• ORBÁN GÁBOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselők! (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget.) Az egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló T/2373. számú törvényjavaslat benyújtása mindenben megfelelt a házszabályi rendelkezésekben foglaltaknak.(10.00)A sportról szóló törvény sportfogadásokkal kapcsolatos korábbi módosításával összefüggésben a törvényjavaslat módosítja a szerencsejáték szervezéséről szóló törvény játékadóztatásra vonatkozó rendelkezéseit is. A módosítás alapján a szerencsejáték-szervező a sorsolásos játékok, a fogadások és az online szerencsejátékok összesített játékadóját csökkentheti a sportrendezvények online vagy hagyományos sportfogadásban való felhasználási jogára kötött szerződések ellenértékével, havi ütemezésben.A módosítás alapján az állami szervező a sportági szövetségek részére az online és hagyományos sportfogadás-szervezéshez kötött felhasználási szerződések ellenértékét a gyakorlatban is teljes mértékben érvényesíteni tudja az általa fizetendő játékadóval szemben. A törvényjavaslat egy másik célja az úgynevezett elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer ‑ vagy más néven EKÁER ‑ egyes részletszabályainak pontosítása, a végrehajtás megkönnyítése. Az EKÁER-rendszer eredményesebb működését biztosítja, hogy nemcsak a bejelentés elmulasztása, hanem annak hibás, hiányos, valótlan adattartalmú teljesítése is ugyanolyan szankciót von maga után. A módosítással továbbá új, a bejelentési kötelezettség alóli mentességi szabályok kerülnek bevezetésre. Nem kell bejelentést tenni az útdíjköteles gépjárművel, úgynevezett gyűjtőfuvar keretében végzett közúti áruszállításról, amennyiben az adott termék mennyisége vagy értéke a törvényben meghatározott határt nem haladja meg. A fuvarszervezés, fuvarozás igényeihez igazodva módosíthatók egyes adatok a megérkezésig, valamint rendszámadat az EKÁER-szám kiadását követően is megadható lesz. Ezenkívül a kockázati biztosíték (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget.) mértékének megállapítására vonatkozó részletszabályokkal is kiegészül a törvény az egységes jogalkalmazás érdekében. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)
 • VÉCSEY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Ezúton tájékoztatom az Országgyűlést, hogy a Törvényalkotási bizottság a tegnapi ülésén megtárgyalta a T/2373. számon benyújtott, az egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot, és ahhoz 25 igen szavazattal, 9 nem ellenében, tartózkodás nélkül összegző módosító javaslatot és összegző módosító jelentést nyújtott be.A Törvényalkotási bizottság az önálló képviselői módosítók közül egyiket sem támogatta, részben tartalmi okokból, részben a házszabálynak való megfelelés hiánya miatt. Az összegző módosító javaslatot így a Törvényalkotási bizottság két módosító indítványa tartalmazza. Külön felhívom a figyelmet arra a változásra, amely a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. §-ának új (3a) bekezdését hozza az Alaptörvénnyel összhangba. A bizottság elnökének ismertetője szerint az Adatvédelmi Hatóság a benyújtott normaszöveg azon részét, amely a sportági szakszövetségek tevékenységét teljes egészében kiveszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget.) törvény hatálya alól, alkotmányellenesnek minősítette. A Törvényalkotási bizottság javaslata ezzel szemben csupán a nem az államháztartás alrendszereiből származó támogatások tekintetében tesz olyan kivételt, hogy összesített adattartalommal is teljesíthetőek a közérdekű adatigénylések. Fontos hangsúlyozni, hogy ez esetben nem közpénzekről van szó, és csak az információs, az adminisztrációs terhek csökkentése miatt tesz engedményt a javaslat, a szövetségek zökkenőmentes működése érdekében. A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hivatal informális véleménye szerint ebben a formában eleget tesz a javaslat minden alkotmányossági kritériumnak. A Törvényalkotási bizottság módosítója a gazdasági stabilitásról szóló törvénnyel való összhang megtermését is szolgálja. Mint államtitkár úr is említette, az EKÁER-rendszerrel kapcsolatban a normaszöveg rögzíti, hogy csak 2015. február 1-jétől szankcionálhatók a bejelentési kötelezettséget hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesítők, ez nyilvánvalóan engedmény a törvény bevezetésével kapcsolatban. Ezért is kérem a bizottság nevében a javaslat támogatását. Köszönöm, elnök úr. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. HARANGOZÓ TAMÁS ATTILA, a Törvényalkotási bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Sokat elmond önökről és erről a törvényről, hogy az évi százmilliárdos nagyságrendű pénzek eltüntetésének szándékával benyújtott törvényjavaslatról a kormány maga mintegy két perc negyvenvalahány másodpercet kívánt az expozéjában elmondani magyarázkodásként. Nyilván a vállalhatatlant igen nehéz megmagyarázni.Beszéljünk gyorsan a benyújtás körülményeiről: ezt a törvényt a tegnapi napon nyújtotta be az Országgyűlésnek Varga Mihály miniszter és az ő minisztériuma, és a tegnapi napon a Házbizottságon szembesültünk vele, hogy ezt kivételes eljárásban egy nap alatt megtárgyalni, majd másnap megszavazni kívánja az Országgyűlés. A törvényjavaslat az egyes törvényeknek a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról fedőnéven lett benyújtva. A szabályozás döntő többsége európai uniós, illetve egyéb más kötelezettségekből adódó közúti árufuvarozással kapcsolatos szabályokat tartalmaz ‑ az általános indoklása is csak erre tér ki ‑, miközben kiderült, hogy maga a törvényjavaslat érdemi része arról szól, hogy önök egy újabb pénzszivattyút kívánnak beindítani, jelesül a szerencsejáték és a sportági szakszövetségek között az egyik oldalon, a másik oldalon ebben a szabályzásban jelent meg az is, hogy önök ‑ és ez volt az eredeti szöveg ‑ teljesen ki kívánták venni ezeket a sportági szakszövetségeket azon törvény hatálya alól, amely lehetővé teszi, hogy ezen szövetségek gazdálkodását, működését közérdekű adatként mindenki megismerhesse. Tisztelt Képviselőtársaim! A TAB elé több módosító javaslat jött be. Először beszélnék a saját javaslatunkról. Nyilván nem is tudtunk mást tenni, miután mindössze három óra állt a képviselők rendelkezésére, hogy módosítót nyújtsanak be, hogy eltöröljünk minden olyan disznóságot, amit ebbe a törvénybe beletettek; jelesül a szerencsejáték adóalapjának módosítását, tehát hogy leírhatják a cégek az adójukból mindazt a pénzt, amit a sport-szakszövetségeknek fizetnek a vagyoni értékű jogok érdekében, illetve azt, hogy ezek az információk a jövőben ne kerülhessenek nyilvánosságra.Van még egy másik része a törvénynek, ami, azt gondolom, hogy mindenképpen szót érdemel. Önök ebbe a törvénybe salátajelleggel azt is betették, hogy a következő időszakban a NAV a vállalkozóknak nem csak a számlájára tehet inkasszót mulasztási bírság esetén ‑ szeretném megjegyezni, hogy a mulasztási bírság lehet egy egyszerű adatközlés elmulasztása. Nem muszáj ehhez adót csalni vagy adót be nem fizetni, egy egyszerű adatközlés elmulasztása miatt önök a jövőben lehetővé teszik a NAV-nak ‑ akikben nyilván az egész nemzet egyöntetűen egyébként is megbízik ‑, hogy a magyar kis- és középvállalkozóktól, még egyszer mondom, nemcsak a számlájukról inkasszálhatják a pénzt, hanem odamehetnek a helyszínre, és elvehetik tőlük az árukészletüket, lefoglalhatják a termelési eszközeiket, lefoglalhatják a kamiont, az árut, a teherautót vagy éppen azokat a gépeket, amikkel valamilyen terméket állítanak elő.(10.10)És a legnagyobb disznóság ebben az, tisztelt képviselőtársaim, hogy benne van a törvényszövegben, hogy mindezt a fellebbezésre tekintet nélkül. Tehát kimegy a NAV, elvisz mindent, a szerencsétlen vállalkozó megfellebbezi, mondjuk, másfél-két év múlva a bíróság kimondja, hogy neki van igaza, addigra az ő cége, a családja, a munkavállalói utcára kerülnek, tönkremennek. Fantasztikus javaslat, gratulálunk hozzá, hogy ezt most itt egy nap alatt, hirtelen karácsony előtt be kellett hozniuk!De tisztelt képviselőtársaink itt nem álltak meg, mert a tegnapi napon Bánki Erik még úgy gondolta, hogy ennek a törvényjavaslatnak a mentén hirtelen bead egy módosítási javaslatot, ahol mintegy 14 darab fővárosi ingatlant szeretett volna ingyenes használatba adni különböző sportegyesületeknek. Tette ezt egyébként Fideszhez méltó módon úgy, hogy a törvényjavaslatba csak az ingatlanok helyrajzi számát írta bele, tehát a bizottság és a képviselők abban a helyzetben sem voltak, hogy egyáltalán meg tudják ítélni, hogy milyen ingatlanokat kíván átadni. Miután az MSZP képviselői felhívták a figyelmet, hogy ebben az alap-törvényjavaslatban meg sem volt nyitva ez a rész, tehát teljesen törvénytelenül és házszabályellenesen lett benyújtva ez a javaslat, ezért egyébként a bizottság többsége ezt belátta, és nem szavazta meg ezt a javaslatot. De tisztelt képviselőtársaim, önök behoztak egy végleges szöveget, amire méltán büszkék, elhangzott a bizottsági ülésen a TAB elnökének is az elmondásából, hogy gyorsan napközben egyeztettek a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság elnökével, aki világosan elmondta, hogy ez a törvényjavaslat úgy, ahogy van, csak alaptörvény-ellenes, csak nemzetközi szerződésekbe ütközik, és csak az Európai Unió jogával megy szembe. Külön gratulálunk Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek, hogy egy ilyen javaslatot a nevére vesz, és külön gratulálunk a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, hogy egy ilyen javaslatot terjeszt be a parlament elé. A végleges szöveg, amit önök elfogadtak, semmivel nem jobb, tévedés ne essék, mint amit eredetileg benyújtottak. Hiszen az arról szól, hogy a nem állami és nem önkormányzati támogatásokat továbbra is csak összesített adattar­talom-szolgáltatással kötelesek ezek a sportegyesületek nyilvánosságra hozni. Hogy mik ezek az összegek, tisztelt képviselőtársaim? Hát például pont az a szerencsejátékos támogatás, ami évi ‑ jelenleg az önök törvénye szerint, a költségvetési törvény szerint ‑ akár 37,9 milliárd forint is lehet. De ilyen a több mint 50 milliárd forintos taotámogatás, és ilyen, az egyébként a mai napig senki által pontosan meg nem határozható állami cégek sporttámogatása, ami szintén nyilvánvalóan több tízmilliárd forint, amikről a jövőben nem fogják tájékoztatni ezek a sportszervezetek részleteiben a nyilvánosságot, hogy mire és hogyan használták fel. Az az érvelésük álságos és nevetséges, hogy adminisztratív tehercsökkentés kell ezeknek a szervezeteknek. Tisztelt Képviselőtársaim! Ha az MLSZ több tízmilliárd forintot kap, akkor jusson már arra ennyi erőforrás, hogy ennek a felhasználásáról a honlapján képes és alkalmas pontosan beszámolni, hogy mire és hogyan költötte! Ilyennel még csak ne is vicceljünk, hogy emiatt van szükség a törvényjavaslatra!Mindezzel együtt szeretnénk nagyon nyomatékosan felhívni a figyelmet, és ez volt az ellenzéki képviselők kérése is, hogy ezt a törvényjavaslatot úgy, ahogy van, vonják vissza. Higgyék el, ha ez hatályba lép, és elkezd működni, óriási botrányok fognak újra következni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps az MSZP soraiból.)
 • DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Hát, valóban meglepetésként ért minket ez az indítvány a tegnap reggel folyamán, de nem az első eset ez, hiszen ebben a ciklusban is számtalanszor fordult az elő, hogy nagyon komoly súlyú jogszabályokat, az élet sok területét szabályozó jogszabályokat az utolsó pillanatban hoznak be, nagyon gyorsan kierőszakolják a napirendre tűzésüket, majd egy nappal később egyébként el is fogadják azokat. Nyilván elfogadhatatlan ez az eljárás, azt gondolom, hogy méltatlan ez az Országgyűléshez. Ez a jogszabálytervezet is az élet több területét szabályozza. Azt is mondhatnánk, hogy akár az adózás rendjéről szóló törvényt módosítani, egyes adótörvényeket módosítani vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló jogszabályt módosítani miért is ne lehetne; megjegyzem, tegnap fogadtuk el a költségvetést, azelőtt az adójogszabályokat, az új adótörvényeket, tehát minimum érdekes az is talán, hogy egy egy napra elfogadott költségvetés után az adóbevételeket alapvetően érintő szabályokat módosítani mennyire korrekt, és mennyire egy fenntartható költségvetés képét mutatja. Utalt az előttem szóló is erre, Harangozó Tamás, hiszen mintegy 36,9 milliárd forintnyi adóbevétellel kalkulálnak játékadó tekintetében, ebben a jogszabályban pedig ugye azt szabályozzák, hogy hogy lehet ebből leírni bizonyos költségeket egyes cégeknek. Magyarán a bevételekkel ismét probléma lesz. A nagyon rövid expozéban államtitkár úr utalt arra, hogy az EKÁER-rendszer kapcsán pontosítások születnek, természetesen a jogszabály nagy része erről szól, és nyilván a NAV kapcsán van benne olyan tartalom is, amely, azt gondolom, a magyar kis- és nagyvállalkozások számára méltatlan így karácsony előtt, hogy épp most gondolták, hogy rendelkezzen az Országgyűlés arról, alkosson jogszabályt annak kapcsán, hogy a tevékenység eszközét, termék-előállítás esetében annak eredményét, az árukészletet lefoglalhatja a NAV a kiszabott bírság erejéig, és ugye itt jogorvoslattal sem élhet az adott vállalkozó. Nyilván, ha akár évekkel később megállapítást nyer, hogy neki volt igaza adott esetben és nem a NAV-nak, akkor itt már tulajdonképpen ezeket az eszközöket elvesztheti, az árut elvesztheti, vagy adott esetben olyan kár éri őt, hogy be kell hogy szüntesse a tevékenységét. Ez a pontja elfogadhatatlan egyébként ennek a javaslatnak, és teljesen méltatlan. Az egész javaslatot pedig, ha értékeljük, akkor közel van az érthetetlenhez az, hogy miért módosítják itt a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényt, és egyébként miért van szükség hirtelen újra a sportról szóló törvény módosítására. Nagyon nehéz ezeket a részeket a törvényből úgy értékelni, hogy ne menjünk egy kicsit vissza az időbe, merthogy már az előző ciklus is olyan volt, hogy elég gyakran módosította a sporttal kapcsolatos jogi hátteret az Országgyűlés. Látszott, hogy önök a politikájuk homlokterébe állítják a sportpolitikát, aminek egy részével még nem is volna baj. Így volt ez akkor is, amikor a társasági adóról szóló jogszabályokat módosították, egy adókedvezmény-rendszert vezettek be öt látvány-csapatsportágra. Nem volt ezzel első körben problémánk, hiszen a 2010 előtti kormányok is bevezettek ilyen lehetőséget, például a színház- és filmművészet területén a mai napig egyes vidéki színházak ‑ ezt mondhatom ‑ jócskán profitálnak ilyen lehetőségekből, hiszen amúgy nagyon nehéz lenne a kultúrát, a kulturális életet megfelelő szinten fenntartani egyes területeken. Azt vártuk ettől a javaslattól, amikor önök ezt behozták, és elfogadta az Országgyűlés, ami az eredeti célja volt a javaslatnak, és önök is ezt mondták, hogy az utánpótlássportot, a szabadidősportot, adott esetben az öt látvány-csapatsportág utánpótlását támogatja majd ez a lehetőség. Ehhez képest mit látunk a gyakorlatban? Nem vagy nem kizárólag kis vidéki csapatok hétköznapi sportéletét, nem gyermekek sportolási lehetőségeinek javítását serkentette ez a javaslat, hanem például az életbe lépése után az első adóévben a legnagyobb társaságiadó-kedvezményből fejlesztő klub nyilván a felcsúti klub volt, és hát ebből sikerült építeni egy labdarúgó-stadiont, ilyen lehetőségekből. Mintegy 3,5 milliárd forint volt az, amit rögtön az első évben taoked­vezményként igénybe vett a felcsúti labdarúgóklub, és nem egy utánpótláscentrumot épített, kizárólag ilyen funkcióval, akármit is mondanak önök. (10.20)Itt játszik egy első osztályú labdarúgócsapat úgy, hogy viszonylag kevés sportszakmai oka volt ennek a fejlesztésnek, és mondjuk, nem tízezrek járnak itt labdarúgó-mérkőzésre, ami elképesztő indokolttá tette ezt a fejlesztést. Nyilván a soron lévő sporttámogatásaik is ilyenek voltak zömében. Nem sportszakmai szempontok határozták meg azt, hogy hol épül stadion, hanem ‑ sokan elmondták ebben az országban, de én hadd hangsúlyozzam még egyszer, és egyébként nem is tagadta több Fidesz-vezető ezt, hanem nyíltan beismerésre került, bizony nemcsak sportszakmai szempontok, hanem ‑ adott esetben egyes más szempontok is meghatározták ezeket a döntéseket. Szinte kivétel nélkül, ahol fejlesztések történtek, és már befejeződtek ezek, ott Fidesz-vezetők, meghatározó Fidesz-politikusok vannak a csapat környékén, vagy adott esetben elnökölnek ilyen klubokat. Mondhatnám Kubatov Gábort a Ferencváros stadionja kapcsán, de egyébként Deutsch Tamás elnöklete alatt az MTK is elnyert ilyen fejlesztéseket, míg vidéki klubok esetében ezek nagyon mérsékelten jelentkeznek olyan helyeken, ahol egyébként meg rengeteg néző indokolná ezeket a fejlesztéseket. Mondhatnám például Diósgyőrt is ebben a tekintetben, mert egy kapavágás sem történt, és látjuk azt, hogy az új jogszabályi hátterek szerint a debreceni stadiont sem nagyon sikerül élettel megtölteniük, hiszen nagyon fontos volt a szurkolói kártya kötelezővé tétele, bevezetése, épp csak a hétköznapi racionalitás ellen szól. Felépültek ezek a nagy látványberuházások, kérdés, hogy ki tölti meg majd ezeket élettel. No, kicsit hosszú volt az, amit most bevezetőként elmondtam, és tudom jól, hogy önöket nyilván ez sem érdekli. Bejött ez a jogszabály, nagyon sokan önök közül nem fogják ezt mélyen végiggondolni, hanem megnyomják az igen gombot, azonban megfontolásra javaslom önöknek, hogy mégiscsak gondolják ezt végig. Másfél évvel ezelőtt szabályozta az Országgyűlés, a távszerencsejáték kapcsán szabályozott jogszabályi hátteret teremtett. Akkor is elmondtuk, hogy ebből komoly költségvetési bevételre nem lehet számítani, és egyébként életszerűtlen a szabályozás. Ezzel párhuzamosan a költségvetési törvényben önök azt szabályozták, hogy a távszerencsejátékból származó potenciális bevételeket utánpótlássportra költi majd el, az ebből származó játékadó-bevételeket a költségvetés. Itt kapcsolódik ez a felvezető gondolataimhoz. Tehát volt a társaságiadó-kedvezmény rendszere, amelyből nem igazán az utánpótlás gazdagodott, vagy csak minimális részben, volt utána egy következő döntésük, hogy a távszerencsejátékból származó játékadó-bevétel az utánpótlásra kell hogy fordítódjon. Aztán nem volt ilyen bevétel, majd júniusban ezt az életszerűtlen szabályozást átalakították, de még nagyon gyorsan módosították azt is, hogy ha mégis lenne ebből bevétel, nehogy az utánpótlássport, nehogy a gyermekek, nehogy a szabadidősport gazdagodhasson ebből, hanem, ne kerteljünk, direktben, a Magyar Labdarúgó Szövetség rendelkezhessen ezekkel a bevételekkel. Ezt módosították. Hogyha akkor, júniusban, ebben az országgyűlési vitában ezt nem szúrjuk ki néhányan itt képviselőtársaimmal, akkor ez tulajdonképpen a közéletben vitát sem generált volna, el sem hangzott volna. Ennek egy tulajdonképpeni továbbépítkezése, és azt kell hogy mondjam, hogy szerintem igazából erről szól ez a történet, mert az összes többi módosítás az EKÁER-rendszer kapcsán, NAV kapcsán, ezek bejöhettek volna korábban, a költségvetés tervezésének időszakában, akkor, amikor az adójogszabályokat fogadta el az Országgyűlés. Ez a jogszabály arról szól, hogy az újabb ilyen típusú sportpolitikai lépéseket elrejtették egy salátatörvénybe, elrejtették azt, hogy azok a cégek, amelyek vagyoni értékű jog ellenértékét fizetik ki az egyes szakszövetségeknek, adott esetben például annak kapcsán fizetnek ki komoly összegeket, hogy fogadásokat lehessen kötni, mondjuk, az adott bajnokság mérkőzéseire, na, ezek a játékadójukból leírhatják majd ezt a vagyoni értékű jog ellenértékét, tehát ezt a konkrét összeget. Az a probléma ezzel, hogy a játékadó-bevé­teleket, azok felhasználását ‑ adott esetben, ha a Magyar Labdarúgó Szövetség használja ezeket fel -ellen­őrizheti az ÁSZ, áttekintheti egy-egy országgyűlési képviselő, ha adatigényléssel fordul a megfelelő helyre. Azt gondolom, hogyha ez komoly, adott esetben a labdarúgás tekintetében utánpótláscélokat is szolgál, akkor ez egy ellenőrizhető, transzparens történet lehetett volna. Azonban tételezzük föl, hogy mondjuk, egy adott összeget, amit játékadóba befizetett volna egy cég ilyen módon, egy az egyben odaad egy szakszövetségnek ‑ nyilván, ismerik a magyar sportéletet ‑, ami túlnyomórészt a magyar labdarúgást jelenti és az MLSZ-t jelenti. Ilyen módon többletbevételeket szerezhet egy szakszövetség, és itt van a következő módosításuk, ezt módosítják a sportról szóló törvény esetében, és ez hangzott el, egyébként már kritikusabban egy kormánypárti képviselővel kapcsolatban, hogy a szakszövetség tevékenységét egy rendelkezéssel kiveszik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény hatálya alól, magyarán: közérdekű adatigényléssel nem lehet fordulni ilyen esetekben. Egy zárt, titkosan kezelt körben, tulajdonképpen szűk jogszabályi keretek között van csak nyilvánossága annak, hogy mit is kezd egy szakszövetség ilyen esetben ezekkel a forrásokkal. Teljesen versenysport‑, profi sportcélokat szolgálva, a nyilvánosság kizárásával próbálnak elkölteni újra állami tízmilliárdokat. Ez zajlik egyébként évek óta, ez körülbelül a harmadik felvonása ennek a történetnek. Nyilvánvalóan olyan szinten volt ez elfogadhatatlan, hogy még a tegnapi nap délutánján kérte ki az Adatvédelmi Hatóság állásfoglalását egy fideszes képviselő, és még abból is kiderült, hogy alaptörvény-ellenes az eredeti szöveg, nemzetköziszerződés-ellenes és az Európai Unió jogszabályaival is ellentétes. Tehát azt gondolom, hogy ha ennek a három történetnek nem felel meg, ha egy Adatvédelmi Hatóság ennyire rövid idő alatt ki is mondja, akkor nagyon sajnálom, hogy egy ilyen jogszabályt az utolsó parlamenti hét hétfőjének délelőttjén sebtében beterjesztenek, több tíz milliárd átláthatatlan, a költségvetésből kiszivattyúzását lehetővé téve, és egyébként az állásfoglalás kapcsán még önök is kénytelenek elismerni, hogy bizony ez semmiféle jogszabálynak nem megfelelő ez a dolog. Nyilván azt a módosítást meg kell tenni, ez a minimum, de álláspontunk szerint inkább nem kell tárgyalni a vonatkozó részeket. Benyújtottunk egy módosító indítványt, amely arról szól, hogy az Országgyűlés ne döntsön ezekről a kérdésekről, ne tárgyalja ezeket a kérdéseket, maximum azokat a pontosító és formai módosításokat fogadja el ebből a salátajogszabályból, amik tényleg szükségesek lehetnek, több tíz milliárd közpénz kiszivattyúzásához azonban ne legyen partner. Köszönöm, hogy végighallgattak. Köszönöm, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)
 • VOLNER JÁNOS (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Ismét egy olyan törvényjavaslat van előttünk, amit sebtében, nagy sürgősséggel nyújtott be a kormánykoalíció, és igyekezett átverni az Országgyűlésen. Fölhívtuk már többször a figyelmet arra, hogy a most bevezetni készült elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer milyen szakmai hiányosságokkal felvértezve kerül elfogadásra a kormánykoalíció által, és mit lehetne ez ellen tenni. Arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy úgy benyújtani egy több gazdasági ágazatot érintő törvényjavaslatot, hogy ebben semmilyen társadalmi egyeztetés nem történt, nem kérték ki a szakmai szervezetek véleményét arról, amit tervezni szeretnének, úgy egész egyszerűen nagyon kicsi az esély arra, hogy ez egyáltalán nemhogy jól fog sikerülni, hanem balhémentesen tudja lezárni a kormányzat. Borítékolom önöknek, hogy az EKÁER jövő évi bevezetéséből, hölgyeim és uraim, balhé lesz, és azt is elmondták a különböző szakmai szövetségek, hogy mi a kifogásuk ez ellen. Nem lett volna célszerűbb esetleg egyeztetni még a törvényjavaslat benyújtását megelőzően ezekkel a szervezetekkel? Itt van például a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének véleménye, illetve a Logisztikai Egyeztető Fórum szakmai álláspontja, rávilágítottak nagyon tömören, nagyon röviden arra, hogy mi a problémájuk a most bevezetni kívánt EKÁER-rel.