• Az egyezmény rendelkezik az átmenő szállításáról, a nyelvhasználatról, a költségek viseléséről, a más nemzetközi szerződésekhez való viszonyról és a vitarendezésről. Az egyezmény kihirdetését törvényben szükséges megtenni, mivel az állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit is érintő kérdésekben kell állást foglalni. Az egyezményben nem szabályozott kérdésekben a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény rendelkezései az irányadók. Az egyezmény csak akkor léphet hatályba, ha a részes államok saját nemzeti joguknak megfelelően kihirdetik az egyezmény rendelkezéseit.Tisztelt Országgyűlés! Kérem a tisztelt képviselőket, hogy fogadják el a törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.) Tisztelt Országgyűlés! Kérem a tisztelt képviselőket, hogy fogadják el a törvényjavaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.)
  • (19.00)Ahogy államtitkár úr is említette, az egyezmény közvetett célja, hogy a bűncselekmény elkövetése következtében szabadságuktól megfosztott külföldiek lehetőséget kapjanak a büntetésüknek saját társadalmukban való letöltésére. A közvetlen cél pedig az előbbihez szükséges, a saját országaikba való átszállítás jogi feltételeinek biztosítása.Kérem, engedjék meg, hogy pusztán három fontos részletre ráirányítsam a figyelmet a törvényjavaslat kapcsán. Az egyik az egyezmény alapjául szolgáló reciprocitás elve. A kölcsönösség mellett a javaslatban biztosított a kettős büntetés eltörléséből fakadó intézkedésként az is, hogy a büntetés-végrehajtó fél által a végrehajtást követően az ítélkező fél már nem kísérelheti meg az általa hozott jogerős ítélet végrehajtását.Aztán az egyes büntetőjogi együttműködéssel kapcsolatos nemzetközi egyezmények alapvető része a felek közötti tájékoztatás kereteit szabályozó rendelkezés. Emellett az előttünk fekvő javaslat szabályozza az átmenő szállítást vagy a harmadik állam területéről való szállítás kérdéskörét.Tisztelt Képviselőtársaim! Végül rá kell mutatni arra is, hogy a nemzetközi szerződésekben szokásos módon tisztázott a nyelvhasználat és a költségviselés is. Úgy vélem, fontos itt is kiemelni azt, hogy egyformán használható a szerb és az albán nyelv is a kapcsolattartás során.Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő szerződést 2017. november 24-én írták alá a felek. Van azonban egy másik fontos dátum is, amit ilyenkor, úgy hiszem, fontos a tisztelt Ház előtt felidézni, mivel március 19-én lesz egy évtizede, hogy a magyar kormány elismerte a független Koszovót. Az államok mint nemzetközi jogi jogalanyok között felmerülő kérdések rendezésének bevált módja a szerződéskötés. Úgy vélem, hogy egy ilyen lényeges kérdésben, mint az átszállítás és az ítéletek adaptálásának kérdése, időszerűvé vált a jogviszonyok egyértelmű szabályozása. Éppen ezért a Fidesz frakciója nevében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk fekvő törvényjavaslatot.Végül, tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy megköszönjem elnök úrnak is az egész ciklusban végzett munkáját. Mivel lassan itt van az utolsó parlamenti ülésnap, ezért köszönöm, hogy együtt tudtunk működni. (19.00)Ahogy államtitkár úr is említette, az egyezmény közvetett célja, hogy a bűncselekmény elkövetése következtében szabadságuktól megfosztott külföldiek lehetőséget kapjanak a büntetésüknek saját társadalmukban való letöltésére. A közvetlen cél pedig az előbbihez szükséges, a saját országaikba való átszállítás jogi feltételeinek biztosítása.Kérem, engedjék meg, hogy pusztán három fontos részletre ráirányítsam a figyelmet a törvényjavaslat kapcsán. Az egyik az egyezmény alapjául szolgáló reciprocitás elve. A kölcsönösség mellett a javaslatban biztosított a kettős büntetés eltörléséből fakadó intézkedésként az is, hogy a büntetés-végrehajtó fél által a végrehajtást követően az ítélkező fél már nem kísérelheti meg az általa hozott jogerős ítélet végrehajtását.Aztán az egyes büntetőjogi együttműködéssel kapcsolatos nemzetközi egyezmények alapvető része a felek közötti tájékoztatás kereteit szabályozó rendelkezés. Emellett az előttünk fekvő javaslat szabályozza az átmenő szállítást vagy a harmadik állam területéről való szállítás kérdéskörét.Tisztelt Képviselőtársaim! Végül rá kell mutatni arra is, hogy a nemzetközi szerződésekben szokásos módon tisztázott a nyelvhasználat és a költségviselés is. Úgy vélem, fontos itt is kiemelni azt, hogy egyformán használható a szerb és az albán nyelv is a kapcsolattartás során.Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő szerződést 2017. november 24-én írták alá a felek. Van azonban egy másik fontos dátum is, amit ilyenkor, úgy hiszem, fontos a tisztelt Ház előtt felidézni, mivel március 19-én lesz egy évtizede, hogy a magyar kormány elismerte a független Koszovót. Az államok mint nemzetközi jogi jogalanyok között felmerülő kérdések rendezésének bevált módja a szerződéskötés. Úgy vélem, hogy egy ilyen lényeges kérdésben, mint az átszállítás és az ítéletek adaptálásának kérdése, időszerűvé vált a jogviszonyok egyértelmű szabályozása. Éppen ezért a Fidesz frakciója nevében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk fekvő törvényjavaslatot.Végül, tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy megköszönjem elnök úrnak is az egész ciklusban végzett munkáját. Mivel lassan itt van az utolsó parlamenti ülésnap, ezért köszönöm, hogy együtt tudtunk működni. Ahogy államtitkár úr is említette, az egyezmény közvetett célja, hogy a bűncselekmény elkövetése következtében szabadságuktól megfosztott külföldiek lehetőséget kapjanak a büntetésüknek saját társadalmukban való letöltésére. A közvetlen cél pedig az előbbihez szükséges, a saját országaikba való átszállítás jogi feltételeinek biztosítása.Kérem, engedjék meg, hogy pusztán három fontos részletre ráirányítsam a figyelmet a törvényjavaslat kapcsán. Az egyik az egyezmény alapjául szolgáló reciprocitás elve. A kölcsönösség mellett a javaslatban biztosított a kettős büntetés eltörléséből fakadó intézkedésként az is, hogy a büntetés-végrehajtó fél által a végrehajtást követően az ítélkező fél már nem kísérelheti meg az általa hozott jogerős ítélet végrehajtását.Aztán az egyes büntetőjogi együttműködéssel kapcsolatos nemzetközi egyezmények alapvető része a felek közötti tájékoztatás kereteit szabályozó rendelkezés. Emellett az előttünk fekvő javaslat szabályozza az átmenő szállítást vagy a harmadik állam területéről való szállítás kérdéskörét.Tisztelt Képviselőtársaim! Végül rá kell mutatni arra is, hogy a nemzetközi szerződésekben szokásos módon tisztázott a nyelvhasználat és a költségviselés is. Úgy vélem, fontos itt is kiemelni azt, hogy egyformán használható a szerb és az albán nyelv is a kapcsolattartás során.Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő szerződést 2017. november 24-én írták alá a felek. Van azonban egy másik fontos dátum is, amit ilyenkor, úgy hiszem, fontos a tisztelt Ház előtt felidézni, mivel március 19-én lesz egy évtizede, hogy a magyar kormány elismerte a független Koszovót. Az államok mint nemzetközi jogi jogalanyok között felmerülő kérdések rendezésének bevált módja a szerződéskötés. Úgy vélem, hogy egy ilyen lényeges kérdésben, mint az átszállítás és az ítéletek adaptálásának kérdése, időszerűvé vált a jogviszonyok egyértelmű szabályozása. Éppen ezért a Fidesz frakciója nevében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk fekvő törvényjavaslatot.Végül, tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy megköszönjem elnök úrnak is az egész ciklusban végzett munkáját. Mivel lassan itt van az utolsó parlamenti ülésnap, ezért köszönöm, hogy együtt tudtunk működni. Ahogy államtitkár úr is említette, az egyezmény közvetett célja, hogy a bűncselekmény elkövetése következtében szabadságuktól megfosztott külföldiek lehetőséget kapjanak a büntetésüknek saját társadalmukban való letöltésére. A közvetlen cél pedig az előbbihez szükséges, a saját országaikba való átszállítás jogi feltételeinek biztosítása.Kérem, engedjék meg, hogy pusztán három fontos részletre ráirányítsam a figyelmet a törvényjavaslat kapcsán. Az egyik az egyezmény alapjául szolgáló reciprocitás elve. A kölcsönösség mellett a javaslatban biztosított a kettős büntetés eltörléséből fakadó intézkedésként az is, hogy a büntetés-végrehajtó fél által a végrehajtást követően az ítélkező fél már nem kísérelheti meg az általa hozott jogerős ítélet végrehajtását.Aztán az egyes büntetőjogi együttműködéssel kapcsolatos nemzetközi egyezmények alapvető része a felek közötti tájékoztatás kereteit szabályozó rendelkezés. Emellett az előttünk fekvő javaslat szabályozza az átmenő szállítást vagy a harmadik állam területéről való szállítás kérdéskörét.Tisztelt Képviselőtársaim! Végül rá kell mutatni arra is, hogy a nemzetközi szerződésekben szokásos módon tisztázott a nyelvhasználat és a költségviselés is. Úgy vélem, fontos itt is kiemelni azt, hogy egyformán használható a szerb és az albán nyelv is a kapcsolattartás során.Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő szerződést 2017. november 24-én írták alá a felek. Van azonban egy másik fontos dátum is, amit ilyenkor, úgy hiszem, fontos a tisztelt Ház előtt felidézni, mivel március 19-én lesz egy évtizede, hogy a magyar kormány elismerte a független Koszovót. Az államok mint nemzetközi jogi jogalanyok között felmerülő kérdések rendezésének bevált módja a szerződéskötés. Úgy vélem, hogy egy ilyen lényeges kérdésben, mint az átszállítás és az ítéletek adaptálásának kérdése, időszerűvé vált a jogviszonyok egyértelmű szabályozása. Éppen ezért a Fidesz frakciója nevében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk fekvő törvényjavaslatot.Végül, tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy megköszönjem elnök úrnak is az egész ciklusban végzett munkáját. Mivel lassan itt van az utolsó parlamenti ülésnap, ezért köszönöm, hogy együtt tudtunk működni. Kérem, engedjék meg, hogy pusztán három fontos részletre ráirányítsam a figyelmet a törvényjavaslat kapcsán. Az egyik az egyezmény alapjául szolgáló reciprocitás elve. A kölcsönösség mellett a javaslatban biztosított a kettős büntetés eltörléséből fakadó intézkedésként az is, hogy a büntetés-végrehajtó fél által a végrehajtást követően az ítélkező fél már nem kísérelheti meg az általa hozott jogerős ítélet végrehajtását.Aztán az egyes büntetőjogi együttműködéssel kapcsolatos nemzetközi egyezmények alapvető része a felek közötti tájékoztatás kereteit szabályozó rendelkezés. Emellett az előttünk fekvő javaslat szabályozza az átmenő szállítást vagy a harmadik állam területéről való szállítás kérdéskörét.Tisztelt Képviselőtársaim! Végül rá kell mutatni arra is, hogy a nemzetközi szerződésekben szokásos módon tisztázott a nyelvhasználat és a költségviselés is. Úgy vélem, fontos itt is kiemelni azt, hogy egyformán használható a szerb és az albán nyelv is a kapcsolattartás során.Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő szerződést 2017. november 24-én írták alá a felek. Van azonban egy másik fontos dátum is, amit ilyenkor, úgy hiszem, fontos a tisztelt Ház előtt felidézni, mivel március 19-én lesz egy évtizede, hogy a magyar kormány elismerte a független Koszovót. Az államok mint nemzetközi jogi jogalanyok között felmerülő kérdések rendezésének bevált módja a szerződéskötés. Úgy vélem, hogy egy ilyen lényeges kérdésben, mint az átszállítás és az ítéletek adaptálásának kérdése, időszerűvé vált a jogviszonyok egyértelmű szabályozása. Éppen ezért a Fidesz frakciója nevében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk fekvő törvényjavaslatot.Végül, tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy megköszönjem elnök úrnak is az egész ciklusban végzett munkáját. Mivel lassan itt van az utolsó parlamenti ülésnap, ezért köszönöm, hogy együtt tudtunk működni. Aztán az egyes büntetőjogi együttműködéssel kapcsolatos nemzetközi egyezmények alapvető része a felek közötti tájékoztatás kereteit szabályozó rendelkezés. Emellett az előttünk fekvő javaslat szabályozza az átmenő szállítást vagy a harmadik állam területéről való szállítás kérdéskörét.Tisztelt Képviselőtársaim! Végül rá kell mutatni arra is, hogy a nemzetközi szerződésekben szokásos módon tisztázott a nyelvhasználat és a költségviselés is. Úgy vélem, fontos itt is kiemelni azt, hogy egyformán használható a szerb és az albán nyelv is a kapcsolattartás során.Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő szerződést 2017. november 24-én írták alá a felek. Van azonban egy másik fontos dátum is, amit ilyenkor, úgy hiszem, fontos a tisztelt Ház előtt felidézni, mivel március 19-én lesz egy évtizede, hogy a magyar kormány elismerte a független Koszovót. Az államok mint nemzetközi jogi jogalanyok között felmerülő kérdések rendezésének bevált módja a szerződéskötés. Úgy vélem, hogy egy ilyen lényeges kérdésben, mint az átszállítás és az ítéletek adaptálásának kérdése, időszerűvé vált a jogviszonyok egyértelmű szabályozása. Éppen ezért a Fidesz frakciója nevében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk fekvő törvényjavaslatot.Végül, tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy megköszönjem elnök úrnak is az egész ciklusban végzett munkáját. Mivel lassan itt van az utolsó parlamenti ülésnap, ezért köszönöm, hogy együtt tudtunk működni. Tisztelt Képviselőtársaim! Végül rá kell mutatni arra is, hogy a nemzetközi szerződésekben szokásos módon tisztázott a nyelvhasználat és a költségviselés is. Úgy vélem, fontos itt is kiemelni azt, hogy egyformán használható a szerb és az albán nyelv is a kapcsolattartás során.Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő szerződést 2017. november 24-én írták alá a felek. Van azonban egy másik fontos dátum is, amit ilyenkor, úgy hiszem, fontos a tisztelt Ház előtt felidézni, mivel március 19-én lesz egy évtizede, hogy a magyar kormány elismerte a független Koszovót. Az államok mint nemzetközi jogi jogalanyok között felmerülő kérdések rendezésének bevált módja a szerződéskötés. Úgy vélem, hogy egy ilyen lényeges kérdésben, mint az átszállítás és az ítéletek adaptálásának kérdése, időszerűvé vált a jogviszonyok egyértelmű szabályozása. Éppen ezért a Fidesz frakciója nevében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk fekvő törvényjavaslatot.Végül, tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy megköszönjem elnök úrnak is az egész ciklusban végzett munkáját. Mivel lassan itt van az utolsó parlamenti ülésnap, ezért köszönöm, hogy együtt tudtunk működni. Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő szerződést 2017. november 24-én írták alá a felek. Van azonban egy másik fontos dátum is, amit ilyenkor, úgy hiszem, fontos a tisztelt Ház előtt felidézni, mivel március 19-én lesz egy évtizede, hogy a magyar kormány elismerte a független Koszovót. Az államok mint nemzetközi jogi jogalanyok között felmerülő kérdések rendezésének bevált módja a szerződéskötés. Úgy vélem, hogy egy ilyen lényeges kérdésben, mint az átszállítás és az ítéletek adaptálásának kérdése, időszerűvé vált a jogviszonyok egyértelmű szabályozása. Éppen ezért a Fidesz frakciója nevében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk fekvő törvényjavaslatot.Végül, tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy megköszönjem elnök úrnak is az egész ciklusban végzett munkáját. Mivel lassan itt van az utolsó parlamenti ülésnap, ezért köszönöm, hogy együtt tudtunk működni. Az államok mint nemzetközi jogi jogalanyok között felmerülő kérdések rendezésének bevált módja a szerződéskötés. Úgy vélem, hogy egy ilyen lényeges kérdésben, mint az átszállítás és az ítéletek adaptálásának kérdése, időszerűvé vált a jogviszonyok egyértelmű szabályozása. Éppen ezért a Fidesz frakciója nevében kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk fekvő törvényjavaslatot.Végül, tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy megköszönjem elnök úrnak is az egész ciklusban végzett munkáját. Mivel lassan itt van az utolsó parlamenti ülésnap, ezért köszönöm, hogy együtt tudtunk működni. Végül, tisztelt elnök úr, engedje meg, hogy megköszönjem elnök úrnak is az egész ciklusban végzett munkáját. Mivel lassan itt van az utolsó parlamenti ülésnap, ezért köszönöm, hogy együtt tudtunk működni.
  • Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség.Most, mivel a napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, a napirend utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett a Fidesz képviselőcsoportjából Tuzson Bence képviselő úr: „Fejlesztések és beruházások az elmúlt években Pest megye 5. számú választókerületében” címmel. Képviselő úr, államtitkár úr, öné a szó. Parancsoljon! Most, mivel a napirendi pontjaink tárgyalásának végére értünk, a napirend utáni felszólalás következik. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett a Fidesz képviselőcsoportjából Tuzson Bence képviselő úr: „Fejlesztések és beruházások az elmúlt években Pest megye 5. számú választókerületében” címmel. Képviselő úr, államtitkár úr, öné a szó. Parancsoljon! Napirend utáni felszólalásra jelentkezett a Fidesz képviselőcsoportjából Tuzson Bence képviselő úr: „Fejlesztések és beruházások az elmúlt években Pest megye 5. számú választókerületében” címmel. Képviselő úr, államtitkár úr, öné a szó. Parancsoljon!