• (18.40)A módosított megállapodás és mellékletének kihirdetése szükséges ahhoz, hogy a Magyarországon működő, nemzetközi fuvarozásban részt vevő vasúttársaságok egyértelműen és hatékonyan tudjanak alkalmazkodni a megállapodásban foglaltakhoz az áruk közvetlen nemzetközi forgalmában a megállapodásban részes tagállamok vasútvonalain végzett fuvarozásaik során. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a beterjesztett törvényjavaslatot elfogadni, a megállapodás és mellékleteinek kihirdetését támogatni szíveskedjenek. Köszönöm, elnök úr. (18.40)A módosított megállapodás és mellékletének kihirdetése szükséges ahhoz, hogy a Magyarországon működő, nemzetközi fuvarozásban részt vevő vasúttársaságok egyértelműen és hatékonyan tudjanak alkalmazkodni a megállapodásban foglaltakhoz az áruk közvetlen nemzetközi forgalmában a megállapodásban részes tagállamok vasútvonalain végzett fuvarozásaik során. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a beterjesztett törvényjavaslatot elfogadni, a megállapodás és mellékleteinek kihirdetését támogatni szíveskedjenek. Köszönöm, elnök úr. A módosított megállapodás és mellékletének kihirdetése szükséges ahhoz, hogy a Magyarországon működő, nemzetközi fuvarozásban részt vevő vasúttársaságok egyértelműen és hatékonyan tudjanak alkalmazkodni a megállapodásban foglaltakhoz az áruk közvetlen nemzetközi forgalmában a megállapodásban részes tagállamok vasútvonalain végzett fuvarozásaik során. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a beterjesztett törvényjavaslatot elfogadni, a megállapodás és mellékleteinek kihirdetését támogatni szíveskedjenek. Köszönöm, elnök úr. A módosított megállapodás és mellékletének kihirdetése szükséges ahhoz, hogy a Magyarországon működő, nemzetközi fuvarozásban részt vevő vasúttársaságok egyértelműen és hatékonyan tudjanak alkalmazkodni a megállapodásban foglaltakhoz az áruk közvetlen nemzetközi forgalmában a megállapodásban részes tagállamok vasútvonalain végzett fuvarozásaik során. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a beterjesztett törvényjavaslatot elfogadni, a megállapodás és mellékleteinek kihirdetését támogatni szíveskedjenek. Köszönöm, elnök úr. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a beterjesztett törvényjavaslatot elfogadni, a megállapodás és mellékleteinek kihirdetését támogatni szíveskedjenek. Köszönöm, elnök úr.
  • ELNÖK: Kértem volna már! DR. HÖRCSIK RICHÁRD, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Szoglasenyije o Mezsdunarodnom Gruzovom Szoobscsenii, rövidítve: SZMGSZ. Csak azért az eredeti nyelven szerettem volna elmondani, mert így érthető, közérthető, hogy miért ez az SZMGSZ rövidítés. ELNÖK: Nagyon köszönjük, hogy gazdagított minket ezzel. Parancsoljon, folytassa! DR. HÖRCSIK RICHÁRD, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tehát magyarul folytatván, az említett SZMGSZ az elmúlt időszakban szinte minden évben napirendjére került az Országgyűlésnek. Az ekkor elhangzott viták során én úgy láttam, hogy méltatlanul kevés szó esett a képviselői felszólalásokban arról, hogy miért fontos egy ilyen egyezmény, és miért fontos, hogy az SZMGSZ részesei, felei lehessünk. Kérem, engedjék meg, hogy a kései óra ellenére is röviden szóljak néhány szót a vasúti árufuvarozással kapcsolatos egyezmények jelentőségéről és magáról az SZMGSZ szerepéről is.Nos, úgy látjuk, tisztelt képviselőtársaim, hogy az SZMGSZ elengedhetetlen a keleti irányú vasúti árufuvarozás végzéséhez, mivel a keleti irányú áruszállítás szabályait, előírásait tartalmazza részletesen, így a tárgyalt egyezmény hiányában a keleti vasúti szállítások szinte ellehetetlenülnének, Magyarország vasúti