• DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Amikor az antikorrupciós törvénycsomagunkat tárgyalta az Igazságügyi bizottság, Budai Gyula képviselőtársunknak ‑ akit nagyon sajnálok, hogy nincs az ülésteremben ‑ a legmagvasabb ellenérve a tárgysorozatba vétellel szemben az volt, hogy én ezekkel a javaslatokkal minden hétfőn bombázom a Házat. Na hát, ez egy rendkívül előzékeny dicséret volt Budai képviselő úr részéről, úgyhogy ennek igyekszem megfelelni. Az a helyzet, tisztelt Országgyűlés, hogy azzal szembeszállni, hogy a gazdagok, a gazdag kevesek kisajátítsák a politikát ‑ hiszen a politikai korrupció erről szól, a korrupció intézményesítése, amit önök művelnek, erről szól ‑, csak akkor lehet, ha vannak világos intézmények, amelyek megvédik az embereket attól, hogy a gazdag kevesek a politikát, a közügyek intézését elrabolják tőlük.Ez a törvénycsomag a következő leglényegesebb elemeket tartalmazza. Az egyik, hogy legyen a gazdasági érdekérvényesítésnek teljes nyilvánossága. Tehát feltéve, de meg nem engedve, hogy például dohányipari cégek nekik kedvező szabályozásokat akarnak kijárni, mondjuk, a kormánypárti frakciónál ‑ nem hiszem, hogy ilyen előfordul, de tételezzük fel, hogy mégis ‑, akkor az összes érintkezésről, amit mondjuk, egy fideszes képviselő vagy egy kormánytag folytat egy meg nem nevezett dohánycég képviselőivel, az összes ilyen érintkezésről legyen felvéve emlékeztető, és ez az emlékeztető legyen közérdekű adat. Magyarul: minden gazdasági érdekérvényesítés legyen tökéletesen átlátható, a választópolgárok nyomon tudják azt követni, hogy egy-egy szabályozás kinek az érdekében születik.Követeljük továbbá azt is, hogy ne pusztán általában beszéljenek az átláthatóságról, hanem valamennyi olyan pályázat esetén, amikor közjószágokat hirdetnek meg ‑ például koncessziós jogokat, trafikkoncessziót, például akkor, amikor állami földbérletpályázatokat hirdetnek meg, amikor állami vagy uniós támogatásokat hirdetnek meg, akkor, amikor Közgép-beszerzéseket folytatnak le ‑, a pályázatok nyomán kötött szerződéseknek legyen érvényességi feltétele az, hogy a pályázati határidők leteltét követően azonnal valamennyi versengő ajánlat legyen összehasonlítható mindenki számára. Ezért volt nagyon hamis, amit fél órával ezelőtt a mezőgazdasági államtitkár itt válaszolt ellenzéki képviselőknek, hogy mi szükség van ‑ azt hiszem, Sallai képviselőtársamnak ‑ a vesztes pályázatokra. A vesztes pályázatokra nem csak a veszteseknek, a konkrét pályázatok alulmaradt vállalkozóknak van szükségük. Mindenkinek szüksége van, aki adót fizet, és aki nem akarja, hogy lenyúlják a közjószágokat; mindenkinek szüksége van arra, hogy a vesztes pályázatok áttekinthetőek legyenek, aki nem akarja azt, hogy a hatalom kilopja a szemét. Éppen ezért mi azt követeljük, hogy innentől kezdve koncessziós szerződéseknek, közbeszerzési pályázat alapján megkötött szerződéseknek, támogatási szerződéseknek legyen érvényességi feltétele az, hogy a pályázati határidők elteltét követően valamennyi versengő ajánlat összehasonlítható, hozzáférhető legyen.Nem elég az offshore lovagokat eltávolítani a közvetlen állami támogatások környékéről. Egyrészt áttetszővé kell tenni a teljes közbeszerzési alvállalkozói hálókat, másrészt el kell távolítani az offshore lovagokat az uniós pénzek környékéről