• DR. SZŰCS LAJOS, a Költségvetési bizottság előadója: Mélyen tisztelt Elnök Úr! Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A kormány 2014. október 30-án, a törvényben előírt határidőre benyújtotta a 2015. évi központi költségvetésről szóló T/1794. számú törvényjavaslatot. A benyújtott törvényjavaslathoz több mint ötszáz módosító javaslat érkezett, amelyek közül több be is épült a részletes vitát lezáró módosító javaslatokba. Ezúton tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a Költségvetési bizottság mint a Törvényalkotási bizottság szerepkörében eljáró bizottság, 2014. december 3-ai ülésén a törvényjavaslatot megtárgyalta, és ahhoz 2014. december 4-én a bizottság nagy többséggel összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be. Ezzel egyidejűleg a bizottsági ülésen kezdeményeztünk egy hat pontból álló kiegészítést, ami az összegző módosítót pontosítja. Ezek alapvetően jogtechnikai módosításokról rendelkeznek, tartalmi változást nem jelentenek a költségvetés egészéhez képest.Az ülésünkön az ellenzék részéről a törvényalkotás folyamatára kaptunk kritikát, vagyis hogy a módosító javaslatok nagy terjedelme és a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt azok alapos áttanulmányozására kevés idő volt. Azonban az államtitkár úr készségesen és kellő alapossággal ismertette ezek tartalmát. Ennek értelmében a jövő évi költségvetés bevételi főösszege 67,7 milliárd forinttal, a kiadási főösszege 67,9 milliárd forinttal lenne kisebb, a hiány pedig mintegy 198 millió forinttal. Az Ország­védelmi Alap 60 milliárd forintról 30 milliárd forintra csökken. Ez azonban még így is elegendő a költségvetést érintő potenciális kockázatok kezelésére.A legfontosabb változások. Az útdíj várható bevétele: 169 milliárd forint helyett 149 milliárd forint. A devizahitelek kivezetése miatt az árfolyamgát rendszere meg fog szűnni. A személyi jövedelemadó várható mértéke 5 milliárd forinttal emelkedik. Az Eximbank 20 milliárd forint összegű tőkeemelésére mivel még az idén sor kerül, így ezt jövőre nem kell tervezni. Az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Kiállítás szervezésére egymilliárd forintot biztosít a kormány. Azok az önkormányzatok, amelyek nem részesültek adósságkonszolidációban a gazdálkodásuknak köszönhetően, négy éven keresztül a törvényben és kormányrendeletben meghatározott módon, 12,5 milli­árd forint fejlesztési támogatásban részesülhetnek 2015-ben. A kirendelt védő vagy a jogi segítő óradíját a törvényjavaslat módosítása 4-ről 5 ezer forintra javasolja emelni.Többletforrásokat biztosít a javaslat a kormányablakok fizikai megvalósítására és a települési ügysegédi rendszer finanszírozására 7,9 milliárd forint nagyságrendben.A német-magyar barátság évéhez kapcsolódó programsorozat lebonyolításához 400 millió forintot határoz meg a javaslat. A kis létszámú hit- és erkölcstancsoportok támogatásához és létrehozásához egy külön előirányzatot épít be a törvényjavaslat, kiegészítő erkölcstan-oktatási támogatás címmel. És a jövő évi sporttámogatások közül a Hungaroring Sport Zrt. 500 millió forintos megemelt összeggel számolhat.A diaszpórában élő magyar közösségek megerősítése céljából 1,5 milliárd forinttal emeli a Kőrösi Csoma-program költségvetését. (17.40)Mindezek alapján a 2010-ben megkezdett gazdaságpolitikai céloknak megfelelően a kormány továbbra is elkötelezett a pénzügyi stabilitás megőrzése és a gazdasági növekedés ösztönzése, valamint a foglalkoztatottság növelése mellett. A 2015-ös költségvetés 2,5 százalékos gazdasági növekedéssel és 2,4 százalékos költségvetési hiánnyal számol. Változatlan cél az államadósság további csökkentése, a költségvetés 75,4 százalékos GDP-arányos szinttel számol.A kormány eddigi foglalkoztatást ösztönző intézkedései meghozták a várt eredményt, az Európai Unión belül hazánkban csökkent legnagyobb mértékben a munkanélküliség az elmúlt egy évben, 22 éves csúcson van a foglalkoztatottság, több mint 4 millió ember több hónapja foglalkoztatott Magyarországon. Az elmúlt időszakban 11 százalékról 7,4 százalékra csökkent a munkanélküliség rátája. A 2015. évi költségvetés a bankok elszámoltatásának költségvetése lesz. Életbe lép a fair bankokról szóló törvény, és január közepétől egész év végéig zajlik majd a devizahitelekkel kapcsolatos elszámoltatás. Ezzel tovább csökkennek a családokat érintő terhek. A családi adókedvezmény idén közel 230 milliárd forintnyi jövedelmet hagyott a családoknál, és jövőre is megmaradnak a családi adórendszer által kínált kedvezmények. Így további 240 milliárd forint marad a magyar családoknál. A kis keresetű, többgyermekes családok zsebében maradhat a teljes bruttó fizetés. Ezen kívül 2016-tól kezdve négy év alatt fokozatosan a kétszeresére, a gyermekenkénti 10 ezer forintról 20 ezer forintra emeljük a két gyermeket nevelő szülők kedvezményét. Újdonság, hogy a házasságkötést is adókedvezménnyel ösztönözzük. A házasságkötést követően két éven keresztül havi 5 ezer forint, azaz évi 60 ezer forint adócsökkentést kaphatnak az első házasok. A gyed extrát 2015-ben is folytatjuk, mert bebizonyította, hogy ösztönzi a gyermekvállalást és a kisgyermekes édesanyák foglalkoztatását. 2016-ban új otthonteremtési programok indulnak, ennek törvényi feltételeit már 2015-ben megteremtjük. 2015-ben elindul a fegyveres és rendvédelmi életpályamodell. Az ebben az ágazatban dolgozók illetménye 2015 júliusában 30 százalékkal nő. A jövő évi illetményemelést további bérnövekedéssel követjük. A kormány emellett kidolgozza a rendvédelmi dolgozók új lakástámogatási programját is. 2015-ben is megőrizzük az időskori ellátások összegét, a nyugdíjak az infláció mértékével, vagyis közel 1,8 százalékkal fognak emelkedni. Az idősek terheit mérsékli még a rezsicsökkentés is. Mélyen tisztelt Országgyűlés! Az első, az új házszabálynak megfelelő költségvetési törvényjavaslat vitáján vagyunk túl. Az eddigi szokásoktól eltérően éppen ezért a parlament nem két lépcsőben, először a fő számokról, majd a fő számokon belüli átrendezés lehetőségeiről tárgyalt, hanem egységesen kezelte ezt az egész törvényjavaslatot. Éppen ezért szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a törvény előkészítésében, szeretném megköszönni a Ház munkatársainak és a bizottságoknak a nagyon komoly és nagyon megfeszített munkát, és éppen azért, hogy a 2015. év költségvetése biztos alapokon nyugodhasson, kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a következő időszakban szavazatukkal segítsék a törvényjavaslatot. Köszönöm, elnök úr. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
 • DR. SZAKÁCS LÁSZLÓ, a Költségvetési bizottság kisebbségi véleményének ismertetője:Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Álláspontunk szerint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat nem felel meg a házszabályi rendelkezésekről szóló határozati házszabály 44. § (1) bekezdés d) pontjában rögzített, a jogalkotás szakmai követelményeinek történő megfelelés feltételének, tekintettel arra, hogy a költségvetésben meghatározott egyes előirányzatok nem tekinthetők megalapozott. Az Állami Számvevőszék véleménye szerint is a költségvetésnek az általa nem teljeskörűen ellenőrzött kiadási előirányzatok 6,58 százaléka csak részben megalapozott, és 0,4 százaléka nem megalapozott. Ez az arány az ellenőrzött bevételi előirányzatoknál még rosszabb: 26,9 százalék részben megalapozott, és 1,2 százalék részben nem megalapozott. Az Állami Számvevőszéknek ez a véleménye.Az MSZP véleménye szerint nem tekinthető megfelelően előkészített és a jogalkotás szakmai követelményeivel összhangban álló törvényjavaslatnak egy olyan költségvetés, ahol a Költségvetési Tanács részére megküldött törvénytervezeten az Országgyűlésnek történő benyújtást megelőzően úgy emelik meg 20 milliárd forinttal az általános forgalmi adóból származó bevételeket, hogy ahhoz a kormány semmilyen indoklást nem fűz.Ugyancsak nem tekinthető a jogalkotás szakmai követelményeivel összhangban álló körülménynek, hogy a költségvetés állami vagyonnal kapcsolatos bevételei között szereplő 169 milliárd forint egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek előirányzat-tartalmáról és indokairól bármit is lehetne tudni. Ezek a kockázatok ugyanakkor már alkalmasak arra, hogy veszélyeztessék az államháztartási hiánycél, illetve az Alaptörvényből is eredő államadósság-csökkentési céloknak az elérését. Álláspontunk szerint a benyújtott javaslat nem felel meg a házszabály 44. § (1) bekezdés a) pontja szerinti formai követelményeknek sem, hiszen az Alaptörvény kimondja: a központi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló törvényjavaslatoknak azonos szerkezetben, átlátható módon és ésszerű részletezettséggel kell tartalmazniuk az állami kiadásokat és bevételeket. Ezen rendelkezés alapján a költségvetés nem felel meg ezen követelménynek, figyelemmel arra, hogy nem tartalmazza az arra vonatkozó információt, hogy miből lesz 169 milliárd forintos bevétele az államnak, és a költségvetés nem látta megalapozottnak a beruházási alaphoz tartozó ezen bevételeket sem. Itt meg kell említeni, hogy egy interpelláció kapcsán Tállai államtitkár úr elmondta, hogy ingó és ingatlan értékesítésből és frekvenciadíjakból kerül majd ez a bevétel realizálásra. Itt viszont azt kell megemlíteni, hogy a frekvenciadíjak értékesítését egyszer már betervezte ez a kormány az NMHH költségvetésében, 8 milliárd 600 millió forint értékben.Az Alaptörvény 36. cikkében megfogalmazott államadósság-csökkentési szabállyal való összhangban ugyancsak nagy a kockázata az MSZP szerint a jelen beadványnak. A hiány és az államadósság is a határon billeg. Elegendő, ha a gazdasági növekedés vagy a költségvetési hiány a tervezetthez képest kicsit nagyobb mértékben alakul kedvezőtlenebbül. A Költségvetési Tanács is kockázatként jelezte azt a makrogazdasági pályát, amelyen ez a költségvetés mozog, és kétséges, hogy megvalósítható-e a 2,5 százalékos GDP-növekedés. Ehhez külön feltételrendszer