szempontból lényegében ekkor megszűnne létezni Oroszország és az ázsiai államok számára. Tehát a keleti irányú forgalom leépülése ellehetetlenítené a záhonyi átrakókörzet működését, valamint számos munkahely kerülne veszélybe, miközben az átrakási tevékenység hasznát bizony mások Szlovákia vagy akár Lengyelország fölözhetnék le.Fontos azonban, tisztelt képviselőtársaim, megjegyezni azt is, hogy a vasúti szállítás szempontjából Oroszország és elnök úr számára is megjegyzem, így az orosz nyelv is különösen fontos, megkerülhetetlen tényező.Tisztelt Képviselőtársaim! Nos, adottság az is, hogy hazánk nemcsak földrajzilag van közel Oroszországhoz, hanem az orosz szabványú vasút is eléri Magyarországot. Jól tudjuk azt, hogy hazánkban a záhonyi átrakókörzetben egészen Tuzsérig lehet széles nyomtávú pályán közlekedni. A magyar, egyben Európa nagy részén létező szabvány a sínek közötti távolságra csak emlékeztetni szeretném képviselőtársaimat 1435 milliméter, ezzel szemben tőlünk keletre már 1520 milliméteres táv a bevett. Tehát látszólag ez az apró különbség nagyon komoly eltéréseket indukál a széles nyomtávú és a normál nyomtávú rendszerek között. Nem véletlen, képviselőtársaim, hogy az Európai Unió negyedik vasúti csomagja is kénytelen eltérést engedni azon országok számára, ahol kizárólag az orosz rendszer honosodott meg, hiszen az eltérő fejlődési irányok egységesítése végtelen mennyiségű pénzforrás hiányában lehetetlen vállalkozás volna. Tehát ezért van szükség ilyen dokumentumokra, amelyek kötelezően szabályozzák azokat a technológiai előírásokat, szabványokat, s a többi, hogy az eltérő rendszerekből érkező fuvarokat is tudja kezelni a magyar vasúti rendszer összes releváns szereplője.Tisztelt Képviselőtársaim! Kisebb műszaki szakértelemmel, nekünk, filoszoknak is belátható, hogy a fenti követelmények meghatározása a balesetmentes vasúti közlekedés fenntartását és a pálya kíméletét egyaránt szolgálja. Természetesen ezeknek az előírásoknak a betartását is komolyan kell venni és ellenőrizni. Ebben ma már a MÁV által komoly beruházás árán telepített úgynevezett diagnosztikai berendezések is segítségünkre vannak. Választókerületemben a Szlovákia felől a határállomásokon belépő tehervonatok által okozott kockázatok kiszűrését segíti például Hidasnémetiben és Sátoraljaújhelyen egy-egy rakszelvényt ellenőrző berendezés és egy-egy kerékterhelést ellenőrző eszköz is. Ezeknek a drága berendezéseknek köszönhetően kiszűrhetőek a balesetveszélyes vagonok, így szignifikánsan nőtt a vasútbiztonság Abaújban és Zemplénben. Tisztelt Képviselőtársaim! Már csak erre való tekintettel is kérem, támogassák ezt a javaslatot. DR. HÖRCSIK RICHÁRD, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Szoglasenyije o Mezsdunarodnom Gruzovom Szoobscsenii, rövidítve: SZMGSZ. Csak azért az eredeti nyelven szerettem volna elmondani, mert így érthető, közérthető, hogy miért ez az SZMGSZ rövidítés. ELNÖK: Nagyon köszönjük, hogy gazdagított minket ezzel. Parancsoljon, folytassa! DR. HÖRCSIK RICHÁRD, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tehát magyarul folytatván, az említett SZMGSZ az elmúlt időszakban szinte minden évben napirendjére került az Országgyűlésnek. Az ekkor elhangzott viták során én úgy láttam, hogy méltatlanul kevés szó esett a képviselői felszólalásokban arról, hogy miért fontos egy ilyen egyezmény, és miért fontos, hogy az SZMGSZ részesei, felei lehessünk. Kérem, engedjék meg, hogy a kései óra ellenére is röviden szóljak néhány szót a vasúti árufuvarozással kapcsolatos egyezmények jelentőségéről és magáról az SZMGSZ szerepéről is.Nos, úgy látjuk, tisztelt képviselőtársaim, hogy az SZMGSZ elengedhetetlen a