• MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Nemrégiben Orbán Viktor miniszterelnök Felcsúton részt vett egy kormány közeli vállalkozó marhatelepének avatóján, majd ezt követően, kiegészülve Fazekas Sándor miniszter úrral, illetve Csányi Sándor OTP-elnök-vezérigazgatóval, átnyargaltak Alcsútdobozra, ahol a Búzakalász 66 Felcsút Kft. bányavölgyi mangalicatelepének átadásán jártak. Orbán Viktor mindkét helyszínen arról beszélt, hogy Magyarország mezőgazdasági ország, az agráriumban igenis van jövő, az ágazatnak jelentős szerepe van a növekedésben, ezért a mezőgazdaságban dolgozóknak meg kell adni a tiszteletet. Ezekkel a szavakkal teljesen egyet tudunk érteni, bár az önök szájából, lássuk be, teljesen hiteltelenül hat. Akkor miért nem volt fontos a mezőgazdasági dolgozók tisztelete, amikor az érintett kft. tulajdonosi köre az egész Váli-völgyben tarolt a földpályázatokon? Hol volt a tisztelet, amikor a helyieket fosztották meg őseik földjeinek használatától? Hol volt a tisztelet akkor, amikor Kajászó és térsége panaszát meg sem hallották?A miniszterelnök felidézte továbbá, hogy az elmúlt években körülbelül 350 milliárd forintot költött a magyar állam állattartó telepek létesítésére, korszerűsítésére. Jól hangzik, de azt mondja meg nekem, államtitkár úr, hogy volt-e számottevő mennyiségben ezek között olyan nyertes pályázó, aki nem az önök közeli jó ismerőse. Tudja, sokan vagyunk ma Magyarországon, akiknek elege van abból, hogy ebben az országban szinte lehetetlen úgy érvényesülni, ha nem rendelkezik valaki megfelelő fideszes kapcsolatokkal. Szó volt arról is, hogy a jövőben 1200 milliárd forint fejlesztési támogatás érkezhet a mezőgazdaságba, de államtitkár úr, ha ezt is a mostani módszerekkel osztják ki, akkor csak a saját zsebeik tömésére fog szolgálni, és nem fog új munkahelyeket teremteni. A miniszterelnök beszédében külön gratulált Mészáros Lőrinc Fidesz-KDNP-s felcsúti polgármesternek és családjának a sikerhez. Mi is gratulálnánk ehhez a sikerhez, ha a vállalkozóról nem tudnánk, hogy bizony a gyorsan jött milliárdok mögött erős kormányzati segítség húzódik meg. A trafikbotrány és a földmutyik után most az agrárfejlesztési pénzek százmillióit nyerhette el olyanok elől, akik valóban munkahelyet teremtettek volna helyben, akik valóban képesek lettek volna a magyar mezőgazdaságot fellendíteni. Nem is csoda tehát, hogy az ország vezetőinek színe-java csodájára járt ennek a nagy sikernek, és még a miniszterelnöki dicséret is kijárt ennek a vállalkozónak; azoknak az embereknek persze nem, akik a miniszterelnöki méltatás helyett már annak is örültek volna, ha tisztes megélhetést érne az ő munkájuk. Kérdezem államtitkár urat, mikortól változik a támogatások rendszere, hogy ne csak az önök haverjai nyerhessék meg ezeket a pályázatokat. Mikortól változik az állami földek pályázati rendszere, hogy ne fordulhasson elő az, hogy egy-egy, önökhöz közel álló kiskirály hét falu földjét tarolja le? Várom érdemi válaszát. (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Úgy van! ? Taps a Jobbik soraiban.)