kell, melyet a Költségvetési Tanács is leírt. Ilyenek például a külső feltételrendszer, a nemzetközi konjunktúra nem romolhat jelentősen, márpedig ez jelenleg romló tendenciát mutat. A 2007-2013-as uniós költségvetési ciklushoz kapcsolódó EU-s források beáramlása a kormány terveinek megfelelő ütemében kell hogy történjen, márpedig lassuló kifizetési ütemre kell számítani. A fogyasztáshoz kapcsolódó adóbevételek nagy arányú növekedése teljes egészében meg kell hogy valósuljon, márpedig ezeket az adóbevételeket korábban mindig is felültervezték. Az Alaptörvény értelmében minden évben csökkennie kell az államadósságnak. A benyújtott törvényjavaslat szerint az idei év végi 76,3 százalékos GDP-arányos államadósság a jövő év végén 75,4 százalékos lesz. Azonban elég, ha a 2014 első félévi 85,2 százalékos rekord-államadósságot nem tudja az év végére tervezett szintre csökkenteni a kormány, vagy a makrogazdasági pálya, ahogy ezt a Költségvetési Tanács is előrejelezte, kedvezőtlenebbül alakul, mint ahogy a kormány tervezi, és az államadósság máris nem csökkenni fog, hanem növekedni. Fontos megjegyezni, hogy az államadósság csökkenése a magyar adósságszabálynak felel csak meg, és nem felel meg minden kritériumnak a maastrichti kritériumok közül, vagyis a 2014-es és a 2015. év végi GDP-arányos államadósság egyaránt 310,1 forintos euróárfolyamon került figyelembevételre. (17.50)Gyengébb forint esetén a tényleges adósságráta valójában emelkedni fog. Az államadósság egyébként érdemben úgy sem került fenntartható pályára, hogy a kormány korábban elvette és elköltötte közel 3 millió ember időskorra félretett, közel 3000 milliárd forintos nyugdíjcélú megtakarítását. Az MSZP véleménye szerint, miközben folyamatosan nő és mélyül a szegénység Magyarországon, a szociális kiadások fokozatos csökkentésével a kormány egyre kevésbé biztosítja az összhangot az Alaptörvény XVII. és XIX. cikkében biztosított alapjogokkal. A szociálpolitika oldaláról a 2015. évi költségvetés további elszegényedést hoz a támogatások további befagyasztásával, csökkentésével, amit a GDP-arányos változások különösen erősen jeleznek a szociális segélyek esetében. Miközben egyre romlanak a szegénységről szóló mutatók, egyre inkább nyílik a jövedelmi olló, aközben a kormány újabb forrásokat von el a legrosszabb helyzetű társadalmi csoportoktól, köztük a rokkantaktól és a szegényebb gyermekes családoktól. Negatív újraelosztás zajlik, vagyis a jóléti juttatások nagy része a felső és a felső középosztály felé áramlik, miközben a szegények egyre kevesebb pénzt és egyre nagyobb ellenőrzést kapnak. E politikának része az autoriter elemeket hordozó politika is, amely egy szűk kisebbség privilégiumait őrzi. Az MSZP ennek megváltoztatása érdekében összesen mintegy 271,8 milliárd forintos átcsoportosítást javasol a T/1794/413. számú módosító javaslatban egyes szociális és közgyógyellátási előirányzatokra anélkül, hogy a költségvetés egyenlegét ezzel befolyásolná. Az átcsoportosítások forrását a kormányzati luxusberuházásokra, a kommunikációra, a protokollkiadásokra, valamint az államosításra (Sic!) és a felesleges tanácsadókra szánt pénzek képezik. Köszönöm tisztelt figyelmüket. (Taps az MSZP soraiban.)
 • HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): (Nem működik a mikrofonja.) Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! ELNÖK: Képviselő asszony, nem működik rendesen a mikrofon. Legyen kedves és még egyszer próbálja meg. HEGEDŰS LORÁNTNÉ, a Költségvetési bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Most már működik. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Az alábbiakban tudom összefoglalni a Jobbik kisebbségi véleményét a költségvetési törvényhez. Az előterjesztő szinte az összes írott és íratlan szokásjogon alapuló költségvetési elvet negligálja, emellett még az Alaptörvényt is megsérti. Az Alaptörvény 36. cikke az ésszerű részletezettség elvén deklarálja azt a követelményt, amelyet sajnos a kormányzat vagy nem ért, vagy esetleg ért, de továbbra sem hajlandó érvényesíteni. Az alábbi példákkal szeretném alátámasztani ezt a meglátásunkat. A XLIII. fejezet 1. címének 3. alcímében egyéb értékesítési és hasznosítási bevételek néven 169 milliárd forint bevétellel számol az előterjesztő. Semmilyen magyarázatot nem fűz hozzá, egyetlen utalást sem tesz arra, hogy milyen pénzügyi tranzakciók állnak e jogcím mögött. Privatizáció? Bérbeadás? Csak találgathatunk. A kormány képtelen elkészíteni még a 2010-ben megígért állami vagyonregisztert, vagy ahogy akkor hívtuk, az országleltárt. Fogalmunk sincs, mennyi és miből áll az állam vagyona, aminek ismeretlen elemeit kívánja most a kormány úgymond hasznosítani. És egyáltalán mi is az, hogy hasznosítás. A törvényjavaslat X. melléklete 186 milliárd forintot szán különféle beruházásokra. Ezek forrása az előterjesztés utolsó és egyetlen sorában az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek egyes értékesítési és hasznosítási bevételei. Úgy tekint a kormány az állami vagyonra, mint valamifajta bőségszarura, kénye-kedve szerint adja és veszi. És vajon milyen vagyontárgyakról lehet szó jövőre? Az általános indoklásban semmiféle magyarázatot nem kapunk például a különféle stadionok építésének vagy rekonstrukciójának szükségességéről és idegenszerűségéről. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet első címével kapcsolatban nem tudjuk meg, hogy milyen ingatlanokat akar eladni a kormány 8,3 milliárd forintért, és miért. A XX. fejezet 8. címe 143 milliárd forintot irányoz elő az egyetemek, főiskolák támogatására, amit 283 milliárd forint saját bevétellel egészít ki. A korábbi évek költségvetései még tartalmazták az egyes egyetemek költségvetését. Ettől most a kormány úgymond megkíméli az Országgyűlést, ami annál is inkább sajnálatos, mert a jövő évi költségvetés egyik kárvallottja majd a felsőoktatás lesz. Az áttekinthetőség, a transzparencia elve azt jelenti, hogy a törvényjavaslatot úgy kell a parlament elé terjeszteni, hogy a számadatok tengerében a képviselők el tudjanak igazodni. Véleményünk szerint ez az elv is súlyosan sérül. Példaként a következőket említeném. A kormány kedvenc egyetemének, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a kiadásait és támogatását például a XI. fejezetben, a Miniszterelnökség fejezetben találhatjuk, míg az egyetemek és főiskolák előirányzatait ‑ ahogy az előbb említettem ‑ a XX. fejezetben találhatjuk. Hozzá szeretném még tenni azt is, amit szintén elmondtam a bizottság ülésén. Szó szerinti megfogalmazásban mondtam el a következőket, tisztelt elnök úr, nevezetesen azt, hogy a szociális rendszer átalakításával kapcsolatos bizonytalanságokat nem tudjuk támogatni. Mint tudjuk, a kormányzat a 2014-es évben 93 milliárd plusz 39 milliárd, tehát összesen 132 milliárd forintot adott támogatásként az egyes segélykategóriákhoz, amit az önkormányzatoknak kellett még bizonyos arányban kiegészíteniük. Ez a 2015-ös évben úgy fog kinézni, hogy a járáshoz került segélykifizetési kategóriákban 60 milliárd forintot látunk, mint ahogy láthattuk az előterjesztés módosításában, és további 30 milliárdot kiegészítésként kaphatnak az önkormányzatok, azok az önkormányzatok, amelyeknek 32 ezer forintnál kisebb az adóerő-képessége. Ez a következő év tekintetében összesen mintegy 90 milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy 42 milliárd forinttal kevesebb lesz az a támogatás, amit az önkormányzatoknak, illetve a járásoknak szán majd a kormányzat. Úgy gondoljuk, hogy ez a szociális szférában a segélyek tekintetében jelentős feszültségeket fog okozni az önkormányzatoknál. (Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Ország­gyűlés alelnöke foglalja el.)Tudjuk, hogy ezt az elmaradó támogatást csak adókivetés formájában tudják majd visszapótolni az önkormányzatok, hiszen a törvény azt is kimondja, hogy kizárólag saját bevételből lehet majd ezt a kieső támogatási formát visszapótolni. Úgy gondoljuk, hogy ez semmiképpen nem járható út, és semmiképpen nem igazolható a kormányzat azon szándéka, hogy az önkormányzatoknak úgymond nagyobb mozgásteret kíván biztosítani azzal, hogy települési adó kivetésének a lehetőségét is megadja. A bizottság törvényalkotási bizottsági feladatkörében eljárva összegezte a bizottsági véleményeket, pontosabban a bizottsági összegző véleményekről is döntött. Az ezt az ülésünket megelőző napon éjfélkor került fel egy mintegy 100 milliárdos módosító csomag a kormányzat részéről. Ezt teljes egészében értelmezhetetlennek tartjuk, úgy gondoljuk, ha felelős döntést kívánnak a törvényhozóktól, hogy a kormányzat komolyan veszi a Ház munkáját, akkor ilyen helyzetbe nem hozhatja a Költségvetési bizottságot egy pillanatra sem. Ennek ellenére sajnálatos módon erről a több mint 100 milliárd forintos törvénymódosításról ott helyben a kormánypárti képviselők tudtak dönteni. Mi ezt egy az egyben elutasítottuk, mert úgy gondoljuk, hogy ilyen értelemben felelős döntést nem tudunk hozni, ezt semmiképpen nem tudjuk így támogatni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • SCHMUCK ERZSÉBET, a Költségvetési bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A következőkben az LMP kisebbségi véleményét ismertetem. Az Alaptörvény N) cikke alapján Magyarország a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti, és ezen elv érvényesítéséért elsődlegesen az Országgyűlés és a kormány felelős. Ez a költségvetési tervezet mindazon túl, hogy ezen elveknek nem felel meg, több okból nem támogatható, sőt elfogadhatatlan. Az egyik, hogy bebetonozza az elmúlt évek megszorításait, az oktatásból több mint 200 milliárd forintot vontak ki az elmúlt években, 2010-hez képest reálértéken 400 milliárd forint hiányzik, de csökkent az egészségügy, a szociális ellátás, a kultúra és a környezetvédelem finanszírozása is. (18.00)A megszorítások bebetonozása azt jelenti, hogy a hazánk hosszú távú fejlődését garantáló alapok, csúnya szóval a humán tőke, tudásunk és egészségi állapotunk leromlik. Nincs az a gazdaságfejlesztési program, ami sikeres lehet ilyen alapokon. Hazai tőkefelhalmozás nélkül esélytelenek vagyunk, és ennek a tőkefelhalmozásnak elsősorban az emberi és környezeti alapokban kellene megtörténniük. (A Jobbik-frakció soraiban egymással beszélgető képviselőkhöz:) Megkérhetem jobbikos képviselőtársaimat? Nagyon zavar, hogy itt beszélnek mellettem.