• SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Az önkormányzatoknál 2013-ban bekövetkezett nagy átalakítás során, valamint a központosító intézkedések révén az állam lényegesen több forrást vont el a településektől, mint amennyi feladatot átvállal, és bizony az is tény, hogy a települések 90 százalékának pontosan annyi pénze van, ami éppen a működésük kifizetéséhez elegendő. Így aztán nem kell azon csodálkozni, hogy a települések egyharmadának plusztámogatást kellett kapnia év végén ‑ 1175 településről van szó - működő­képes­sé­gük megőrzése, valamint egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében.(15.10)Örülünk annak egyébként, hogy a kormány is belátta ezt, és beismerte, hogy bizony a települések nem véletlenül kongatják a vészharangot, tényleg bajban vannak, és rendkívüli támogatás nyújtásáról döntött. Az bizony már nem örömteli, sőt bosszantó és kicsit felháborító is, hogy egyébként a 12 milliárd forint rendkívüli támogatás teljességgel aránytalanul, igazságtalanul és ‑ kimondhatjuk ‑ a település vezetőinek pártpolitikai színezetétől függően került elosztásra. Ahol fideszes volt a település vezetője, az lényegesen több pénzt kapott, mint ahol ellenzéki vagy független polgármesterek voltak. Itt van mindjárt egyébként Pécs városa, az a Pécs, amely az 1175 település közül egymaga megkapta a 12 milliárd forint több mint 10 százalékát, 1,3 milliárd forintot. Nem tudom, hogy miért volt szüksége a városnak ekkora mértékű rendkívüli támogatásra, amikor az előző években a kormány már így is 45 milliárd forintot adott neki. Egyébként Pécs városa ötvenötször többet kapott, mint a sokkal komolyabb problémákkal küzdő Ózd városa. De ha egy másik összevetésben nézem, akkor több pénzt kapott, mint Vas, Veszprém, Tolna vagy Zala megye összesen. Ez az egyik oldala a serpenyőnek.A másik oldalon viszont azt látjuk, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő kistelepülések meg néhány százezer forintot kapnak csak, ami egyébként abszolút nem elég semmire, sok esetben még az egyhavi rezsijükre sem. Itt van például, ha csak a választókerületemet nézem, Klárafalva település, amely 400 ezer forintot kapott, 15 millió forintot igényelt, ami egyébként kéthavi villanyszámlájára sem elég. De sorolhatnám a településeket: Bagamér, Aszaló, Csörög, Terény, Csibrák, Somlóvecse s a többi. Lázár Jánosnak volt egy kijelentése, hogy fontos dolog a pártpolitika, ez azonban soha nem írhatja felül a települések, a közösségek érdekeit, nekünk ez az első. Ez nagyon dicséretes, hiszen Lázár úrnak többször voltak ilyen kijelentései a választási kampányban. Tőle kérdeztem volna, de gondolom, majd az államtitkár úr válaszol, hogy miért van az akkor mégis, hogy fideszes vezetésű települések aránytalanul és igazságtalanul több pénzt kapnak, mint az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került és szintén a közösségek érdekeit szolgáló kistelepülések. Mégis milyen szempontok alapján (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) történt a támogatás elosztása? Várom a válaszát. (Taps az MSZP padsoraiból.)
