• FIRTL MÁTYÁS (KDNP):Tisztelt Elnök Úr!Tisztelt Államtitkár Úr! Sopron városa és térsége örömmel vette tudomásul néhány hónappal ezelőtt azt a miniszteri bejelentést, miszerint az M85-ös Csorna-Sopron közötti útszakaszt 2018-ig kétszer kétsávos gyorsforgalmi úttá fejlesztik. Az M85-ös gyorsforgalmi úttá bővítése, felújítása nemcsak Sopron városának és térségének fontos, de nemzeti érdek is. A gazdasági növekedés egyik motorja a főváros ugyan, de a másik, nem kevésbé fontos hajtóerő azonban a megyei jogú városokban van. Ezért is bíztak a soproniak és Sopron környékiek a kormány és a szakminisztérium korábbi bejelentéseinek alapján abban, hogy 2018-ig az autópályák országhatárig tartó kiépítésével a ciklus végéig végre megvalósul az évtizedek óta várt és ígért biztonságos, balesetmentes útfejlesztés, amelynek köszönhetően a térség évtizedes elszigeteltsége megszűnik. Mindezek ellenére a korábbi terveknek ellentmondó információk és hírek láttak napvilágot arról, hogy a tervezettel ellentétben első ütemben takarékossági okokból kétszer egysávos autóút épülne meg. Ez a megoldás nem szolgálja az eredetileg tervezett fejlesztés egyetlen célját sem maradéktalanul, ezért a térségben lakók és a vállalkozóik joggal fogalmazták meg azt az igényt, hogy az eredeti elképzelések szerint valósuljon meg a Csorna-Sopron-országhatár útfejlesztés. Az M85-ös kétszer kétsávos gyorsforgalmi úttá való fejlesztése a biztonságon túl ezért elengedhetetlenül fontos, mivel a térség további fejlődésének üteme fog azon múlni, hogyan tudnak kapcsolódni beruházásaikkal a gazdaság szereplői.Tisztelt Államtitkár Úr! Ezért kérdezem tisztelettel, hogy a korábbi bejelentéseknek megfelelően megvalósulhat-e az M85-ös Csorna-Sopron-ország­határ közti szakasz még a ciklus végéig, azaz 2018-ig. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Köszönöm megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • TASÓ LÁSZLÓ nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Örülök annak, hogy a kérdését feltette, mert módomban áll néhány dolgot a helyére tenni. Ugyanis az elmúlt időszakban, elmúlt napokban olyan információk is kerülhettek ki, amelyek szakmai álláspontot jellemeztek, tükröztek és adtak vissza, de egyáltalán nem egyeztek meg a kormány szándékaival.A kormány szándékai világosak. Augusztusban, amikor elfogadta a nemzeti közlekedési stratégiánkat, akkor egyértelművé tette, hogy a célok között elsődlegesen szerepel az autópályák kiépítése az országhatárig, a megyei jogú városok, a megyeszékhelyek bekötése a gyorsforgalmi kapcsolatba. Ennek megfelelően az M85-ös Csornától Sopronig tartó szakasza is meg fog épülni. Természetszerűen azt is tudni kell, hogy ez egy hazai költségvetésből megvalósuló forrás. Tehát itt nincs lehetőségünk arra, hogy uniós forrásokat igénybe vegyünk, bár most, amikor a legutóbbi alkalommal egy előterjesztést készítettünk, láthatóvá vált azt is, hogy a későbbiekben az európai gazdasági térségek fejlesztésére egy Juncker-listának nevezett lehetőség is megnyílik számunkra. Talán ha a későbbiekben szerencsénk van, akkor ebből is tudunk erre a szakaszra forrásokat meríteni. De a legfontosabb, hogy a hazai költségvetésből a kormány egyértelműen szándékozik megvalósítani a kétszer kétsávos kiépítést, és ez meg is fog történni. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Államtitkár Úr! Trianon után Sopron egy teljesen elzárt zsáktelepüléssé vált. A Rongyos Gárda azért küzdött, hogy az országhatárainkat úgy tudjuk megvédeni, ahogy megvédtük. Ezek után 40 évig szintén elzárt település volt Sopron és környéke. 1937-ben már arról cikkeztek, hogy Sopronnak létfontosságú egy autópálya-összeköttetés Sopron és Budapest között. Ez eddig nem valósult meg. Államtitkár úr, Sopron ‑ Liszt, Haydn városa, a hűség városa, a szabadság városa ‑ feltétlenül fontosnak és szükségesnek tartja, hogy az autópálya 2018-ig, mint ahogy az ígéretek elhangzottak, valóban megvalósuljon. Ez az egy lehetőség az, hogy Sopron a szomszédos területekhez mérten megfelelő infrastruktúrával bírjon. Azok a fejlesztések, amelyeket ebben a térségben végrehajtott, csak ezek tudják ‑ és az autópálya megvalósítása ‑ ezt szolgálni. Úgyhogy arra kérem a kormányzatot, hogy 2018-ig (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) valósítsa meg az autópálya-építést. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)(Gúr Nándor helyét a jegyzői székben Hiszékeny Dezső foglalja el.)
  • TASÓ LÁSZLÓ nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Képviselő Úr! Csak annyival szeretném megerősíteni a kormány egyértelmű szándékát, hogy nemcsak az M85-ös, hanem az M1-es, az M86-os és az M15-ös is fejlesztésre kerül. Úgyhogy szerintem Győr-Sopron megye egyértelműen azon megyék közé fog tartozni ‑ valamennyi megyével egyetemben, megsúgom önnek ‑, amelyek nyertesei lesznek a következő éveknek. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • ELNÖK: Megköszönöm a miniszterelnök úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! Firtl Mátyás, a KDNP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a nemzeti fejlesztési miniszternek: „Megvalósul-e az M85-ös út kétszer kétsávosra fejlesztése a Csorna-Sopron-országhatár szakaszon 2018-ig?” cím­mel. A miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Tasó László államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem a képviselő urat, elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kéri. (Firtl Mátyás: Igen, elfogadom.) Igen, megadom a szót Firtl Mátyás képviselő úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Válaszadásra megadom a szót Tasó László államtitkár úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Viszonválaszra megadom a szót a képviselő úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Viszonválasz illeti meg az államtitkár urat. Öné a szó.