Így kidobott pénzek az európai uniós támogatások ezermilliárdjai is, amelyek ideig-óráig megnövelik a beruházásokat, hizlalhatnak egyes köröket, ám a hatás nem tartós. Már csak azért sem, mert gazdasági szerkezetünk nem javult, a jövedelemkiáramlás pedig nem csökkent.A megszorítások bebetonozása tragikus következményekkel jár az oktatás területén. Nem volt még ország a Földön, amelyik bőséges ásványkincsek híján úgy tudott volna kitörni perifériális helyzetéből, hogy nem fektetett masszívan szinte minden szabad forrást az oktatásba. A jelenlegi kormány épp az ellenkező úton jár: forrásokat von ki az oktatásból. Leszakadásunk így garantált.A megszorítások bebetonozása a társadalom szétszakadását is jelenti. Már 4 millióan élnek a létminimum alatt, és ez a szám nő. Ennek ellenére a kormány folytatja a forráskivonást a valós munkahelyteremtésből és a szociális ellátásból, és fenntartja a szegényektől a gazdagok felé irányuló pénzszivattyút. Megmarad az egykulcsos adó, ami 2010-hez képest évente 444 milliárddal juttat többet a felső ötödnek, és 134 milliárdot vesz ki a kevesebbet keresők zsebéből. A minimálbér környékén keresők terhei lényegében megduplázódtak 2010 óta. Ennek nyilvánvaló hatása a széles rétegek elszegényedése, s nemcsak a munkanélküliek körében, hanem azok körében is, akik dolgoznak, de így is a létminimum alatt élnek. Az ország egyre mélyebbre csúszik a szociális katasztrófa felé. Ez a költségvetés semmit nem tesz, hogy megállítsa ezt a folyamatot.És plusz 39 milliárdot költenek közmunkára. Azon túl, hogy nem igaz, amit hangoztatnak, hogy a szociális ellátások csökkenését ez ellensúlyozza, hiszen azok többel csökkennek, a tömeges közmunka tévút, ezt erőltetik ahelyett, hogy rendes, megélhetést biztosító munkára tennék alkalmassá az embereket. Azt gondoljuk egyébként, hogy vannak olyan közmunkák, amelyek értéket is teremtenek, de a legnagyobb probléma, hogy a közmunka bezár, nyomorban tartja az embereket. A kormánypárt szerint a 22 ezer forint segély helyett sokkal jobb az 50 ezer forint nettó közmunka. 30 ezer forint a különbség, számoljunk utána! (Dr. Szűcs Lajos: Nem annyi a különbség!) És napi 8 órát dolgoztatnak érte.Tisztelt Képviselőtársak! Nem lehet megélni havi 50 ezer forintból napi 8 óra, legtöbbször fizikai munka mellett! Aki mégis azt hiszi, hogy igen, próbáljon meg néhány hónapon keresztül havi 50 ezer nettó forintból megélni! 50 ezer forintból télen fűteni egy házat vagy még egy kisebb lakást, gyereket eltartani, főképp, ha valakinek a férje vagy a felesége nem jut be a közmunkaprogramba, nem lehet. Mi áll a másik oldalon? Számunkra elfogadhatatlan és erkölcstelen, hogy miközben csökkentik a szociális juttatásokat, a munka reményét adó képzéseket, az oktatásra, a kultúrára adott forrásokat, folytatódnak a nagyszabású stadionépítések, és folytatódik tízmilliárdok elpazarlása az energetikai, ingatlan- és más szektorban. Különféle stadionokra 20 milliárd, Nemzeti Olimpiai Központra 44 milliárd, Paks II.-re 28 milliárd, ezt természetesen nem lehet elégszer elmondani, az MVM tőkeemelésére 50 milliárd, az Eximbank feltőkésítésére 41 milliárd, az MNV Zrt. ingatlanvásárlásaira 23 milliárd ‑ hogy csak néhány példát mondjak.Felelősebb költségvetést várunk el, olyat, amelyik reagál a társadalmi folyamatokra és problémákra. Olyat, ami nem helyez egyéni passziókat, azok finanszírozását a közérdek elé, amelyik tükrözné, hogy az elmúlt évek hibás gazdaságpolitikai lépéseinek korrekciójára van szükség. Ez a költségvetés nem ilyen, ezért elvetendő. Köszönöm a figyelmet. (Szórványos taps az LMP soraiban.)
 • SZELÉNYI ZSUZSANNA, a Költségvetési bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen. A független képviselők közül a Szabó Szabolccsal közösen beadott indítványainkkal kapcsolatosan fogom most elmondani a kisebbségben maradt véleményemet.Tisztelt Ház! Az előttünk fekvő tervezetből, a költségvetésből, amelyről az elmúlt hetekben tárgyaltunk, kiderül, mi fontos Orbán Viktor pártjának, és mi nem. Kiderül, hogy a Fidesz továbbra is hűbérállamot épít Magyarországból, amely polgárok helyett alattvalóknak tekinti az embereket. A változások legnagyobb vesztesei, mint mindig, a fiatalok. Önök a bankok elszámoltatásáról, a családokról, a jólét növekedéséről beszélnek, miközben a 2015-ös költségvetés nem más, mint egy szorongató öv a kormány kezében. 2015 az újabb adóemelések éve lesz, 13 adó emelkedik Magyarországon a jövő évben.Önök bármit is mondanak, a helyzet az, hogy jövőre az emberek egészségére, a családokra, a szociális támogatásokra és a munkanélküli-ellátásokra sokkal kevesebb pénz jut. És valahol az EMMI milliárdjai mögött elbújva ott lapul az oktatás megkurtítása is. A kormány azt tervezi, hogy megvágja a gimnáziumokat, és helyettük szakmunkásokat képez. Az önök kiegészítési, költségvetést megalapozó salátái módosítói nyomán világosan kiderül, hogy ennek a javaslatnak az egyik leglényegesebb eleme a láthatatlanság, az átláthatatlanság. Egyfelől azért, mert kiderül, nincs minden beleírva a javaslatba. Mindenféle toldozásból-foldozásból derül ki a valóság.Másfelől, mert az iskolarendszer átalakítása egy gigantikus kísérletezés, a Fidesz világképének teljes megtestesülése. A Fidesz valódi víziója az országról és a magyar családokról. A gimnáziumi rendszer leépítése több mint bűn. Azok a gyerekek, akik ma az alapkészségeket nem sajátítják el, egész életükben a munkanélküliség rémével néznek majd szembe. Aki Magyarországon érettségizik, egyetemre megy, sokkal jobb eséllyel kap munkát, többet keres, és esélye van a továbblépésre. A Fidesz már 2010 óta üldözi azokat, akik tanulással próbálnak kitörni nehéz élethelyzetükből. Már a tankötelezettség leszállítása, az iskolák központosítása és a masszív tandíjak bevezetése is erről szólt. 2010-ben a GDP 11,6 százalékát költöttük oktatásra, jövőre ez az arány már csak 9,7 százalék lesz.Az a rendszer, amely nem támogatja, hogy minden gyermek minél tovább jusson el az iskolarendszerben, valójában a szegényebb és a vidéki családok jövőjét lehetetleníti el. Az önök rendszerében minden gyerek csak addig juthat, amíg a családja pénztárcája engedi. Kitörésre, tudás megszerzése híján, nincs semmi esély. Ez itt az önök valódi családmodellje: lebutított iskolarendszer, a kitörési lehetőségek akadályozása, csökkenő családi pótlék és gyerekek utáni juttatások, romló egészségügy és közmunkára kényszerített szülők. Miközben Magyarországon 4 millió ember él a szegénységi küszöb alatt, és a középosztály tartós lecsúszásban van, önök a luxushobbijaikra herdálják el az emberek pénzét.A szorongató 2015-ös büdzsé átláthatatlan és hiteltelen. Átláthatatlan, mert sok milliárd forintról ki sem derül, hogy honnan akarja beszedni a kormány, vagy pontosan mire költi. Még a kormányellenességgel nem vádolható ÁSZ is talált 200 milliárd forintnyi megalapozatlan intézkedést a költségvetésben. És van itt 19 milliárdnyi áfabevétel, ami az egyik napról a másikra keletkezett. Az önök költségvetési terve hiteltelen is. Amíg a kormány nem tisztázza magát az elmúlt hetek korrupciós ügyei alól, addig ennek a kormánynak minden adó- és költségvetési ügyben hozott döntése illegitim.Szabó Szabolcs képviselőtársam kisebbségi véleményében összefoglalta azokat a módosítási javaslatokat, amelyeket ketten nyújtottunk be a költségvetés törvényjavaslatához.(18.10)Javasoltuk, hogy a szakmailag megalapozatlan, hazánkat évtizedes orosz adósrabszolgaságba taszító paksi beruházás majd’ 30 milliárdját és a silány pártpropagandát végző, úgynevezett közszolgálati médiaszolgáltatásokra szánt 70 milliárdot költsük a felsőoktatásra. A fideszes többség által leszavazott javaslattal elérhetővé vált volna, hogy a súlyosan forráshiányos egyetemeken oktatók munkájukhoz méltó javadalmazásban részesüljenek, és a magyar felsőoktatás ismét az európai élvonalba kerüljön.Javasoltuk azt is, hogy újabb gigantikus stadionprogram helyett jusson 40 milliárddal több a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak annak érdekében, hogy legyen pénz valóban a pedagógusok béremelésére.Javasoltuk, hogy a kormány által bőségesen kistafírozott álcivileknek a Nemzeti Együttműködési Alap 2 milliárdja helyett jusson forrás a pedagógiai szakszolgálatoknak. A kormány az elmúlt években látványosan verte szét a magyar közoktatást; a rendszerben részt vevők minden tiltakozása ellenére gyökeresen átalakította és múlt századi körülmények közé taszította. A rombolás egyik kevésbé látványos eleme volt a pedagógiai szakszolgálatok tönkretétele, a különleges bánásmódot igénylő gyerekek, támogatásra szolgáló intézmények forrásainak lecsökkentése. A javaslatunk célja ennek a korrigálása volt. Mint cseppben a tenger, a leszavazott módosító indítványainkban látszik a hihetetlen különbség az Együtt és a Fidesz Magyarországról alkotott víziói között. A Fidesz egy elmaradott, Oroszországhoz és a Kelethez dörgölődő hűbérállamot épít, 4 millió szegény és pár száz közpénzből meggazdagodott fide­szes országát. Nemhogy nem segíti és nem támogatja az egyéni erőfeszítéseket, de tolvajként vágja zsebre az emberek kemény munkával megkeresett adóforintjait. A mi fejünkben ezzel szemben egy modern európai tudásgazdaság képe él, amit jól képzett, tudatos és aktív polgárok munkája és erőfeszítése emel fel újra Európa élvonalába, ahol a gyerekek sorsa nem azon múlik, hogy mennyi pénze van a családjuknak, ahol nem a politikai kapcsolatok, hanem a tudás és a szorgalom dönti el, hogy ki hogyan boldogul.A 2015-ös költségvetés valóban a kormány politikájának méltó tükre. Ebben a javaslatban sem a számok, sem a szándékok nem stimmelnek. Ez a költségvetés nem az, aminek önök mondják. Ez egy súlyosan lecsúszó és szétszakított ország költségvetése, egy korrupt kormány zavaros terve a jövő pénzügyeiről. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)
 • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Mindenekelőtt köszönöm a képviselőtársaknak és az Országgyűlés bizottságainak is azt a lelkiismeretes, alapos, felelősségteljes munkát, amelyet a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat elfogadása érdekében végeztek. Ez igaz a kormánypártiakra és az ellenzéki képviselőkre is.Amint azt a törvényjavaslat expozéjában Varga Mihály miniszter úr is elmondta, Magyarország jövő évi költségvetésének összeállításakor a munkahelyteremtés, a családok támogatása és a gazdaságélénkítés céljai álltak a középpontban, ezért a költségvetési törvényjavaslatban az szerepel, hogy jövőre többet fordítunk a családok és a gyermekvállalás támogatására, a munkahelyteremtésre és az oktatásra, a közbiztonságra, a gazdák támogatására, a nyugdíjak értékének megőrzésére és nem utolsósorban gazdaságfejlesztésre. Ennek megfelelően a családi adórendszernek köszönhetően 240 milliárd forint marad a családoknál, a kis keresetű, többgyermekes családok pedig a teljes bruttó fizetésükből gazdálkodhatnak. Négy év alatt fokozatosan a kétszeresére emelkedik a két gyereket nevelő szülők kedvezménye. Új otthonteremtési támogatást vezetünk be, amelyet már használt lakások megvásárlásához is igénybe lehet venni. A bankok elszámoltatásának köszönhetően mintegy 1100 milliárd forint járhat vissza a magyar családoknak, a törlesztőrészletek pedig akár 25-30 százalékkal is csökkenhetnek. A pedagógus-életpályamodell folytatása mellett megkezdődik a rendvédelmi dolgozók béremelése is. Emellett több forrás jut az egészségügy támogatására, az ágazat fejlesztésére és az egészségmegőrzésre. Emelkedik a civil szféra támogatása is az eddigi 3-ról 5 milliárd forintra. A gazdaságfejlesztés terén kiemelkedően magas támogatással számolhatunk, mivel a következő hét évben 12 000 milliárd forintos uniós forrás érkezik Magyarországra. Tisztelt Ház! A törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok közül a kormány azokat támogatta, amelyek összhangban vannak törekvéseinkkel, és nem veszélyeztetik a hiánycélt. Ennek megfelelően az Országgyűlés Költségvetési bizottsága mint törvényalkotási bizottság által benyújtott összegző módosító javaslatot a kormány támogatja.Tisztelt Országgyűlés! A Költségvetési bizottság módosító javaslatában szerepel többek között a pénzügyi tranzakciós illeték, a távközlési adó, a reklámadó, valamint a megtett úttal arányos útdíj bevételi előirányzatának módosítása. Ezek az indítványok megfelelnek azoknak a változásoknak, amelyeket a költségvetést érintő törvények, így például az adótörvények tárgyalása során az Országgyűlés elfogadott. A bizottság indítványa ennek megfelelően figyelembe veszi, hogy mivel végre lehetővé vált a devizahitelek forintra váltása a kivezethető árfolyamgát rendszerével, emellett a kedvező foglalkoztatási, bérügyi adatok alapján növekvő személyi jövedelemadó-bevétellel és csökkenő bérkompenzációval kell számolnunk.A bizottsági javaslat több olyan ágazat, terület és program többlettámogatására tesz javaslatot, amelyek jól illeszkednek a kormány gazdaságpolitikájához, ezért ezeket természetesen támogatjuk. Ezek közül kiemelem, hogy jövőre a tervezettnél magasabb összeget fordítunk az országos mezőgazdasági és élelmiszer-ipari kiállítás megrendezésére, a fogyatékkal élők sportjának támogatására, illetve az iskola- és tornaterem-építésekkel kapcsolatos kiadásokra. A kormány támogatja azt az indítványt is, hogy biztosítsunk további forrásokat az egyházak hitéleti tevékenységének támogatására és a mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményeinek kiadására.Végezetül a módosító javaslat fejezetek közötti, illetve fejezeten belüli nullszaldós átcsoportosításokat, valamint technikai átvezetéseket is tartalmaz. Ezek közül meg kell említenem, hogy az adó- és járulékbevételek idei kedvezőbb alakulására tekintettel módosul a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai esetében a szociális hozzájárulási adó bevételeinek alapok közötti megosztási aránya.Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági javaslatban szereplő módosítások nem veszélyeztetik a kitűzött 2,4 százalékos GDP-arányos hiánycélok teljesíthetőségét. Az egyes államháztartási egyenleget befolyásoló tételek lényegében kiegyenlítik egymást, ugyanakkor az egyes többletkiadásokat finanszírozza az Országvédelmi Alap előirányzata. Magyarország gazdaságának dinamikus, jelenleg 3,2 százalékra prognosztizált, illetve a 2015. évre óvatos becsléssel tervezett 2,5 százalékos növekedése biztosítékot jelent arra, hogy a módosító javaslat alapján a csökkentett Országvédelmi Alap előirányzata elegendő fedezetet biztosít az esetlegesen felmerülő kockázatok kivédéséhez. Meggyőződésem, hogy a 2015. évi költségvetés elfogadásával folytatódhat az a gazdaságpolitika, amely a növekedési, foglalkoztatási és államháztartási adatok alapján Európa jobban teljesítő országai közé emelte Magyarországot.Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Mindezekre tekintettel kérem, hogy a bizottság által beadott összegező módosító javaslatot támogatni és ennek alapján a 2015. évi költségvetési törvényjavaslatot elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)
 • BURÁNY SÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! A költségvetési törvényjavaslat második olvasatban történő vitájának a során le kell szögezni, hogy a kormány által benyújtott módosító indítvány, illetve javasolt módosító indítvány, amelyet a Költségvetési bizottság nyújtott be végül, tovább növeli Magyarország költségvetésének kockázatát, elsősorban azzal, hogy különböző kormányzati kiadások fedezetéül az Országvédelmi Alap rendelkezésére álló összeget mintegy felére csökkentette. Ez egy 30 milliárd forintos elvonás. Ezzel azt a keretet, amellyel korrigálni lehetne, módosítani lehetne az esetleg elszámolt makropályát, felére csökkentve növelte a költségvetés a jövő évi gazdaságpolitika kockázatát. Ugyancsak a kockázatot növelte az az intézkedés is, az az indítványrész is, amelynek során a személyi jövedelemadó-bevételeket minden különösebb hatástanulmány nélkül, egyszerűen azért, mert a kormány optimizmusa erősebbé vált, mint a költségvetés benyújtása idején volt, megemelte mintegy 5 százalékponttal. Ugyanakkor a kormány nem volt rest további átcsoportosításokat javasolni különböző presztízsberuházások érdekében. Ennek keretében Orbán Viktor Várba költözése további több mint 2 milliárd forinttal drágul, hiszen a benyújtott módosító indítvány, a kormány által előkészített és benyújtott módosító indítvány a Miniszterelnökség Várba költözésére további összeget irányzott elő. Ismeretes, hogy jelenleg abban az épületben, amelyet Orbán Viktor kiszemelt, egy táncszínház működik. Ennek a táncszínháznak az elhelyezésére tartalmaz az összegző módosító javaslat mintegy 2,5 milliárd forintot. Ennyivel drágul tehát Orbán Viktor Várba költözése.A módosító indítványok mellett a legfontosabb, amit el kell mondanunk és le kell szögeznünk, az az, hogy ugyanakkor legnagyobb bánatunkra és sajnálatunkra a költségvetés alapjellege nem változott meg. Az alapjelleg változatlan, ez a költségvetés adóemelésekre épül, különböző adónemek kiterjesztésével és új adónemek bevezetésével a bevételi oldalon, és ugyanakkor a kiadási, az elosztási oldalon pedig tovább folytatja azt a tragikus társadalompolitikai folyamatot, amely az ország kettészakadásához és részbeni elszegényedéséhez vezet.Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! Néhány nappal ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetében bemutatták a magyar szegénység alakulásának legfrissebb számait. Ez az előadás-sorozat és tanulmánysorozat nyilvános volt, eredetileg nem így tervezték a kutatók, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a Központi Statisztikai Hivatal forráshiányra hivatkozva beszüntette a magyarországi szegénységre vonatkozó adatok publikálását, a szociológusok úgy döntöttek, hogy nyilvános előadás keretében ismertetik az ezekre az adatokra és az Eurostat adataira épülő tendenciákat és ezeket a számokat. Nos, szemben a kormány állításával, amely arról szólt, hogy a szegénység terjedését sikerült megállítani, kiderült, hogy a valós folyamatok pont az ellenkezőjét mutatják. A szegénység terjedését nemhogy sikerült volna megállítani, hanem pont ellenkezőleg, gyorsuló ütemben egyre nagyobb tömegek kerülnek a szegények közé. Mindenféle mutatóban és összehasonlításban Európa sereghajtói közé tartozunk, és a legtragikusabb ezekben a folyamatokban az, hogy a szegénység legnagyobb kárvallottjai a gyermekek. Legnagyobb ütemben ugyanis Magyarországon a gyermekszegénység nő. Ebben nemcsak az európai uniós átlaghoz képest vagyunk súlyos lemaradásban, azt kell mondanom, hogy a visegrádi országokhoz képest is rosszul állunk. Gyermekszegénység tekintetében sereghajtóként például Bulgáriával és Romániával vagyunk egy csoportban. Sőt, amíg a legtöbb országban, még Romániában is, tisztelt hölgyeim és uraim, a kedvezőtlen tendenciák egy részét sikerült megállítani vagy visszafordítani, addig Magyarország ebben a tekintetben is rosszul teljesített. Nálunk ezek a mutatók nemhogy megálltak süllyedésben vagy romlásban, vagy visszafordult volna ez a tendencia, ezek a számok, amelyek a KSH és az Eurostat számaira épülnek, világosan jelzik, hogy Magyarországon a szegénység egyre nő. Hölgyeim és Uraim! Ennek megállítására a Magyar Szocialista Párt egy átfogó módosító csomagot nyújtott be, ugyanakkor a bizottsági üléseken a kormánypártok képviselői ezt nem támogatták. Ebben a formában tehát ez a költségvetés az adóemelés és az elszegényedés költségvetése, ezért mi ezt nem tudjuk támogatni. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps az MSZP soraiból.)
 • Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! El kell hogy mondjuk, nem változott a lényegi alapállásunk, miszerint a korábbi megszorítások és az új típusú adófajták költségvetése fekszik előttünk. Hiszen az első sajtóhírek megjelenése óta, amelyek ezen költségvetési tervezetről szóltak, a módosítások végéig és a mostani, gyakorlatilag részletes vita egyik szakaszáig öt adótípusról derült ki, hogy emelkednek, emellett pedig ötféle hasonló átterhelésre került sor, ami a módosítások kapcsán is kiderül, és bevezetésre került a rendszerbe. Továbbra is a 2 százalék fölötti gazdasági növekedéssel számol a kormányzat, ami nemcsak hogy erősen eltúlzott, de nagyon sok kipörgő és átmeneti hatást is tartalmaz. Mi, jobbikosok pedig annak annyira azért nem tudunk örülni, hogy a magyar gazdaság motorja különböző külföldi gyárak itteni teljesítményéből ered, hiszen ezek jobbára kivonják a közteherviselésbe bevonandó tőkét az országból. A közteherviselésben azért sem vesznek részt kellő mértékben, mert a kormányzat stratégiai partnerként még mindig indokolatlanul nagy, hatalmas kedvezményeket biztosít számukra, sok esetben munkahelyteremtés címszó alatt, akkorákat, amelyekből ki lehet fizetni az illető multicégnek a következő két évre vonatkozó munkaterhét az érintett dolgozókat illetően.Látható, hogy miközben önök a bankok elszámoltatásának költségvetéséről beszélnek, és mi jobbító javaslataink során ezerszer felhoztuk azt, hogy igenis fogyasztóvédelmi mechanizmusokkal és más eszközökkel is meg kell akadályozni a különböző szektorális különadók, tranzakciós illeték, egyebek áthárítását, továbbra is 400 milliárdos terhet jelent a magyar polgárok, lakosok számára az, hogy ezen szektorális adófajták áthárítását semmilyen eszközzel nem akadályozza meg a kormányzat, kommunikációs kísérletet sem tesz rá. Egész egyszerűen beletörődik abba, hogy az érintett bankok, pénzintézetek maguk a közleményeikben bevallják, hogy igenis áthárítják ezeket a terheket. És mit tesz erre a Fidesz-KDNP? Néha egy-egy államtitkára elmondja, hogy ez nem igaz. Ehhez képest a statisztikákból csúnya módon kiderül, hogy igaz. Elhangzott már, hogy a 2015-ös évben akár 13 féle adó is emelkedhet, de az adórendszer tekintetében nagyon fontos kiemelnünk azt, hogy az áfabevételek sorában 100 milliárdos nagyságrendű várakozásnövekménnyel rendelkezik a kormányzat. Tehát ennyivel többet kíván kifacsarni áfa formájában az érintettekből. Ugyanakkor az emögötti háttérszámítások, ennek a ritmikája, logikája nem ismeretes, pedig a számokból ez derül ki. Érdemes lenne tehát tudni, hogy mégis milyen várakozások állnak emögött. Mégis kik lesznek azok, akiket a szegények adója, mert így hívják az áfát, 27 százalékos európai rekorder mértékben még inkább fog terhelni, mint az eddigiekben? És hát el kell hogy mondjuk, hogy amire módosító indítványaink jó nagy többsége irányult - alap­vetően szociális, az egyszerű emberek életét jobbító kérdéseket felölelő témakörökről beszélünk ‑, jelesül az otthonteremtéssel kapcsolatos problémák, a kormányzat lényegében semmi jóval nem kecsegtet. Eddig amit otthonteremtés címszó alatt műveltek, azon lényegében az árfolyamgát 2.0-ások állami lábának a kipótlásáról lehetett beszélni, de arról nem, hogy állami bérlakás-építési rendszer vagy otthonteremtési hálózat szisztéma jöjjön létre, akár az osztrák modell alapján, akár már bizonyított szisztémák mentén. Látható, hogy a szocpol és félszocpol típusú kedvezményekkel önök azt mondják a magyar fiatalnak, akinek nincs 16 millió forintja egy nagyvárosi vagy egyszerű városi lakásra, hogy kapsz szocpolt, félszocpolt, mondjuk, másfél millió kedvezményt, de lehet, hogy neki 13 vagy 16 milliója sem lesz rá. Egész egyszerűen olyan programot kéne letenni a magyar fiatalok, a kivándorlás által leginkább sújtott magyar rétegek elé, hogy itthon tudjanak maradni, hogy pár éves távlatban láthassák, hogy önálló otthonhoz képesek jutni, és egy bérleti jogviszony, a mostani piaci bérleti díjak fele-harmadából maximalizálva ezt az egészet, egy olyan helyzetet idézhetne elő, hogy pár évvel később a tulajdonukba kerülhetnének át az érintett ingatlanok. (18.30)Egy ilyen program ‑ az érintett költségvetési terhek figyelembevételével is ‑ négy-öt magyar gazdasági ágazatnak adna hatalmas tőkeinjekciót, fiatalokat tartana itthon, Magyarországon, és ami talán a legfontosabb, a gyermekvállalási hajlandóságot is képes lenne érdemben növelni. De egy ilyen költségvetés mentén, amely nem vezet ki szinte egyet sem a Gyurcsány-, Bajnai-korszakok megszorító csomagjainak intézkedései közül, hanem új típusú adófajtákat vezet be… ‑ ne felejtsük el, hogy 2010-ben 34 adóféléről tudtunk, aztán ez fölment 2014-re 41-re, és most már 45-felé tart a kormányzat adópalettája! Nem tudjuk, hogy meddig lehet ezt még szélesíteni, de mindez, mindennek a lenyomata itt látható ezen költségvetési tervezeten. Ezen sem az általános, sem a részletes vita nem tudott változtatni, éppen ezért a Jobbik fenntartja magának a jogot, hogy minden tisztességes eszközzel harcoljon az ellen, amit ide elénk letettek, hiszen ez Magyarországra a sorvadást hozza és a megszorítások bebetonozását. Köszönöm a lehetőséget. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Nagyon sok minden elhangzott már a költségvetés vitájában. A magam részéről a kormánytöbbség által megszavazott, a Költségvetési bizottság által benyújtott módosítókról ejtenék néhány szót. Az az eljárás, amit már ellenzéki képviselőtársam is szóvá tett, ahogy egy körülbelül kétszáz tételből álló módosítót, amit másnap délben tárgyal a bizottság, éjfélkor ‑ ismétlem, éjfélkor ‑ küldenek el, teljességgel elfogadhatatlan. Magára bármit adó képviselő erre csak elutasítással reagálhat. Persze, ez a kormánytöbbséget nem zavarta, szerintem ők már akkor tudták, hogy hogyan fognak szavazni, még mielőtt megkapták a javaslatot, hogy egy kicsit cinikus legyek.Tartalmilag is kifogásolhatók ezek a módosítók. Egy nagyon rossz folyamatot jeleznek, azt, hogy a Fidesz elszakadt a valóságtól, elszakadt az országtól, és olyan hivalkodó kiadásokba veri magát, amelyek érthetetlenek. Különösen az, hogy amikor ezt a szemükre vetjük, pökhendi módon demagógiát emlegetnek, pedig nagyon egyszerűen csak arról van szó, hogy az adófizetők pénzét, mindannyiunk kiizzadt adóját mire költjük: luxusberuházásokra, a jómódúak adókedvezményére vagy esetleg szociális ellátásra, oktatásra, a rosszul keresők béremelésére. Egyszerű értékválasztás, mi a fontosabb: hogy segítsünk azokon, akik lefelé csúsznak, vagy segítsünk azoknak, akiket már most is felvet a pénz, hogy arany Rolexet és úszómedencés villákat vásárolnak, és Új-Zélandra szaladgálnak koncertre. A bizottsági módosítókban az egyik feltűnő pont, hogy a Nemzeti Táncszínház kap 2,7 milliárd forintot egy új épületre. Az államtitkár szerint, aki beszélt az érintettekkel, állítása szerint a táncosok nagyon örülnek az új épületnek és a lehetőségnek. A táncosok örömének mi is örülünk; annak kevésbé, hogy erre azért kerül sor, mert miniszterelnök úr fel akar költözni a Várba, azt gondolja, csak az a neki méltó hely. Ez az urizálás 6,2 milliárd forintba kerül, plusz ez a 2,7 milliárd, összesen már 9 milliárdnál járunk, és vajon mi lesz a vége? Még akkor is jobban járnánk, ha csak egy új táncszínház épülne, és a Miniszterelnökség maradna a helyén. A másik fura tétel a Hungaroring Zrt. támogatásának megemelése 500 millió forinttal, így a szervezet támogatása 2015-ben már meghaladja a 10 milliárd forintot. Vajon tényleg nincs más helye 1,8 milliárd forintnak, mint egy Red Bull Air Race-nek nevezett show-műsor támogatása? Jogdíjak fizetése egy multinak, akinek a termékeit egyébként egészségtelennek minősíti a kormány, hiszen különadóval terheli. És ugyanígy a Forma-1 támogatása lehet, hogy hoz egy hétvégére valamennyi pluszt a vendéglátásban, szálláshely-szolgáltatásban, de megéri vajon ezért milliárdokat fizetni egy multi-dollármilliárdos jogtulajdonosnak? Annak az Ecclestone-nak, akit egy német bíróság majdnem tízéves börtönbüntetésre ítélt, és csak 23 milliárd forintnyi bánatpénz megfizetésével menekült meg, s mi neki fizetünk milliárdos jogdíjakat?Kedves Kormánypárti Képviselők! Biztosak benne, hogy jó helyre megy a magyar adófizetők pénze? Köszönöm a figyelmet. (Taps az LMP soraiban. -Köz­beszólás az MSZP soraiból: Úgy van!)
