• DR. VÖLNER PÁL (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló javaslatunk lényege, hogy az a banktitok, ami a bankok működését védi, illetve az ügyfelek érdekeit, egy bizonyos szegmensben, a pártok tekintetében átláthatóbbá váljon. Tehát feloldást kaphasson a szabályozás alól a bank, és így a pártokkal kötött ügyletek, szerződések, akár a múlt történései is átláthatóbbá váljanak, és a felvett hitelek, vissza nem fizetett hitelek története tisztázható legyen a közvélemény előtt is. Ez az a szegmens, amit a módosítás érint, és ebben kérem a tisztelt Ház támogatását, hogy fogadják el a javaslatot. Köszönöm.(17.10)
 • L. SIMON LÁSZLÓ, a Miniszterelnökség államtitkára: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársam! Az önök előtt lévő törvényjavaslat módosítani kívánja a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló törvényt. A módosító javaslat értelmében a pártok működési feltételeit szolgáló ingatlanok vásárlásához nyújtott MFB-hitelek esetében az ügyfél személye, az ügylet összege, a pénzkölcsön nyújtására vonatkozó szerződés, a biztosítéki szerződés, valamint a kapcsolódó végrehajtási eljárás iratai a jövőben nem minősülnének banktitoknak. A javaslat szerint ezt a rendelkezést a jövőbeli és a korábban már megkötött hitelügyletekre egyaránt alkalmazni kell.Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt években számos ügylet, amiről itt szó van, széles körű közérdeklődésre tartott számot. A szerződések megismerhetőségét illetően mind egyértelműbb társadalmi és politikai igény mutatkozott, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. A kormány elkötelezte magát a pártok finanszírozásának és pénzügyének átláthatóbbá tétele mellett, és támogat minden, a pártok működésének állampolgárok általi megismerhetőségét célzó javaslatot. Úgy véljük tehát, tisztelt képviselőtársaim, hogy a pártok esetében a transzparencia fokozottan fontos, függetlenül attól, hogy helyet kaptak-e az Országgyűlésben vagy sem.A törvényalkotásban részt vevő pártok olyan társadalmi szervezetek, amelyeket a választópolgárok bizalma juttatott kiemelt szerephez, az országgyűlési pártok választott képviselői a szavazók akaratának köszönhetően vehetnek részt a törvényhozásban, és dönthetnek az ország jövőjét érintő igen súlyos ügyekben. Mindezekért a kormány úgy gondolja, hogy az MFB-törvény módosítása és a pártingatlanok megvételére adott hitelszerződések megismerhetősége, az említett ügyletek banktitok alóli feloldása egyértelműen a közbizalom továbberősítését szolgálja. A politikai szervezetek átláthatósága olyan széles körű társadalmi elvárás, amelynek minden, a választópolgárok parlamenti képviseletére felhatalmazást kapott pártnak meg kell felelnie. Az önök előtt fekvő törvényjavaslat, tisztelt képviselőtársaim, ezt tartja szem előtt, hiszen politikai értékrendtől és szavazói támogatottságtól függetlenül, megkülönböztetés nélkül minden érintett pártra vonatkozik.Tisztelt Képviselőtársaim! Mindezeket figyelembe véve a kormány nevében támogatjuk a képviselői indítvány elfogadását. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Fidesz soraiból.)
 • DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm a szót. Elnök Úr! Tisztelt Ház! A törvényjavaslat célja a Magyar Fejlesztési Bank tekintetében a banktitoknak nem minősülő adatok körének kiszélesítése a közügyek átláthatóságának biztosítása érdekében. A javaslat alapján az országgyűlési képviselők általános választásán országos listát állító és az Országgyűlésben képviselőcsoport alakítására is jogosultságot szerző párt részére, a párt működési feltételeinek biztosítása érdekében iroda rendeltetésű ingatlan vásárlásához a Magyar Fejlesztési Bank által az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 68. §-ában meghatározott feltételek szerinti, korábban nyújtott kölcsönre vonatkozó adatok a közügyek átláthatóságának elősegítése érdekében nem minősülnek banktitoknak. Így ezen adatok tekintetében nem alkalmazandók a banktitok megtartására vonatkozó rendelkezések.A 2007-es vagyontörvény adott lehetőséget arra, hogy a parlamenti pártok állami kezességvállalás mellett kedvezményes Magyar Fejlesztési Bank-kölcsönnel működési célú ingatlanokat vásároljanak. Az SZDSZ 415 millió forintot vett fel a Fejlesztési Banktól, de miután nem fizetett, 2010 decemberében a hitelt felmondták, 2011 március óta pedig a pénzintézet végrehajtási joggal rendelkezik az ingatlanfedezetek felett.Érkezett olyan módosító javaslat, amely úgy módosítaná a törvényt, hogy nemcsak a pártingatlanok, hanem a Magyar Fejlesztési Bank tulajdonában lévő egyéb gazdasági társaságok vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi kapcsolataira vonatkozó adatokat is ki kívánja emelni a banktitok köréből. Véleményem szerint a gazdasági élet egyéb szereplőivel kapcsolatban méltánytalan és indokolatlan lenne kiterjeszteni ezt a törvényt. Ez a javaslat ugyanis arra született, hogy a pártokkal szemben egy szigorúbb követelmény érvényesüljön az átláthatóság jegyében.Kérem, támogassák a módosító javaslatot. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)
 • DR. TÓTH BERTALAN (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Mengyi képviselőtársam már előre válaszolt az én felvetéseimre, hiszen valóban benyújtottunk egy olyan módosító indítványt, amely kiterjesztené ezt a banktitok alóli mentességet, hiszen hallhattunk itt a felszólalások között olyan kijelentéseket, olyan fogalmakat, mint átláthatóság, nyilvánosság, közérdekűség, és hallhattunk egy olyan kifejezést is, amely arról szólt, hogy olyan ügyek, amelyek nagy közérdeklődést váltanak ki. Módosító javaslatunk is ezt célozta, hiszen mi támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely ezeknek az elveknek megfelel, az átláthatóságnak, a nyilvánosságnak és a közérdeklődés teljesítése elvének, hiszen láthattuk azt, hogy a Fidesz-kormányzat az elmúlt időszakban például a Magyar Fejlesztési Bank működésének nyilvánosságával kapcsolatban milyen korlátozó jogszabályokat hozott. De gondolok itt a különböző állami vállalatoknál korábban megvolt nyilvánosság korlátozására.És mi az a nagy közérdeklődésre számot tartó ügy, ami a mi javaslatunk mögött is meghúzódik? A Simicska Lajos által tulajdonolt Közgépnek nyújtott több tízmilliárdos magyar fejlesztési banki hitel. Ugye, emlékszünk rá, hogy rázúdult a társaságra a sok európai uniós fejlesztésnél a megrendelés, és szükséges volt, hogy ezeknek a megrendeléseknek eleget tudjon tenni, és láss csodát, a Magyar Fejlesztési Bank, az állam bankja segített is ebben a Közgépnek, hiszen több tízmilliárd forintban hitelt nyújtott. Mi szeretnénk ennek a részleteit is megismerni, és nyilvánvalóan, amennyiben tudják támogatni a módosító indítványunkat, akkor tudjuk támogatni az önök javaslatát is.Köszönöm szépen. (Taps az MSZP soraiból.)
 • SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Vannak a magyar államnak olyan pénzintézetei, amelyek sok-sok milliárd adóforinttal gazdálkodnak, működésükről mégis alig tudunk valamit. A legelső, ami az emberek eszébe jut, a Magyar Fejlesztési Bank, de ugyanígy említhetném az Eximbankot vagy az Exporthitel Biztosítót. Sőt a jelenlegi kormánytöbbség ugyanilyen átláthatatlannak tervezi a Nemzeti Bank gyámkodásában létrehozandó úgynevezett rossz bankot. Tíz- és százmilliárd forintok folynak el ezen intézményeken keresztül. Időről időre felröppenek botrányos részletek; általában az aktuális kormánynál jól fekvő cégek kapnak gyanús körülmények között segítséget. Azonban a pontos igazság alig-alig ismerhető, hiszen a megkötött szerződéseket üzleti vagy éppen banktitoknak minősítik. Az adófizetők pénze így kerül kétes vállalkozásokhoz vagy egyenesen