  • DR. BITAY MÁRTON ÖRS földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Kezdem azzal, amivel egyetértünk. Ha jól értelmeztem a szavait, akkor egyetért azzal, hogy a nemzetgazdaság húzóágazata a mezőgazdaság, ez 23-25 százalékát adja a GDP-nek, ebben egyetértünk.(17.50)És ha jól értettem, az 1200 milliárd forint, ami vidékfejlesztési támogatásra ment, azt is ön pozitívumként értékelte, én is pozitívumként értékelem. Amiben azonban nem értünk egyet, és szeretném itt néhány dologra felhívni a figyelmét, írja itt, hogy a helyieket őseik földjétől fosztották meg. Hát szeretném önnek figyelmébe ajánlani: az egyes állítás az, hogy ez a föld állami tulajdon volt, nem a helyiek földje; állami földről beszélünk. A kettes állítása, a Váli-völgy, amit említett, ott egy mezőgazdasági zrt., korábban egy állami gazdaság használta azt a földet, most több mint 35-en használják. Ezenkívül szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy idáig az említett Mészáros Lőrincet, illetve a cégét azzal ekézték, hogy nincs állata, pedig volt, most felújít egy állattartó telepet, beállít mangalicákat, illetve szarvasmarhatelepet, most az a probléma, hogy miért van neki állattartó telepe.Kedves Képviselő Úr! Azt szeretném önnek mondani, hogy a jogszabályok ismerete nagyon-nagyon fontos az ön számára is meg az én számomra is. Az állatjóléti támogatások nem valamilyen diszkrecionális jogkörben hozott egyedi döntések; az jár, kedves képviselő úr. Aki részt vesz ebben a programban, és elindul rajta, neki jár. Járna önnek is, mondjuk, hogyha lenne egy sertéstelepe vagy bárki másnak az országban. Több mint 600-an részesültek ebből a pályázati forrásból, egyébként pedig 8,5 milliárd forint állt rendelkezésre, tehát nem egy egyedi döntési mechanizmus alapján, hanem aki vállalja ezeket a feltételeket, azoknak ez a támogatás egyébként jár. Amit a földtörvény kapcsán elmondott, pontosabban, az interpellációjában említette, hogy szélesre tárjuk ezeket a kapukat, illetve teret enged a külföldi földszerzésnek, a leírt anyagban ez volt benne: hát kedves képviselő úr, ha mondjuk, kinyitja a bécsi sajtót, és megnézi, hogy mit írnak a földforgalmi törvényről, akkor nem hiszem el, hogy közöttünk vita van, és ön valóban azt olvassa ki belőle, hogy itt veregetik az osztrák sógorok a vállunkat, és gratulálnak, hogy milyen jól segítjük az osztrák gazdáknak a magyarországi földszerzését. Hát azt kérdezem öntől, hogy ön szerint Brüsszelben a kötelezettségszegési eljárás miért indult a földforgalmi törvénnyel szemben. Ön azt írja az interpellációjában, hogy teret enged a külföldieknek. Nem enged teret a külföldieknek, pont ezért indult ez az egész eljárás a földtörvénnyel kapcsolatosan.Valamint azt az állítást is megfogalmazza, pontosabban azt sejteti, hogy a pályázatokon csak azok tudnak nyerni, akiknek van valamilyen segítsége, illetőleg, hogy keveseknek adatik meg a pályázati lehetőségeken való részvétel, illetve hogy nyerjenek. Kedves Képviselő Úr! A „földet a gazdáknak” programban saját államtitkárságom vonatkozásában tényadatokat tudok csak önnek mondani, nem szubjektív számokat. 2010-ben az állami földeket 600-an használták, most több mint hatezren használják ezeket az állami földeket. Azt tudom mondani önnek, hogy szerintem logikusan adódik belőle, hogy nem keveseknek jut pályázati lehetőség, hanem sokkal többeknek. A „földet a gazdáknak” program egészen pontosan tízszeresét mutatja annak, ami korábban volt. És még egy dologra szeretnék rávilágítani. Ne vegye sértésnek a részemről, de ezekkel a riogatásokkal ön megpróbálkozott a választások során is. Ön elindult egy egyéni választókerületben, és ott megpróbálta elhitetni az emberekkel, hogy rosszul mennek a földügyek Magyarországon. De nem ön nyert, hanem a fideszes képviselő nyert, és kétharmaddal nyerte meg ezt a körzetet. Sem mi itt a parlamentben, sem helyben, ahol ön lakik, nem hiszik el azt, amit ön mond ezekről az ügyekről. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiból.)
  • MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Nem fogadom el a választ, már csak azért sem, mert több olyan állítás van benne, ami, úgy gondolom, hogy nem igaz. Egyrészt nem értem, hogy hogy mondhat ilyet egy államtitkár, hogy az állami föld nem a helyieké. Miért, kié? Kié az a föld, ha nem a magyar embereké, államtitkár úr? (Moraj a kormánypártok soraiból.) És igenis, nekik kellett volna ezt a földet odaadni a pályázatokon. Azt mondta államtitkár úr, hogy az a föld nem a helyieké, és nekik kellett volna ezt a földet megnyerni, nem pedig Mészáros Lőrincnek és az önök haverjainak, hét falu határában, államtitkár úr, ez itt a probléma. És az, hogy azzal védekezni, hogy most kapott több száz millió forintot arra, hogy állatokat tudjon tartani azért, mert eddig nem voltak állatai ? ez válasz rá? Most ezt fogjuk csinálni, hogy kiosztjuk az állami földet a haverjainknak, és mivel nem felelnek meg a törvényi feltételeknek, utána adunk nekik több száz millió forintot, hogy aztán tudjanak belőle állatot tartani? Ezt nem tudom elfogadni, államtitkár úr. (Taps a Jobbik soraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Válaszadásra megadom a szót Bitay Márton államtitkár úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Kérdezem képviselő urat, elfogadja-e az államtitkári választ.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e az államtitkári választ. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 107 igen szavazattal, 37 ellenében, 2 tartózkodással elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Tóth Bertalan, az MSZP képviselője, interpellációt nyújtott be a nemzetgazdasági miniszterhez: „Mit adunk 169 milliárdért?” címmel. Tóth Bertalan képviselő urat illeti a szó.