• SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Azért kértem ma szót ismételten napirend előtt, mert az elmúlt héten üléseztek a NATO- és az EBESZ-tagállamok, valamint az Iszlám Állam elleni koalícióban részt vevő országok külügyminiszterei. Kérem, engedjék meg, hogy ezen eseményekről most adjak önöknek tájékoztatást itt az Országgyűlésben is. Mindegyik találkozón egyetértettünk abban, hogy a világban zajló változások odavezettek, hogy ma már a szövetségünket, illetve az értékközösségünket két irányból éri fenyegetés, egyrészt keletről, másrészt pedig délről. Ezekre a kihívásokra ad választ az a készenléti akcióterv, amelyet a NATO korábbi csúcstalálkozóján fogadtunk el, és ennek a végrehajtási intézkedéseiről tárgyaltunk, amelyekről a végső döntést majd a honvédelmi minisztereknek kell meghozniuk a jövő esztendő elején. Azonban azt világossá tettük, hogy mind a NATO-nak, mind minden NATO-tagállamnak, így Magyarországnak is az az érdeke, hogy ezeket az intézkedéseket, amelyek a készenléti akciótervhez vezetnek, a lehető leggyorsabban fogadjuk el. A biztonsági kihívásokra adott válaszként tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy döntés született arról, hogy január 1-jétől egy új nemzetközi misszió kezd szolgálatot Afganisztánban, amelynek a képzés és a támogatás lesz a legfontosabb feladata. Magyarország három éven keresztül évi félmillió dollár pénzügyi hozzájárulással és 100, illetve műveleti szükségtől függően 130 fővel járul hozzá a sikerhez. Mindannyian egyértelműen kiálltunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Ugyanakkor hangsúlyoztuk azt is, hogy annak érdekében, hogy Ukrajna egy politikailag és gazdaságilag is stabil és erős ország legyen, szükség van strukturális reformok végrehajtására, és megállapodtam az ukrán külügyminiszterrel arról, hogy az államigazgatási és közigazgatási reformjuk során Magyarország segíteni fogja Ukrajnát. Emellett pedig érveltünk a NATO bővítésének felgyorsítása mellett is.Tisztelt Képviselőtársaim! Most először ülésezett annak az 59 országnak a külügyminisztere, amely 59 ország érintett az Iszlám Állam elleni koalícióban. Egyetértettünk abban, hogy az Iszlám Állam közvetlen fenyegetést jelent a közösségünk számára, és egyetértettünk abban, hogy erre konkrét és gyors megoldásokat kell adnunk. Üdvözöltük azt, hogy az iraki központi kormány és a kurd regionális kormány között létrejött az a megállapodás, amely jó alapot szolgáltathat a nemzetközi misszió sikerének. Öt pontban állapodtunk meg, először is, hogy tovább támogatjuk a katonai műveleteket, és képzéssel segítjük az iraki hadsereget. Megállapodtunk abban is, hogy közös intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az úgynevezett idegen harcosok áramlását meg tudjuk állítani. Közös intézkedéseket határoztunk el az Iszlám Állam finanszírozásának elvágása érdekében. Közös lépéseket teszünk a humanitárius válság kezeléséhez vezető úton, és abban is megállapodtunk, hogy az Iszlám Állam valódi arcának bemutatására fogunk törekedni, vagyis hogy bemutassuk azt, hogy az iszlámmal össze nem egyeztethető tevékenységet folytat az Iszlám Állam; ezt valaki ott úgy fogalmazta meg, hogy az Iszlám Államnak semmi köze sincsen az iszlám valláshoz.Tisztelt Képviselőtársaim! Ugyanakkor arra is figyelemmel kell lennünk, hogy a térségben élő keresztény közösségeket gyakorlatilag a megsemmisítés rémével fenyegetik. Mi mint keresztény ország és Európa mint keresztény kontinens ilyenkor különös felelősséggel viseltetünk, éppen ezért szorgalmaztuk azokat a lépéseket, amelyek megvédik az ottani keresztény közösségeket, valamint elszámoltathatóvá és büntethetővé teszik mindazokat, akik a keresztény közösségek elleni bűncselekményeket elkövetik, illetve elkövették.Végezetül szeretném önöket tájékoztatni arról, hogy az EBESZ-tagországok külügyminisztereinek találkozóján egyértelmű elismerés övezte a magyar hozzájárulást az EBESZ ukrajnai misszióihoz. Jelenleg három misszióról van szó, a speciális megfigyelő misszióról, amelynek működéséhez Magyarország 100 ezer euróval és 19 fővel járul hozzá; a határmegfigyelő misszió munkáját két fővel támogatjuk; illetőleg 20 ezer eurót folyósítottunk annak érdekében, hogy a kisebbségügyi főbiztos egy állandó képviseletet tudjon létrehozni, hiszen Magyarország számára ennek a kérdésnek a gyors, tárgyalásos úton történő lezárása azért is fontos, mert egy körülbelül 200 ezres nemzeti közösségünk él Ukrajnában. Köszönöm szépen, hogy beszámolhattam önöknek az elmúlt hét eseményeiről. (Taps a kormánypártok soraiból.)
