• SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársak! Az elmúlt időszak eseményei a korábbinál is jobban ráerősítettek arra a közvélekedésre, amely szerint a képviselők és a politikai vezetők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége nem nyújt elegendő védelmet a visszaélések ellen. Sorra derülnek ki egyes politikai körök vagyonosodási ügyei, és ezzel együtt világossá vált az a tény, hogy a jelenlegi rendszer semmi garanciát nem nyújt ez ellen a rendkívül káros jelenség ellen, így a rendszer radikális reformjára van szükség.Jelen törvényjavaslat két irányban is felveszi a harcot a politikusbűnözés legelterjedtebb formájával, a korrupcióval. Egyrészt az országgyűlési képviselők és a politikai vezetők számára kötelező vagyongyarapodási vizsgálatot rendel el, amelyet a megbízatás kezdetén, majd végén is elvégeznek a NAV munkatársai, és amely alól nincs kivétel, ugyanúgy kötelező a miniszterelnökre, mint arra, aki csak egy napig volt képviselő. A másik irány pedig a korábbi visszaélések lehető legátfogóbb felderítése, a rendelkezésre álló adójogi és büntetőjogi szankciórendszerrel történő legszigorúbb szankcionálása; ezek alapján az 1990 utáni összes parlamenti képviselőnek és politikai vezetőnek szembe kell néznie végre a felelősséggel.Az elszámoltatásra, kedves képviselőtársaim, óriási igény van a társadalomban. Ezt tudják önök is, hiszen 2010 előtt a Fidesz is ezzel kampányolt. Azzal kampányolt, hogy elszámoltatás lesz ebben az országban, aztán kormányra kerültek, és amikor kormányra kerültek, sajnos már nem érzik olyan fontosnak ezt a kérdést.(14.30)Természeten tisztában vagyunk azzal, hogy viszonylag kevés esély van egy húsz évvel ezelőtti korrupciós ügy szálainak kibogozására, de ez nem lehet ellenérv akkor, amikor ennyi idő után legalább a jogszabályi hátterét és az elméleti lehetőségét megkonstruálja az Országgyűlés annak, hogy ezek az elszámoltatások végremehessenek. A másik sajnálatos tendencia, hogy egyes politikusok a jogtalanul szerzett hasznukból vásárolt javaikat családtagjaik nevére íratják, és így próbálják leplezni csalárd üzelmeiket. Jelenleg a családtagok vagyonnyilatkozata nem nyilvános. Abba csak a szakbizottság tagjai nézhetnek bele, jelen javaslat ezen változtatna azzal, hogy a képviselők és a képviselői megbízatással nem rendelkező politikai vezetők családtagjainak vagyonnyilatkozatát ezentúl úgyszintén közzé kellene tenni.Tekintettel arra, hogy a családtagok nem közszereplők, az ő vagyonnyilatkozatuk nem tartalmazná a személyes adataikat, de a választók ezzel nemcsak a politikusok, de a családjuk tekintetében is közvetlen információval rendelkeznének majd azok vagyoni helyzetéről, ami csökkentené a visszaélések lehetőségét, és növelné a közbizalmat. Nagyon sokszor hivatkoznak önök arra, hogy az európai uniós irányelvekkel nem szabad szembemenni. Elmondanám önöknek, hogy az Európai Unió tagállamai közül Görögországban, Litvániában és Romániában a képviselők vagyonnyilatkozatának tartalmaznia kell a házastárs és a gyermekek vagyonnyilatkozatát is, ami a képviselő vagyonnyilatkozatával együtt nyilvános. Ez alapján ugye, egyértelmű, hogy ez a törvényjavaslat nem példa nélküli Európában. A bizottsági vita során nagyon furcsa ellenérveket hallhattunk. Hogy csak kettőt idézzek, az egyik ellenérv az volt az önök részéről, hogy ha ezt a törvényjavaslatot elfogadnánk, az azt sugallná az embereknek, hogy minden képviselő korrupt, csaló és hazudik. Kedves Képviselőtársaim! Az, aki ezt mondta, és akkor lehet, ha önök úgy gondolják, hogy igaza volt, akkor önök is elrugaszkodtak a valóságtól. Nem ennek a törvényjavaslatnak az elfogadásánál gondolnák úgy az emberek, hanem sajnos most gondolják úgy az emberek, hogy minden országgyűlési képviselő korrupt, csaló és hazug. És én ezzel nem értek egyet. Én úgy gondolom, hogy itt az Országgyűlésben a képviselők túlnyomóan nagy része becsületes, és nincs mitől félnie. Éppen ezért kérem azt, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot, hiszen ez az önök érdekét is szolgálja, hogy ne bújtassák azt a kisebbséget, aki ilyen rossz fényben tudja feltüntetni az országgyűlési képviselőket. Aki becsületes, meggyőződésem, annak nincs takargatnivalója. Aki becsületes, az megszavazza ezt a törvényt, hiszen nincs mitől félnie, teljesen mindegy, hogy az ő vagyonnyilatkozatáról vagy a felesége vagyonnyilatkozatáról van-e szó. Hiszen az is elhangzott, hogy magánszférát sértenénk, ha a családtagoknak nyilvános lenne a vagyonnyilatkozata.Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én húsz éve vagyok házas, több mint húsz éve, ami nekünk van vagyonunk, az én autóm a feleségem autója is, ami nekünk van, az a kettőnké. Tehát nincs olyan, hogy az enyém vagy az övé, az közös, a miénk. És hogyha nincs szégyellnivalójuk, akkor nyugodtan támogathatják ezt a törvényjavaslatot. Kérem, hogy a tisztább közélet érdekében támogassák azt, hogy tárgysorozatba vegyük ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiból.)
 • SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! Valóban, az előttünk álló törvényjavaslat kötelező vagyongyarapodási vizsgálatot írna elő a NAV-nál minden olyan személy esetén, aki 1990. május 2-a óta országgyűlési képviselői megbízatást lát el, a kormány tagja vagy valamilyen államtitkári posztot töltött be, és hát a törvényjavaslat jelentősen módosítaná az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatára, vagyonvizsgálatára vonatkozó szabályokat is. Tisztelt Képviselőtársaim! Mi úgy látjuk, hogy egy jogállamban működnie kéne azoknak az intézményeknek még a jelenlegi jogszabályi környezetben is, amelyek elvezetnének oda, hogy az állami hatóság vezetőjének vagy bárki másnak, adott esetben személyre szabott jogalkotás nélkül is találkoznia kellene azon jogkövetkezményekkel, ha valamilyen jogellenes cselekményt követ el. Egyébiránt a Magyar Szocialista Párt álláspontja az, hogy legyen szó akár a vagyon jogellenes gyarapításáról, akár az erre hivatkozó alaptalan vádaskodásról, ennek egyetlen megoldása lehet a nyilvánosság minél szélesebb körben való biztosítása, illetve a független és hatékony ellenőrzés megvalósítása során. Ez egyébként mindannyiunk érdeke, beleértve a tisztelt kormánypárti képviselőtársaimat is, hiszen valóban tisztának kell látszódnia annak, aki becsületes, de fény kell derüljön arra is, aki visszaél a választók bizalmával. Éppen ezért mi támogatjuk a törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Köszönöm. (Taps az MSZP soraiból.)
 • DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Természetesen támogatjuk ennek a javaslatnak a tárgysorozatba vételét, hiszen az LMP is már év elején egy hasonló típusú törvényjavaslattal állt elő. A különbség annyi, hogy mi nem pusztán a kormánytagokról, illetve az országgyűlési képviselőkről beszélünk, hanem azt mondjuk, hogy a teljes politikai elit vagyongyarapodását rendszeresen, kötelező jelleggel meg kell vizsgálni. Önmagában a vagyonnyilatkozati rendszer erre nem elégséges. A fideszes képviselőtársunk az Igazságügyi bizottság ülésén azt mondta, amit itt az imént hallhattunk az előterjesztőtől, hogy azért nem támogatja ezeket a javaslatokat, amit a Jobbik, illetve az LMP előterjesztett, merthogy ez aláássa a bizalmat, és olyan képet fest, mintha a politikusok lopnának; akkor nagy tisztelettel kénytelen vagyok azt mondani, hogy az emberek már így is ezt gondolják. Nem az ilyen javaslatok miatt gondolják azt az emberek, hogy a politikusok lopnak, hanem azért, mert az elmúlt 25 évben egyszer sem volt elszámoltatás; azért, mert ez az ország egy következmények nélküli ország lett a rendszerváltás óta. A kötelező, rendszeres vagyonosodási vizsgálat arról szól, hogy minden ember, minden adófizető állampolgár meggyőződhessen arról, hogy az, akit a köz fizet, az valóban úgy gyarapodik, ahogyan ezt a törvényes jövedelme alátámasztja. A mi felfogásunk szerint a politikai elit esetében ezt nem az adóhatóságnak, hanem a Számvevőszéknek kell elvégeznie. Nagyon fontos, nemcsak a képviselőkről, nemcsak a kormánytagokról van szó, hanem az állami, önkormányzati tulajdonban álló cégek vezetőiről, az önkormányzatok vezetőiről, mindenkiről, aki egyébként a közvagyon felett rendelkezik. Azzal lehet helyreállítani az állampolgárok bizalmát, hogyha időről időre minden adófizető meggyőződhet arról, hogy a világéletében közpénzből élő politikusnak miből futotta luxusautóra, miből futotta luxus-úszómedencére. Köszönöm szépen. (Taps az LMP soraiból. ‑ Dúró Dóra tapsol.)