 • RITTER IMREnemzetiségi szószóló:Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrtes Parlament! Das Haushaltsgesetz 2015 kann einen positiven Durchbruch im Leben der 13 in Ungarn lebenden Nationalitäten und in der Beziehung der Nationalitäten und der ungarischen Politik bedeuten.Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Ház! A 2015. évi központi költségvetési törvény pozitív áttörést jelenthet a Magyarországon élő 13 nemzetiség életében, a nemzetiségek és a magyar politika kapcsolatában. Jómagam és szószólótársaim a korábbi hozzászólásainkban már részletesen feltártuk, hogy milyen méltatlan és kiszolgáltatott helyzetben vannak a Magyarországon élő nemzetiségek. Elmondtuk, hogy a települési, területi és az országos nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi civil szervezetek már 8-10-12 éve nem kaptak egyetlen forint támogatásemelést sem, annak ellenére, hogy ezek a területek már az indulásnál is mélyen alulfinanszírozottak voltak. Ezért ‑ élve a szószólói mandátum nyújtotta új lehetőségeinkkel ‑ már a nyáron felmértük és összeállítottuk a magyarországi nemzetiségek 2015. évi központi költségvetéssel kapcsolatos igényeit. Javaslatainkat már jóval a 2015. évi költségvetés benyújtása előtt megküldtük valamennyi frakciónak, szaktárcának. Két hónapon át tartó folyamatos munkával, több lépcsőben történt egyeztetéssel, kompro­misszumkész nyitottsággal eljutottunk egy olyan 2 milliárd forintos módosító csomaghoz, amelyet a szaktárcák szakmailag megalapozottnak ítéltek, amelynek támogatására minden parlamenti frakció, a független képviselők és a kormányzat részéről is ígéretet kaptunk. Ez egyértelmű áttörést, érdemi, pozitív elmozdulást jelenthet a magyarországi nemzetiségek és a magyar politika kapcsolatában a következők miatt.1. Az előző parlament 25 év után biztosította a magyarországi nemzetiségek részvételét a parlament munkájában, ennek köszönhetően van lehetőségünk véleményünket kifejteni.2. A 2013. évben a nemzetiségi intézmények nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vétele törvényi lehetőségeinek kibővítésével és az átvett nemzetiségi köznevelési intézmények működési támogatásának érdemi emelésével, normatívvá tételével jelentős előrelépés történt a kulturális autonómia bővítése irányában. 3. A 2015. évi központi költségvetési törvényjavaslathoz a magyarországi nemzetiségek által benyújtott egyeztetett módosító javaslat parlament által történő elfogadása végre érdemi és átfogó javulást eredményezhet a magyarországi nemzetiségek életében.4. Végül az új magyar parlament ezen döntése egyúttal súlyt adhat és hitelessé teheti a nemzetiségi szószólók intézményét. Ez azt jelenti, hogy a magyar politika valóban komolyan gondolja a magyarországi nemzetiségek parlamenti jelenlétét, szerepét, végre ténylegesen egyenrangú partnernek tekint bennünket. A 2013. évi központi költségvetési törvényről készített beszámolóval, zárszámadással kapcsolatos néhány héttel ezelőtti hozzászólásomat azzal kezdtem, hogy nekünk, a magyarországi nemzetiségeknek a 2013. évi és az azt megelőző évek központi költségvetéseihez, azok előkészítéséhez és elfogadásához sajnos semmi közünk nem volt. Ezzel szemben a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvénytervezetre vonatkozó módosító javaslatunkat önállóan állítottuk össze, egyeztettük végig, az annak végösszegére vonatkozó politikai döntésnél a véleményünket érdemben figyelembe vették, sőt a végösszeg ismeretében, azon belül az egyes nemzetiségi területek prioritásait, a részösszegek nagyságát és belső arányait mi magunk, a Magyarországon élő nemzetiségek dönthettük el.(18.40)Először fordul elő az elmúlt 25 év során, hogy a magyar parlament elé úgy kerül majd döntésre a központi költségvetési törvényjavaslat és módosításai, hogy annak a Magyarországon élő nemzetiségeket meghatározóan érintő részeiről nem nélkülünk és a fejünk felett döntöttek, hanem abban a Magyarországon élő nemzetiségek véleményét érdemben meghallgatták és figyelembe vették. Ez méltán és túlzás nélkül nevezhető történelmi változásnak. Ennek alapján mi, a Magyarországon élő nemzetiségek is végre őszintén, jó szívvel, hitelesen képviselhetjük Magyarországot anyaországainkban és egész Európában, amit kiemelt feladatunknak tekintünk. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)
 • GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Egy tavaszi és őszi fideszes választási ígéret teljesítéséhez szükséges módosító javaslatot nyújtottunk be Mesterházy Attilával a vörösiszap-károsultak javára. Ez arról szólna, hogy a nyertes bírósági perek kapcsán álljon helyt az állam. Nagyon remélem, hogy ezt a fideszes ígéretet a fideszes képviselők megszavazzák. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps az MSZP soraiban.)
 • HARANGOZÓ GÁBOR ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. A november 17-én Brüsszelbe megküldött közlekedési operatív program nem tartalmazza az ígéretek ellenére a 67-es gyorsforgalmi utat, ezért benyújtottam egy költségvetési módosító indítványt, hogy legyen ennek fedezete. Ezúton szeretném felszólítani Somogy megye volt közgyűlési elnökét és útügyi biztosát, hogy kérjék ki ezt a módosítót és szavazzák meg, illetve segítsenek lobbizni annak érdekében, hogy visszakerüljön a brüsszeli programba. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)
 • GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm, elnök úr. A szegénységellenes adórendszer, az ehhez illeszkedő költségvetés mindaz, ami előttünk áll, brutális megszorításokkal 2015-öt érintően.Miskolcot és Borsod-Abaúj-Zemplén megye sok települését érintő módosítóinkat azért adtuk be, hogy azon embereknek nyújtsunk segítő kezet ezek elfogadtatásával, akik egyébként is nehéz sorban élik az életüket. Ehhez kérem a támogatást. Köszönöm. (Taps az MSZP soraiban.)
 • BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm szépen. A kétgyermekesek adókedvezményét a mai nap is többször hallottuk már, a 2015-ös költségvetésben ez a tétel nem szerepel, 350 ezer családot csapnak be nap mint nap. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
 • KORÓZS LAJOS (MSZP): 5 milliárd forintot vonnak el a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásából. Szégyelljék magukat! (Taps az MSZP soraiban.)
 • HISZÉKENY DEZSŐ (MSZP): Államtitkár úr, önök 5 milliárd forinttal kevesebbet költenének a magyar társadalom legelesettebb, legvédtelenebb és legkiszolgáltatottabb rétegére, a megváltozott munkaképességűekre, a fogyatékkal élőkre és a kerekes­székesekre. Benyújtottunk egy módosító javaslatot, amely ezt a hibát kijavítaná. Kérem, hogy támogassák. (Taps az MSZP soraiban.)
 • DEMETER MÁRTA (MSZP): Módosító javaslatunk a GDP 1 százalékára emelte volna a honvédség költségvetését, ami érdemben javította volna az alapfeladatok ellátását. Ezt a fideszesek leszavazták, tehát ennyit ér maguknak a miniszterelnök vilniusi szava.Ismét felhívom a figyelmet, a honvédség hazánk biztonságát kell érdemben biztosítsa, soha nem lehet a miniszterelnök nem létező tekintélyének látszatát fenntartani próbáló propagandaeszköz. Köszönöm. (Taps az MSZP soraiban.)
 • HERINGES ANITA (MSZP): Önök nem támogatták, hogy Bács-Kiskun és Tolna megyében több pénzt kívántunk adni szakképzéshez. Ez elengedhetetlen lenne, ha önök komolyan gondolnák a paksi kapacitásfenntartást, és nemcsak üzletnek tekintenék, hanem szakmai kérdésnek.A benyújtott új Seszták-törvényben sem látunk garantált 40 százalékos magyar vállalkozói kört. Önöknek nem fontos a képzés, nem fontos a szakmaiság, nem fontos Paks. Csak üzletet látnak benne és pénzt. Köszönöm. (Taps az MSZP soraiban.)
 • TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Azt gondolom, hogy a 2015-ös költségvetés a szociális katasztrófát idézheti elő, amennyiben nem változtatnak rajta, és nem vonják vissza. De ugyanígy igaz az oktatási katasztrófa, amely, azt gondolom, hogy jellemzi már a kormány intézkedéseit az oktatásban, a szociális szférába nem tesz bele annyit, amennyit kellene.Ha az egészségügyről is lehetne két mondatot mondanom, akkor azt kell mondanom, hogy a műtétekre és a szűrésekre sokkal több pénzt kell áldozni, mert ha ennyit áldoznak, akkor sokkal több beteg lesz. Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiban.)
 • DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Miskolc országgyűlési képviselőjeként számos módosító indítványt nyújtottam be a költségvetéshez, alapvetően fejlesztési és társadalompolitikai célok kapcsán, mintegy 5 milliárd forint értékben. A bizottságokban sajnos elvéreztek ezek a módosító indítványok. Annak fényében, hogy a mai interpellációm során is a konstruktivitást várta tőlünk államtitkár úr, azt tudom mondani, hogy megvolt, sajnos az önök részéről viszont egyelőre nem volt támogatás.Kérem önöket, hogy a következő egy hétben még teremtsünk arra lehetőséget, hogy támogathassák ezeket a fejlesztési célokat. (Taps az MSZP soraiban.)
 • Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Teljesen egyértelmű módon otthonteremtési sorunk támogatására szólítjuk fel a kormányzatot. Egy alig több mint 50 milliárdos összegből ugyanis országos szinten minden magyar fiatal számára elérhető bérlakást lehetne biztosítani.Jeleznénk, hogy ezen összeg kevesebb, mint a fele a 2020-ig önök által elkülönített úgynevezett integrációs pénzeknek. Éppen ezért a magyar fiatalok nevében követeljük azt, hogy foganatosítsanak elmozdulást ezen a téren. Köszönöm. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DR. SZŰCS LAJOS (Fidesz): Köszönöm a szót. Mélyen tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Azért abban mindenképpen van valami érdekes, hogy például a 2014-es költségvetéssel kapcsolatban is elég sok minden elhangzott itt a parlamentben, tücsköt-bogarat hallhattunk; például azt, hogy egy választási költségvetés fog készülni, vagy hogy már az első napokban nem fog élni a költségvetés. Ehhez képest azért a mostani tudásunk szerint mégis magasabb államháztartási növekedéssel, alacsonyabb inflációval, csökkenő államadóssággal és hiánycéllal, vagyis egy végrehajtott költségvetéssel állunk szemben, bár nem ez hangzott el itt a parlamentben egy évvel ezelőtt, hanem az, hogy ez egy olyan költségvetés, amely nem végrehajtható, nem lehetséges. Ott is voltak benne olyan átcsoportosítások, amelyeket nem is tudok minősíteni, mert olyan szép szavakat hallhattunk és kaphattunk a nyakunkba az elmúlt évben. Tisztelt Képviselőtársaim! Az igazság mégiscsak az, hogy egy teljesített, teljesíthető és biztonságos költségvetést tervezett a Fidesz-KDNP 2014-re, és ezt a költségvetést végre is hajtotta.Egy választási év után pedig egy olyan helyzetbe jutottunk, hogy törvényes határidőn belül, minden egyeztetéssel, az Alaptörvénynek megfelelő módon, a Költségvetési Tanács véleményét is kikérő költségvetési javaslatról tudtunk tárgyalni. Az új házszabályi rendelkezéseknek megfelelően, ahogy a bizottsági összefoglaló jelentéshez nyújtott felszólalásomban is elmondtam, teljesen egyfordulóssá téve mindenkinek lehetősége volt elmondani a véleményét. Érdekes műfajban, szocialista szavalókórusként próbálták meg elmondani azokat a dolgokat képviselőtársaim (Közbeszólások az MSZP soraiból.), amiket valószínűleg akkor, amikor ők voltak hatalmon, nem teljesítettek. Nyilván a lelkiismeretük megszólalt, és most szerették volna ezt bepótolni. Köszönjük szépen a lehetőséget. Kedves képviselőtársaim, mi egy olyan költségvetést terveztünk, amely ennek az évnek meg az előző éveknek a tapasztalatai alapján végrehajtható, kiszámítható, és azokat a célokat fogalmazza meg, amire Magyarországnak szüksége van. (18.50)Azt gondolom, hogy például a táncszínház kiemelése a mai vitában érdekes színfolt, hiszen amennyiben a táncszínház költöztetésére fordított összeg kevésbé fontos, akkor emlékeztetném önöket, hogy néhány héttel vagy hónappal ezelőtt pedig azt kaptuk a nyakunkba, hogy a táncszínházat meg akarjuk szüntetni, és nem akarunk erre a nagyon fontos területre áldozni. Amikor pedig áldozunk, akkor természetesen azt kapjuk, hogy ez egy felesleges dolog. (Harangozó Gábor István tapsol.)Azt gondolom, hogy mégiscsak érdekes annak a fényében, hogy egy héttel ezelőtt elfogadtuk a 2014-es költségvetés módosítását, nem tudom, hogy emlékeznek-e szocialista képviselőtársaim arra, hogy egy éves költségvetést egyszer kellett módosítani. Nem hiszem, hogy emlékeznek rá, hogy az önök idejében voltak hetente költségvetés-módosítások (Korózs Lajos: És most? ‑ Heringes Anita: Kilenc!), 2014-ben erre sem volt példa.Azt hiszem, hogy a jobbikosok által mondottak jó részét megfogadni meg lehet, hiszen a munkahelyteremtés és a családi adókedvezmények, valamint az otthonteremtés számunkra is fontos, és ezekre a törvényjavaslat választ is ad. Nem hiszem, hogy ide kellene még egyszer hozni azt a vitát, de ha ide kell hozni, akkor valószínűleg néhány közgazdasági órát kellene néhányuknak venni, amikor az áfát és az adórendszert, valamint a személyi jövedelemadót nem értik meg. Nagyon komoly átrendeződés történt meg: a jövedelemtípusú adózásból átmentünk egy fogyasztási típusú adózásba. Akik ezt nem értik meg, azok természetesen támadhatják az szja-t, meg támadhatják az áfarendszert is, de mégis azt gondoljuk, hogy ez a rendszer azokat támogatja, akik többet szeretnének dolgozni (Heringes Anita: A gazdagokat!), és azokon keresztül, akik többet fogyasztanak, több adóbevétele van ennek a költségvetésnek is. Mindezekre való tekintettel azt gondolom, támogatható ez a költségvetés, pontosan azért, mert bebizonyítottuk, hogy ezt be is lehet tartani. Éppen ezért nyugodjanak meg: ezt a költségvetést is be fogjuk tartani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
 • BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Egyetlenegy tételt emelnék ki: a szociális étkeztetés kiterjesztését kezdeményeztük a középiskolás gyerekekre is, és kezdeményeztük a gyerekek szociális étkeztetését 365 napon át. A legveszélyeztetettebb korosztályról beszélünk, a 18 év alatti gyerekekről. Ezt önök leszavazták. Ez a magyar valóság! Ez a családbarát kormány ma! A szegénységet nem tűrik (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és nem is akarják, hogy az emberek ezt lássák. Köszönöm. (Taps az MSZP padsoraiban.)
 • SALLAI R. BENEDEK (LMP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Szőcs képviselő úrnak szerettem volna annyit reagálni, hogy (Dr. Szűcs Lajos: Szűcs! Nem Szőcs!) ‑ bocsánatot kérek ‑ azt mondja, hogy nem értjük a fogyasztási alapú adózást.Az a gond, hogy nekem meg az tűnik fel, hogy a Fidesz azt nem érti, hogy a munkájuk indikátora nem statisztikai számokból áll, hanem az emberek életéből. Abból, hogy hány gyerek jut el nyaralni, abból, hogy hogyan alakul a vidék népességmegtartó ereje, mennyi közutat javítanak meg, abból, hogyan élnek az emberek, mennyien vándorolnak el.Ez a költségvetés indikátora és nem pedig számadatok és statisztikai számok, és ezzel kellene mérni a munkájuk sikerességét. Köszönöm szépen. (Taps az LMP padsoraiban.)
 • DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Személyesen nyújtottam be a karcagi rendőrkapitányság megépítése iránti módosítást, amelyben nem kértünk többet, mint hogy a TEK-től vonjanak el elegendő pénzt arra, hogy ez megépülhessen. Nem kértem többet, mint hogy a karcagi miniszterek támogassák ezt a javaslatot. Most sem kérek többet. Ne ártsanak, ha legalább segíteni nem tudnak! Kérjük, szavazzák meg, kérjék ki, és szavazzák meg ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
 • SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen. Kérem kormánypárti képviselőtársaimat, hogy segítsenek több ezer magyar családnak abban, hogy valóra váljon az álmuk és gyermekük születhessen. Ezért kérjék ki és támogassák a Jobbik Magyarországért Mozgalom azon módosítóját, amely 2 milliárd forinttal támogatná az IVF-, azaz köznevén a lombikbébiprogramot. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
 • VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. Én is csak azt szeretném kérni, amit már többen kértek ellenzéki padsorokból, hogy gondolják át, hogy ténylegesen kevesebbet akarnak-e nyújtani szociális ellátórendszerre, szociális szakmai programokra, illetve a megváltozott munkaképességűek munkába állását segítő és bértámogatására. Valamint tényleg komolyan gondolják-e azt, hogy több tízmilliárd forintot költenének diákok drogtesztjére azzal szemben, hogy jelenleg a költségvetésben 303 millió forint áll rendelkezésre drog­prevencióra. Fogadják el a módosítónkat, legalább a 2010-es költségvetésben szereplő összeget, a 960 millió forintot kapja meg ez a terület! Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
 • MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Ellenzéki képviselő létemre egy meglepő javaslatra fogom önöket buzdítani. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek a bírósági költségeivel kapcsolatban önök 100 millió forintos tételt terveztek be. Javaslom ennek a megháromszorozását, ugyanis annyi helyben élő magyar családtól vették el a lehetőségét, hogy saját földjeit művelje, hogy minden valószínűség szerint szükség lesz a Nemzeti Földalapnak erre az összegre, hogy a bíróságon is meg tudja védeni ezt a jogtalanságot. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
 • APÁTI ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Módosító indítványt nyújtottam be a szatmári térségnek 20 éve megígért M49-es gyorsforgalmi elkerülő út első ütemének megépítésére. Ezenkívül indítványoztam, hogy 100-100 millió forinttal támogassák a mátészalkai területi kórházat, illetőleg a mátészalkai mentőszolgálatot.Kérem önöket mindhárom indítványom elfogadására a szatmári térség fejlődése érdekében. Köszönöm. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
 • Z. KÁRPÁT DÁNIEL (Jobbik): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az Alfa Szövetség támogatására szólítom fel a kormányzatot, azért, mert ez a magzatvédő szövetség az utóbbi években (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) kevesebb pályázati forrásban részesülhetett, mint egyes prostituáltak érdekvédelmi egyesülete. A magyar jövő érdekében tehát kutya kötelességük lenne ezt a minimális támogatást megadni számukra. Köszönöm. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
 • BOLDOG ISTVÁN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Megint meg kell állapítsam, hogy mindenki végezte a dolgát a költségvetés tárgyalásakor. Természetesen az ellenzéki oldalról nagyon szép módosító javaslatokat hallottunk, de mégis tudomásul kell venni, hogy a költségvetés végrehajtásáért a költségvetést beterjesztő kormányzati oldal a felelős, és az az igazság, hogy mint az elmúlt négy esztendőben, most ezt a költségvetést is felelősséggel nyújtottuk be, és minden olyan területre, ahova szükséges volt, elegendő pénzt tettünk. Úgy gondolom, ha lehetőségünk lenne természetesen és az ország teherbíró képessége elbírná, akkor itt nagyon sok szép javaslatot hallottam én magam is, amit tudnék támogatni (Közbeszólások az MSZP és a Jobbik padsoraiból, köztük: Helyes! Rajta!), de az a helyzet, hogy meglátjuk, hogy milyen lesz a jövő évi költségvetés teljesítőképessége. Biztos vagyok benne, hogy ha a GDP-növekedés nagyobb lesz, mint ahogy az előirányzódik, akkor lesz erre lehetőség.Viszont van egy megjegyzésem, talán még belefér az időbe: nem tudok róla, hogy a magyar kormány elvett volna egyetlen hektár földet is, valakinek a saját tulajdonát. Ezt kérem módosítani, képviselő úr, ne haragudjon! A Nemzeti Földalapban az állami földeket osztották tudomásom szerint, az nem volt senkinek a tulajdonában, az állami tulajdonban volt. Ezt azért, azt gondolom, illő volt helyre tenni. Köszönöm szépen.
