• B. NAGY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság 2014. december 4-ei ülésén megtárgyalta a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint az egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1709. számú törvényjavaslatot. Bizottságunk értékelte az egységes javaslatot, valamint az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatot is, amely azzal a céllal került benyújtásra, hogy az egységes javaslat koherenciáját megteremtse.A tárgyalt módosításokat vita nélkül, 21 igen, 6 nem és 5 tartózkodás mellett a bizottság zárószavazást előkészítő módosító javaslatként nyújtotta be.A Törvényalkotási bizottság végül ‑ az egységes címképzés és címkezelés lehetőségének megteremtése érdekében ‑ a zárószavazás előtti módosító javaslatot és a zárószavazás előtti jelentést 21 igen, 6 nem és 5 tartózkodás mellett támogatta.Köszönöm figyelmüket.
  • DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egészen röviden szeretnék szólni a témával kapcsolatban. Ismételten szeretném azt asztalra tenni a zárószavazás előtti módosító javaslattal kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, amit elfogadott a Törvényalkotási bizottság, hogy a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint az egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat átgondolatlan. Átgondolatlan azért, mert sokadszorra kell módosítani, és bár bizonyos módosító javaslatokra a kormány azt mondja, hogy ezek csupán nyelvhelyességi pontosítások, sajnos azt kell hogy mondjam, hogy a többségre ez nem igaz, ezek igenis tartalmi módosítások. De még akkor is, hogyha nyelvtani módosításokról van szó, elfogadhatatlan az, hogy a jogalkotás ilyen átgondolatlan módon folyjon, és az utolsó pillanatban is korrekcióra szoruljanak a törvényjavaslatok. Ki tudja, még hányszor fogunk találkozni egyébként ezzel a törvényjavaslattal?Ezt a fajta kapkodó jogalkotási metódust sokszor bíráltuk, bíráljuk most is, és tisztelt képviselőtársaim, bizonyosan sokak számára unalmas, hogy ezt unos-untalan elmondjuk. Azért tesszük mindezt, hogy feltűnjön önöknek, hogy ez a törvényjavaslat is olyan, mint az előző meg az azt megelőző. Jó volna, hogy ha ezt megszívlelnék, tisztelt képviselőtársaim, és a jövőben eszerint járnának el. Úgyhogy ismételten arra kérem a kormányt és a kormánypárti képviselőtársaimat, hogy akkor terjesszenek be egy törvényt, ha utána azt nem kell négy-öt-hat körben majd módosítani, hanem megfelelőképpen előkészítették, és annak a szövege is megfelel a jogalkotási elvárásoknak.Nagyon szépen köszönöm. (Taps az MSZP soraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A döntésre a holnapi ülésnapon kerül sor.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a központi címregiszter létrehozásával összefüggő, valamint egyes igazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott, zárószavazás előtti jelentés és zárószavazás előtti módosító javaslat vitája. Az előterjesztés T/1709. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság zárószavazás előtti módosító javaslata T/1709/15. számon, a zárószavazás előtti jelentése pedig T/1709/16. számon a honlapon elérhető.Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót B. Nagy László úrnak, a bizottság előadójának.(17.30)
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek. A képviselőcsoportok 5-5 percben, a független képviselők összesen 3 percben szólhatnak.Megkérdezem, a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők részéről kíván-e valaki felszólalni. (Jelzésre:) Megadom a szót Bárándy Gergely képviselő úrnak, MSZP-képviselőcsoport. Parancsoljon, képviselő úr!
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem, kíván-e még valaki felszólalni. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom. A határozathozatalokra jövő heti ülésünkön kerül sor.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Az előterjesztés T/1794. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A költségvetési törvényjavaslat részletes vitáját az ágazati bizottságok lefolytatták.A Költségvetési bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitáról szóló jelentése T/1794/543. számon, a vitához kapcsolódó bizottságok jelentései pedig T/1794/533., 534., 535., 537., 539., 540., 541., 545., 546., 548., 549., 551., 553. számokon az informatikai hálózaton elérhetők.Tisztelt Országgyűlés! A törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási bizottság jogkörében eljáró Költségvetési bizottság összegző módosító javaslata T/1794/557. számon, összegező jelentése pedig T/1794/558. számon a honlapon elérhető.A vitában elsőként a Költségvetési bizottság előadói kapnak szót. A bizottság előadója a tárgyaló bizottságok véleményét is összefoglalva, valamint a kisebbségi vélemény ismertetője az írásban megfogalmazódott kisebbségi véleményeket összefoglalva összesen 60 perces időkeretben szólalhatnak fel úgy, hogy a kisebbségi vélemény ismertetésére 30 percet kell biztosítani. Elsőként megadom a szót Szűcs Lajos képviselő úrnak, a Költségvetési bizottság előadójának. Parancsoljon, képviselő úr!