• MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Képviselőtársaim! „Magyarországon nem lesz földadó” ‑ szögezte le Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, sőt meg is indokolta, hogy miért nem. „Ugyanis a földadó valójában arra lenne jó, hogy az egy-két hektárral rendelkező magyar földtulajdonosok tömegeitől néhány nagybefektető felvásárolja a földek nagy részét.” Mindezt sajnos csak 2012-ben gondolta így a miniszter úr, hiszen azóta a kormány döntött, és ebben a kérdésben is megváltoztatta az álláspontját. Az új adócsomag részeként kibővítették az önkormányzatok által kivethető adókategóriákat. Így szinte gyakorlatilag minden adó tárgyává lett, beleértve a földet is, amelyre, ahogy utaltam rá, a kormány már több ízben azt mondta, hogy nem engedi, hogy adó hatálya alá essen. De nem lepődünk meg, hogy ismét szembementek korábbi önmagukkal.Ugyanis egy 1992. évi törvény kimondta, hogy a föld adója nulla. Ez 2012-ben hatályon kívülre került. A mostani módosítással együtt ez azt eredményezi, hogy az önkormányzatok gyakorlatilag a mezőgazdasági vállalkozásokat, a gazdákat sújthatják ezzel az újabb adóval, illetve mindenkit, akit ez érinthet. Mindez egyébként annak ellenére történt, hogy a szaktárca többször is jelezte, hogy az utólagos szabályozásokkal majd meg fogja oldani, hogy ezen adónem kivetése ne váljon lehetségessé. Ma már egyébként egyes pletykák szerint akár ötszáz önkormányzat is élhet ezzel a lehetőséggel és ezek az önkormányzatok már betervezték a jövő évi költségvetésük bevételei közé ezt az új adónemet. Itt szeretném leszögezni, hogy nem az önkormányzatokat ostorozom természetesen, hiszen a kormány évről évre csökkenti a lehetőségeiket, az ő finanszírozottságukat, így sokszor nem is maradt más lehetőségük, mint kivetni ezt az adónemet. Azt ugye, nem kell részleteznem, hogy ez milyen következményekkel járhat éppen a kis- és közepes családi gazdálkodókra nézve. Így nem maradt más, mint egyetlen kérdést feltennem: ebben a hátralévő néhány órában fogunk-e garanciákat kapni arra, hogy a földadó ne sújtsa ezeket az embereket. Várom érdemi válaszát. (Taps a Jobbik padsoraiból.)(17.30)
  • DR. NAGY ISTVÁN földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Képviselőtársam! Karácsony felé közeledve azt kell mondjam, nagyon hálás vagyok, hogy föltette ezt a kérdést, mert el tudjuk mondani azt a jó hírt, ami minden gazdálkodó karácsonyfája alá valóban hír lesz. Csak ismételni tudom magamat: nem lehet majd földadót bevezetni Magyarországon. És rögtön indoklom is önnek, hogy miért. Az önkormányzatok ugyanis nem terhelhetnek olyan adótárgyat, amelyre törvényben meghatározott, így akár központi, akár helyi közteher vonatkozik, másrészt pedig a települési adó alanya nem lehet szervezet vagy vállalkozó, csak magánszemély. Ha a magánszemély egyúttal vállalkozó is, akkor vállalkozói minőségére tekintettel a vállalkozói vagyonának körébe tartozó vagyontárgy után települési adó fizetésére nem kötelezhető.Vagyis annak ellenére, hogy a termőföld adóztatását a törvény nem zárja ki, a gyakorlatban sem a gazdasági társaságként működő mezőgazdasági vállalkozás, sem az egyéni vállalkozó gazdát ‑ és itt jön a lényeg ‑, sem a 600 ezer forintnál nagyobb éves bevétellel rendelkező, mezőgazdasági őstermelőként működő, bevétellel rendelkező gazdálkodót nem fenyegeti sem földadó, sem pedig más, ön által elképzelt, kifejezetten a mezőgazdaságot sújtó adónem. Ez összhangban van azzal, amit a tárca az elejétől kezdve mondott, képviselt és képvisel ma is. Azon felvetése, hogy az önkormányzatokat a kormány túlzott adókivetésre kényszerítené, szintén nem állja meg a helyét, hiszen elég csak felidéznünk az önkormányzati szektor széles körű adósságrendezését. Az önkormányzatiság csaknem negyedszázados működése bebizonyította, hogy az önkormányzatok a viszonylag széles körű adóztatási mozgásteret biztosító helyi adómegállapító jogukkal felelősen éltek. Nincs okunk kételkedni abban, hogy a bővülő adóztatási eszközeiket ne megfontoltan használnák a jövőben is, és ne a településen élők teherviselő képességéhez igazítanák a települési adó szabályait.Kedves Képviselő Úr! Sohase legyen szebb ajándék, mint az, amit az ön kérdésére nyugodtan el lehet mondani: földadó ezután sem fenyeget egyetlenegy magyar termelőt sem. Köszönöm szépen a kérdését. (Tállai András tapsol.)
  • ELNÖK: Megköszönöm az államtitkár úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! Magyar Zoltán, a Jobbik képviselője, kérdést kíván feltenni a földművelésügyi miniszternek: „Földadó, traktoradó, ekeadó, haszonállatadó, jövőre jöhet a füstadó?” címmel. Magyar Zoltán képviselő urat illeti a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! válaszadásra megadom a szót Nagy István államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr.