz alkalmazkodva magánvádas bűncselekmény esetében vagy magánvádas ügyekben régi gyakorlata szerint nem kívánja a mentelmi jogot felfüggeszteni. Ezért a parlament felé azt a javaslatot teszi, hogy Pócs János országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben az Országgyűlés ne függessze fel. A határozati javaslatot 4 igen és 2 nem szavazattal tette meg a Mentelmi bizottság. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.) (15.40)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Pócs János képviselő úr nem kíván élni a felszólalás lehetőségével, ezért a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, felfüggeszti-e Pócs János országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Pócs János képviselő úr mentelmi jogát 25 igen szavazattal, 146 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem függesztette fel. Tisztelt Országgyűlés! A Mentelmi bizottság H/111. számú javaslatában indítványozta, hogy a Bajai Járásbíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Harangozó Tamás országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát ne függessze fel. Megadom a szót Kulcsár Gergely képviselő úrnak, aki a bizottság álláspontját indokolja 5 perces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!