 • NOVÁK ELŐD (Jobbik): Tisztelt Országgyűlés! Van szerencsém tájékoztatni önöket arról, hogy a Jobbik támogatja Vona Gábor indítványát, amelyet Szilágyi György képviselőtársunkkal együtt nyújtott be, és ez talán nem is olyan meglepő, az viszont inkább, hogy Görögországban és például még Romániában is elfogadott az a Jobbik által célzott radikális (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Akkor menjetek oda!) változás e téren, amit a vagyonnyilatkozatok terén szeretnénk. Mégpedig azt, hogy legyen nyilvános; igen, a házastársak, a gyermekek, ugye, ezek a legfrissebb botrányok, ha Lázár János tízéves kisfiára gondolunk, aki egy 70 milliós villát tulajdonol, és sorra pattannak ki a botrányok. Legutóbb épp Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr vagyonosodását vettem górcső alá, és itt az Országgyűlésben bátorkodtam megkérdezni azt, hogy ő valóban szegény-e, mint a templom egere. És én azt gondolom, hogy ami a médiában felmerül és általában, ez valóban sérti az Országgyűlés méltóságát, hogy egyes képviselők azért a természetességen túlmutatóan, kissé mesterkélten is dugdossák el vagyontárgyaikat kisgyermekek vagy akár házastársak nevén, ez sajnos általánossá vált. Ezért is tartjuk szükségesnek a teljes nyilvánosságot, mert mondjuk ki, a vagyonnyilatkozatok jelenlegi formája egy szemfényvesztés. Az, amit önök művelnek, illetve korábban az MSZP is ezt a rendszert tartotta fenn, nem kívánta megváltoztatni, míg kormányon volt, ez egy szemfényvesztés, hiszen ebből semmi nem derül ki. Ezernyi kiskapu van, a legegyszerűbb, ugye, hogyha egyszerűen, mondjuk egy házastársnak vagy egy gyermeknek tulajdonítunk valamekkora pénzösszeget, ami ugye, otthon vagy akár egy bankszámlán fekszik. Ezért ezen változtatni kell. Ezért is nyújtottuk be már a ciklus legelején, az első munkanapon, az Országgyűlés alakuló ülése napján Vona Gáborral a politikusbűnözés visszaszorítását célzó azon törvényjavaslatot, amelynek egyébként része volt már nagyjából ez a javaslat is. Most ki lett egészítve a házastársak vagyonnyilatkozatának nyilvánosságával. Feladat van még bőven, hiszen láthatjuk, hogy önök például továbbra is rejtegetik az államtitkárok vagyonnyilatkozatát. A Jobbik nem fog letenni arról, hogy teljes nyilvánosságot biztosítson ezeknek. Köszönöm figyelmüket. (Taps a Jobbik soraiból.)