  • NÉMETH ZSOLT (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! Valóban, háború van Európában, és 1989 óta nem volt ilyen súlyos az európai biztonsági helyzet. Az a foka az instabilitásnak, ami ma Európa hétköznapjait jellemzi, teljesen újszerű. Úgy gondolom, hogy ebben a helyzetben rendkívüli módon felértékelődnek a létező diplomáciai csatornák, illetőleg intézmények. Fontosnak tartom azt is, hogy megerősítsük a honvédségünket, de nem pusztán a honvédségünket, hanem meg kell erősíteni a magyar diplomáciát is, meg kell erősíteni a magyar diplomáciai képességeket, költségvetést, létszámot, infrastruktúrát ebben a helyzetben. (13.10)Ami a NATO-t illeti, nagyon fontosnak tartom, hogy Ukrajna legyen az a kiindulópont, ahogy a nemzetközi feladataink rendezéséhez hozzáállunk. Magyarországnak egyértelműen oka van, hogy kiálljon Ukrajna területi integritása mellett, és hogy elutasítsa, hogy Oroszország újra érdekszférákra próbálja felosztani Európát. Fontosnak tartjuk megerősíteni a szövetségen belüli belső szolidaritást, különösen Lengyelország, Észtország és a Baltikum irányába tartom ezt kiemelkedően fontosnak, és azt is fontosnak tartom, hogy állítsuk helyre a valódi szövetségesi viszonyt az Egyesült Államokkal az elkövetkezendő időszakban, és az ehhez szükséges csomagtervet készítsük el.Ami az orosz viszonylatokat illeti, ugyanakkor fontos lenne világossá tenni azt, hogy Oroszország ellen nem lehet sem katonailag, sem gazdaságilag győzelmet aratni, tehát politikai megoldásra kell törekedni, és ebben kiemelkedően fontos szerepe van a kisebbségi ügyeknek; a kisebbségi főbiztosi hivatal szerepét én is nagyon fontosnak tartom. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
  • DR. SCHIFFER ANDRÁS (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Külügyminiszter Úr! Ön helyesen fogalmazott, amikor azt mondta, hogy jelenleg térségünket keletről éri biztonsági fenyegetés. Viszont akkor máskor is világosan, egyértelműen és szuverén módon kell fogalmazni: igen, Magyarország és a térség biztonságát keletről éri fenyegetés. Akkor, amikor Ukrajnáról beszélünk, én azt gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy Magyarországnak egy különleges érdeke fűződik ahhoz, hogy nyugalom legyen tőlünk keletre, nevezetesen: a határon túl, a Kárpátalján élő magyarok. Éppen ezért Magyarországnak van felelőssége abban is, hogy az Európai Unión belül tegye világossá, hogy a különböző szélsőséges csoportok a Kárpátalján élő nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek létét fenyegetik; ez Magyarországnak egy küldetése. Én azt gondolom, hogy ne akarjunk Ukrajnának rosszat, tehát mielőtt még Magyarország előreszalad abban, hogy strukturális reformokat követ el egy nálunk sanyarúbb sorsú országban, gondoljon vissza a saját maga elmúlt 25 évére. Tisztelt Külügyminiszter Úr! Fontos az, hogy Magyarország világos, egyértelmű, félreérthetetlen álláspontot fogalmazzon meg, és ugyanakkor szuverén álláspontot a világpolitikában, ehhez viszont következetes külpolitikai magatartásra van szükség és még valamire. Nem komolyan vehető az a külpolitika, nem fogják komolyan venni azt a külpolitikát, amelyik nem komolyan vehető kijelentéseket tesz. Gondolok itt arra, amikor miniszterelnök úr az egyik állami főhatóság vezetőjét perindításra buzdítja. Az, aki nem komolyan vehető kijelentéseket tesz a külpolitikában, az nem fogja tudni megvédeni a saját maga szuverenitását sem. Erre, nagyon kérem külügyminiszter urat, hogy legyenek figyelemmel a következő hónapokban Köszönöm szépen. (Taps az LMP soraiban.)
