• DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): A kettővel ezelőtti szavazásnál úgy vettem észre, hogy nem működött jól a gépem. (Felzúdulás az ellenzéki pártok soraiban. ‑ Novák Előd: Derültség a kormánypártok soraiban! ‑ Zaj és közbeszólás a Fidesz soraiból: Ezt lehet könnyen ellenőrizni! Mit hisztiztek?)
 • LÁZÁR JÁNOS, a Miniszterelnökséget vezető miniszter: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! A kormány nevében kérni szeretném a végszavazást. A törvényről szeretném kérni a végszavazást.
 • TUZSON BENCE (Fidesz): Bocsánat, mint előterjesztő szerettem volna nyilatkozni a tekintetben, hogy az előterjesztő nevében is kérjük a végszavazást az ügyben. (Zaj. ‑ Apáti István: Ez nem tévéműsor!)
 • DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Miután egy egységes törvényjavaslat került beterjesztésre a Ház elé, ezt tárgyalta meg a Törvényalkotási bizottság, ez a törvényjavaslat úgy képezett egy egységes egészet, hogy ebben voltak kétharmados és úgynevezett sima többséget igénylő részek.Amennyiben úgy történik meg a végszavazás, hogy kizárólag a sima többséget igénylő részekről szavaz a Ház, ez felveti azt, hogy komoly koherencia­zavarok kerülnek a gépezetbe, hiszen nem tudjuk azt, hogy az eredeti jogalkotói szándék úgy érvényesül-e, ahogyan az egyébként a Törvényalkotási bizottság elé került. Én tehát azt gondolom, hogy egy ilyen zárószavazás előtt azt is meg kell vizsgálni, hogy miután ilyen alapon ketté van vágva az eredeti indítvány, nem kerülhet súlyos koherenciazavar a magyar jogrendbe, éppen ezért azt indítványozom, tisztelt elnök úr, hogy az egész zárószavazást ennél a törvényjavaslatnál halassza el a Ház.Köszönöm szépen. (Nagy taps az ellenzéki pártok padsoraiban. ‑ Közbeszólások: Úgy van!)
 • DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Egyetértve azzal, amit Schiffer képviselő úr, frakcióvezető úr elmondott, én is egyetértek azokkal, illetve frakciónk is egyetért ezekkel a gondolatokkal, nevezetesen, hogy számtalanszor voltunk már tanúi annak, tisztelt Országgyűlés, hogy százszor kellett visszahozni bizonyos törvényeket az Országgyűlés elé azért, mert koherenciazavaros módon fogadták el, azért, mert hibásan fogadták el, azért, mert egymásnak ellentmondó jogszabályok kerültek végül megszavazásra. Azt, hogy most egy részét ennek a törvényjavaslatnak nem fogadta el az Országgyűlés, az értelemszerűen ezzel az eredménnyel, ezzel a konzekvenciával fog járni. Éppen ezért, tisztelt képviselőtársaim, az lenne az indokolt, hogy az Országgyűlésben legalábbis szünetet rendeljünk el, és megtárgyaljuk azt, hogy ennek a javaslatnak mi lehet a sorsa a következő időszakban. Az azonban, hogy most zárószavazást tart róla a Ház, gyakorlatilag egyet fog azzal jelenteni, hogy egy hibás, rossz törvényt fogunk elfogadni, amivel mi nem tudunk egyetérteni. Nagyon szépen köszönöm. (Taps az MSZP és az LMP padsoraiban.)
 • DR. GULYÁS GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nem akartam megzavarni az ellenzék afölött érzett örömét, hogy egyszer, egy szavazáson egy szavazat hiányzott a kétharmadhoz, de ez semmi mást nem jelent a házszabály világos rendelkezései szerint, mint hogy az eredeti előterjesztésről kell szavazni. Miután az eredeti előterjesztés is jó volt, az előterjesztő egyébként nyilatkozott arról pluszinformációként, hogy kéri a végszavazást, ezért most egy kétharmados szavazás következik az eredeti előterjesztésről. A Törvényalkotási bizottság összegző módosítását nem fogadta el az Országgyűlés, így a házszabály világos rendelkezései szerint az eredeti javaslatról szavazunk. Köszönöm. (Taps a kormánypárti padsorokban. ‑ Közbeszólások az MSZP padsoraiban.)