 • SALLAI R. BENEDEK (LMP): Boldog képviselő úrnak annyit szeretnék mindössze mondani, hogy az, amire ő azt mondja, hogy nem volt senkinek a tulajdonában, ez az, ami rossz gondolkodás, mert ez közösségi tulajdon, ezért közösségi célokat kellett volna szolgálnia ennek a földnek. Mindemellett egy dolgot szívesen kérdeznék, hiszen van még idejük: mondjon már egyetlen olyan elhangzott módosító indítványt, amelynél a stadionok fontosabbak, és nyugodt szívvel kiáll amellett, hogy annál jobban támogatható. Mondjon egyet ezek közül! Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban. ‑ Apáti István közbeszól.)
 • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. (Zaj, közbeszólások az ellenzéki padsorokban. ‑ Az elnök csenget.)Tisztelt Országgyűlés! Hallgatva az ellenzéket, tehát: adóemelés, elszegényedés, sorvadás, megszorítás. Majd megtudtuk, hogy éjfél után beérkezett módosító, nem kell táncegyüttesnek pénzt adni, és hogy Ecclestone egy csavargó. (Apáti István közbeszól.) Körülbelül ezt tudtuk meg az ellenzéktől. Szerintem az adóemelést az ellenzék összekeveri a többlet-adóbevétellel. A kettő nem ugyanaz, azért, mert egy tételen több adóbevétel van tervezve, mint az elmúlt évben, még nem azt jelenti, hogy adóemelés lesz. (Apáti István többször közbeszól.)Viszont nem szóltak arról a képviselők, az ellenzék, hogy nem emelkedik a személyi jövedelemadó, nem emelkedik a forgalmi adó; hogy nem emelkednek az energiadíjak, tehát a rezsicsökkentésben elért eredmények megmaradnak, ami ugyanúgy a magyar emberek, családok zsebében fog maradni. (19.00)Arról sem szóltak, hogy megszűnnek a devizahitelek és forintosításra kerülnek, és csökkennek majd a törlesztőrészletek, és ezáltal magasabb lesz a vásárlóérték. De arról sem, hogy a pedagógusok és a rendvédelmi dolgozók egyébként jövedelememelésben részesülnek, vagy a Fidesz ugyanúgy tartja a szavát, és a nyugdíjak reálértékét meg fogja tudni őrizni. De arról sem esett szó, hogy 2,5 százalékkal fog növekedni a GDP, és 2500 milliárd forintos beruházást fogunk tudni elérni, megvalósítani a következő évben európai uniós támogatásokkal. De arról sem beszéltek, hogy tovább csökken az államadósság, vagy arról sem beszéltek, hogy túlzottdeficit-eljárást kell majd Magyarország ellen indítani ezen költségvetés alapján, amit kimondottan dicséretnek veszek, hiszen ezzel azt mondták, hogy ez a költségvetés teljesíthető, és hogy a hiánycélt egyébként elfogadják. De arról sem beszéltek, hogy Magyarországon több lesz az állam által biztosított munkalehetőség, azaz a közfoglalkoztatottak száma, még ha az ellenzék ezt nem is ismeri el, úgy gondolom, hogy nagyon komoly eredmény, hogy további tízezreknek tudunk munkalehetőséget biztosít.Úgy gondolom, hogy a költségvetési vita véget ér lényegében a mai nappal a felszólalásommal, és egy költségvetést az minősít először is, hogy el van-e fogadva, én nagyon bízom benne, hogy holnap és a jövő héten megkapja a többséget és a parlament elfogadja, és utána nem fog róla szó esni, mert a költségvetésbe beírt számok és azok a célok meg fognak valósulni, és ezáltal a költségvetés mint téma, mint napirend le fog kerülni a parlament napirendjéről, hacsak nem lesz igaza az ellenzéknek, hogy nem teljesíthető a bevétel s a többi. De ahogy mondják, a puding próbája az evés, a költségvetésnek pedig az eltelt idő; teljesül a bevétel, ezáltal a kiadások is, vagy nem teljesülnek.Még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a részvételt, a munkát, a lelkiismeretes hozzáállást, hangsúlyozom még egyszer, az ellenzék részéről is, mert a jobbító szándék a módosító javaslatokban természetesen megjelenik. Ez mindig is ellenzéki műfaj volt, én is voltam nyolc évig ellenzéki képviselő, ilyen és ehhez hasonló módosítójavaslat-ötletem nagyon sok volt. Egy a lényeg: holnap és a jövő héten a költségvetést, a 2015. évit meg kell szavazni, és akkor az idő szépen halad előre, és teljesülni fog a költségvetés. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a kisebbségi vélemények ismertetésére kerül sor, összesen 30 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Szakács László képviselő úrnak.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót Hegedűs Lorántné képviselő asszonynak. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most az LMP képviselőcsoportjából Schmuck Erzsébet képviselő asszony, az Országgyűlés jegyzője következik. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő kisebbségi képviselő felszólaló Szelényi Zsuzsanna képviselő asszony. Parancsoljon, képviselő asszony!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Ezzel a kisebbségi vélemények végére értünk. Most, mielőtt megadnám a szót Tállai államtitkár úrnak, felhívom szíves figyelmét, hogy a vitában történő felszólalásra és a zárszóra együttesen 10 perc lehetősége van államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tájékoztatom, hogy a zárszóra 3 perc 40 másodperc időkeret áll majd rendelkezésére.Most a képviselői felszólalások következnek, azok közül is először az írásban jelentkezettek. Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy kettőperces felszólalásokra nincs lehetőség. Elsőnek a Fidesz képviselőcsoportjából Szűcs Lajos képviselő úrnak… (Dr. Szűcs Lajos nemet int.) Értem, akkor máskor tessék odafigyelni, hogy a neve lekerüljön a listáról.(18.20)Akkor Burány Sándor képviselő úr következik, az MSZP képviselőcsoportjából. Az időkeretek valamennyiük számára láthatóak, és kérem Burány képviselő úr idejét visszaállítani. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A Jobbik képviselőcsoportjából Z. Kárpát Dániel képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A következő felszólaló az LMP képviselőcsoportjából Schmuck Erzsébet képviselő asszony, az Országgyűlés jegyzője. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! Mivel lement egy kör, a felszólalók elmondták az eddigiekben minden frakcióból a véleményüket, most van lehetőség arra, hogy Ritter Imre német nemzetiségi szószóló képviselő úrnak adjak lehetőséget a felszólalásra, 5 perces időkeretben. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk az írásban előre bejelentkezett képviselői felszólalásokat. Elsőnek az MSZP képviselőcsoportjából Gőgös Zoltán képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Sorban írásban már csak MSZP-frakcióból bejelentkezett képviselők vannak. A következő felszólaló Harangozó Gábor István képviselő úr. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Következik Gúr Nándor képviselő úr, az Országgyűlés jegyzője. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő felszólaló Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Korózs Lajos képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: A következő felszólaló Hiszékeny Dezső képviselő úr, az Országgyűlés jegyzője.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Demeter Márta kép­viselő asszony következik. Parancsoljon, képviselő asszony!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Heringes Anita képviselő asszony következik. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő felszólaló Teleki László képviselő úr. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Ezzel az írásban előre bejelentkezett képviselői felszólalások végére értünk. Innen áttérünk a nyomógombbal szót kérők felszólalására. Elsőnek az MSZP képviselőcsoportjából Varga László képviselő úr következik. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A következő felszólaló a Jobbik képviselőcsoportjából Z. Kárpát Dániel képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Tájékoztatom Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszonyt, hogy véletlenül nyomhatta meg a kétpercest. Nincs kétperces felszólalás. (Bangóné Borbély Ildikó közbeszól.) Rendesen, majd amikor önre kerül a sor, akkor rendes felszólalásra adom meg. Következik Szűcs Lajos képviselő úr, a Fidesz képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A következő felszólaló Bangóné Borbély Ildikó képviselő asszony.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. A következő felszólaló Sallai R. Benedek képviselő úr.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Következik Lukács László György képviselő úr, parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ugyancsak a Jobbikból Szilágyi György képviselő úr következik.
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Ugyancsak a Jobbik képviselőcsoportjából Vágó Sebestyén képviselő úr következik, parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Magyar Zoltán képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Apáti István képviselő úr, parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Z. Kárpát Dániel képviselő úr!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki felszólalni. Igen, Boldog István képviselő úr kér szót, parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki a felszólalás lehetőségével élni. (Apáti István, a Fidesz képviselőcsoportja felé: Adjatok időkeretet!) Sallai R. Benedek képviselő úr, 31 másodperc!
 • ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki a felszólalás lehetőségével élni. (Közbeszólások a Jobbik padsoraiból.) Szívesen adnék szót Apáti képviselő úr, de sajnos ez egy ilyen… ‑ nincs idő már erre. (Harangozó Gábor István közbeszól.)Megkérdezem az előterjesztőt, Tállai András államtitkár urat, hogy kíván-e élni a zárszó lehetőségével. Igen, 3 perc 40 másodperc, parancsoljon!