  • POGÁCSÁS TIBOR belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Ön hivatkozott Lázár úr mondataira. Azt gondolom, hogy abban nagy igazság van; nyilvánvalóan fontos dolog a pártpolitika, a politikai berendezkedésünk, a működési alapunkban jelentős szerepet szánt az élet a pártpolitikának. Ugyanakkor azt hozzátehetem, hozzáteszem, hogy nem a mi kormányunk önkormányzatokért felelős minisztere tett olyan kijelentést, amelyben a pártpolitikát helyezte az önkormányzatok támogatásában meghatározónak.Az önkormányzatok finanszírozása egyébként valóban régóta komoly viták kereszttüzében állt. Ha megnézzük az önkormányzati finanszírozást az elmúlt 24 évben, azt láthatjuk, hogy a 2000-es években jutottak el az önkormányzatok a működőképességük határáig. A 2000-es években, 2004-2005-től 2009-ig alakult ki az a nagyméretű adósságállomány, amelyről a képviselő úr is beszélt. Konkrétan Pécs esetében is 2005, 2006, 2007 voltak azok az évek, amikor a város leginkább eladósodott, és ezért kellett a kormányzatnak az adósságállományt átvállalni.Ha már az adósságról beszélt, képviselő úr, illetve beszélünk: az adósságátvállalás is rendkívül jó példája volt annak, hogy a kormányzat nem pártpolitikai színezet alapján vizsgálta az önkormányzatokat. Döntés született arról, hogy ahhoz, hogy az önkormányzatok a működőképességüket meg tudják őrizni, ahhoz, hogy a következő fejlesztési ciklusban fejleszteni legyenek képesek, az adósságukat át kell vállalni, és ez meg is történt. Minden önkormányzat, függetlenül a vezetés színétől, megszabadulhatott az adósságoktól.Pécs nyilván egy nehéz helyzetben lévő város. Nagyon sok feladatot vállalt. Például az Európa kulturális fővárosa feladatcsoportból nagyon sokat vállalt azért, hogy Magyarország hírnevét öregbítse. Ennek az intézményhálózatnak a fenntartása rendkívül komoly terhet ró a városra, és ez is okozza azt, hogy a város jelentős pénzügyi problémákkal küszködik. Az önkormányzati finanszírozás egy eleme a működőképesség megőrzését szolgáló támogatás. Alapvetően feladatfinanszírozás biztosítja az önkormányzatok működését. Amikor a feladatfinanszírozás kialakításra került, elmondta a kormányzat, elmondtuk azt, hogy az átmeneti időszakban nyilvánvalóan szükség lesz egy olyan kiegyenlítő rendszer működtetésére, amely az önkormányzatokat az átállás időszakán átsegíti. Már most látható, hogy ez a típusú külön támogatási igény kisebb, mint az ezt megelőző években, és az idén, most elfogadott jövő évi költségvetés korrekciói biztosítják azt, hogy a következő években az ilyen külön igények minél kisebbek legyenek.A működési célú támogatások odaítélése szakmai alapon történt. Alapvető és fontos dolog volt az, hogy működésre szolgálnak ezek a támogatások, nem fejlesztésre, nem önrészek kifizetésére, hiszen arra különböző alrendszereken keresztül megvannak a lehetőségek. A képviselő úrnak voltak konkrét említései is. Ilyen például Uszka önkormányzata. El kell mondani, hogy az év első felében 9,3 millió forint támogatást kapott, ami az akkori igényének a 90 százaléka volt, ezért ebben a második ütemben valóban kisebb támogatást kapott. Csörög esetében azért került megállapításra alacsonyabb támogatási összeg, mivel az önkormányzat kérelmének nagyobb részét fejlesztési igényekkel támasztotta alá.Összességében elmondhatom, hogy a bizottság egy szakmai álláspontot képviselt, és ez került elfogadásra. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Nem tudom elfogadni a választ, államtitkár úr. Ha megnézzük az adatokat, és ön szakmai alapon történő elosztásról beszélt, mondok önnek én is egypár statisztikát. A legtöbbet kapott 21 település mind fideszes vezetésű. Egyébként a 12 milliárdnak a 43 százalékát ezek a települések vitték el, 5,2 milliárd forintot. A fennmaradt 1156 település, államtitkár úr, amúgy az 57 százalék, kapta a 12 milliárdból fennmaradt részt. Egyébként a legkevesebb 21 településnek jutó keret pedig 0,02 százalék volt, államtitkár úr.Egyébként, ha már Pécset tetszett mondani, az alakuló ülés után Pécs városa egyből 10 milliárd forint hitelfelvételről döntött. Nem tudom, miről tetszik beszélni. Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Pogácsás Tibor államtitkár úrtól halljuk. Parancsoljon, államtitkár úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem Szabó Sándor képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 110 igen szavazattal, 30 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.Volner János képviselő úr, a Jobbik képviselője, interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez: „Milyen további lépéseket kíván tenni a kormány a vagyonvédelmi szakma kifehérítéséért, a vagyonőrök helyzetének javításáért?” címmel. Volner János képviselő urat illeti a szó, parancsoljon!(Gúr Nándort a jegyzői székben Hiszékeny Dezső váltja fel.)