pénzügyi kalandorokhoz.Ez a rendszer szinte mindent megtestesít, ami ellen az LMP küzd, a kiváltságosok és hűbéresek garantált hasznát, a politikai szempontú kontraszelekciót, az állampolgárok kiskorúsítását. Véget kell vetnünk ennek a gyakorlatnak, amely a mindenkori kormányok kedvelt eszköze saját kegyeltjeik helyzetbe hozására.Most egy olyan kormánypárti javaslat fekszik a Ház előtt, ami egy nagyon apró lyukat ütne a kulisszákon: a titokban elköltött adóforintok egy pici szeletére talán rálátást enged a Fidesz. A Magyar Fejlesztési Bank esetében kikerülnének a banktitok leple alól azok a hitelek, amelyeket politikai pártok kaptak székházvásárlásra. (17.20)Mit is mondhatnánk minderre? Először is agyrém, hogy eddig ezek a hitelek nem voltak nyilvánosak, éppen úgy, ahogy az MFB, az Eximbank és a Mehib működésének fontos részletei. Természetesen támogatjuk a törvénymódosítást, mert jó irányba mutat, akármilyen csekélység is a probléma egészéhez képest. De egyvalamit senki se felejtsen el: amíg százmilliárdos hitelkeretekről döntenek átláthatatlanul, addig érdemi előrelépés itt nem lesz. Senki ne lepődjön meg, ha az utca embere csalódott, kiábrándult és bizalmatlan. Pont ez, az elszámolás elől menekülés, a barátok és üzletfelek kistafírozása, az igazi döntési szempontok homályban hagyása bőszíti fel az embereket. Ezt a gyakorlatot, a mutyizás táptalaját kell mindenekelőtt felszámolni, hogy a polgárok bízhassanak a választott vezetőkben, a politikusokban. A most Ház előtt fekvő törvénymódosítás apró, mikroszkopikus lépés a helyes irányba, de ne gondoljuk azt, hogy nincs további teendő ezen a téren. Az LMP álláspontja eddig és ezután is világos ebben a kérdésben. Mi azt sürgetjük, hogy az MFB, illetve a többi közpénz felett döntő állami pénzintézet minden szerződése legyen nyilvános egy ésszerű határidő letelte után. Azt gondolom, hogy az állami szervek felől nézve ez erkölcsi kötelesség, ez lenne a tisztesség minimuma. A szerződések másik oldalát nézve pedig elvárható egy magáncégtől, hogy vállalja ezt a feltételt, ha az adófizetők pénzéért tartja a markát. Nem csak a magyar politika évek óta tépázott tekintélyének tenne jót az átláthatóság. Egészen biztos vagyok benne, hogy tíz- és százmilliárd forintokat lehetne megtakarítani hasznosabb célokra, például az oktatás és az egészségügy megmentésére, a szegénység elleni harcra vagy a környezetvédelemre. Köszönöm a figyelmet.
 • SZILÁGYI GYÖRGY (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Az elején elmondom, a Jobbik Magyarországért Mozgalom természetesen örömmel támogatja ezt a törvényjavaslatot. Engedjék meg, hogy egy kicsit magaménak is érezzem ezt a törvényt, hiszen több mint egy éve küzdök azért, hogy az SZDSZ tartozásaival kapcsolatos információk napvilágot láthassanak. Több írásbeli kérdést tettem föl a szaktárcát felügyelő miniszternek, így Németh Lászlónénak is és most Lázár Jánosnak is, és örömmel vettem, hogy az egyik ilyen interpellációs kérdés után Lázár János úgy döntött, hogy igazam volt az elmúlt egy évben is, nem lehet banktitok egy olyan kölcsönszerződés, amely kölcsönszerződést egy száz százalékban állami tulajdonú bank és a magyar adófizetők pénzéből nyújtotta; ez a törvényjavaslat ezért került ide a Ház elé. Engedjék meg, hogy egypár mondatot még egyszer elmondjak az előzményekről, hogy miről is dönt jelen pillanatban, most ez a törvény, és mi volt az oka annak, hogy ezt a törvényt meg kellett alkotnunk. 2012. augusztus 31-én az Állami Számvevőszék elnöke kiadmányozta a Szabad Demokraták Szövetsége ? Magyar Liberális Párt 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentést. Ebből a jelentésből nyilvánvalóvá vált mindenki számára, hogy a párt részéről súlyos visszaélések történtek a közpénzekkel szemben, sőt az is felmerült, hogy a károk megtérülésére vajmi kevés esély van. Mint ahogy Mengyi Roland elmondta, a probléma eredője az volt, hogy az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény, az úgynevezett vagyontörvény 2007. novemberi módosítása úgy szólt, hogy az országgyűlési képviselők általános választásán országos listát állító és az Országgyűlésben képviselői csoport alakítására is jogosultságot szerző párt részére a párt működési feltételeinek biztosítása érdekében iroda rendeltetésű ingatlan vásárlásához a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a párt kezdeményezésére pénzkölcsönt nyújt. Tehát a Magyar Fejlesztési Bank, a magyar állam kizárólagos tulajdonában lévő hitelintézet nyújtotta a hiteleket, és megállapíthatóan a mindenkori költségvetést