(10.30)Azt javasolták a szakmai szervezetek, hogy legalább két hónappal halassza el a kormány ennek a törvényjavaslatnak a hatályba léptetését, egész egyszerűen azért, mert cégeknek, amelyek ezeken a területeken dolgoznak, át kell programozni a saját informatikai rendszereiket, újra kell kötni azokat a cégek közötti gazdasági szerződéseket, amelyek a fuvaroztatási, teherforgalmi ágazatra vonatkoznak. Nemzetközi szerződéseket, sőt nemzetközi jogszabályokat érint a most bevezetni kívánt törvényjavaslat, nyilvánvaló, hogy minimum két hónap kell ahhoz, hogy egy cég informatikai szinten is fel tudjon ezeknek a feladatoknak a végrehajtására profi módon készülni.Szintén problémásnak látjuk azt, hogy a magyar vállalkozások számára ezek a jogszabályok, amiket ez a törvényjavaslat is módosítani rendel, jelentős tehertétel-növekedést jelentenek, adminisztratív terheket is növelnek, és át kell alakítani a cégek működését azért, hogy megfeleljenek a törvényhozó hatalom elvárásainak. Ráadásul ezt egy rendkívül rövid időtartamon belül kell megtenni.Figyelmükbe ajánlom azt is, hogy Magyarország egy olyan centrális szerepet tölt be itt Kelet-Közép-Európában, amely alkalmassá tenné ezt az országot arra, hogy a logisztikai ágazat egyébként remek földrajzi adottságait kihasználhassa az ország, és a logisztikai ágazat jelentősen nagy gazdasági hozzáadott értéket tudjon Magyarországra termelni. Azonban ez a törvényjavaslat pont az ellenkezőjét teszi. A magyar vállalkozásokat a környező országokban működő cégekhez képest jelentős versenyhátrányba taszítja, hiszen a költségnövekedés természetesen megjelenik majd a logisztikai ágazat áraiban is, és ezek az árak nyilvánvalóan kevésbé lesznek versenyképesek.Fölhívtuk egyébként már arra is a figyelmet, hogy ez a törvényjavaslat, amit most benyújtottak, nem kis részben akadályozza az intermodális szállítás magyarországi terjedését. Itt arra hívom föl a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának figyelmét, és sajnálom, hogy a kormány egyetlen államtitkára képviselteti magát egy ilyen fontos vitában, hogy ha megnézzük azt, hogy mi történik a magyar logisztikai ágazattal, azt lehet látni, hogy van 74 négyzetkilométeres, több terminálból álló átrakónk Záhonyban. És ehhez képest, hölgyeim és uraim, a kínai eredetű termékek most már szlovák átlépő ponton keresztül lépnek be az Európai Unióba. Ugyanis a szlovákok előre gondolkodtak, és fejlesztettek saját maguknak egy, a záhonyinál sokkal jobb hatékonysággal működő terminált.A magyar terminálnak pedig, hölgyeim és uraim, érdemes megnézni a sorsát. Én nem mosolyognék kormánypárti képviselőtársaim helyében, bár tudom, hogy nem ezzel kapcsolatban mosolyognak, de sajnos a téma igencsak gyászos, mert körülbelül 1500 munkahelyet érint ez a kérdés hátrányosan a záhonyi térségben. Annyi embernek fenyegeti a jelenlegi állapot a munkahelyét. Ugyanis a kínai eredetű áruk, még egyszer mondom, nem Záhonyban lépnek most már be, mert a záhonyi átrakó korszerűtlen, hanem mennek Szlovákia felé. Ezzel a törvényjavaslattal tovább konzerváljuk a magyar logisztikai ágazat lemaradását, mert ha drágává tesszük a magyarországi működést azért, mert a cégek effektív adókulcsát emeljük ezekkel a terhekkel együtt, amit most a kormány készül bebetonozni, akkor nyilvánvalóan hozzájárulunk ahhoz, hogy Magyarország leszakadjon Szlovákia mögött, és a két ország közti különbség tovább tudjon nőni.Azt is fontos elmondani, hogy akkor, amikor át kell térniük a cégeknek ezekre az új előírásokra, és erre ilyen rendkívül rövid idő áll rendelkezésre, azért olyasmire is gondolni kell, hogy teljesen eltérő gazdasági adottságokkal rendelkeznek például a mezőgazdasági termelők. Érdemes átgondolni azt, hogy vajon ők hogyan tudnak megfelelni az EKÁER előírásainak. Akkor, amikor a szántóföldön betakarítanak különböző mezőgazdasági terményeket, már abban a pillanatban a vállalkozónak tudnia kellene annak az árunak az értékét, összetételét, minősítését, nagyon sok mindent. Egész egyszerűen ezeket ez a törvényjavaslat nem kezeli megfelelőképpen, és nem ad rá megfelelő választ.Tehát ilyen sebtében jogszabályt elfogadni, ráadásul olyat, ami több gazdasági ágazatot érint, még egyszer mondom, biztos vagyok benne, hogy nem lehet. Azt is fontosnak tartom ennek a törvényjavaslatnak a kapcsán elmondani, hogy mi szüli folyamatosan ezeket a kapkodó jogszabály-alkotási gyakorlatokat. Az szüli, hölgyeim és uraim, hogy a magyar gazdaság jelentős mértékben túl van adóztatva. Túl vagyunk már rég az adózás optimális szintjén. Ez azt az állapotot eredményezi Magyarországon, hogy óriási adókülönbség alakul ki Magyarország és a szomszédos országok között.Gondolunk itt arra, amit a kormány ezzel az EKÁER-re vonatkozó javaslattal kezelni kíván, az áfacsalások kiszűrését. Van egy jelentős áfa­különbség Magyarország és Szlovákia között, gyakorlatilag önök a kormányzati oldalon jelentős ösztönzést adnak a feketegazdaságnak arra, hogy éljen és virágozzon azért, mert mindig lesznek olyanok, minél nagyobb ez az adókülönbség, annál többen, akik megpróbálják ezt az óriási, két ország közti áfa­különbséget az adócsalás lehetőségeire kihasználni. És a kormány erre természetesen ezeknek a cégeknek ilyen módon gyakorlatilag lehetőséget is biztosít, ösztönzést ad tevékenységükhöz.Tehát önmagában ezt a kapkodó jogszabály-alkotási gyakorlatot éppen az szüli, hogy a kormány folyamatosan ezzel a jelentős adókülönbséggel ösztönzést ad a feketegazdaságnak, majd pedig kullog, fut az események után, mert megpróbálja megfogni az ilyen módon a költségvetésből elszökő közpénzt azzal, hogy ismét újabb és újabb adminisztratív terheket ró a cégekre, megpróbálja a feketegazdaságot ilyen adminisztratív eszközökkel visszaszorítani.A megoldás nyilvánvalóan nem az, hogy állandó küzdelmet folytatunk, újabb és újabb jogszabályalkotással drágítjuk a magyarországi gazdasági ágazatok működését, és újabb adminisztrációs terheket rakunk rájuk, hanem az a megoldás, hogy harmonizáltatjuk a magyar adórendszert a környező országokéval. Nem lesz ilyen radikális eltérés az adóterhekben a környező országok és Magyarország között, és akkor jóval kevesebb problémát kell orvosolni.A törvényjavaslat 1. §-a foglalkozik a szerencsejáték szervezésével. Ezt a témát is többször érintettük már itt az Országgyűlésben. Ugye, mi is történik ezen a területen? A kormány elmondja azt, hogy vissza kell fogni a szerencsejátékok magyarországi terjedését. Minden ép érzékű ember azt mondja, hogy ha félkarú rablóba dobálják a családok megélhetési forrásait, akkor ezzel a helyzettel valamit kezdeni kell. Ezzel nyilván egyetértünk.De valójában mi is történik? A baráti cégeknek, többek között Andy Vajna cégének kiosztják a távszerencsejáték különböző lehetőségeit. Ugye, arra is utaltunk a tegnapi napirend előttinkben, hogy online kártyatermet és online kaszinót most már csak Andy Vajna cégén keresztül lehet meg Szima Gábor cégén keresztül lehet Magyarországon működtetni. Gyakorlatilag a kormány folyamatosan úgy változtatja az adózás különböző peremfeltételeit, hogy a hozzá közel álló gazdasági érdekcsoportokat, nagyvállalkozókat kedvezményezi ezzel a gyakorlattal. Semmi egyébről nincs szó, most is erről van szó. Minden társadalmi egyeztetés, minden szakmai párbeszéd nélkül néhány gazdasági lobbi által megírt törvények kerülnek be ide az Országgyűlés elé. Ezeket verik aztán át erővel az Országgyűlésen.A törvényjavaslatnak a sportra vonatkozó részeit kitűnő szakpolitikus kollégám, Szilágyi György fogja a későbbiek folyamán ismertetni, így erre jelenleg nem fogok kitérni. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Én már igazából tényleg nem tudom, hogy önök mire vélik a napot. Tegnap a Házbizottságban kaptunk meg ezt a botrányos törvényjavaslatot, és gyakorlatilag 24 órán belül itt állunk az ülésteremben, és beszélünk olyan dolgokról, amivel egy szektort teljes mértékben tönkrevághatnak ‑ mert erről van szó. Ott vannak a fuvarozók, velük kiszúrnak, Andy Vajna viszont boldog lehet, kap egy gyönyörű karácsonyi ajándékot a fa alá, és milliárdokat sikerülne eltakarniuk a sportági szakszövetségeken keresztül. Senki nem tudná, hogy ezek a pénzek hogyan vándorolnak. A benyújtás körülményei nyilvánvalóan botrányosak. Nem is csak arra gondolok, hogy mi, mondjuk, egész éjszaka meg egész nap foglalkozhatunk ezzel a törvénnyel ‑ de egyáltalán hogy gondolják, hogy egy ilyen fajsúlyú törvényjavaslatot letesznek az asztalra, amiben nem egyeztetnek, nincsenek hatástanulmányok, nem kérdeznek meg senkit? Mondok egy idézetet: „Talán nem a sajtóból kellett volna megtudnunk, mire készül a kormány, megint mi maradt el.”Szóval, pontosan erről van szó. Önöknek nemzeti konzultációra mindig van pénzük, viszont ha egy ilyen szintű javaslat van, arról nem egyeztetnek. Egész egyszerűen a helyzet az, hogy ezzel súlyos károkat okoznak, nem az ellenzéknek, a nemzetgazdaságnak, annak az országnak, amelyet elvileg önök vezetnek.(10.40)Azt gondolom, az a minimum, ha egy ilyen javaslatot letesznek az asztalra, hogy azokkal az emberekkel, akiknek az életét ez mindennap befolyásolni fogja, ezt megbeszélik. Hozzáteszem: ha azzal kívánnak takarózni, hogy majd az áfacsalásokat visszaszorítja, akkor ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy hetek óta vizsgálgatják önök már a négy NAV-os vizsgálóbizottsági javaslatunkat. A mai napig nem tudjuk, mi róla az álláspontjuk. Azt gondolom, ha ennyi idejük van arra, hogy a NAV-vizsgáló­bizottságot nézegessék, akkor annyival tiszteljék meg a fuvarozókat, hogy velük meg végigegyeztetik azt a törvényt, amellyel utána az ő életüket fenekestül felforgatják. Szeretném leszögezni, hogy minden olyan törvényt támogatni tudunk, amely a gazdaság fehérítésére szolgál, viszont ez a javaslat, amelyet letettek az asztalra, több sebből vérzik, mint amennyi fejezet vagy amennyi paragrafus benne van. Elmondtam önöknek, hogy mélységesen felháborodtunk azon, hogy nem volt lehetőség érdemi konzultációra senkivel sem. Ha önök nem tudják, hogy ezeknek a szervezeteknek mi a véleménye, akkor hadd mondjam el önöknek én, ugyanis végignéztem a nyilatkozataikat, amelyeket ezzel a törvényjavaslattal kapcsolatban tettek, és a következőket találtam. „Hatalmas adminisztráció egy nem kitalált, nem tesztelt rendszerben. Az ellátási rendszerekben komoly zavarok várhatóak a vállalhatatlan adminisztráció miatt. Lehetetlen helyzetbe hozza a mezőgazdasági termelőket.” Most szemezgetek abból, amiket ezek a szervezetek nyilvánosságra hoztak, amivel - hangsú­lyozom -önök­nek kellett volna találkozni. „Nemzetgazdasági szintű károkat fog okozni, mert az országot elhagyják a „just in time” rendszerben működő nagyvállalatok, ezzel együtt a beszállítóik is ellehetetlenülnek.” Figyelik? A beszállítókról van szó! Miközben egyik oldalról önök folyamatosan az autóiparra koncentrálnak, egy ilyen lépéssel ott is súlyos károkat fognak okozni. Ráadásul vissza-visszatérő vélemény, hogy a kis- és középvállalkozásoknak lesz ez a legnagyobb problémája. Hadd mondjak még egy idézetet! „A tervezet nem veszi figyelembe többek között a megtermelt saját áru saját járművel, saját telephelyre történő beszállítását, a zöldség-gyümölcs ágazat értékesítési sajátosságait, nagybani piacra történő szállítást, termelői szervezeteken keresztüli értékesítést, a kistermelők, őstermelők kis értékű értékesítéseit, az egyes áruk, árucsoportok közötti értékbeli és mennyiségi szélsőségeket, például gabona vagy a csomagolt zöldségvetőmag. Nincs tisztázva az első adóköteles termékértékesítés és a végfelhasználó fogalma.” Azt gondolom, illő lett volna, ha tudják, hogy mire készülnek, végigegyeztetni azokkal az emberekkel, akiknek az életét befolyásolja. Ne értsék félre, de az, hogy önök most február 1-jéig kihúzzák a határidőt, és addig nem büntetnek, nem fog sokat segíteni a rendszeren. Azt mondják, megígérik, hogy majd lesz zöld szám és tájékoztató. Nem úgy kellene csinálni, hogy fordítva? Előbb van tájékoztató, zöld szám, és utána, amikor már ezek megvannak, akkor határidőt szabni a felhasználók számára? Ráadásul hozzá szeretném tenni, hogy ez az egész törvényjavaslat olyan salátatörvény, és nem egy feketeleves van benne, hanem három. Mint említettem már, Andy Vajna kap egy gyönyörű karácsonyi ajándékot, de ott van még a másik, a sportági szakszövetségekkel kapcsolatos tákolmányok. Nézzék, az, hogy önök fogják magukat, az eredeti verzióban ez volt, és az infotörvény hatálya alól kiveszik ezt a komplett szabályozást, az egyértelműen azt jelenti, hogy önök el akarják titkolni, hogy a milliárdokat hova folyatják. Ez egyébként nemcsak elfogadhatatlan állampolgári vagy akár képviselői szempontból is, hanem az Alaptörvénnyel ellentétes. Ugyanis az infotörvény pontosan arra való, hogy végrehajtsa a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás átláthatóságát, ahogy az alaptörvényi rendelkezésekben le van írva. Hogy gondolják azt, hogy fogják magukat, és kiveszik? Ez így önmagában alkotmányellenes lenne. Egyébként nyilván valaki szólhatott önöknek, hogy ez azért mégsem fog menni, mert csak nem lehetnek olyan fáradtak a képviselők, hogy az utolsó pillanatban ezt nem veszik észre. Bejött egy módosító Gulyás Gergő részéről, a TAB-féle módosítóról beszélek, de gyakorlatilag érdemi változást nem hozott. Lehet, hogy nem lehet rá mondani, hogy alkotmányellenes, mert annyira sikerült megbuherálniuk a rendszert, de ott lesz a szponzorálás és a tao, ami ugyanúgy teljesen átláthatatlan lesz, ha ez így átmegy. Az átláthatóság tehát mindenképpen sérül, gyengül, és a támogatások kapcsán, amelyeket a vállalatoktól kapnak ezek a szövetkezetek a társaságiadó-kedvezmény miatt, az lenne az eredmény, hogy csak az összesített adattartalom lenne nyilvános. Ez továbbra is, mondjuk, 40-50 milliárd forint, amiről a kormány úgymond lemond. Ez átláthatatlanul folyna, és ezeket a pénzeket, amik igenis közpénzek, gyakorlatilag továbbra is átláthatatlanul kezelnék. Hadd indokoljam, egyszerűen nem is értem, önök hogy gondolják, hogy azt mondják a taóra, hogy ez nem közpénz. Orbán Viktor jött azzal, azzal büszkélkedett, hogy szerinte a felcsúti stadion magánadományokból épült, mert nem vettek igénybe állami pénzt. A miniszterelnöknek ez egy nagyon súlyos tévedése, a tao mint olyan, közjogi értelemben ugyanis igenis közpénz, egy állami támogatás. Amikor ezt bevezették, akkor az Európai Bizottságnál is ilyen módon engedélyezték. Ha a miniszterelnök úr ezt nem tudja, szóljanak neki, legyenek kedvesek, mert ez így van! Mert ha ez nem lenne, és gondolkodjunk logikusan, akkor ez a pénz a költségvetésbe menne adó formájában. De mivel van, ezért ilyen módon fel lehet használni. De innentől kezdve ez ugyanúgy állami támogatásnak minősül, pontosan úgy, mint mondjuk, a személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó 1 százalékos felajánlás. Az igazából részletkérdés, hogy a pénz az adóhivatalon keresztül folyik el a támogatotthoz, vagy igazolást