  • DEMETER MÁRTA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon fontos védelmi kérdéseket említett Szijjártó miniszter úr, és itt szeretném újból megismételni, hogy az MSZP természetesen eddig is támogatott és a jövőben is támogatni fog minden olyan kezdeményezést és minden olyan tevékenységet, amely összefügg a nemzetközi missziókkal, humanitárius feladatokkal, hiszen rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a nemzetközi béke megvalósuljon és az fenntartható is legyen. Ám az nagyon fontos, hogy tegyünk egy tágabb külpolitikai kitekintést, és a magyar kormánnyal való összefüggését ennek vizsgáljuk meg, hiszen ha feltesszük magunknak a kérdést, hogy miről szól a magyar külpolitika, sajnos azt kell mondjuk, hogy ez csupán Orbán Viktor és szűk körének, az ő érdekeiknek a nemzeti érdekké való hazudásáról szól. A magyar kormány teljesen erodálta azt az erkölcsi tőkét, ami a rendszerváltáskor képződött, és mára ezt az elszigetelődés politikája váltotta föl. Láthatjuk, hogy a korrupciós listákon Magyarország olyan helyet foglal el, amely már a rendszerszintű, intézményesített korrupciót mutatja, és ez a személyre szabott és cégekre szabott jogalkotás az, ami igenis szúrja a magyar társadalom szemét ‑ láthatjuk a többezres tüntetéseket ‑, és ez szúrja szövetségeseink szemét is teljes joggal. Ma a Külügyi bizottság ülésén több kérdésünk is volt miniszter úrhoz, és sok mindenre nem kaptunk választ. Nem kaptunk választ arra, hogy még csak most próbálják sokakkal felvenni a kapcsolatot az amerikai adminisztrációval és ellenzéki politikusok stábjával, hogy akkor mégis a Századvég azt a sok-sok milliárd forintot mire költötte, és a volt miniszter alapítványa. A Déli Áramlattal kapcsolatban december 1-jén jelentette be Putyin Ankarában, hogy ezt leállítja, 10 nappal korábban ön Lavrov külügyminiszterrel és Vučić szerb miniszterelnökkel is találkozott. Felmerül a kérdés, hogy önt félrevezették-e, hogy nem tudott arról, mi fog történni. (Az elnök csenget.) Mindazonáltal, amíg a korrupció bélyege a magyar kormányon van… ELNÖK: Képviselő asszony, lejárt az ideje. DEMETER MÁRTA (MSZP): …addig teljesen fölösleges minden gyermeteg külpolitikai magyarázkodás. Köszönöm, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)
  • DR. VEJKEY IMRE (KDNP): Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Miniszter Úr! Köszönjük a tájékoztatót, úgy a 2014. december 2-ai NATO-külügyminiszterek, mint a másnapi Iszlám Állam elleni globális koalíció első miniszteri tanácskozásáról, továbbá a 2014. december 4-ei EBESZ miniszteri értekezletről. A KDNP ezúton is kinyilvánítja, hogy a biztonsági kihívásokra a folyamatos konzultációkat fontosnak tartjuk, mivel elkötelezettek vagyunk Európa és a világ békés és demokratikus fejlődése mellett. Fontos továbbá, hogy partnereink is tudják, hiszen hazánk kiemelten fontosnak tartja a konstruktív párbeszédet. A KDNP örömmel üdvözli, hogy a magyar kormány rendkívüli stratégiai jelentőséget tulajdonít a kétoldalú kapcsolatok fejlesztésének azon országokkal, ahol Trianon következtében határon túli magyar közösségek élnek. Ezért is van különös jelentősége annak a múlt heti megállapodásnak, miszerint Bogdan Aurescu román külügyminiszter 2015 februárjában hivatalos látogatásra Budapestre fog érkezni.