• Tisztelt képviselőtársaimnak külön is megköszönöm munkájukat. Nehéz és sokszor feszültségekkel teli négy évet hagytunk magunk mögött, a közjóról és Magyarország érdekeiről vallott eltérő nézeteink sokszor kibékíthetetlennek tűnő ellentétei mellett is képesek voltunk együtt dolgozni. A bizottsági üléseken végzett szakmai munka, valamint a plenáris üléseken zajló viták, ha azok sokszor hevesek és nemegyszer indulatosak is voltak, úgy gondolom, mégis hozzájárultak ahhoz, hogy számos kiváló törvényt alkothattunk és jövőbe mutató határozatot fogadtunk el közösen hazánk, Magyarország és a magyar emberek érdekében. E viták során azonban sajnálattal tapasztaltam, hogy az Országgyűlés méltóságát is sértő, személyeskedő összetűzések kerültek a felszínre, ami egészen biztosan nem jelentheti a követendő, helyes utat. A vitákban jó, ha mindannyian törekszünk az önmérsékletre, mert a tévedések, félreértések megbocsáthatók, de a személyes sértések maradó sebeket ejtenek a lelkekben. Ez utóbbi kitételek most különösen fontosak a kampány időszakában, és kell, hogy ezeket jó erősen az eszünkbe véssük és a szívünkben hordozzuk, mert közszereplőként mindaz, amit mondunk, mindaz, amit teszünk, hatással van a hétköznapok vitakultúrájára, a konfliktuskezelésre, végső soron az emberi kapcsolatokra. Remélem, hogy a kampány legnehezebb óráiban sem tévesztjük szem elől, hogy a magyar emberek, Magyarország sorsának jobbra fordítása a választások valódi értelme, mert miképp azt Kós Károly fogalmazta: „Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja.” E gondolatokkal kívánok valamennyiünknek jó egészséget és tisztességes választási küzdelmet, Isten áldását.Az ülést bezárom. Mindenkinek jó utat kívánok és szerencsés viszontlátást itt az Országgyűlésben. Köszönöm szépen. (Taps.) E viták során azonban sajnálattal tapasztaltam, hogy az Országgyűlés méltóságát is sértő, személyeskedő összetűzések kerültek a felszínre, ami egészen biztosan nem jelentheti a követendő, helyes utat. A vitákban jó, ha mindannyian törekszünk az önmérsékletre, mert a tévedések, félreértések megbocsáthatók, de a személyes sértések maradó sebeket ejtenek a lelkekben. Ez utóbbi kitételek most különösen fontosak a kampány időszakában, és kell, hogy ezeket jó erősen az eszünkbe véssük és a szívünkben hordozzuk, mert közszereplőként mindaz, amit mondunk, mindaz, amit teszünk, hatással van a hétköznapok vitakultúrájára, a konfliktuskezelésre, végső soron az emberi kapcsolatokra. Remélem, hogy a kampány legnehezebb óráiban sem tévesztjük szem elől, hogy a magyar emberek, Magyarország sorsának jobbra fordítása a választások valódi értelme, mert miképp azt Kós Károly fogalmazta: „Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja.” E gondolatokkal kívánok valamennyiünknek jó egészséget és tisztességes választási küzdelmet, Isten áldását.Az ülést bezárom. Mindenkinek jó utat kívánok és szerencsés viszontlátást itt az Országgyűlésben. Köszönöm szépen. (Taps.) Remélem, hogy a kampány legnehezebb óráiban sem tévesztjük szem elől, hogy a magyar emberek, Magyarország sorsának jobbra fordítása a választások valódi értelme, mert miképp azt Kós Károly fogalmazta: „Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja.” E gondolatokkal kívánok valamennyiünknek jó egészséget és tisztességes választási küzdelmet, Isten áldását.Az ülést bezárom. Mindenkinek jó utat kívánok és szerencsés viszontlátást itt az Országgyűlésben. Köszönöm szépen. (Taps.) Az ülést bezárom. Mindenkinek jó utat kívánok és szerencsés viszontlátást itt az Országgyűlésben. Köszönöm szépen. (Taps.)