kell róla kiadni, maga a rendszer arra épül, hogy ez közpénz. Önök ezt az egész rendszert így engedélyeztették.Ha ezt önök így átviszik, amire megvan a lehetőségük, hiszen sokan vannak, akkor maga a milliárdos taopénzek átláthatósága fog beszűkülni. Mondom, megbuherálták annyira ezzel a módosítóval, hogy ne legyen alkotmányellenes, de továbbra is kitakarják az adófizető állampolgárok szeme elől azokat a milliárdokat, amelyeket joguk lenne látni. Egyébként meg korábban is voltak ezzel kapcsolatban bepróbálkozásaik. Nagyon érdekes dolog, hogy önök, úgy látszik, nagyon eltökéltek azzal kapcsolatban, hogy átvigyék ezeket a dolgokat. Mert pontosan Bánki Erik volt az, aki kevesebb, mint két hete egy nagyon hasonló javaslattal jött elő. Ez a sportszövetségek gazdálkodásának elrejtését célzó javaslata volt. A parlamenti honlapon meg lehet találni, ezt a költségvetést megalapozó salátában nyújtotta be. De az összegző módosítóba nem tudott bekerülni, tehát valaki önöknél kiszűrte a rendszerben, hogy ez azért mégis kicsit túlmegy bizonyos határon. Így Bánki Erik hoppon maradt ezzel a javaslatával. Egyébként a költségvetési salátáról is elmondtuk, hogy az sem az átláthatósági szabályokról volt híres. Én magam is keményen bíráltam azért, mert az állami és az uniós támogatások összeférhetetlenségi követelményeinek megszüntetését és a nyilvánosság korlátozását szolgálták egyes rendelkezések. Ott is visszakoztak, de csak fél siker volt, mert ha a családtagokat nem is stafírozhatják ki, azért a párt közeli szervezeteknek mehetnek majd még közpénzek. És ne feledkezzünk meg arról a Seszták-féle javaslatról sem, úgy látszik, most önöknek ilyen hetei voltak, hogy az átláthatóságot mindenáron csökkenteni akarták, ami gyakorlatilag a paksi beruházást tette volna teljesen átláthatatlanná. Néztem a jövő évi menetrendet, az átkerült februárra, tehát valami miatt karácsony előtt azt mégsem akarták megvalósítani, majd februárban, gondolom, azzal folytatjuk.Szóval, a kérdés az, hogy ki lobbizik ennyire, hogy az átláthatatlanság növekedjen az országban. (Derültség a KDNP padsoraiból.) Hozzáteszem, hogy az Átlátszó több cikkben is foglalkozott a látvány-csapatsportágakat támogató társaságiadó-ked­vez­ményekkel. Ne nevessenek, itt közpénzekről van szó! 2012 őszéig 7,9 milliárd folyt be a taóból. Hova ment 6 milliárd ebből a 7,9 milliárdból? Az MLSZ-hez! A többi 1,9 milliárdon osztozott a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong és a Magyar Olimpiai Bizottság. És a focicsapatokon belül ki volt az abszolút nyertes? Természetesen a Felcsút, 2,8 milliárd forintot kapott. Ehhez képest Debrecen kapott félmilliárdot, Újpest 334 milliót. Nagyon komoly pénzek­ről van szó, tisztelt uraim és hölgyeim! (Dr. Simicskó István közbeszólása.) Ne kiabáljon, képviselőtársam, nyomjon gombot, legyen kedves, megvan rá a lehetősége (Az elnök megkocogtatja a csengőt.), és mondja el a maga véleményét! Higgadtságra meg önmagukat intsék, legyenek kedvesek! Azt gondolom, nagyon méltatlan, hogy karácsony előtt pár nappal, meg egyáltalán bármikor egy ilyen salátatörvényt letesznek az asztalra.De folytassuk Andy Vajnával, tisztelt képviselőtársaim! Andy Vajna és az ő offshore-ba torkolló tevékenysége már elég régóta szúrja az ellenzék szemét. Schiffer András képviselőtársam is számos alkalommal felhívta rá a figyelmet, hogy mégsem kellene offshore pénzekbe vándoroltatni az adófizetői pénzeket. De valami miatt önök nagyon védik Andy Vajnát, és most egy újabb olyan ajándékot szavaznak meg neki, ami neki bevételnövekedést jelent, viszont az ország számára az adóbevételek csökkenését fogja eredményezni.Igazából azért nem vagyok meglepve, mert eddig is azt láttam, hogy ha a dohányról beszélünk, előbb-utóbb a szerencsejátékok is előjönnek. Ugye, emlékszünk rá, a választásokat követő egyik első intézkedésük a kaszinójogok leosztása volt. Aztán az internetes szerencsejáték-piacot is az idekapcsolódó üzleti körökre bízta a kormány, az önök barátaira. Most pedig a szerencsejáték-szervezők adóját nemes egyszerűséggel tovább csökkentenék. Csak hogy kicsit áttekintsük azt, hogy mégis milyen grandiózus adományok mennek ide meg oda, egy kicsit nézzünk vissza, hogy itt mi történt!(10.50)A Las Vegas kaszinóról van szó. 2012-ben évi 3,8 milliárd forintról 6,2 milliárd forintra növekedett ennek a cégnek az árbevétele. Találják ki, hogy mennyi pénzt fizet be a költségvetésbe társasági adóként: ennek a pénznek, ennek az árbevételnek alig több mint 1 ezrelékét.Ugyanakkor a számára kedvező adójogszabály-változások miatt az üzemi eredmény 683 millió forintról ‑ annyi volt a megelőző évben ‑ 1,97 milliárd forintra ugrott. Emlékszem arra az időszakra, amikor a Nemzetgazdasági Minisztérium megpróbálta kiszámolni, hogy az új játékkaszinók a költségvetésnek mennyi bevételt fognak hozni. Önök a Nemzetgazdasági Minisztériumban évente közel 4 milliárd forinttal számoltak mint koncessziósdíj-bevétellel és 1 milli­árd forintos általánosforgalmiadó-bevétellel. Csakhogy amikor még így kalkulált az NGM, nem számolt azzal, hogy majd jön a kétharmad, és olyan szabályokat fog bevezetni, amivel gyakorlatilag az egész költségvetést megkárosítják, Andy Vajnáékat viszont nagyszerűen kistafírozzák. Ugyanis bevezették azt, hogy a koncessziós díjat mint olyat le lehet vonni a játékadóból, és az áfától is mentesítették a szerencsejáték-szervezőket. Gyakorlatilag ez azt jelentette akkoriban, hogy 1 milliárd forintot adtak ajándékba ezeknek a cégeknek. (Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Ez nem igaz!)Nekem nem fájna például, ha ezt az 1 milliárd forintot valaki önök közül a magánzsebéből adná, tegye meg, de ne az adófizetők pénzéből osztogassanak, legyenek kedvesek! És egyébként, ha már Andy Vajnáról beszélünk, akkor szintén az Átlátszón lehet olvasni: egy meglehetősen terebélyes, offshore cégekkel teletűzdelt céghálója van.Pontosan nem tudjuk igazából, hogy kinek a zsebébe vándorolnak például ezek az 1 milliárd forintos kis ajándékok, mint ahogy azt sem tudjuk, hogy a mostani adókedvezmény, amit majd megszavaznak pár óra múlva ‑ mert mondanom sem kell, hogy ez most egy olyan törvény, amit 24 óra alatt fognak átvinni a Házon ‑, nem tudjuk, kinek a zsebébe fog vándorolni. (Közbeszólás a Fidesz padsoraiból: Lesz mit csinálni jövőre!)Nézzük még egy kicsit a számokat! Foglalkozzunk még egy kicsit Andrew Vajnával, ha már ilyen szép karácsonyi ajándékot kap: a hozzá köthető magyar társaságok 4 év alatt 33,3 milliárd forint árbevételt értek el. Cégekből osztalékként 3,5 milliárd forintot vettek ki ‑ kicsodák? Az offshore kötődésű tulajdonosok. Itt a Las Vegas Casino Kft., megnéztük a beszámolóját. 2013-ban 1,7 milliárd forint osztalék címen vándorolt külföldre ‑ nem tudjuk hova ‑, és mennyit látott a magyar költségvetés, mennyit kaptak a magyar adófizetők a társasági adóból? Alig 87 millió forintot.Tisztelt Uraim és Hölgyeim! Azt gondolom, lehet lopni, csak nem sokáig. Azt gondolom, hogy ez tényleg mindennek a teteje, hogy önök felkelnek, nem tudom, melyik nap, leírnak egy ilyen salátatörvényt, a fuvarozókkal úgy kiszúrnak, hogy nem tudom, mi lesz azzal a szektorral, ha ezt átviszik. Mi mindent meg fogunk tenni, ami tőlünk telhető azért, hogy szóba álljanak azokkal az emberekkel, akiknek a feje fölött törvényt hoznak.Andy Vajnának van még arca, van még bőr az arcukon adni egy következő ajándékot, egy következő csomagot karácsonyra; és fogják magukat és elkezdik a közpénzeket gyakorlatilag eltakarni az adófizetők szeme elől a sportági szakszövetségeknél. Mégis, ezt hogy gondolják?! És mindezt 24 óra alatt viszik át a magyar törvényhozáson. Tisztelt Uraim és Hölgyeim! Vagy vonják vissza ezt a törvényt, vagy azt gondolom, hogy ez a pofátlanság csimborasszója, amit csinálnak. (Taps az LMP és az MSZP padsoraiban. ‑ Közbeszólás a Fidesz padsoraiból.)
 • SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Valóban egy nagyon furcsa törvénytervezet van előttünk. Furcsaságát eleve ‑ ahogy itt képviselőtársaim is elmondták ‑ a benyújtás módja, ideje, gyorsasága ‑ fogadják el az utolsó ülésnapon és hasonlók ‑ már eleve előrevetítik, hogy itt valami nincs rendben. Ki is derült több minden, főleg a Törvényalkotási bizottság ülésén, hogy valóban nincs rendben. Kezdve ott, hogy elmondtuk, hogy a legfőbb dolog, amit a sportra tekintettel a törvényben furcsának tartunk, az az, hogy a szakszövetségeket önök ki akarják venni az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény hatálya alól. Ezt kívánták tenni, tehát ezt nyújtották be.Aztán nagy szerencse volt, hogy ebben a gyorsaságban önök még a TAB-ülés előtt ‑ ahogy Gulyás Gergely elnök úr elmondta ‑ elérték Péterfalvi Attilát, hogy még az Adatvédelmi Hatóságnál volt ott valaki, aki önökkel konzultáljon; mert ha nem lett volna ott, akkor ragaszkodtak volna ehhez. Utána volt egy módosító javaslat, aztán lett egy harmadik módosító javaslat, ami jelen pillanatban úgy szólna ‑ így kívánják elfogadni ‑, hogy a szakszövetség gazdálkodásával összefüggő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó igények a nem állami, nem önkormányzati támogatások tekintetében összesített adattartalom-szolgál­tatással is teljesíthetőek.Ez is egy érdekes megfogalmazás, mert tegnap erről is kérdeztünk egy-két dolgot, hogy miről van szó, hogy értse mindenki, aki esetleg nézi ezt a közvetítést most, vagy később próbál meg a parlament honlapján tájékozódni, hogy miről is van szó. Arról van szó, hogy van egy szakági sportszövetség, amelynek a bevételei több forrásból tevődnek össze. Állami források vannak, vannak saját bevételeik, esetleg ahogy elhangzott, bármilyen cégek támogathatják őket, és ebből gazdálkodik egy évben. Innentől kezdve tegnap Orbán államtitkár úr azt mondta, hogy azok a bevételek, amelyek a saját bevételeik, legyenek már üzleti titkok. Elhangzott ez a szó, hogy az üzleti titokként kezelendő.A legnagyobb probléma az, hogy amikor majd közérdekűadat-igényléssel fordulunk egy szakági sportszövetséghez, és megkérdezzük, hogy ezt miből csinálták, mondják már meg, akkor azt lehet mondani, hogy azt nem közpénzből, erre mi nem válaszolunk. Aztán mindig amit majd megkérdezünk, amire kíváncsiak leszünk, majd folyamatosan az lesz, hogy pont azt nem közpénzből csinálták, nem kell nekik válaszolni rá. (Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)De mondok egy másik példát. Összesített adattartalom kell erre az üzleti titokra. Mondjuk, tegyük fel ‑ biztos nem lesz ilyen, csak véletlenül ‑, hogy a Szerencsejáték Zrt. ad 2 milliárd forintot, mondjuk, a Magyar Labdarúgó Szövetségnek. Megkérdezem ‑ mondjuk én ‑ közérdekűadat-igényléssel, hogy mire fordították önök ezt a 2 milliárd forintot. És akkor azt a választ is kaphatom, hogy sportpályák fenntartására ‑ pont. Hiszen egy összesített adatot adnak. Nem mondják meg, hogy erre a pályára ennyit költöttünk, ebből erre ennyit költöttünk. Nem! Azt mondják majd, hogy sportpályák fenntartására. Tehát teljes mértékben megpróbálják lehetetlenné tenni ezeknek a pénzeknek a követését.Aztán van még egy kérdés: mi is számít közpénznek? Ezt tegnap is föltettem a TAB-ülésen. Mert nem teljesen tiszta, tehát mindenki valahogy másképp értelmezi azt, hogy mi a közpénz. Mert vegyünk csak egy példát, a taót! A taokedvezmények esetében ebből bizonyos sportági szakszövetségek részesülnek. A tao állítólag nem közpénz; nem én mondtam ‑ engem is furcsán érintett ‑, hanem az önök miniszterelnöke, Orbán Viktor. Hiszen Orbán Viktor többször kijelentette, hogy a felcsúti stadionban egyetlen fillér közpénz sincs, hiszen taóból épült. Orbán Viktor szerint a tao nem közpénz. Szerintem igen, mert a taót valaki nem fizeti be a központi költségvetésbe, hanem egyből utalhatja valamelyik sportági szakszövetségnek. Tegnap megkérdeztem ezt a TAB-ülésen, hogy a tao közpénz vagy nem közpénz. Gulyás Gergely azt mondta, hogy persze, természetesen közpénz. Na, most akkor kinek higgyünk? Gulyás Gergelynek higgyünk vagy Orbán Viktornak? A tao közpénz vagy nem közpénz? A felcsúti stadion közpénzből épült vagy nem közpénzből épült? Jó lenne tudni egyébként, és főleg azért lenne jó tudni, mert ha a taopénzek mozgását nézzük, akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy a látvány-csapatsportágak összesen nem kaptak szinte annyi pénzt, mint amennyit a felcsúti akadémia és amennyit önök a felcsúti stadionra áldoztak. Jó lenne tudni, hogy akkor közpénzből áldozták mégis Orbán Viktor szomszédságában ezt a kis stadiont vagy pedig nem közpénzből. Tehát azt láthatjuk, hogy még ezekben az alapvető fogalmakban is lehet variálni, és hiába mondják önök azt ‑ tegnap azt mondták, hogy nyugodjunk meg, teljesen átláthatóan fognak működni a szakági sportszövetségek ‑, mindenre választ fogunk kapni. Nem tudunk megnyugodni, mert az elmúlt immár ötödik évben azzal találkoztunk a sport területén, hogy folyamatos a mutyitevékenység, és fideszes uralom jellemzi.Látom ‑ mert helyesbítenünk kell, mert két államtitkár is jelen van a teremben, Orbán államtitkár úron kívül itt ül velem szemben Simicskó István is ‑, hogy Simicskó István értetlenkedik. Hadd mondjak egy-két példát erre a variálásra, ami teljesen tiszta viszonyokat teremt.