terhelték ezek a hitelek. A pénzkölcsön nyújtására tehát egy olyan bank részéről került sor, amely akkor is köztulajdonban állott, és olyan forrásokat helyezett ki, amelyek közpénznek minősülnek.A Szabad Demokraták Szövetsége a szóban forgó kölcsönökből rövid idő alatt 20 darab ingatlant vásárolt ? hozzáteszem csak halkan, hogy két olyan településen is vettek ingatlant, ahol nem is volt SZDSZ-alapszervezet, és mint mondtam, arról volt szó, hogy a párt működésére használják fel ezeket az ingatlanokat ?, és természetesen a 20 ingatlannak a céltól eltérő használata sem volt nyilvános egészen addig, amíg az Állami Számvevőszék közzé nem tette az ominózus jelentését. Ebből a jelentésből hadd idézzek még egy keveset: „Az MFB 2010. december 28-án a kölcsönszerződést felmondta, mivel a párt ? tehát az SZDSZ ? 2009. július 15. óta a tőke- és kamatfizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.”Azóta eltelt több mint négy év, és semmilyen információval nem rendelkezünk arról, hogy a szerződés felmondását követően, a végrehajtási jog megnyílta után milyen intézkedéseket tett az állami vagyon kezelője annak érdekében, hogy a kintlévőségeit behajtsa. Annyit tudunk, hogy a 2011-es adósság utáni kamattartozás már a 2011. év végére 58 millió 274 ezer forintra rúgott. Az már csak hab a tortán, hogy a párt az államon kívül ? ugyancsak ingatlanügyekből kifolyólag ? a VII., VIII. és IX. kerületi önkormányzatoknak is tartozott 2010. december 31-én 63 millió 824 ezer forinttal, és a teljes tartozása a 2011. év végén hozzávetőleg 770 millió forint volt A tetemes tartozás évről évre csak növekedett, mígnem az SZDSZ Országos Tanácsa úgy döntött, hogy kezdeményezi az ügyészségnél önmaga feloszlatását. Innentől kezdve vége is lett volna ennek a történetnek, ha most nem tartanánk ott, hogy ezt a törvényjavaslatot önök benyújtották, és remélhetőleg a Ház el is fogja fogadni. Hozzáteszem még, hogy tettem az ügyben büntetőfeljelentést is. A feljelentésem alapján immáron több mint háromnegyed esztendeje folyik a nyomozás költségvetési csalás, tartozás fedezetének elvonására irányuló kísérlet, továbbá hűtlen kezelés bűncselekmények alapos gyanúja miatt. A fenti számsorok egy nyilvános, bárki számára hozzáférhető, készített jelentésből jutottak a tudomásunkra az Állami Számvevőszéktől, de az ugyanilyen tárgykört érintő kérdéseimet a feladat- és hatáskörrel rendelkező szaktárca több ízben is visszautasította; tehát mint mondtam, az államtitkár asszony is visszautasította, és egyébként Lázár János is az első írásbeli kérdésemre visszautasította a választ. Felmerül tehát a kérdés, hogy miként lehetséges egyáltalán ez a nonszensz helyzet, hogy a Magyar Fejlesztési Bankot felügyelő mindenkori szaktárca arra a kérdésemre, amelyik úgy szólt, hogy „Jelenleg mekkora a szabad demokratákkal szembeni követelés pontos összege, azaz a tőke- és a kamattartozás?” azt a választ adják, hogy banktitok, ugyanakkor az ÁSZ-jelentésben pontosan rögzítette ugyanezt az adatot a 2011. év végi állapotnak megfelelően. Tehát az egyik szervnél banktitokként értékelik, az Állami Számvevőszéknél nem értékelik banktitokként ugyan­ezeket a számsorokat. Miért is lenne - vé­leményünk szerint ? banktitok az, hogy a megnyílt végrehajtási jog alapján milyen cselekményeket hajtott végre a bank a kihelyezett kölcsön megtérülése érdekében. Tehát az ügy lényege arról szól, hogy ezek az adatok nem képezhetik sem bank-, sem üzleti titok körét, amiért a most benyújtott törvényjavaslatot üdvözlöm. Tehát közpénzekből kifolyólag, pártoknak nyújtott hitel, amit felhasználnak, és hogy hogyan használják fel, az véleményem szerint egyáltalán nem képezheti banktitok körét, ezért maximálisan üdvözöljük ezt a törvényjavaslatot, sőt kimondottan köszönöm Lázár Jánosnak, hogy ezt a törvényjavaslatot benyújtotta, és természetesen a Jobbik Magyarországért Mozgalom meg fogja szavazni. Hozzáteszem, hogy innentől kezdve ez már nem csak az SZDSZ ügyeiről szól, hiszen az összes olyan pártnak, aki élt ezzel a lehetőséggel, vagy aki a jövőben bármilyen formában kapcsolatba fog kerülni a Magyar Fejlesztési Bankkal és közpénzeket fog felhasználni, ezeknek a pártoknak nyilvánosak lesznek ezek a szerződései, és én úgy érzem, hogy ez a tisztaságot és az átláthatóságot maximálisan szolgálja. Akinek nincs takargatnivalója, annak nem kell félnie ettől a törvénytől, akinek pedig van, az meg majd, gondolom, nem fogja megszavazni ezt a törvényt. A Jobbik Magyarországért Mozgalom meg fogja szavazni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiban.)
