• MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy egyáltalán elhangozhat a kérdés, ugyanis ugyanebben a témában benyújtott írásbeli kérdésemet visszautasították, így megpróbálkozom most akkor szóban, hátha hajlandóak rá válaszolni.Mint ismeretes, a cseh Andrej Babiš multi­milliárdoshoz köthető Agrofert-csoport két éve vásárolta fel az addig agrárintegrátorként működő bábolnai IKR Kereskedelmi Zrt. inputanyag-üzletágait. Majd tavaly szintén ez az érdekeltség tovább terjeszkedett Magyarországon, és megszerezte a New Holland gépmárka magyarországi forgalmazásának jogosítványait, amit eddig az IKR Zrt. birtokolt. De itt sem állt meg az Agrofert, folyamatosan terjeszkedik, és például az étolajgyártással foglalkozó kiskunfélegyházi NT Kft.-t vásárolta fel. A Gazdasági Versenyhivatal döntése értelmében a felvásárolt tulajdonok nem járnak káros hatással az országra és egyáltalán az érintettekre, hiszen azzal indokolta ezt a GVH, hogy az Agrofert-csoportot és a teljes területi központokat is ideértve részesedései a mezőgazdasági gépek mellett az egyes mezőgazdasági inputanyagok magyarországi forgalmával nem érik el azt a bizonyos bűvös 30 százalékot, amit mindig elvárnának ilyen esetekben úgy, hogy közbelépjenek.A kérdésem csupán annyi, hogy a kormány egyébként a szavaival ellentétben miért nem lép ilyen esetekben, miért nem teszi lehetővé azt, hogy a lehető legnagyobb mértékben, a legnagyobb arányban hazai kézben maradjanak az ilyen vállalkozások, hiszen miniszterelnök úr is rendszeresen úgy nyilatkozik, hogy a mezőgazdaságot hazánk húzóágazatának képzeli, közben pedig ilyen nyugati és egyéb érdekeltségű birodalmaknak játsszák át folyamatosan ezeket a cégeket. Arról nem is beszélve, hogy az önök kormány közeli barátai micsoda lehetőséget kaptak szintén ezeken a területeken. Kérdezem ezért az államtitkár urat, hogy mikor kívánnak gátat szabni a külföldi terjeszkedésnek az agráriumban. Köszönöm a lehetőséget. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • DR. NAGY ISTVÁN földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársam! Csak megerősíteni tudom azt, amit állít, hogy az ipar és a mezőgazdaság fogja hazánkat felemelni, és szükséges ahhoz a mezőgazdaság teljesítménye, hogy az a gazdasági növekedés, ami Magyarországon beáll, továbbra is fenntartható legyen. Mindaz, amit a mezőgazdaság a foglalkoztatásban elér, hozzájárul ahhoz, hogy a vidéki életszínvonal emelkedni tudjon. Az élelmiszeripar jól ismert anomáliákkal terhelt privatizációja nem a közelmúltban zajlott le, a megörökölt tulajdoni szerkezetet pedig nem túl elegáns a jelenlegi kormányon számon kérni. Tény viszont, hogy számos külföldi befektetés hozott Magyarországra tőkést, szaktudást és teremtett munkahelyet. Felhívnám a képviselő úr figyelmét arra, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, és emellett piacgazdaság. Így korlátozottak a kormány beavatkozási lehetőségei a legálisan működő cégek tőkebefektetéseinél. Mint azt valószínűleg ön is nagyon jól tudja, a tőke akadálytalan áramlása a négy szabadság egyike, amelyre az Unió épül. A kérdésében említett tranzakciót nem is kellett bejelenteni a kormánynak, hiszen magánvállalkozás adott el cégeket magánvállalkozásnak. Az IKR esetében megjegyzendő, hogy egy csőd közeli vállalkozást mentett meg a befektető, ezáltal több ezer munkahelyet mentett meg.A kormány célja természetesen a magyar kis- és közepes vállalkozások fejlesztése, helyzetbe hozása, és a támogatási rendszert is ennek megfelelően alakította át. Határozottan visszautasítom ugyanakkor azt az állítását, hogy ennek a folyamatnak a kedvezményezettjei bármiféle kormány közeli cégbirodalmak lennének.Végül szeretném felhívni a képviselő úr figyelmét arra, hogy a Gazdasági Versenyhivatal autonóm, a kormánytól független, az Országgyűlésnek alárendelt államigazgatási szerv. Feladatai ellátása során nem utasítható, azt befolyástól mentesen látja el. A kormány az Agrofert cégcsoport jogsértő tevékenységére nézve semmilyen információval nem rendelkezik (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és az említettek okán a cégcsoport vizsgálatára utasítást sem adhat. Ugyanakkor, képviselőtársam, ha önnek van ilyen információja, forduljon panasszal a hivatalhoz. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Magyar Zoltán képviselő úr, a Jobbik képviselője, kérdést kíván feltenni a nemzetgazdasági miniszternek: „Miért nem szab gátat a kormány az agráriumban gőzerővel zajló külföldi tulajdonú, de hazainak csúfolt cégbirodalmak terjeszkedésének egyaránt?” címmel. Parancsoljon, képviselő úr!
  • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Nagy István államtitkár urat illeti a szó, parancsoljon!