(11.00)Volt ennek a fővárosnak egy nagyon patinás egyesülete, úgy hívták, hogy BSE. Egy százéves egyesületről van szó. Azt mondta egyszer a Fővárosi Önkormányzat, hogy ennek a BSE-ének az évi 140 milliós fenntartási költségét mostantól kezdve ő nem tudja vállalni. A Fővárosi Önkormányzatnak innentől kezdve nincs pénze arra, hogy a BSE-t támogassa. Ez egy nagyon lényeges momentum a BSE esetében. Amikor ezt kijelentette a Fővárosi Önkormányzat, egy hónapra rá merő véletlenségből megjelent az MTK, aki azt mondta, hogy ő pedig szeretne a BSE-vel összeolvadni. Ez már akkor furcsa volt, mert az MTK-nak abban az időben 300 millió forint tartozása volt, és a BSE-nek is körülbelül 300 millió forint tartozása volt. Egy 300 millió forintos tartozással rendelkező egyesület miért is akarja a másik egyesülettel az összeolvadást véghezvinni, még akkor is, ha a BSE-nek, mint tudjuk, nagyon értékes területei vannak a fővárosban, amelyek komoly értéket képviselnek? Erre a választ fél évvel később kaptuk meg, amikor önök konszolidáció keretében eltüntették a sportegyesületek tartozását, köztük az MTK-nak is azt a 600 milliót, amit a BSE-vel együtt átvállalt. Azt mondom erre, hogy ez egy variálási lehetőség. De még tovább megyek. Mert mit mondott a főváros? Miért kellett a BSE-nek végül is beleolvadni az MTK-ba? Azért, mert azt mondta, hogy nem tud évente 140 millió forintot a BSE-re fordítani. Viszont rá három hónapra több tíz millió forintot rögtön meg tudott ítélni támogatásként a Ferencvárosnak, arra volt pénzük, és ha megnézzük a Ferencváros labdarúgócsapatát, az összes Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő cég támogatja. Ha nem a Ferencvárost támogatták volna, hanem a BSE-t, akkor a BSE simán fennmaradhatott volna. Ezt mondom a variálásokra, államtitkár úr. Vagy felhívom még egy dologra a figyelmét, mert muszáj felhívnom rá, hogy van-e variálás a sportban vagy nincs. A Ferencvárosnak van egy utánpótlásbázisa a Népligetben. Ez hosszú időn keresztül az MNV Zrt.-hez tartozott, aki a kezelését végezte ennek a területnek. Most már a vagyonkezelői jogukat átadták a Ferencvárosnak. De mielőtt hivatalosan átkerült volna a Ferencvároshoz ez a vagyonkezelői jog, a népligeti bázison egy elég komoly átalakítást végeztek. Felújították az öltözőket, a jobb oldalon található székházat teljesen szétverték, felújították, minden egyéb, ami éppen nem is lenne probléma. Egy probléma van csak, hogy amikor ezt csinálták, akkor ez az állam tulajdonában lévő terület volt. Amikor ezt csinálták, akkor tudomásom szerint építési engedély sem volt, és átalakításra sem volt semmilyen engedélye senkinek. Amikor ezt csinálták, mivel állami tulajdonban volt, közbeszerzési pályázatokat kellett volna kiírni. Egyetlenegy közbeszerzési pályázatot sem írtak ki. (Révész Máriusz: Mi köze van ehhez a törvénynek?) És ha megnézzük ‑ én megpróbáltam megkeresni ‑, hogy miből újították fel ezt a területet, akkor amögött sehol nem találunk forrást rá. Hát miből újították fel akkor a Ferencváros területét, ami akkor még állami terület volt, és nincs mögötte forrás? Hát ezt mondom a variálásra, és soha nem kapunk válaszokat rá, mert hiába igényel az ember adatokat, még így is megpróbálják ezeket az adatokat eltitkolni. Hadd mondjak még egy példát! Annak idején Schiffer frakcióvezető úrnak majdnem egy évébe tellett, mire egy olyan nagyon fontos dolgot megkapott az MLSZ-től, bírósági úton kellett kiperelnie, hogy annak idején kik vettek részt abban a döntésben, hogy a Ferencvárost kizárták a másodosztályba. Egy ilyen nagyon fontos kérdésben a Magyar Labdarúgó Szövetséget évekig kellett perelnie, hogy kiadják ezeket a neveket. Azután, amikor önök így bebetonozzák, mondjuk, a Magyar Labdarúgó Szövetség számára azt, hogy ne adjon ki közérdekű adatokat, akkor hogy fogják kiadni ezeket az adatokat, mennyi időt kell majd adott esetben ezekre várni?Aztán még egy dolgot szeretnék megkérdezni. Igaz, hogy kivették ebből a törvényből, nem azért, mert önök így akarták, hanem azért, mert az ellenzéki képviselők a TAB-ülésen észrevették, hogy ez törvénytelen lenne, ha benne maradna, tehát kivették a 4. és 6. pontokat a módosításból. A 4. és 6. pont arról szólt, felolvasom, hogy a fővárosi sportélet fejlesztése és a sport közösségformáló funkciójának megerősítése érdekében az Országgyűlés a nemzeti vagyonról szóló törvényben az 1. mellékletben felsorolt állami vagy részben állami tulajdonú sportcélú ingatlanok vagyonkezelőjeként az 1. mellékletben felsorolt jogi személyeket jelöli ki, és akkor a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. melléket a 2. melléklet szerint módosul. A 2. mellékletben azzal találkoztunk tegnap a TAB-ülésen, hogy az ingatlan helyrajzi száma és a kijelölt vagyonkezelő fel van tüntetve; csak egy helyrajzi szám, például Budapest 27913/1, és aki innentől kezdve a vagyonkezelő lesz, az a Budapesti Honvéd Sportegyesület. És fel van sorolva így egy jó pár ingatlan. Megkérdeztem Orbán Gábor államtitkár úrtól, hogy melyik területekről van szó, de államtitkár úrnak láthatóan fogalma sem volt erről tegnap a TAB-ülésen, nem tudott rá választ adni. Mondtam neki, hogy nekünk nem volt időnk kikeresni a helyrajzi számok alapján, hogy ezek mely területek lehetnek, kértem, hogy válaszoljon rá ‑ nem tudta. Akkor most megkérem ennek a módosításnak az előterjesztőjét, Bánki Eriket, aki most itt van a teremben ‑ bár tudom, hogy ez nem kerül be a törvénybe, mert nem kerülhet be, de csak azért nem kerülhet be, mert törvénytelen lenne beletenni ‑, legalább mondja meg, hogy ha ilyen szándékuk van, hadd tudjunk egy kicsit előre gondolkozni, mert gondolom, ettől függetlenül meg fogják nyitni majd a jövő évben nagyon gyorsan ezt a rendelkezést, hogy újra beadhassák ezeket a dolgokat. De hadd dolgozzunk egy kicsit előre, ezért kérjük, válaszoljanak rá, hogy ezek alatt a helyrajzi számok alatt milyen sportcélú ingatlanok szerepelnek, és igazából mi indokolja ezen sportcélú ingatlanok vagyonkezelési jogának az átadását, és mi a tervük ezzel, van-e bármilyen hatástanulmány ezzel kapcsolatban. Összefoglalva: azt szeretném kérni önöktől, hogy gondolják át ezt a törvényjavaslatot. Mi a magunk részéről, a sportrészre vonatkozó kifogások miatt és amiatt, amit Volner János képviselőtársam elmondott, biztos, hogy egy ilyen törvényjavaslatot nem tudunk támogatni. Nem leszünk partnerek abban, hogy önök ebben az országban folyamatosan a saját képükre alakítsák akár a sportéletet, akár a gazdasági életet, hogy csak a saját érdekeiket vegyék figyelembe, és ne törődjenek azzal, hogy ennek az országnak, ennek a népnek mi jó, mert sajnos ezzel kell találkoznunk. Úgy néz ki, hogy önök sajnos elrugaszkodtak a valóságtól azzal, amit mindig el is mondanak, és így is történt, hogy az elmúlt egy évben három választást megnyertek. Önök úgy érzik, hogy ezzel a három választással teljesen a föld fölött járhatnak, teljesen elrugaszkodhatnak a valóságtól, teljesen figyelmen kívül hagyhatják az emberek érdekeit, teljesen figyelmen kívül hagyhatják Magyarország érdekeit, és sorozatban ilyen törvényjavaslatokat hoznak be a tisztelt Ház elé. Ezt én felháborítónak tartom, és a Jobbik Magyarországért Mozgalom természetesen nem lesz partner abban, hogy önök ilyen törvényeket el tudjanak itt fogadtatni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Hozzászokhattunk már ahhoz, hogy az ellenzék mindenben rosszat lát, minden olyan indítvánnyal kapcsolatban, amely a kormányzat részéről érkezik, és amelynek az az alapvető célja, hogy bizonyos eljárásokat egyszerűsítsen, életszerűbbé tegyen, önök ördögöt festenek a falra, és megpróbálnak mindent úgy beállítani, mint amit a gonosz kormány a sötét hátsó zugokban megkötött mindenféle alkuk alapján, ahogy önök mondják, a saját képére próbálja formálni a parlament elé kerülő jogszabályokat. Nos, kérem szépen, természetesen ebben az esetben sem erről van szó. Én az előttünk fekvő törvényjavaslatnak két pontjáról, két eleméről szeretnék beszélni, arról a két elemről, ami az elmúlt vitában talán a legtöbb hozzászólást generálta. Harangozó Tamással kezdem, akitől már megszokhattuk, hogy követ hajít a tóba, aztán amikor hullámokat keltett, azonnal távozik a terepről. Ez most sem történt másként. Ebben az esetben is elmondta a felszólalását, amely természetesen jórészt minden valóságalapot nélkülözött, de arra már nem kíváncsi, hogy a vita további szakaszában mi történik ebben a kérdésben. Üzenem képviselő úrnak innen is, a padsorok közül, hogy a gúny a szellemesség legsilányabb megnyilvánulása. Mindenben vészmadárkodik, itt is adómilliárdok eltüntetéséről beszélt. Felhívnám a figyelmét arra, hogy a sportági szakszövetségek eddig is és ezután is minden olyan forintról, amit központi költségvetési támogatásként kaptak, el fognak számolni, részletesen mindenféle tájékoztatást valamennyi, a sportszövetségekhez forduló állampolgár részére meg fognak adni. (11.10)Nem arról van szó, hogy itt bárki sumákolni akar, bárki ki szeretné vonni az infotörvény teljes hatálya alól ezeket a szövetségeket, csupán annyit szeretnénk, hogy ezeknek a sportági szakszövetségeknek a civil feladatai ‑ ugyanúgy egyébként, mint az összes többi civil szervezet esetében ‑ ne tartozzanak az infotörvény alá. Hiszen ma a Magyarországon működő civil szervezetek döntő többsége egyébként nem tartozik oda. Két területet visznek ezek a sportági szakszövetségek. Van egy szakigazgatási-sportigazgatási terület, amit visznek, közpénzek felhasználása kapcsán, amit a központi költségvetésből kapnak, ingatlanfejlesztés, sportegyesületi támogatás, sportrendezvények megszervezése, ezek természetesen továbbra is az infotörvény hatálya alá fognak tartozni, és továbbra is minden egyes fillérrel ezek a szövetségek el fognak számolni. De vannak olyan saját bevételek - mar­ketingjogok értékesítése, szponzorációs bevételek, bármilyen adományozótól vagy támogatótól érkező forintok ‑, amelyek esetében teljesen felesleges ugyanezt a szigorú eljárásrendet alkalmazni, és teljesen felesleges egy olyan adminisztrációs teherrel sújtani a szakszövetségeket, amelyeket egyébként a civil szervezetek esetében nem teszünk meg. Tehát, tisztelt képviselőtársaim, ebben az esetben nem ez áll fenn, hogy bárki adómilliárdokat szeretne kivonni az ellenőrzés alól, hanem arról van szó, hogy egy adminisztrációsteher-csökkentést kapnának a sportági szakszövetségek; még egyszer mondom, ugyanolyan elbánásban részesülnének a civil működési területek, mint a civil szervezeteknél.Varga László képviselő úr felvetette, hogy a közérdekűadat-igénylésekkel majd ezután nem lehet fordulni a szövetségekhez. Javaslom a képviselő úrnak, hogy januárban tegye meg ezt, forduljon például a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, tegyen föl bármilyen kérdést, ami a társaságiadó-rendszer keretében megadott támogatásokról szól, és én személyesen fogom azt ellenőrizni, hogy erre megfelelő időben megkapta-e a választ. Biztos vagyok benne egyébként, hogy ez meg fog történni.Arról már nem is beszélnék, amit Szél Bernadett képviselőtársunk mondott a felszólalásában (Dr. Szél Bernadett: Pedig jó lenne!), többször megerősítve azt, hogy alaptörvény-ellenes egyébként a sporttörvénynek az e tárgyú módosítása. A képviselő asszony forduljon az Alkotmánybírósághoz, kérjen a törvény kapcsán majd egy ellenőrzést, meglátjuk, hogy mi lesz a vélemény. Annyi mindenesetre már itt a vitában is elhangzott, hogy egyébként a módosító indítvány, amelyet a TAB elfogadott, minden tekintetben megfelel az Alaptörvénynek, és azzal teljes összhangban van. Még egy kérdés volt itt a sporttörvény módosítása kapcsán: a Budapesti Honvéd Sportegyesület részére átadandó vagyonkezelői jog, amely végül is visszavonásra került. Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy a nagy budapesti sportegyesületek az elmúlt időszakban egyébként korábban állami vagyonkezelésben lévő ingatlanokat kaptak meg vagyonkezelésre, pontosan ugyanennek a folyamatnak lett volna része a Budapesti Honvéd részére történő ingatlanátadás is, amelyeknek egyébként, ahogy Szilágyi úr kérdezte, a nagy része irodaingatlan, tehát a sportegyesület használná tovább, ugyanúgy nyilvánvalóan állami tulajdonban van, az állam a vagyonkezelői jogot adná át ebben az esetben. Én azt gondolom, a korábbi példák is azt mutatják, hogy a sportegyesületek kiváló gazdái ezeknek a sportingatlanoknak, szerintem sokkal gördülékenyebben és egyébként a sportolók szempontjából is sokkal jobban tudnak hasznosulni ezek az ingatlanok, ha nem az állam a vagyonkezelőjük, hanem közvetlenül a sportegyesületek, arról nem beszélve, hogy ezzel a sportegyesületek presztízsét, erejét, tekintélyét is növelni tudjuk. Itt nagy budapesti egyesületekről van szó, amelyek szinte valamennyien már több mint százévesek, sőt van olyan egyesületünk is, amely 125 éves is elmúlt. Tehát egyáltalán nem aggódnék a képviselőtársaim helyében amiatt, hogy rossz kézbe kerülnek ezek az ingatlanok. Ebben az esetben nyilván volt egy eljárásjogi hiba, ezért került ki ez a javaslat ebből a törvényjavaslatból. Természetesen meg fogja találni majd reményeim szerint a kormány a lehetőségét annak, hogy a tavaszi ülésszak során egy újabb törvénymódosítás keretében megszülessen az a döntés, amelynek köszönhetően a Budapesti Honvéd ‑ nagy múltú, nagy sikerű egyesület ‑ megkaphassa ezeket az ingatlanokat vagyonkezelésre. Felmerült az is több ellenzéki képviselőtársam részéről, hogy házszabályszerű volt-e egyáltalán az az eljárás, amelynek a keretében ez a törvény a parlament elé került. Természetesen házszabályszerű volt. Van lehetősége a kormánynak arra ‑ limitált számban minden ülésszak során ‑, hogy kivételes eljárás keretében kérjen törvényjavaslatokat a Ház elé. Ezt kivételes eljárás keretében kérte a napirendre a kormány. Tegnap a parlament ezt a napirendjére vette, ma pedig lefolytatja a vitát, és meg is hozzuk a határozatot, tehát semmi különlegesség nincs abban, ahogy ez megtörtént. Erre lehetősége van a kormánynak, még egyszer mondom, a házszabály szerint, és az egész törvényjavaslat benyújtása és most a tárgyalása is házszabályszerűen történik, így annak az elfogadása előtt semmilyen akadály nincs és nem áll.A másik része a törvényjavaslatnak, amiről szeretnék néhány szót szólni még önöknek, az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző rendszerének a létrehozása. Én azt gondolom, hogy ez a javaslat azt a célt szolgálja, hogy ez a rendszer világosan, áttekinthetően tudjon működni, egyébként kellő rugalmasság is legyen benne, de a legfontosabb