 • DR. VÖLNER PÁL (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak röviden, mert néhány kérdés felmerült. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Schmuck Erzsébet képviselőtársunknak merültek fel olyan aggályai, ami az MFB működését érintette. Azt kijelenthetjük nyugodtan, hogy a Fejlesztési Bank működésére vonatkozó szabályok szigorúbbak, mint a többi bankra vonatkozó szabályok.(17.30)Tehát az a kérdéskör, hogy nem átlátható a működése, és hogy ott különböző olyan üzelmek folynának, amelyek más bankoknál nem megengedettek, ez a közbizalom rombolására alkalmas, és szerintem mélyen sérti a bankban dolgozókat. Ugyanolyan büntetőjogi felelősségük van, anyagi felelősségük, polgári jogi felelősségük van, vonatkoznak rájuk a hitel- és pénzintézeti törvény előírásai, felügyeletük van.A Szilágyi György képviselő úr által említettekre: az ÁSZ-nak valóban van ilyen jogosítványa. A bank, illetve a minisztérium nem érezte magát feljogosítva itt a banktitok átlépésére. Valóban köszönjük azt a támogatást, ha sikerül ezt a problémakört feloldani. Remélhetőleg mérlegadatokból, egyéb nyilvános végrehajtási és egyéb bírósági adatokból pedig a jövőben is mindenféle olyan ügyek felszínre bukkanhatnak, amelyek esetleg ebben a körben érzékenyebbek lehetnek, illetve nem tudja ezeket első körben kiadni a bank. Mindezekkel együtt köszönöm a támogatást, és kérem, hogy szavazzuk meg az előterjesztést. Köszönöm.
 • ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A döntésre a holnapi ülésnapon kerül sor.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentés vitája. Lázár János, Szűcs Lajos és Völner Pál, Fidesz, képviselők önálló indítványa T/1803. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Gazdasági bizottság mint kijelölt bizottság részletes vitáról szóló jelentése T/1803/4. számon a hálózaton érhető el.Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, az előterjesztők nevében ki kíván felszólalni. Megadom a szót Völner Pál képviselő úrnak, Fidesz-képviselőcsoport.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy képviselő úrnak a vita végén a zárszó elmondására 9 perc áll rendelkezésére.Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem, hogy a kormány részéről kíván-e valaki felszólalni 10 perces időkeretben. (Jelzésre:) Megadom a szót L. Simon László államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!
 • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Most a képviselői felszólalások következnek. Először az írásban előre jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Felszólalásra jelentkezett Mengyi Roland képviselő úr, Fidesz-képviselő­csoport. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Szintén írásban jelezte felszólalási szándékát Tóth Bertalan képviselő úr, MSZP-képviselő­csoport. Öné a szó, 9 perces időkeretben.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Az írásban előre bejelentett felszólalások végére értünk. Most a normál időkeretben felszólalásra jelentkezett képviselőknek adom meg a szót. Felszólalásra következik Schmuck Erzsébet képviselő asszony, LMP-képviselőcsoport. Parancsoljon!
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő asszony. Tisztelt Országgyűlés! Szintén felszólalásra jelentkezett Szilágyi György képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportja. Öné a szó, képviselő úr.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem, kíván-e még valaki az adott napirend keretében felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Megkérdezem, az előterjesztők nevében kíván-e képviselő úr válaszolni. (Dr. Völner Pál bólint.) Igen, megadom a szót Völner Pál képviselő úrnak.
 • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A vitát lezárom, és a szavazásokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. Az előterjesztés T/804. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető, a kijelölt Költségvetési bizottság részletes vitáról szóló jelentését a T/804/4. számon megkapták. A Költségvetési bizottság összegző módosító javaslata T/804/6. számon, összegző jelentése pedig T/804/7. számon a honlapon elérhető. Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Költségvetési bizottság álláspontjának és a kisebbségi véleménynek az ismertetésére kerül sor. Megadom a szót László Tamás úrnak, a bizottság előadójának.