(13.20)Egyetértünk abban is, hogy az infrastrukturális, energetikai együttműködéseknek, beruházásoknak egyre jelentősebb szerepet kell majd betölteniük a kétoldalú kapcsolatokban, ezért a KDNP rendkívül fontosnak tartja az Eximbank és harmadik országok fejlesztési bankjai közötti megállapodásokat, továbbá a beruházásvédelmi egyezményeket. Tisztelt Miniszter Úr! További munkájához sok sikert kívánva még egyszer köszönjük a miniszteri tájékoztatót. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • BANA TIBOR (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Jobbik az ukrán válság témakörében több fórumon is határozottan kifejtette a véleményét. Megtettem ezt a múlt heti COSAC-ülésen, az európai ügyek bizottságainak európai szintű találkozóján is, ahol kifejtettem, hogy az Európai Unió egyoldalúan kezeli az orosz-ukrán konfliktust. Nem tudjuk támogatni és nem tartjuk megfelelőnek az Oroszországgal szembeni szankciókat, mert ezek hazánk számára gazdasági szempontból mindenképpen hátrányosak. És annak is megvolt a kellő megalapozottsága, hogy nem támogattuk sem az Európai Parlamentben, sem itt a Magyar Országgyűlésben az Ukrajnával kötött társulási megállapodást. Több indokot is fel tudnék sorakoztatni. Az egyik legfontosabb az, ahogyan a kisebbségek helyzetét kezeli Ukrajna. A kárpátaljai magyarságot rendkívül hátrányos helyzetben tartja az ottani választási rendszer, és a Jobbik továbbra is határozottan kiáll elszakított testvéreink, így a kárpátaljai magyarság autonómiatörekvései mellett is. Az Iszlám Állam fenyegetését mi is látjuk, és a keresztények üldözésével szemben természetesen felemeljük a szavunkat, de azért itt látni kell az Amerikai Egyesült Államok felelősségét, ezt nem lehet elkendőzni. Mi a magunk részéről nem tudunk támogatni olyan NATO-missziókban való részvételt, amely nem szolgálja Magyarország érdekeit. S még néhány gondolatot szentelnék az energiabiztonság kérdéskörére. Itt is nagyon markáns állásponton állunk. Azt mondjuk, hogy alternatív gázvezetékre van szükség, hiszen a szállítási útvonal diverzifikációja rendkívül fontos lenne hazánk gázellátását biztosítandó, az ukrajnai helyzet alakulásától függetlenül. Erre minél több irányból lehetőséget kellene biztosítani. Az ilyen irányú javaslatainkat is megtettük a közelmúltban. Összességében pedig úgy értékeljük, hogy bár bizonyos elmozdulások történtek a külpolitikában, de sajnos még mindig nem sikerült kitörnie a magyar külpolitikának az egyoldalú euroatlanti függés zsákutcájából. Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a Jobbik soraiban.)
  • ELNÖK: Tisztelt Képviselőtársaim! Miniszter úr felszólalására a frakciók kétperces időkeretben válaszolhatnak. Megadom a szót Németh Zsolt képviselő úrnak, a Fidesz részéről. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Schiffer András, az LMP frakcióvezetője következik. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Most Demeter Mártának adom meg a szót, az MSZP képviselőjének. Parancsoljon!
  • ELNÖK: Most Vejkey Imre KDNP-s képviselő úré a szó.
  • ELNÖK: Végezetül pedig a Jobbik képviselőjeként Bana Tibor képviselő urat illeti a szó.