célját meg tudja valósítani ‑ ez pedig nem más, mint az áfacsalások megakadályozása és felderítése. Az elektronikus közúti áruforgalom-ellenőrző rendszer a közösségi termékértékesítéssel, illetve termékbeszerzéssel, valamint az első belföldi adóköteles termékértékesítéssel összefüggő áruszállítások e-útdíj és egyébként kamerahálózat segítségével történő nyomon követését, valamint az elektronikusan rögzített egyes fuvarozási adatok alapján működő NAV kockázatelemzési rendszer szerint tervezett fizikai ellenőrzést magába foglaló komplex árumozgást és árurendet ellenőrző rendszerként működött. Az EKÁER célja az áruk útjának nyomon követése, az általános forgalmi adó terén elkövetett költségvetési csalások visszaszorítása, az árubeszerzések, -értékesítések során keletkező közterhek megfizetésének biztosítása, valamint az, hogy Magyarországon ne kerülhessen forgalomba hozatalra olyan áru, amely előzetesen nem volt bejelentve az adóhatósághoz, valamint élelmiszerek esetén az élelmiszerlánc-biztonsági felügyeleti hatósághoz. A jelen törvénymódosítás célja az elektronikus közúti áruforgalmi ellenőrző rendszer bevezetésének és végrehajtásának megkönnyítése, szabályainak pontosítása. Ennek értelmében nem kell majd bejelentést tenni az útdíjköteles gépjárművel az úgynevezett gyűjtőfuvar keretében végzett közúti áruszállításról, amennyiben az adott termék mennyisége, minősége a törvényjavaslatban meghatározott határt nem haladja meg. Ez a rendszer eredményesebb működését fogja biztosítani. Továbbá nem szükséges az EKÁER-számhoz rendszám megadása, elég a felrakodáskor megadni azt. Könnyíti a tervezett adminisztrációt, hogy belföldi fuvarozás esetén az erre irányuló bejelentést a megérkezést követő napig meg lehet tenni. Az EKÁER-rendszer így tehát hozzájárulhat ahhoz, hogy az általánosforgalmiadó-nemben megsokasodott visszaélések száma jelentős mértékben csökkenjen, a piaci viszonyok átláthatóvá váljanak, ezáltal megteremtve a tisztességes piaci szereplők működésének feltételeit.Tisztelt ellenzéki Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy egy Coelho-idézettel zárjam a felszólalásomat: Semmi sem rossz alapvetően a világon, még a nem működőképes óra is pontos legalább napjában kétszer. Köszönöm szépen a figyelmet, és a szót, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • DR. SIMICSKÓ ISTVÁN, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az ellenzéki képviselőtársaim felszólalásait hallgatva arra gondoltam, hogy mi az oka ennek az igen erőteljes, vehemens támadásnak, hiszen a sport sok mindenre megtanít. Engedjék meg, tisztelt képviselőtársaim, hogy a sport sok-sok tanításából egy gondolatot hadd emeljek ki, ez pedig nem más, mint a fair play, a tisztességes viszonyulás az élethez, a becsületes kiállás. Azt hiszem, érdemes ezt megfontolni jó néhány ellenzéki képviselőnek, aki itt hozzászólt ma ehhez a témához, hiszen azzal kapcsolatban, hogy nem történt egyeztetés, ez is elhangzott: a sporttörvény módosítása kapcsán kivel mással kellene egyeztetnie a kormányzatnak, mint egyébként a sportági szakszövetségekkel? Ezek az egyeztetések megtörténtek. Igenis egyeztettünk a sport világában jártas emberekkel, akik a labdarúgásért, a kézilabdáért, a kosárlabdáért tesznek, dolgoznak, alkotnak. Nem egyeztettünk a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületével valóban, meg sok más civil szervezettel sem, de a szakmához értő szervezetekkel igenis az egyeztetéseket lefolytattuk. Az ő kérésüket tolmácsoljuk itt a parlamentben, e Ház falai között. Tehát volt egyeztetés, kellő szakmai egyeztetés volt. A másik fontos kritika, ami itt elhangzott, az, hogy az átláthatóság milyen mértékben sérül önök szerint. Hallgatva Szél Bernadettet az előbb, eszembe jutott, amikor régen azt mondtuk, hogy a Nagy Testvér mindent lát. Szél Bernadett arról beszélt, hogy döntően nem látnak semmit; kivéve Szél Bernadettet, aki mindent lát, és mindig el is mondja nekünk, hogy mit lát, és ezt köszönjük szépen, hogy elmondja, hiszen lám-lám, látja, elsorolta a taoszámokat, hogy pontosan mely szövetség mennyi pénzt kap, milyen támogatásban részesülnek, milyen bevételeik vannak. Hát lám-lám, mégiscsak átlátható a rendszer, igaz, kedves képviselő asszony? Tehát semmiféle átláthatósági probléma nincs. Egyébként pedig a sportági szakszövetségek és a kormány is tájékoztatja önöket, tájékoztatja a szakbizottságokat, tájékoztatja Brüsszelt is arról, hogy a tao rendszere hogyan működik.(11.20)Ez nem egy hibátlan rendszer, de mégiscsak egy olyan rendszer, aminek nagyon-nagyon sokat köszönhetünk. Köszönhetünk több mint ezer olyan pályát, olyan sportolási lehetőséget, amely ezer településen Magyarországon megvalósult és megvalósulóban van. Köszönhetjük ennek azt is, hogy több mint százezer gyermek sportol ennek a támogatási rendszernek köszönhetően. A társaságinyereségadó-kedvezmény lehetőségével élnek a sportági szakszövetségek, és igenis ez egy jó rendszer. Azt szeretném kérni, hogy ne csak a dolgok fonákját nézzék. Helyes, ha rávilágítanak különböző gondokra, bajokra, mert nem tökéletes semmi sem ezen a világon, emberek vagyunk, gyarlóak vagyunk mindannyian, szeretnénk jól dolgozni. Ezen fáradozunk, ezt tettük az elmúlt években is, és az elkövetkezendőkben is ezt fogjuk tenni. Persze, de ne a fonákját, a színét nézzék ezek a dolgoknak, ezek jó ügyek. A sport ügye jó ügy, a sport igenis sikerágazat. Az meg ne fájjon senkinek, hogy a sportban mi, magyarok tehetségesek és sikeresek vagyunk, annak örüljünk mindannyian együtt! Én azt szeretném, hogy ne legyen erről a kérdéskörről vita, teljesen érthetetlen és elfogadhatatlan. (Dr. Szél Bernadett: Csak saláta a törvény!) Igen, én végighallgattam Szél Bernadettet.Egyébként pedig, ha már most elgondolkozunk azon ‑ nyilván a törvény kapcsán, de a felszólalások okán mindenképpen ‑, hogy lehet-e más a politika. Ez fontos, önmagában a pártjuknak, a frakciójuknak a meghatározása is erről szól. Persze, biztos, hogy lehet, de itt néha kicsit én Torgyán Józsefet idéző stílusokat hallottam vissza. Tehát ez a stílus, amit néhány ellenzéki képviselő megenged magának, hát elnézést kérek, nagy tisztelettel! Az, hogy lopnak, az, hogy folyamatos a mutyi, az, hogy saját érdekek vezérlik ‑ kérem szépen, a sportban, meg egyébként is? Hát ne haragudjon már! Tehát azért kellő tisztelettel figyeljünk oda egymásra! Ha nem is vagyunk példaképek a választópolgárok előtt, de egy biztos: ami itt elhangzik, az az utókor számára is olvasható, nem beszélve arról, hogy látható is és hallható is. Van egy képviselői felelősségünk is, hogy milyen stílust engedünk meg magunknak a parlamentben, szerintem érdemes odafigyelnünk erre. Kellő tisztelettel legyünk egymás irányában!Ha megengedik nekem néhányan, én 25 éve harcművészetekkel foglalkozom. Megtanultam, hogy „ha erős vagy, légy szelíd, hogy környezeted tiszteljen, semmint féljen tőled.” Szeretném arra kérni önöket, hogy igenis szelíden, tisztelettel, kellő udvariassággal viszonyuljunk egymáshoz. Én is mindenkinek megadom a tiszteletet, szeretném, ha önök is megadnák mindenkinek a tiszteletet, és a kormányt nem egy lopó, csaló, hazudozó társaságnak mutatnák be, hanem igenis egy tisztességesen dolgozó, az emberek sorsát magukénak valló közösségnek. Erről van szó, mi ezért dolgozunk, a sport területén pedig kimagaslóan ezért dolgozunk.114 ezerrel több gyermek sportol az elmúlt három év, négy év munkájának köszönhetően. Csak 18 ezerrel több gyermek sportol a kosárlabdában, 7500-zal többen sportolnak a kézilabdában. A gyermekeinkről van szó! Hadd ne soroljam végig mind az összes sportágat, a tizenhat kiemelt sportágat: 20 százalékkal nőtt a sportoló gyermekek száma az elmúlt másfél év munkájának köszönhetően. Megfeszítve dolgozunk azon, hogy a gyermekeink a sport értékén keresztül egészséges felnőttekké váljanak ‑ önök pedig mindenféle saját érdekekről beszélnek. Vissza kell utasítsam, meg kell hogy mondjam. Tehát a tao rendszere is átlátható rendszer, világos, egyértelmű, semmiféle mutyiról nincsen szó. Szilágyi képviselő úr felvetett kérdésére pedig hadd mondjam el a Budapesti Honvéd ügyét. Én voltam két és fél évig a Budapesti Honvéd társadalmi elnöke. Valamennyi hat nagy fővárosi klub esetében az a szándék, az a cél, hogy egyrészt kiemelt támogatásban részesülnek szakmai programokra azért, mert az olimpiai helyezések és érmek számát az ezen klubokban sportoló sportolók adják döntően. Ez nem azt jelenti, hogy vidékiek nem adnak, nagyon sok ‑ én is vidéki ember vagyok ‑ vidéki klub is jól működik, de hat nagy fővárosi klub esetében valóban ‑ több mint százéves egyesületekről van szó ‑ az a célunk, hogy az ő felelősségüket és lehetőségüket kiterjesszük, ezért kapnák meg vagyonkezelésbe azokat az ingatlanokat, amelyekben most is működnek és dolgoznak, sokszor nem méltó körülmények között. Szeretnénk a létesítményeket is fejleszteni valóban, hogy ha a gyermekeink odajárnak edzésekre, kulturált körülmények között tudjanak edzeni. Van olyan öltöző, ami ötven éve nem volt felújítva a Budapesti Honvédnál is, bizonyára a Ferencvárosnál is van, meg sok más klubnál is van, ezen szeretnénk változtatni: kulturált körülményeket, a sportolás feltételeit szeretnénk biztosítani. Nem adjuk oda tulajdonba, marad állami tulajdon minden, tehát a Budapesti Honvédnál is, csak ugyanúgy, mint ahogy a Ferencváros, az MTK vagy a Vasas vagy az Újpest vagy a BVSC, kapják meg a lehetőséget arra, hogy felelősen gazdálkodhassanak. Szerintünk ez egy helyes irány, és ezt tartalmazta volna az a javaslat, amelyet Bánki Erik képviselőtársam nyújtott be. Én remélem, hogy erről még a tavaszi ülésszak folyamán érdemben tudunk majd tárgyalni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Államtitkár Úr! Amit ön most mondott, az csúsztatás. Én egyáltalán nem ezt kifogásoltam, hogy önök oda akarják adni. Én azt kifogásoltam, hogy a benyújtott javaslatban helyrajzi számok szerepelnek. Azt szerettem volna megtudni, és ezt kértem önöktől, hogy ne csak helyrajzi számok szerepeljenek, hanem legyen odaírva, mondjuk, hogy a Budapesti Honvéd vívócsarnoka a XIII. kerületben (Dr. Simicskó István: Rendben.), és akkor az ember tudja, hogy miről van szó és miről beszélünk.A másik, Bánki Erikre szeretnék reagálni. Ez a baj, kedves képviselőtársam, hogy önök napjában csak kétszer pontosak, mi meg azt szeretnénk, hogy önök egész nap pontosan működjenek és pontosak legyenek, mert ez lenne a jó.A másik az, hogy az lenne a célja szerintem az egész magyar labdarúgásnak és egyébként az egész magyar sportnak, hogy eljussunk egyszer majd oda, hogy megszűnjön az a ‑ egyébként a kommunista rendszerből itt maradt ‑ mecenatúra-rendszer, hogy mindig az állam, az önkormányzatok és hasonlók támogatják és tartanak el egyesületeket, szakági sportszövetségeket. El kell menni az üzleti alapokon nyugvó sportélet felé, viszont akkor pont azért lenne fontos ‑ ha ilyenekről beszélünk, hogy szponzoráció, támogatás, marketingjogok, közvetítési jogok és hasonlók ‑, hogy minél nagyobb rálátása legyen adott esetben a civil társadalomnak, a politikának és mindenkinek, hogy ezek a szakági sportszövetségek ne csak pénzmosodák legyenek a későbbiek folyamán, hanem valóban felelősen gazdálkodjanak azokkal a jogokkal, amelyekkel ők bevételi forrásokat tudnak szerezni saját maguknak.Tehát mi ezért nem tartjuk jónak azt, ha szűkítjük ezt a kört, pont szélesíteni kellene, és egyre jobban azt kellene elérni, hogy az állam és az önkormányzatok kivonuljanak a sportéletből; egy olyan sportélet legyen, amelyik el tudja tartani saját magát, ahogy működik ez egyébként szerte Európában nagyon sok helyen. Viszont ha eljutnánk ide, akkor meg nagyon fontos lenne az, hogy ellenőrizni tudjuk ezeket a sportszövetségeket, hogy valóban felelősen gazdálkodnak. Tehát ezért vagyunk ez ellen. Egyébként én nem hiszem, hogy tiszteletlenséggel beszélnék, énnekem főleg az államtitkár úr irányában maximális a tiszteletem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Ne haragudjon, de nem a tornatanárom, ne akarjon engem itt nevelgetni a sportolás szeretetéről meg a lelki hatásairól! (Közbeszólások a kormánypártok soraiból. ‑ Dr. Fónagy János: Pedig nem ártana egy kis nevelés! ‑ Az elnök csenget.) Képviselőtársak vagyunk, én szeretném a kellő tiszteletet megkövetelni, és világossá szeretném tenni azt, hogy egyenlő felek vagyunk, nincsen szükség se Coelho-idézetekre, se semmiféle, nem tudom, nevelésre az irányomban. Válaszoljanak a kérdéseimre! Nem tudok, nincs annyi időm, hogy a csúsztatásaikat darabonként leszedjem, de szeretném leszögezni azt, hogy a fuvarozókkal nem egyeztettek, államtitkár úr (Az elnök csenget.), nem a szakági szövetségekről volt szó. A fuvarozókkal nem egyeztettek, és ez tény, ez így van, tele van vele az internet, hogy önök nem álltak szóba ezekkel az egyesületekkel, ezekkel az emberekkel.A szakági szövetségekkel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a pénzek átláthatósága alapkövetelmény, ha taopénzekről van szó, pont. Az infotörvény azért van, hogy bármikor, bármilyen körülmények között megtudjuk, hogy ezeket mire használják. Ne próbálják kivenni az infotörvény alól láthatólag olyan hentes módszerrel, ami jogilag is teljesen nonszensz, és amivel itt most bepróbálkoztak! A harmadik pedig az, és ez most a legfontosabb kérdésem, hogy miért nincs senki a kormány padsoraiban ‑ bár a miniszter úr megérkezett, majd lehet, hogy ő válaszol rá ‑ vagy a képviselők között, aki elmondja azt, hogy Andy Vajna miért kap újabb adókedvezményt, amikor az ország szegénységben van, olyan költségvetésünk van, ami botrány?! Miért Andy Vajnának adják a közpénzeket? Mondják meg nekem, legyenek kedvesek! Erre válaszoljanak! Nem Coelho-idézetekre vagyok kíváncsi, nem népnevelésre vagyok kíváncsi. Válaszoljanak a kérdésre! Miért stafírozzák ki megint Andy Vajnát? (Taps az ellenzéki pártok soraiból.)