keleti irányú vasúti árufuvarozás végzéséhez, mivel a keleti irányú áruszállítás szabályait, előírásait tartalmazza részletesen, így a tárgyalt egyezmény hiányában a keleti vasúti szállítások szinte ellehetetlenülnének, Magyarország vasúti szempontból lényegében ekkor megszűnne létezni Oroszország és az ázsiai államok számára. Tehát a keleti irányú forgalom leépülése ellehetetlenítené a záhonyi átrakókörzet működését, valamint számos munkahely kerülne veszélybe, miközben az átrakási tevékenység hasznát bizony mások Szlovákia vagy akár Lengyelország fölözhetnék le.Fontos azonban, tisztelt képviselőtársaim, megjegyezni azt is, hogy a vasúti szállítás szempontjából Oroszország és elnök úr számára is megjegyzem, így az orosz nyelv is különösen fontos, megkerülhetetlen tényező.Tisztelt Képviselőtársaim! Nos, adottság az is, hogy hazánk nemcsak földrajzilag van közel Oroszországhoz, hanem az orosz szabványú vasút is eléri Magyarországot. Jól tudjuk azt, hogy hazánkban a záhonyi átrakókörzetben egészen Tuzsérig lehet széles nyomtávú pályán közlekedni. A magyar, egyben Európa nagy részén létező szabvány a sínek közötti távolságra csak emlékeztetni szeretném képviselőtársaimat 1435 milliméter, ezzel szemben tőlünk keletre már 1520 milliméteres táv a bevett. Tehát látszólag ez az apró különbség nagyon komoly eltéréseket indukál a széles nyomtávú és a normál nyomtávú rendszerek között. Nem véletlen, képviselőtársaim, hogy az Európai Unió negyedik vasúti csomagja is kénytelen eltérést engedni azon országok számára, ahol kizárólag az orosz rendszer honosodott meg, hiszen az eltérő fejlődési irányok egységesítése végtelen mennyiségű pénzforrás hiányában lehetetlen vállalkozás volna. Tehát ezért van szükség ilyen dokumentumokra, amelyek kötelezően szabályozzák azokat a technológiai előírásokat, szabványokat, s a többi, hogy az eltérő rendszerekből érkező fuvarokat is tudja kezelni a magyar vasúti rendszer összes releváns szereplője.Tisztelt Képviselőtársaim! Kisebb műszaki szakértelemmel, nekünk, filoszoknak is belátható, hogy a fenti követelmények meghatározása a balesetmentes vasúti közlekedés fenntartását és a pálya kíméletét egyaránt szolgálja. Természetesen ezeknek az előírásoknak a betartását is komolyan kell venni és ellenőrizni. Ebben ma már a MÁV által komoly beruházás árán telepített úgynevezett diagnosztikai berendezések is segítségünkre vannak. Választókerületemben a Szlovákia felől a határállomásokon belépő tehervonatok által okozott kockázatok kiszűrését segíti például Hidasnémetiben és Sátoraljaújhelyen egy-egy rakszelvényt ellenőrző berendezés és egy-egy kerékterhelést ellenőrző eszköz is. Ezeknek a drága berendezéseknek köszönhetően kiszűrhetőek a balesetveszélyes vagonok, így szignifikánsan nőtt a vasútbiztonság Abaújban és Zemplénben. Tisztelt Képviselőtársaim! Már csak erre való tekintettel is kérem, támogassák ezt a javaslatot. ELNÖK: Nagyon köszönjük, hogy gazdagított minket ezzel. Parancsoljon, folytassa! DR. HÖRCSIK RICHÁRD, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tehát magyarul folytatván, az említett SZMGSZ az elmúlt időszakban szinte minden évben napirendjére került az Országgyűlésnek. Az ekkor elhangzott viták során én úgy láttam, hogy méltatlanul kevés szó esett a képviselői felszólalásokban arról, hogy miért fontos egy ilyen egyezmény, és miért fontos, hogy az SZMGSZ részesei, felei lehessünk. Kérem, engedjék meg, hogy a kései óra ellenére is röviden szóljak néhány szót a vasúti árufuvarozással kapcsolatos egyezmények jelentőségéről és magáról az SZMGSZ szerepéről is.Nos, úgy látjuk, tisztelt képviselőtársaim, hogy az SZMGSZ elengedhetetlen a keleti irányú vasúti árufuvarozás