 • KÓNYA PÉTER (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Szeretném előrevetíteni, hogy független képviselőként mindenképpen támogatni fogom a tárgysorozatba vételét ennek a törvénymódosításnak, bár felemásnak tartom a törvénymódosítást. Mindenképpen pozitív az, hogy nemcsak a jelenlegi képviselőkre és a jövőbeli képviselőkre, illetve politikusokra vonatkozik a törvénymódosítás, hanem a rendszerváltást követően visszamenőleges hatállyal vizsgálná a vagyongyarapodását a politikusoknak. Azt gondolom, hogy ez egy pozitív eleme a törvénymódosításnak.Ugyanakkor Schiffer képviselő-kollégámmal egyet kell hogy értsek, hogy jóval szélesebb körben kellene ezt vizsgálni, és nyilván ez a törvénymódosítás nem terjed ki arra, hogy hogyan lehetne a strómanok vagyongyarapodását vizsgálni, hiszen tudjuk azt, hogy számos politikustársunk strómanok mögé rejti a vagyonát, az eldugdosott, ellopott és korrupcióból megszerzett vagyonát.Mindenképpen azt gondolom, hogy miután múlt héten az LMP-s képviselőtársaink benyújtottak egy hasonló törvénymódosítást, és a fideszes képviselőtársaink, illetve kormánypárti képviselők erre nemmel szavaztak, így vélhetőleg most is nemmel fognak szavazni. Ugyanakkor van egy mondás: akinek vaj van a fején, az ne menjen a napra. Ha önök nemmel szavaznak egy ilyen törvénymódosításra, akkor azt az üzenetet adják választópolgáraiknak, hogy önöknek vaj van a fején. Köszönöm a szót. (Taps a függetlenek padsoraiból.)
 • SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Mivel az összes frakció és a független képviselők véleményét is hallhattuk, egyedül csak a Fidesz-KDNP-frakció nem nyilvánult meg a kérdésben, azért remélem, hogy a szavazásnál nem az lesz, hogy csak önök fognak egyedül maradni abban a kérdésben, hogy nem szeretnének egy tisztább közéletet, és azt is remélem, hogy nem az önök együttes véleménye az, amit Novák Előd felszólalásakor, amikor a görög és a román példát említette, egyik képviselőtársuktól hallhattunk, aki bekiabálta, hogy akkor menjetek oda, tehát menjünk oda, ha mi azt szeretnénk, hogy nyilvánosak legyenek ezek, hogy tisztább, átláthatóbb közélet legyen.Én komolyan gondoltam, és komolyan is mondom azt, hogy hiszek abban, hogy a képviselők nagy része, aki itt ül bent ma a parlamentben, ugyanúgy szenvedő alanya ezeknek az ügyeknek. Hiszek abban, hogy a képviselők nagy része becsületesen, csak a munkából megkeresett pénzéből tartja el a családját, és ebből gyarapszik. Viszont aki így van és így cselekszik, annak nincs félnivalója. Az önök érdeke is az, hogy végre egy átlátható és tiszta közélet legyen, az önök érdeke is az, hogy ne védjék azt a kisebbséget, amely esetleg rossz fényt vet önökre is. Kérem ezért önöket, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot, és ha nem is értenek egyet teljes mértékben például ezzel a törvényjavaslattal, és itt hangoztak el kritikák, ha tárgysorozatba veszik, akkor vitázhatunk róla, nyújtsanak be hozzá módosító javaslatokat, tegyük még jobbá ezt a törvényt. Tehát én nagyon szépen szeretném kérni önöket, hogy szavazzák meg, hiszen aki becsületes, annak nincs takargatnivalója, mondom még egyszer, és nemsokára el fog dőlni az, hogy ebben a parlamentben hány becsületes képviselő ül, és hány olyan, akinek takargatnivalója van, és ezért nem szavazza meg ezt a törvényt.Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik padsoraiból.)
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tájékoztatom a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a döntéshozatalra a mai szavazások végén kerül sor.Tisztelt Országgyűlés! A Jobbik képviselőcsoportja indítványozta, hogy az Országgyűlés döntsön az országgyűlési képviselők, a kormány tagjai és az államtitkárok kötelező vagyongyarapodási vizsgálatáról szóló T/1821. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről. A tárgysorozatba vételt az Igazságügyi bizottság utasította el. Most megadom a szót ötperces időkeretben Szilágyi György képviselő úrnak, a javaslat előterjesztőjének. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Most lehetőség van frakciónként egy-egy képviselőnek és az elsőként jelentkező független képviselőnek kétperces felszólalásra. Ennek megfelelően elsőnek az MSZP képviselőcsoportjából megadom a szót Szabó Sándor képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az LMP képviselőcsoportjából Schiffer András frakcióvezető úr következik. Parancsoljon, frakcióvezető úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, frakcióvezető úr. A Jobbik képviselőcsoportjából Novák Előd képviselő úr következik. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A független képviselők közül Kónya Péter képviselő úr jelentkezett felszólalásra. Parancsoljon, képviselő úr! (14.40)
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a lehetőséget Szilágyi György képviselő úrnak, hogy válaszoljon az elhangzottakra. Parancsoljon, képviselő úr!