 • NOVÁK ELŐD (Jobbik): Tisztelt Országgyűlés! Nem tudjuk, hogy lelkiismereti elhajlásról volt-e szó most a kormánypártok soraiban, vagy a mamelukok gépezetébe valami hiba csúszott. (Nagy zaj, felzúdulás a kormánypártok padsoraiban.) Egy azonban biztos. Most megnyílt önök előtt a lehetőség arra, hogy egy ilyen salátatörvény esetében végre ‑ ha már eddig meg is kerülték a jogalkotási szabályokat és a társadalmi vitát, és egy ilyen átfogó javaslatot valójában képviselői önálló indítványként hoztak ide a Ház elé, most megnyílt a lehetőség arra, hogy ‑ ezt a javaslatot az Országgyűlés újratárgyalja. Az elfogadhatatlan, hogy önök a saját módosító javaslataikra is most azt mondják, hogy azok nem szükségesek ennek a javaslatnak az elfogadásához, anélkül is jó.Hadd idézzem, hogy ezek között például egy olyan javaslat van, amit én magam is benyújtva ‑ bár azt lesöpörték, de ugyanezt a kormánypártok, illetve a kormány megismételve benyújtotta ‑, amely olyan módosító javaslatot indítványozott többek közt, hogy ne a médiatörvényben szabályozzanak egy közúti közlekedésről szóló szabályt. Hiszen elfogadhatatlan, hogy közlekedési rendszabályokat értelmetlen, baleset- és közveszélyes módon médiatörvényben kívánnak szabályozni, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1988. évi I. törvényben. (Sic!)De ez csak egy azok közül a módosító javaslatok közül, és számos ilyen van még, amit önök támogattak nagyon helyesen, még ha nem is egy az egyben a Jobbik javaslatát, de például azt átvéve immár sajátjukként, én ezért azt kérem önöktől, hogy ilyen fércmunkát ne végezzenek, ne kelljen hogy a médiatörvény ismét bekerüljön ide, az Országgyűlés elé. Láthattuk, hogy mennyi minden kimaradt ebből a törvényből, hogy sárba tiporják a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét. A törvényi előírást, amit önök ebben a törvényben, azt gondolom, egyébként nagyon nagy hiba, hogy nem próbáltak megoldani és ezt végre betartatni, tehát eddig is nagyon sok mulasztás van, de most ezzel tulajdonképpen a saját javaslatukról is azt mondanák ki, a saját korábbi javaslataikról, amit eddig megszavaztak, hogy azok nem szükségesek.Ennyire ne sértsék az Országgyűlés méltóságát, hogy ilyen szinten oda-vissza mindent és az ellenkezőjét is képesek megszavazni! Hiszen ennyire követhetetlen az önök álláspontja. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Ezért azt gondolom, hogy ha már nem kapott többséget az önök… (Az elnök kikapcsolja a mikrofont.) javaslata (Közbeszólások a Fidesz padsoraiból: Ülj le!), akkor ezt ne támogassák! (Taps a Jobbik padsoraiban.)