 • BÁNKI ERIK (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Szilágyi György képviselő úrral teljes mértékben egyetértek: valóban, ez a cél, az a cél, hogy a sportgazdaság létre tudjon jönni Magyarországon; legyen egy olyan erős vállalati struktúra, kis- és középvállalkozói rendszer, ahol képesek arra ezek a vállalkozások, képződik annyi nyereségük év közben, amiből ilyen célokat is, közösségi célokat tudnak szolgálni, többek között a sportegyesületeket tudják támogatni, ezzel lehetőséget kínálni a gyermekeknek arra, hogy sportolási lehetőségük legyen, vagy éppen az élsportot támogatni annak érdekében, hogy legyenek példaképek, ikonok, akik húzzák az adott sportág népszerűségét, és ezáltal minél több gyereket vesznek rá arra, hogy sportoljanak. Tehát ebben teljesen egyetértünk.(11.30)Sajnos, ma még nem érett meg erre a magyar gazdaság, de azt gondolom, hogy jó úton járunk, az a gazdasági növekedés és az a fenntartható fejlődés, amely a magyar gazdaságban mutatkozik, nagyon bízom benne, hogy néhány év alatt el tudja juttatni odáig a gazdaságot és a gazdaság szereplőit, hogy át tudják venni ezeket az állami feladatokat. Amikor a társaságiadó-kedvezmény rendszerét elindítottuk, éppen ezzel a céllal indítottuk el, és Brüsszelben is ezzel érveltünk, hogy a sportgazdaság megteremtésének az alapját célozza az, hogy a vállalatokat és a különböző cégeket megpróbálják közelebb hozni a sporthoz, és ezáltal rábírni arra, hogy hosszú távon is támogatói legyenek.Szél Bernadett képviselőtársam hozzászólását nem is értem, hogy mi a problémája az idézetekkel. Figyelmébe ajánlanék azért még egyet (Derültség a Fidesz soraiban.), ha már úgyis ellenzéki képviselő, és arra készül, hogy minket legyőzzön. Michael Jordant idézném önnek ‑ lehet hogy nem ismeri, a világ valaha élt legjobb kosárlabdázójáról van szó ‑, aki azt mondta, hogy tisztelni kell az ellenfelet, mert a félelem és a tisztelet kézen fogva járnak. Aki nem tiszteli az ellenfelét, soha nem fogja tudni legyőzni. Kérem szépen, hogy ezt vegye figyelembe, képviselő asszony, a munkája során talán több sikerrel jár. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiból.)
 • DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Urak! Simicskó államtitkár úr azzal kezdte a felszólalását talán kettő-hárommal ezelőtt, hogy mi az oka az ellenzék vehemens támadásának. Nos, fogok még több okot is említeni, de hadd kezdjem azzal, államtitkár úr, hogy önök egy olyan törvényt terjesztettek a Ház elé, ami egyszerre alkotmányellenes, nemzetközijog-ellenes és az EU-s jogszabályokkal is ellentétes. Én azt gondolom, hogy ez már önmagában is elég indok ahhoz, hogy az ellenzék vehemensen támadjon egy törvényjavaslatot.A másik, államtitkár úr, amit mondott, hogy kétségbe vonjuk a javaslat, illetve a kormány tisztességét. Tisztelt Államtitkár Úr! Én az önét nem, de a kormányét igen. És nem is véletlen, azt gondolom, hogy nem ön terjesztette elő ezeket a javaslatokat, hanem egy saláta módosító csomaggal együtt kerültek előterjesztésre a sportot érintő javaslatok, én annál sokkal többre tartom államtitkár urat, aki ezért a területért felelős, mint hogy egy ilyet egyébként a Ház elé hozzon. Az, hogy a védelmében felszólalt, ezt a természetes lojalitásnak betudom.Bánki képviselő úr felszólalásához két megjegyzést tennék. Az egyik, hogy minden tisztességes antidemokratikus kormány az eljárások gyorsításával, egyszerűsítésével, a hatékonyság növelésével szokta indokolni az eljárási és az alkotmányos garanciák megtizedelését. Nagyjából most is ennek vagyunk tanúi.A másik, amit képviselő úr figyelmébe ajánlok, hogy egy picit furcsa az ‑ és ezt az MLSZ elnökségi tagjaként, azt gondolom, pontosan tudnia kell ‑, amikor ön más civil szervezetekkel kíván sportági szakszövetségeket összehasonlítani. Ez körülbelül olyan, mintha ezekhez a pártokat kívánnám hasonlítani. Nyilvánvalóan a jellege ezeknek teljesen más, még akkor is, hogy ha bizonyos közös vonásokat lehet találni közöttük.Ami az érdemet és a javaslat egyes érdemi rendelkezéseit illeti: azt gondolom, azt senki nem tagadja, hogy az adatszolgáltatási lehetőségeket a sportági szakszövetségek esetében a mostanihoz képest szűkíteni kívánják. Tehát ez egy olyan tény, amit nyilvánvalóan nem lehet tagadni. A Törvényalkotási bizottság az Adatvédelmi Hatóság elnökével konzultálva ezt egy kicsit kevésbé engedi megtenni, mint ahogy az eredeti javaslat tette volna, hiszen ott kiterjedt volna. És szeretném ideidézni a szándékot a parlament elé: a szándék az volt, hogy ez kiterjedjen minden forrásra, azaz arra is, amit állami támogatásból kap a sportági szakszövetség. Hogy ez erre nem terjed ki, ez nem az önök akaratán múlt, hanem azon, hogy felhívta az önök figyelmét az Adatvédelmi Hatóság elnöke arra, hogy ez teljes mértékben alkotmányellenes, nemzetközi jogot sért, és uniós normákat sért. Ez a helyzet! Ettől még az önök motivációja semmivel nem lesz jobban menthető.A másik, tisztelt képviselőtársaim, hogy ahogy mondtam, ettől függetlenül szűkül azoknak a lehetőségeknek a köre, ami az adatkikérést illeti a sportági szakszövetségek esetében. Én értem az üzleti titkot, és értem azt is, és semmi problémám nincs azzal, hogy ne kelljen, mondjuk, számot adnia arról egy szakszövetségnek, hogy egy jóakaratú sporttámogató 15-20 ezer forintos támogatást nyújt egy ilyen szervezetnek, csak nem erről van szó. És ezt mindenki tudja, önök is tudják, mi is tudjuk, és mindazok, akik ehhez a témához egy kicsit értenek vagy akár kevésbé értenek, azok is tudják. Itt arról van szó, tisztelt képviselőtársaim, hogy az első Orbán-kormány idején is volt egy metódus ‑ volt is belőle büntetőügy ‑, hogy nem közvetlenül juttatták el az állami támogatásokat ezekhez az egyesületekhez vagy szakszövetségekhez, hanem például fiktív reklámszerződéseket kötöttek, és a fiktív reklámszerződések ürügyén utaltak át állami pénzeket ezeknek a szövetségeknek. Most egy másik fajta metódust követnek, ami nagyjából arról szól ‑ és ez része annak a folyamatnak, amit úgy tudok összefoglalni, hogy jogalkotással elkövetett intézményesített állami korrupció ‑, hogy önök nem közvetlenül akarják eljuttatni majd az állami támogatásokat ezeknek a szövetségeknek, hanem hoznak egy olyan jogszabályt, amivel a mostani vitában is sokat emlegetett Andy Vajna cégeinek nem kell, mondjuk, áfát fizetni bizonyos bevételeik után. Ebből ő nyer x milliárd forintot, cserébe hálából majd ebből támogatni fog bizonyos szakszövetségeket. És onnantól kezdve természetesen ezek már magántámogatások. És magántámogatás lesz majd a Mészáros és Mészáros által eljuttatott támogatás és a Közgép által eljuttatott támogatás is a sportági szakszövetségeknek. Ezekről az összegekről viszont majd nem kell számot adni az önök által most beterjesztett törvényjavaslat okán.Attól még tehát, hogy önök belevisznek egy csavart a rendszerbe, még ugyanúgy közpénzfelhasználásról van szó, és attól még ugyanarról a szándékról van szó, hogy valójában az ugyan áttétellel, de közpénzből támogatott sportegyesületi pénzeknek, illetve szakszövetségi pénzeknek a mikénti felhasználásáról nem lehet majd információt szerezni. Ez ennyire egyszerű, tisztelt képviselőtársaim. Megpróbálták a közvetlen állami támogatásoknál is, csak hát az, tudjuk, alkotmányellenes, így aztán maradt ez. Engem pedig például érdekelne az, hogy össze tudom-e vetni és folyamatábrát tudok-e rajzolni majd egy olyan törvényjavaslat között, ami bizonyos magáncégeknek egyértelműen adókedvezményt vagy más kedvezményt biztosít és aközött, hogy ezek a cégek nagy összeggel támogattak bizonyos sportági szakszövetségeket. Ugyanis, tisztelt képviselőtársaim, attól, hogy egy áttétel van benne, még ez ugyanúgy az állami korrupciónak a része. Az, hogy nem az állam közvetlenül támogat, hanem a fideszes oligarchákat kérik majd fel erre, attól még a helyzet egy és ugyanaz.A másik téma, amiről még szeretnék szót ejteni, tisztelt képviselőtársaim: nem először van a Ház előtt egy olyan javaslat, ahol önök arra hivatkoznak, hogy az áfacsalásokat szeretnék megakadályozni. És én nem először mondom el azt, hogy az áfacsalások meggátolására és megakadályozására most is minden lehetőség rendelkezésére áll az adóhatóságnak, a NAV-nak. Nem a lehetőségek és nem az eszközrendszer hiányzik, hanem az akarat hiányzik önökből, tisztelt képviselőtársaim, az akarat hiányzik a kormányból és a NAV-ból. Nem azért nem derítenek fényt az 1000 milliárdos áfacsalásra, amiről Horváth úr a dossziéját elég sok embernek megmutatta, többek között önöknek is, mert nincsen eszközrendszerük erre, hanem azért, mert nem akarják. Ez egy nagy különbség.Most mit csinálnak ismét? Azt, hogy olyan helyzetet teremtenek ‑ és ez is megint, azt tudom mondani, egy folyamat részeként értelmezhető ‑, hogy az állam és az állampolgárok viszonyát megváltoztatják, és az állampolgárokat az állami szervekkel szemben egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe hozzák. Kiszolgáltatott helyzetbe hozzák azokat, akik ‑ hadd fogalmazzak úgy ‑ a kisemberek, a kis- és középvállalkozások. Nyilvánvalóan ezeket a szabályokat nem fogják alkalmazni, ahogy eddig sem alkalmazták az olyan cégeknél, mint a Mészáros és társa vagy a Közgép. De természetesen alkalmazni fogják majd a kisvállalkozóknál vagy esetleg azoknál a vállalkozóknál, akik konkurenciát jelentenek az önök haverjainak. Mert hát mit is lehet ilyenkor tenni? Akár egy teljesen alaptalan bírságot kiszabni, egy nagy összegű bírságot kiszabni. Emiatt le tudják foglalni akár a termelőeszközöket vagy a raktárkészletét egy cégnek, aztán, amikor majd később kiderül, hogy tökéletesen alaptalan volt a NAV eljárása, akkor utána ‑ ismerik már, és ismerjük jól, önök ezt csinálták a közjogban és ezt csinálják a gazdasági életben is ‑ kialakult egy helyzet, azon már nem lehet változtatni. (11.40)Hiába van igaza a sérelmet szenvedettnek, nem lehet rajta változtatni. Ezt csinálták most is. Most nyert pert például Baka András a tegnapi napon jogerősen, és azt mondta a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság, hogy önök azért menesztették Baka Andrást, mert el merte mondani a véleményét a bírósági törvényről, és az negatív volt, nem egyezett a kormány véleményével. Ez tény, tisztelt képviselőtársaim, ezt a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság most már második ítéletében jogerősen állapította meg. És mi ennek az eredménye? Legfeljebb annyi, hogy az adófizetők pénzt fognak adni Baka Andrásnak kártérítésként, de attól még nem kerül vissza a Legfelsőbb Bíróság vagy új nevén a Kúria élére, hanem önök eltávolították. A közjogban ezt csinálják. De ugyanezt csinálják a gazdaság világában. Ha ezt végrehajtja majd a NAV, akkor lehet, hogy utána igazat adnak a kisvállalkozónak, csak éppenséggel addigra már tönkrement.Tisztelt Képviselőtársaim! Ez az a magatartás, ami nem demokratikus államokra jellemző. Ez az a magatartás, ami ezt a fajta korrupt kormányzati rendszert jellemzi, és ez az a magatartás, ami ellen minden ellenzéki képviselőnek ki kell állnia.Tisztelt Államtitkár Úr! Amikor azt kérdezi, hogy miért támadjuk ilyen vehemensen ezt a javaslatot, hát ezekért. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
 • SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Mivel Bánki Erik előterjesztőként elmondta, és ebben közös az álláspontunk, hogy üzleti alapokra kellene helyezni a magyar sport finanszírozását, a magyar sportéletet, és hogy ez egy kívánatos közös cél, hogy az állam minimalizálja a részvételét, egyre inkább vonuljon ki a sportéletből, ezért kezdhetnénk rögtön az elején azzal ‑ segítsen ebben ön is nekem, legyen oly kedves ‑, hogy vegyük rá azokat a politikusokat, akik ma részt vesznek egyesületekben, szakági sportszövetségek vezetésében, hogy vonuljanak ki a sportéletből, ezzel is csökkentsük a politikai ráhatást a magyar sportra, és megfontoljuk esetleg, Vona Gábor frakcióelnök úrral már egyszer benyújtottuk ezt a törvényjavaslatunkat, hogy ez legyen törvénybe is iktatva, hogy hátha akkor önök most támogatnák azt, hogy ez legyen az első lépés, vonuljon ki a politika a magyar sportból, végre legyen egy tisztább magyar sport is, és próbáljuk meg rávenni arra az egyesületeket és a szakági sportszövetségeket, hogy innentől kezdve üzleti alapokon működjenek. Viszont itt akkor fontos lenne megtartani ezeknek az ellenőrzését, tehát akkor arra is kérném képviselő urat, hogy ezt a részt vegyék ki ebből a törvényjavaslatból, ami arra vonatkozna, hogy ne lehessen közérdekű adatokat igényelni szinte, vagy megnehezítsék, vagy szűkítsék azoknak a kérdésköröknek a körét, ahol közérdekű adatokat lehet kérni a szakági sportszövetségektől. Tehát akkor ez lehetne az első lépés, hogy ezt ne fogadjuk el jelen pillanatban, vegyük ki, a második pedig az, hogy akkor azok a politikusok, akik jelen pillanatban bent vannak a magyar sportélet vezetésében, azok is vonuljanak ki akkor a magyar sportéletből. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Ön fair playt emlegetett, gyakran használja ezt a kifejezést. Fair-e az, hogy a NAV-nak lehetőséget biztosít ez a tegnap benyújtott javaslat arra, hogy kis- és középvállalkozók tömegeit vegzálja majd, ellehetetlenítve a tevékenységüket? Fair-e az, hogy az EKÁER-rendszer kapcsán nagyon minimális felkészülési idővel, versenyhátrányt okozva nehezíti a magyar fuvarozók életét ez a javaslat, még akkor is, ha önök az áfacsalások felszámolásáról beszélnek folyamatosan? Fair-e az, hogy a harmadik eleme a javaslatnak a sportélet kapcsán ‑ gyakran használta ön a „fair play” kifejezést ‑, fair-e az állami cégek sporttámogatási gyakorlata ma Magyarországon? Fair-e az, hogy ez a javaslat még átláthatatlanabbá tervezi tenni a sportági szakszövetségek támogatását? Fair-e az, hogy a társasági adókedvezményből támogatott klubok köre elég torz képet mutat? Fair-e az, hogy a társasági adókedvezményekből támogatott klubok között kiemelkedő a Felcsút, kiemelkedő a miniszterelnök kedvenc csapata, és milliárdok mennek teljesen presztízsberuházásokba?Tudja, én nagyon partner lennék, és szerintem a frakciónk is, hogy teljesen fair és átlátható jogszabályi környezetben, kifejezetten a sporttámogatások tekintetében is… ‑ ez lenne az érdeke Magyarországnak és a magyar sportéletnek is. Azért emeljük fel a szavunkat ez ellen a javaslat ellen, mert ez nem egy fair javaslat. Köszönöm, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)
 • DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is szeretném helyre tenni Bánki Eriknek egy újabb durva csúsztatását, amely gyakorlatilag civil szervezetekhez hasonlította a sportági szövetségeket. Én azt gondolom, hogy Bánki Erik is biztos tudja azt, ő azt állította, hogy a civil szervezetek nem esnek az infotörvény hatálya alá, ez nem így van, nagy részük ugyanis nem lát el közfeladatot, az valóban nem, de amelyik ellát, az igenis az infotörvény hatálya alá esik.A sportági szövetségek nagyon sokrétű közfeladatot látnak el. Szó volt róla, hogy különböző beruházásokat, infrastruktúrát fejlesztenek, jelentős közpénzből és adókedvezményekből gazdálkodnak. Innentől kezdve olyan törvényjavaslatot letenni az asztalra, amely itt az átláthatóságot korlátozza, minimum felháborító, tisztelt képviselőtársam. Ön jött nekem Michael Jordannal meg Coelhóval, mindennel. Én egy dologgal szeretném önt szembesíteni: a magyar kormányzat a nyílt kormányzati együttműködéshez való csatlakozással tett bizonyos átláthatósági vállalásokat; korrupcio­meg­elozes.kormany.hu, legyen kedves, lapozza fel és nézze meg, hogy egészen pontosan önök mit vállaltak, és az milyen viszonyban van ezzel a disznósággal, amit itt 24 óra alatt akarnak átverni a magyar parlamenten.S még egy dolog: a Fidesznek van 18 perce és 29 másodperce, a KDNP-nek van 22 perce és 42 másodperce. Tisztelettel kérem valamelyik államtitkár urat, aki itt van, vagy bárkit a képviselők közül, hogy álljon fel és mondja el, hogy miért kap Andrew Vajna újabb adókedvezményeket. Csaknem két órája vitázunk erről a törvényről, mindenről beszéltek, testi-lelki fejlődésről, sportról, fuvarozókról volt szó, de a salátatörvénynek arról a pontjáról, amely arról szól, hogy Andy Vajnát megint kistafírozza a kétharmad, senki nem szólt egyetlenegy szót sem. Miért, tisztelt államtitkár urak? Miért, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim? (Taps az LMP soraiban.)
 • GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Előkészítetlen kapkodás jellemzi a törvényalkotásukat. Ezt önök is tudják. (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget.)Nézzék, én csak két tételt érintenék. Az egyik a vállalkozásokhoz kapcsolódik, a másik a sportélethez. A vállalkozások tekintetében olybá tűnik, hogy most már a politika eszközévé kívánják tenni a hatóságokat is, jelesül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, aki, ha határozatokat szül, a határozatok szülését követően akár közvetlen és gyors eljárásokat is tud foganatosítani, amelyekben árukészleteket vagy bármi mást el tud vinni a vállalkozásoktól, anélkül, hogy a fellebbezés jogával tudna élni a vállalkozás. Hát mi ez, ha nem a vállalkozások szándékolt, szándékos tönkretételének a lehetősége?Isten ne adja, olyan vállalkozások, amelyek önöknek szúrják a szemüket, azoknak a vállalkozásoknak a tönkretételéről is szólhat ez a történet, mert esélyük nincs ezeknek a vállalkozásoknak arra, hogy fellebbezzenek, az igazukat érvényre juttassák, hanem azt megelőzően tönkre tudják tenni őket. Voltak erre példák Magyarországon, önök is tudják. Volt olyan, amikor egy monitoringozási információs rendszert birtokló cég esetében erős nyomásokat helyeztek kilátásba, sőt egy decemberi hónapban még fegyveres adóellenőrök is megjelentek a tulajdonosoknál meg a cégnél. Aztán egy tragikus haláleset is követte az átadást követő napon ezt a történetet, amelyhez persze önöknek egy mondatuk nem volt mondandóként. Azt akarom tehát mondani és javasolni, hogy vigyázzanak arra, hogy a hatóságok ne politikai eszközzé váljanak az önök kezében. A másik dolog pedig a taóról, a sportról úgy általában, ami arról szól, hogy vegyék tudomásul, hogy a tao közpénz, bármennyire is nem szeretnék, hogy az legyen, és vegyék tudomásul azt is, hogy az információs törvény hatálya alól kivenni ezeket a forrásokat, az tisztességtelen. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. (Taps az MSZP soraiban.)
 • TUKACS ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Bár érezhető a karácsonyi szünet előtti hangulat, mégis ebben a hátralévő két percben szeretnék ennek a tervezetnek egy fontos mozzanatáról szólni, amely a vitában eddig nem hangzott el. Nem csak az a baj, hogy egy nap alatt akarják átnyomni a parlamenten ezt a törvényt. Nem csak az a baj, hogy befolyó pénzeket akarnak láthatatlanná tenni a szövetségek esetében azok elől, akik kíváncsiak arra, hogyan folyik ott a gazdálkodás. Az a probléma, hogy ebben az eljárásban cinkossá teszik a sportvezetőket és hovatovább a sportolókat is. Cinkossá teszik őket, pedig jobb sorsra érdemesek. (11.50)Nekik nem kellene cinkosnak lenni abban a tekintetben, hogy vajon a gazdálkodás átlátható-e vagy nem, de elfogadják ezt a helyzetet, mert kvázi ezeknek a pénzeknek a járszalagján működnek, rá vannak utalva, nem tudnak mást tenni. Ha sportolni akarnak, ha a sportágat vezetni akarják, akkor kénytelenek együttműködni. Ezért tehát nemcsak annak van romboló hatása, hogy mindenki látja azt, hogy mi történik, hanem annak is, hogy bizony ezek az emberek, akik jobb sorsa érdemesek, cinkossá válnak ebben az ügyben. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. (Taps az MSZP soraiból.)
 • BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Gyorsnak kell lennem, mert egy perc maradt. A nyáron Varga Mihályhoz tettem fel egy kérdést: miért kap Andy Vajna annyi adókedvezményt? Azt válaszolták, azért, hogy sikeres legyen, és ebből a pénzből, amit beadózik, többet tudnak fordítani majd gyermekétkeztetésre. Hát nagyon cinikus, amit művelnek, nagyon cinikus! És mindennap jusson eszükbe, amikor elfogyasztják a karácsonyi ebédet, hogy hogy hazudnak nap mint nap ennek a Háznak a falain belül! Köszönöm szépen. (Taps az MSZP és az LMP soraiból.)
 • ORBÁN GÁBOR nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Két pontra szeretnék röviden reagálni, ezeket szükségesnek tartom, bár elhangzottak részben a vitában már. Az ellenzéki képviselők azt vetették fel, hogy a játékadó-módosítást a kormány elrejtette a salátatörvényben. Jelentem, hogy ezzel kezdődik a jogszabály, úgyhogy ezt nehezen is rejthettük volna el. Ugyanez a játékadókérdés megy tovább Andy Vajna nevének emlegetésével. Hogy a sport témakörénél maradjak, ez egy elég nagy kapufa, hiszen a távszerencsejáték szervezésére csak az állami szervező, a Szerencsejáték Zrt. jogosult, tehát azt javaslom, hogy a részletes vitában is elhangzott gondolatokat ismételjék át. Ami az EKÁER-re vonatkozó felvetéseket illeti, január 1-jével lépnek hatályba azok a rendelkezések, az adózás rendjéről szóló törvény szabályozza ezeket, amely bevezeti ezt a rendszert. A törvény kihirdetésével megismerhetővé vált az érintettek számára a bevezetni tervezett rendszernek a működési elve, és a törvényt módosító javaslatokat is azért hoztuk kivételes eljárásban a Ház elé, hogy ez minél előbb az érintett cégek, fuvarozók tudomására jusson, és a januári hatálybalépésre tekintettel akartuk időben rendezni azokat a részletkérdéseket, amelyeket a beérkező észrevételek alapján át kellett gondolni. Az észrevételekre a kormány megfelelő megoldásokat talált. Ezeket időben szükséges volt átvezetni az adminisztrációs terhek ésszerűsítése, a rendszer gördülékeny bevezethetősége érdekében. És hát honnan jöttek ezek az észrevételek? Tisztelt Képviselők! Természetesen a konzultációk során merültek fel, nem én szoptam az ujjamból, higgyék el. Az érintett fuvarozók, cégek, mindazok a nagyvállalatok és szakmai szövetségek, amelyeket önök emlegettek itt, vetették fel azokat a problémákat, amelyekre többek között ez a törvénymódosítást megoldást talál. Arra szeretném kérni a tisztelt képviselőket, hogy önök is lássák be, hogy a tisztességes adózók partneri hozzáállása, erőfeszítése, együttműködő magatartása nélkül nem tudunk fellépni az adócsalás ellen. Hogyha ezek a cégek önök felé panaszkodnak, az azért van, mert valóban valamennyi terhet, valamennyi erőfeszítést tőlük is elvárunk annak érdekében, hogy működjön az adócsalás elleni fellépés. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypártok soraiból.)
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy foglaljanak helyet, vagy fáradjanak ki a folyosóra. (Folyamatos zaj. ‑ Csenget.) Tisztelettel kérem képviselőtársaimat, hogy foglaljanak helyet, vagy fáradjanak ki a folyosóra! Megvárom, képviselőtársaim, amíg kifáradnak a folyosóra, vagy helyet foglalnak. (Rövid szünet. ‑ A képviselők egy része elhagyja az üléstermet.)Tisztelt Országgyűlés! Most a Törvényalkotási bizottság álláspontjának és a megfogalmazódott kisebbségi véleménynek az ismertetése következik. Megadom a szót Vécsey Lászlónak, a bizottság előadójának.
 • ELNÖK: Köszönöm, Vécsey képviselő úr. A kisebbségi vélemény ismertetésére megkérem Harangozó Tamás Attilát. Hétperces időkerete van.
 • ELNÖK: Köszönöm, Harangozó képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselőcsoportok álláspontjukat 30-30 perces időtartamban fejthetik ki, a független képviselőknek pedig összesen 8 perc áll rendelkezésükre. (Az MSZP-frakcióból többen elhagyják az üléstermet.) Először az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót, elsőként ‑ gondolom, az MSZP képviselőcsoportja nem kíváncsi ‑ Varga László képviselő úrnak, az MSZP vezérszónokának.
 • ELNÖK: Köszönöm, Varga képviselő úr. A következő előre bejelentett felszólaló Volner János képviselő úr, Jobbik.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Most megadom a szót Szél Bernadett képviselő asszonynak, LMP.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. A következő hozzászóló Szilágyi György képviselő úr, Jobbik.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Köszöntöm képviselőtársaimat. Folytatjuk a felszólalásokat. A Fidesz képviselőcsoportjából Bánki Erik következik. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A kormány nevében Simicskó István államtitkár úr kért szót. Parancsoljon, államtitkár úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Most van lehetőség kettőperces felszólalásra. (Jelzésre:) Meg is adom a szót Szilágyi György képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Folytatjuk a kettőperceseket. Szél Bernadett képviselő asszony következik. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Bánki Erik képviselő úr következik, kettőperces felszólalásra.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Rendes felszólalásra az MSZP képviselőcsoportjából Bárándy Gergely képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kétperces felszólalások következnek. Elsőnek Szilágyi György képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Varga László képviselő úr következik. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Szél Bernadett képviselő asszony következik. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Rendes felszólalásra Gúr Nándor képviselő úr, az Országgyűlés jegyzője következik, az MSZP képviselőcsoportjából. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tukacs István képviselő úr következik, az MSZP képviselőcsoportjából, természetesen az hátralévő időkeret teljéig. Megadom a szót. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony következik. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki felszólalni a vitában. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok, az összevont vitát lezárom. Megkérdezem Orbán Gábor államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Parancsoljon, államtitkár úr!