is. Továbbmegyek: meg kell tiltani azt, hogy offshore lovagokkal kössön például a Magyar Nemzeti Bank szerződést. Meg kell tiltani azt, hogy offshore lovagok, mondjuk, kormánybiztosi pozíciót töltsenek be, mint azt most látjuk.Azt mondjuk, hogy addig, amíg Magyarország számára az egyik fő függőségi forrás az iszonyatos mértékű jövedelemkiáramlás offshore paradicsomokba, az egyik legfontosabb nemzeti érdek az, hogy az offshore lovagokat a közvagyon és a közpénzek környékéről zavarjuk el. Ne köthessen állam, önkormányzat, állami, önkormányzati cég szerződést olyan gazdasági társasággal, amelynek vagy nem átlátható a tulajdonosi szerkezete, vagy a tulajdonosi szerkezete olyan országokba vezet, ahova pontosan tudjuk, hogy adókímélési céllal szoktak befektetők bejelentkezni.Végezetül pedig, ez az antikorrupciós törvénycsomag tartalmazza azt a korábbi javaslatunkat, hogy az államháztartási törvényben világosan tiltsuk meg a kormányzati propagandát. Önök csak ebben az évben 3 milliárd forintot elvertek kormányzati propagandára, arra, hogy a hazugságaikat óriásplakátokon terjesszék. Ez egyrészt megrablása az adófizetőknek; kettő: egy könnyű pénzkicsorgatási forrás a haveri reklámcégeknek, marketingcégeknek.Nem utolsósorban a kormányzati propaganda nem más, mint burkolt pártfinanszírozás, amit meg kell tiltani. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Köszönöm szépen. (Taps az LMP padsoraiban.)
 • DR. SZABÓ SÁNDOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2003. december 10-én egyezményt hozott létre a korrupció ellen. Ezt az egyezményt egyébként 2005-ben Magyarország törvényben kihirdette.Engedjék meg, hogy röviden idézzek az egyezményből: „A részes államok saját jogrendszerük alapelveinek megfelelően olyan hatékony, összehangolt korrupcióellenes politikát dolgoznak ki, hajtanak végre, illetve folytatnak, amely elősegíti a társadalom részvételét, továbbá a jogállamiság, a közügyek és a köztulajdon helyes kezelése, a becsületesség, az átláthatóság és a beszámoltathatóság elveit tükrözi. A részes államok arra törekednek, hogy hatékony gyakorlatot alakítsanak ki, támogassanak a korrupció megelőzésére.”(17.20)Nos, ha a korrupció elleni fellépés normatív szabályozási eszközeit alkalmazzuk, akkor a szabályozási cél főbb vonalakban a következőkre terjed ki: az átláthatóság, a nyilvánosság növelése, a hatékony ellenőrzési formák megteremtése, az összeférhetetlenség szabályozása, beleértve ebbe a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségeket is.Arról kell tehát döntenie a tisztelt Országgyűlésnek, hogy kíván-e tárgyalni, vitázni a gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságát szolgáló eszközökről és azon eljárásokról. Talán soha nem volt olyan aktualitása egyébként a gazdasági érdekérvényesítés és a politika összefonódását megakadályozó vagy legalább gátolni próbáló eszközök megtalálásának, mint manapság van, és talán a közvélemény véleménye sem volt ennyire sarkalatos, amikor a parlament hatékony eszközök elfogadásával szeretné a korrupció megelőzését megvalósítani.Ennek az igénynek eleget kell tenni, mégpedig minél előbb. Éppen ezért az előttünk álló törvényjavaslat tárgysorozatba vételét a Magyar Szocialista Párt támogatja, egy átfogó korrupcióellenes szabályozás elfogadását pedig sürgeti. Köszönöm. (Taps az MSZP soraiban.)
 • DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Teljesen nyilvánvaló, hogy jelenleg Magyarországon morális válság van a politikusokkal szemben, és az is, hogy jelenleg Magyarországon a korrupció pestise egyenlőséget jelent a politikai elittel, és ezért a teljes társadalmi elutasítottságért és azért, hogy ennek örvendenek a politikusok, az elmúlt 25 év beruházásai és a kormányokon átívelő beruházások felelősek, és az anómiás jeleket ezek mutatják. De akár mondhatnánk példát rá a jelenlegi beruházásokkal, mint például az M4-es autópályával kapcsolatosan is.Gyakoriak tehát a gyanús esetek, éppen ezért a Jobbik már régóta, az előző ciklusban is és a jelenlegi ciklusban is az egyetlen és talán az LMP-n kívül az egyedüli elkötelezett párt, aki a korrupció felderítésében, feltárásában, de annak felszámolásában, illetve az áttekinthető állam megteremtésében érdekelt volt és mind ez idáig támogatta. Ezzel szemben azt látjuk, hogy a kormány, illetve a kormánypártok, akiknek képviselői hevenyészve üldögélnek itt, ellenkező irányban, az átláthatatlan államban érdekeltek, illetve például törvénnyel olyan teret nyitnak, hogy a saját cégeik pályázatait ők maguk bírálhassák el, és ne legyen semmilyen kizáró ok ezzel szemben. A Jobbik pont ezért és az elmúlt 25 év ezen beruházásainak és a tapasztalt anómiás jelek felszámolása végett például javasolta, hogy önálló vizsgálóbizottságot állítsunk fel az elmúlt 25 év korrupciós cselekményeinek a kivizsgálására, feltárására és egyébként az elkövetők megbüntetésére.Így tehát a tárgysorozatba-vételi javaslat támogatható, mert kompletten lép fel a problémával kapcsolatosan mind az Országgyűlésre, mind országos hatóságokra, országos szervekre, önkormányzati képviselőkre vonatkozóan, tartalmaz többek között egy offshore klauzulát is, amelyben végre nevesítjük azokat az országokat, akiket adott esetben gyanúsnak tekinthetünk, és egy jó kiindulási pont ahhoz, hogy elinduljunk ebben a vitában, a szabályozás hatékony legyen, és jól tudjon fellépni az állam a korrupciós cselekményekkel szemben. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. A tárgy kapcsán az európai uniós források, támogatási szerződések nyilvánosságához kapcsolódóan szeretnék néhány szót szólni. Itt most a 2015. évi költségvetés vitájában is sokszor elhangzott, hogy mennyire fontosak az európai uniós támogatások, és hogy az elkövetkezendő hét évben legalább 12 000 milliárd forint európai uniós támogatás érkezik az országba. Az elmúlt hét évben is óriási összeget költött, használt fel az ország az európai uniós támogatások kapcsán. Azt is tudjuk, hogy ezek a források egyre jobban felértékelődnek, hiszen most már a kormány csak az önrészt biztosítja az európai uniós támogatásokhoz, és gyakorlatilag ezek képezik Magyarországon a beruházások forrásait. Tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy hogyan használjuk fel, és mennyire átláthatóak ezek a pályázatok.Szeretném önöknek elmondani azt, hogy egy vállalkozóval beszélgetve, de más vállalkozók is elmondták, hogy Magyarországon a kilencvenes években lezajlott az első privatizáció, és az európai uniós források lehetővé tettek egy második privatizációt is Magyarországon. Gondoljuk csak végig ennek a tartalmát; ez bizony magában rejti azt, hogy az európai uniós források nagyon sokszor nem átláthatóan és nem azokhoz jut, akik feltétlenül megérdemlik ezeket a forrásokat. Mi azt gondoljuk, hogy önöknek is az érdeke és önöknek is a védelme az, ha az európai uniós forrásokat úgy használjuk fel, hogy ezek a pályázatok mindenki számára nyilvánosak, hozzáférhetőek lesznek, és az emberek valóban annak tartalma alapján tudnak ítéletet mondani.Kérjük, támogassák az LMP által benyújtott törvényjavaslatot. (Taps az LMP és a Jobbik soraiban.)
 • VARJU LÁSZLÓ (független): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A javaslatnak egyetlen elemét szeretném kiragadni, amely felsorolja azt, hogy az offshore-gyanús tevékenységhez kapcsolódóan melyek azok az országok, amelyek felé kötelezettséget vállalni ne lehessen, és azokkal semmilyen együttműködésre ne kerüljön sor. Néhány nappal vagy héttel ezelőtt éppen itt a Házban folytattunk vitát erről Rogán Antal frakcióvezető úrral, ahol ő éppen azt védte, hogy kifejezetten Kajmán-szigeteki céggel kötött szerződés mennyire helyes és mennyi előnyt hoz az országnak. A magyar parlament Gazdasági bizottsága egyöntetű fideszes többségi döntéssel hoz határozatot arról, hogy egy egyértelműen offshore-gyanús céggel lehet együttműködni és lehet állami bevételhez is jutni, amely mellett egyébként nyilvánvalóan, itt a vitából kiderült, hogy több százezer euró különbözet marad azoknál, akik egyébként ezt a tevékenységet végzik.Azt gondolom, teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen kezdeményezés éppen ennek a magatartásnak a hatására igenis támogatandó, ezért a napirendre vételt egyértelműen javaslom. Köszönöm szépen. (Taps az LMP soraiban.)
 • DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Csak abban tudok reménykedni, hogy a hallgatás beleegyezés a Fidesz-KDNP részéről, és esetleg még a szégyenérzet megnyilvánulása. Ellenzéki képviselőtársaim támo­gató hozzászólását köszönöm szépen. Annyit szeretnék még elmondani Lukács képviselő úrnak, hogy természetesen ‑ nem mintha az LMP öt parlamenti képviselőjén múlna ‑ az LMP támogatja azt a jobbikos vizsgálóbizottsági kezdeményezést, hogy az elmúlt 25 év különböző állami céges mutyijait vizsgáljuk ki, öntsünk ebben a tekintetben is tiszta vizet a pohárba.Szeretném folytatni azt, amit itt az imént Varju képviselőtársunk elkezdett. Nem vagyok abban egészen biztos, hogy pontosan felmérik a jelentőségét annak, hogy különböző offshore csapok vannak a mai napig rácsatlakoztatva a magyar nemzetgazdaságra. A magyar államadósságnak több mint a két és félszerese szippantódott ki Magyar­országról az elmúlt 25 évben offshore paradicsomokba. Magyarország szuverenitását például az ilyesmi, az offshore pénzszivattyú veszélyezteti, illetve az, amikor az itt megtermelt jövedelem adózatlanul, akadály nélkül ki tud vándorolni Magyarországról.Az a jövedelem, ami nem tudott Magyarországon maradni az elmúlt 25 évben, az ma hiányzik az oktatásból, hiányzik az egészségügyből. Azt is lehet mondani, hogy az elmúlt 25 év megszorító csomagjaira, a Matolcsy-csomaggal bezárólag nem lett volna szükség, vagy nem ilyen mértékben lett volna szükség, ha az offshore lovagokat kellő időben kiseprűzték volna az országból. Nagyon remélem, hogy a lelkiismeretük holnap megszólal, és legalább a tárgysorozatba vételt támogat­ják, főként, miután Orbán Viktor miniszterelnök utoljára ma mondta el, hogy ő zéró toleranciát hirdet a korrupcióval szemben. Ha ez így van, akkor egy átfogó korrupcióellenes törvénycsomagot nyilván önöknek is, Fidesz-KDNP-s képviselők, támogatniuk kell. Köszönöm szépen. (Taps az LMP és a Jobbik soraiban.)
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A döntésre a holnapi ülésnapon kerül sor.Tisztelt Országgyűlés! Az LMP képviselőcsoportja indítványozta, hogy az Országgyűlés döntsön a gazdasági érdekérvényesítés nyilvánosságáról, valamint egyes törvények antikorrupciós tárgyú módosításáról szóló T/1793. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételéről. A tárgysorozatba vételt az Igazságügyi bizottság utasította el. Tisztelt Országgyűlés! Először megadom a szót Schiffer András képviselő úrnak, ötperces időkeretben.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most képviselőcsoportonként egy-egy képviselő kétperces időkeretben, valamint az elsőként szólásra jelentkező független képviselő kétperces időkeretben ismertetheti álláspontját.Elsőként megadom a szót Szabó Sándor képviselő úrnak, MSZP-képviselőcsoport, aki írásban jelezte felszólalási szándékát.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Lukács László György képviselő úrnak, Jobbik-képviselőcsoport. Öné a szó.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Schmuck Erzsébet képviselő asszonynak, az LMP képviselőcsoportjából. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! Felszólalásra jelentkezett Varju László, független képviselő. Megadom a szót, képviselő úr.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem, kíván-e még valaki az adott napirend keretében felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem Schiffer András képviselő urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Megadom a szót, képviselő úr, kettőperces időkeretben.