 • ELNÖK: Tisztelettel majd azt kérem, hogy ezt nyilatkozat formájában szíveskedjék a jegyzőkönyvhöz hozzácsatolni. (Moraj az MSZP soraiban. - Köz­beszólások az MSZP soraiból: Lezárt szavazás! Lezárt szavazás!)Tisztelt Képviselőtársaim! Minden képviselőnek jogában áll nyilatkozatot tenni arról ‑ közben én már lezártam, de jogában áll nyilatkozatot tenni arról (Taps a Fidesz soraiból.) ‑, hogy elvétett-e egy szavazást, vagy nem szavazott. (Novák Előd: Ezt hívják lelkiismeretnek!) Így szól a házszabály. Jó, ha ezt tudomásul veszik, főleg azok, akik már több éve vagy évtizede itt ülnek a parlamentben. (Moraj az ellenzéki pártok soraiból.)Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy a T/2189/30. számú egységes javaslat sarkalatossági rendelkezéseket tartalmaz. Tisztelettel kérnék javaslatot a zárószavazás előtt. (Dr. Gulyás Gergely Lázár János felé fordulva: Kérjetek végszavazást! A kormánynak kell kérnie.) Hány perc szünetet kér a frakció? (Jelzésre:) Lázár János miniszter úrnak adok szót. Parancsoljon, miniszter úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát a végszavazásra sor kerül. Köszönöm szépen. Felhívom figyelmüket, hogy mivel a sarkalatosságra vonatkozó részeket nem szavazta meg az Országgyűlés, ezért most csak az egyszerű többséget igénylő részeiről határozhatunk a T/2189. … (Zaj.)(15.40)Kérdezem a miniszter urat, hogy így gondolja-e. (Lázár János és dr. Répássy Róbert egyeztet.) Tisztelettel kérdezem Lázár János miniszter urat. (Lázár János: Igen.) Így? Köszönöm. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat… (Jelzésre:) Ügyrendben Tuzson Bence képviselő úr kért szót. Egy percben kérem az ügyrendi javaslatot, utána az indoklást. Parancsoljon, képviselő úr! (Novák Előd: Ezt egy tévéshow-ban kell megmagyarázni!)
 • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, mivel ügyrendben hangzott el felszólalás, a házszabály lehetővé teszi, hogy ügyrendben frakciónként kettő percben meg lehet szólalni. Schiffer András frakcióvezető úr kért szót, parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Az MSZP képviselőcsoportjából Bárándy Gergely képviselő úrnak adok szót.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Fidesz képviselőcsoportjából Gulyás Gergely alelnök úr kért szót, parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. A Jobbik képviselőcsoportjából Novák Előd képviselő úr következik.
 • ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! Mivel az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét az Országgyűlés nem fogadta el, a zárószavazás során az ennek elfogadott részeivel módosult törvényjavaslatról kell döntenünk. A minősített többséget igénylő rendelkezésekre figyelemmel, erre is két részletben fog sor kerülni.Kérdezem önöket ennek megfelelően, elfogadják-e az összegző módosító javaslat elfogadott részeivel módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét 132 igen szavazattal, 63 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. (Dr. Legény Zsolt: A francba! ‑ Nagy zaj.)Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Kérem, nyugodjanak meg! Minden a helyén van. Az elnök is itt ül, nyugodtan vezeti az ülést, úgyhogy csak nyugodjanak bele, haladunk úgy, ahogy kell.Kérdezem önöket, elfogadják-e az összegző módosító javaslat elfogadott részeivel módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosult törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét 131 igen szavazattal, 63 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.Soron következik a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/1709. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság zárószavazás előtti módosító javaslatát T/1709/15. számon, zárószavazás előtti jelentését pedig T/1709/16. számon terjesztette elő. Most a határozathozatalok következnek.A házszabály 55. § (1) bekezdése alapján a zárószavazás előtti módosító javaslatról az Országgyűlés egyetlen szavazással dönt. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/1709/15. számú zárószavazás előtti módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a zárószavazás előtti módosító javaslatot 136 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett elfogadta.(15.50)Most a zárószavazás következik. Ennek során az imént módosított egységes javaslatról döntünk. Az egységes javaslat 52. §-a meghatározza a sarkalatos rendelkezések körét, erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a módosított T/1709/12. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, most szavazzanak a jelenlévők kettőharmadával! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosított egységes javaslat minősített többséget igénylő részét 131 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta. Most a módosított egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részeiről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosított egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét 131 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.Most soron következik a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/2077. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/2077/30. számon, összegző jelentését T/2077/31. számon terjesztette elő. Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP a T/2077/25., az MSZP a T/2077/4. és 11. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről szavazunk.A T/2077/25. számú módosító javaslat Szél Bernadett és Schiffer András javaslata. Az indítvány fenntartásához minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 34 igen szavazattal, 134 nem ellenében, 27 tartózkodó szavazattal nem tartotta fönn.A T/2077/4. számú módosító javaslat Harangozó Tamás és Molnár Zsolt javaslata. Az indítvány fenntartásához minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 131 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn.A T/2077/11. számú módosító javaslat Harangozó Tamás és Molnár Zsolt indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 42 igen szavazattal, 151 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn. Mivel az Országgyűlés a módosító javaslatokat nem tartotta fönn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek 1-8. pontjai, valamint a 10. pontja minősített többségű döntést igényel, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/2077/30. számú összegző módosító javaslatának minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kettőharmadával! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 185 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/2077/30. számú összegző módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjait 186 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.Most a zárószavazás következik. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a T/2077/32. számú egységes javaslat 56. §-a sarkalatossági rendelkezést tartalmaz, ennek alapján a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2077/32. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő részét 179 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta.Most az egyszerű többséget igénylő részekről határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét 178 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Most soron következik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I.törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztés T/2089. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető.Tájékoztatom önöket, hogy a zárószavazást megelőzően az MSZP képviselőcsoportja a T/2089/7., 9. és 15., az LMP képviselőcsoportja a T/2089/2., a Jobbik képviselőcsoportja pedig a T/2089/16., 17. és 18. számú módosító javaslatok fenntartását kérte. A T/2089/7. számú módosító javaslat Bangóné Borbély Ildikó és képviselőtársainak indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 65 igen szavazattal, 130 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn.A T/2089/9. számú módosító javaslat Korózs Lajos és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 129 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn.A T/2089/15. számú módosító javaslat Bárándy Gergely indítványa. Ennek egyes pontjai minősített többséget igénylő rendelkezést is módosítanak, így ennek fenntartásáról két részletben kell szavaznunk. Ugyanakkor az egyszerű többséget igénylő részek fenntartásáról csak akkor döntünk, ha a minősített többséget igénylő pontokat az Országgyűlés fenntartja.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 69 igen szavazattal, 126 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn. Ezek után nem kell szavaznunk az egyszerű többségű részekről. Tisztelt Országgyűlés! A T/2089/2. számú módosító javaslat Szél Bernadett és Ikotity István javaslata. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 130 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.A T/2089/16. számú módosító javaslat Novák Előd és képviselőtársai indítványa. Kérdezem az Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 51 igen szavazattal, 136 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.A T/2089/17. számú módosító javaslat is Novák Előd és képviselőtársai indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 141 nem ellenében, 32 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.Most a T/2089/18. számú módosító javaslat határozathozatala következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen szavazattal, 135 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.(16.00)Mivel módosító javaslat fenntartására nem került sor, és a Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatot nem terjesztett elő, a zárószavazás során a törvényjavaslatról döntünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a törvényjavaslat 104. §-a tartalmazza a sarkalatos, valamint a házszabályi rendelkezések körét, amelyek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a törvényjavaslat elfogadása két részletben történik.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2089. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét 130 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett elfogadta.Most az egyszerű többséget igénylő részekről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeit. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)Az Országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét 130 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett elfogadta.Soron következik az egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a betétbiztosítást, valamint a pénzügyi közvetítőrendszert érintő módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/1996. számon az informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/1996/7., összegző jelentését pedig T/1996/8. számon terjesztette elő. Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az MSZP a T/1996/2. és 3. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.A T/1996/2. számú módosító javaslat Józsa István és képviselőtársainak indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 131 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. A T/1996/3. számú módosító javaslat is Józsa István és képviselőtársainak indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 131 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Ennek 3. pontjáról az MSZP külön szavazást kért. Először erről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/1996/7. számú összegző módosító javaslatának 3. pontját. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat 3. pontját 191 igen szavazattal, 2 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.Most az összegző módosító javaslat további pontjairól szavazunk. Felhívom figyelmüket, hogy a 8. pont elfogadása minősített többséget igényel, így erről külön döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/1996/7. számú összegző módosító javaslatának 8. pontját. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 8. pontját 131 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta. Most az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjairól szavazunk, a 3. pont kivételével. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/1996/7. számú összegző módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjait 131 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta. Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy a T/1996/9. számú egységes javaslat 140. §-a tartalmazza a sarkalatossági rendelkezéseket, amelyek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1996/9. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő részét 131 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.Most az egyszerű többséget igénylő részekről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét 131 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett elfogadta.Soron következik a honvédek jogállásával, valamint a hadigondozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/2084. számon valamennyiük számára a hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/2084/14. számon, összegző jelentését pedig T/2084/15. számon terjesztette elő. Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a Házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a T/2084/8. és 9., a Jobbik képviselőcsoportja a T/2084/2., 3. és 10., az MSZP képviselőcsoportja pedig a T/2084/4., 5. és 6. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.A T/2084/8. számú módosító javaslat Schmuck Erzsébet képviselő asszony javaslata. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 15 igen szavazattal, 146 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.A T/2084/9. számú módosító javaslat szintén Schmuck Erzsébet képviselő asszony indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 11 igen szavazattal, 153 nem ellenében, 31 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.A T/2084/2. és az azzal összefüggő 3. számú módosító javaslat Staudt Gábor és Kulcsár Gergely képviselőtársaink indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 52 igen szavazattal, 132 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. Most a T/2084/10. számú módosító javaslatról döntünk, annak a fenntartásáról, Kulcsár Gergely indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 22 igen szavazattal, 166 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem tartotta fenn.A T/2084/4. számú módosító javaslat Demeter Márta és Harangozó Tamás indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 130 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. (16.10)Most a T/2084/5. számú módosító javaslatról döntünk, amely szintén Demeter Márta és Harangozó Tamás indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 42 igen szavazattal, 152 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.A T/2084/6. számú javaslat is Demeter Márta és Harangozó Tamás indítványa. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 131 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn.Mivel az Országgyűlés a módosító javaslatokat nem tartotta fönn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy a Törvényalkotási bizottság álláspontja szerint a javaslat 1. pontjának elfogadása minősített többségű döntést igényel, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/2084/14. számú összegző módosító javaslatának 1. pontját. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kettőharmadával! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontját 187 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/2084/14. számú összegző módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő pontjait. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjait 187 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy a T/2084/16. számú egységes javaslat 43. §-a sarkalatossági rendelkezést tartalmaz. Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2084/16. számú egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kettőharmadával! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő részét 153 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 37 tartózkodás mellett elfogadta.Most az egyszerű többséget igénylő részekről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő részét 152 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 35 tartózkodás mellett elfogadta.Tisztelt Országgyűlés! Most előterjesztések tárgysorozatba vételéről döntünk. Emlékeztetem önöket, hogy ezek vitáját ma délelőtt már lefolytattuk. Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e Schmuck Erzsébet és Schiffer András LMP-s képviselőtársainknak a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénynek a jegybanki működés ésszerű keretek közé szorításához szükséges módosításáról szóló T/1276. számú törvényjavaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 67 igen szavazattal, 124 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Szél Bernadett és Schiffer András képviselők által az egyes törvényeknek a kisgyermekes szülők rugalmas munkavégzésének elősegítése érdekében szükséges módosításáról szóló, T/2022. számon előterjesztett törvényjavaslatát. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 64 igen szavazattal, 125 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.Kérdezem önöket, tisztelt képviselőtársaim, tárgysorozatba veszik-e a Vona Gábor és Szilágyi György képviselők által az országgyűlési képviselők, a kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról szóló, T/1821. számon előterjesztett törvényjavaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslatot 58 igen szavazattal, 122 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba. Kérdezem önöket, tárgysorozatba veszik-e a Vágó Sebestyén, Mirkóczki Ádám és Bana Tibor jobbikos képviselőtársaink által a 18. életévet be nem töltött személyek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények visszaszorítása érdekében szükséges intézkedések megtételéről szóló, H/1409. számon előterjesztett határozati javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Kimondom a határozatot (Novák Előd: Büntessük a pedofilokat?): az Országgyűlés a határozati javaslatot 25 igen szavazattal, 127 nem ellenében, 36 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.Megköszönöm valamennyiük együttműködését. Határozathozatali eljárásunk végére értünk. Munkánk folytatása előtt most 60 perc szünetet rendelek el. Köszönöm szépen.(Szünet: 16.16-17.17Elnök: Lezsák SándorJegyzők: Földi László és Schmuck Erzsébet)