• DR. VEJKEY IMRE, a Mentelmi, összeférhetetlenségi és bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A Pesti Központi Kerületi Bíróság a 9.B. 32737/2013/3. számú végzésével indítványozta dr. Józsa István országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését rágalmazás vétsége miatt. A feljelentés szerint dr. Józsa István 2013. július 18-án a Magyar Szocialista Párt székházában tartott sajtótájékoztatón, majd ezt követően az ATV Egyenes beszéd című műsorában a Közgép Zrt. becsületének csorbítására alkalmas (Moraj, derültség az LMP és az MSZP soraiban. - Az elnök csenget.), valótlan tényállításokat közölt. A Mentelmi bizottság az ügyet 2014. május 12-ei ülésén megtárgyalta. Dr. Józsa István az ülésen elmondta, hogy választópolgári panaszok érkeztek hozzá, annak adott hangot. A Mentelmi bizottság hatáskör hiányában nem foglalkozott a cselekmény büntetőjogi értékelésével. A Mentelmi bizottság magánvádas ügyekben követett, mentelmi jogot töretlenül fenntartó gyakorlata a mentelmi jog célját, az Országgyűlés és a képviselők zavartalan munkavégzését kívánja biztosítani. A fentiekre tekintettel a Mentelmi bizottság 3 igen, 2 nem szavazattal azt javasolta az Országgyűlésnek, hogy dr. Józsa István országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy Józsa István képviselő úr nem kíván élni a felszólalás lehetőségével, ezért most a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy Józsa István képviselő úr mentelmi jogát az Országgyűlés ne függessze fel. Felhívom a szíves figyelmüket arra, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Józsa István országgyűlési képviselő mentelmi jogát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés Józsa István mentelmi jogát 20 igen, 147 nem és 4 tartózkodó szavazattal nem függesztette fel. Tisztelt Országgyűlés! A Mentelmi bizottság H/110. számú javaslatában indítványozta, hogy a Jászberényi Járásbíróság megkeresésével érintett ügyben az Országgyűlés Pócs János országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát ne függessze fel. Megadom a szót Kerényi János képviselő úrnak, aki a bizottság javaslatát szóban is meg kívánja indokolni, ötperces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!