végzéséhez, mivel a keleti irányú áruszállítás szabályait, előírásait tartalmazza részletesen, így a tárgyalt egyezmény hiányában a keleti vasúti szállítások szinte ellehetetlenülnének, Magyarország vasúti szempontból lényegében ekkor megszűnne létezni Oroszország és az ázsiai államok számára. Tehát a keleti irányú forgalom leépülése ellehetetlenítené a záhonyi átrakókörzet működését, valamint számos munkahely kerülne veszélybe, miközben az átrakási tevékenység hasznát bizony mások Szlovákia vagy akár Lengyelország fölözhetnék le.Fontos azonban, tisztelt képviselőtársaim, megjegyezni azt is, hogy a vasúti szállítás szempontjából Oroszország és elnök úr számára is megjegyzem, így az orosz nyelv is különösen fontos, megkerülhetetlen tényező.Tisztelt Képviselőtársaim! Nos, adottság az is, hogy hazánk nemcsak földrajzilag van közel Oroszországhoz, hanem az orosz szabványú vasút is eléri Magyarországot. Jól tudjuk azt, hogy hazánkban a záhonyi átrakókörzetben egészen Tuzsérig lehet széles nyomtávú pályán közlekedni. A magyar, egyben Európa nagy részén létező szabvány a sínek közötti távolságra csak emlékeztetni szeretném képviselőtársaimat 1435 milliméter, ezzel szemben tőlünk keletre már 1520 milliméteres táv a bevett. Tehát látszólag ez az apró különbség nagyon komoly eltéréseket indukál a széles nyomtávú és a normál nyomtávú rendszerek között. Nem véletlen, képviselőtársaim, hogy az Európai Unió negyedik vasúti csomagja is kénytelen eltérést engedni azon országok számára, ahol kizárólag az orosz rendszer honosodott meg, hiszen az eltérő fejlődési irányok egységesítése végtelen mennyiségű pénzforrás hiányában lehetetlen vállalkozás volna. Tehát ezért van szükség ilyen dokumentumokra, amelyek kötelezően szabályozzák azokat a technológiai előírásokat, szabványokat, s a többi, hogy az eltérő rendszerekből érkező fuvarokat is tudja kezelni a magyar vasúti rendszer összes releváns szereplője.Tisztelt Képviselőtársaim! Kisebb műszaki szakértelemmel, nekünk, filoszoknak is belátható, hogy a fenti követelmények meghatározása a balesetmentes vasúti közlekedés fenntartását és a pálya kíméletét egyaránt szolgálja. Természetesen ezeknek az előírásoknak a betartását is komolyan kell venni és ellenőrizni. Ebben ma már a MÁV által komoly beruházás árán telepített úgynevezett diagnosztikai berendezések is segítségünkre vannak. Választókerületemben a Szlovákia felől a határállomásokon belépő tehervonatok által okozott kockázatok kiszűrését segíti például Hidasnémetiben és Sátoraljaújhelyen egy-egy rakszelvényt ellenőrző berendezés és egy-egy kerékterhelést ellenőrző eszköz is. Ezeknek a drága berendezéseknek köszönhetően kiszűrhetőek a balesetveszélyes vagonok, így szignifikánsan nőtt a vasútbiztonság Abaújban és Zemplénben. Tisztelt Képviselőtársaim! Már csak erre való tekintettel is kérem, támogassák ezt a javaslatot. DR. HÖRCSIK RICHÁRD, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tehát magyarul folytatván, az említett SZMGSZ az elmúlt időszakban szinte minden évben napirendjére került az Országgyűlésnek. Az ekkor elhangzott viták során én úgy láttam, hogy méltatlanul kevés szó esett a képviselői felszólalásokban arról, hogy miért fontos egy ilyen egyezmény, és miért fontos, hogy az SZMGSZ részesei, felei lehessünk. Kérem, engedjék meg, hogy a kései óra ellenére is röviden szóljak néhány szót a vasúti árufuvarozással kapcsolatos egyezmények jelentőségéről és magáról az SZMGSZ szerepéről is.Nos, úgy látjuk, tisztelt képviselőtársaim, hogy az SZMGSZ elengedhetetlen a keleti irányú vasúti árufuvarozás végzéséhez, mivel a keleti irányú áruszállítás szabályait, előírásait tartalmazza részletesen, így a tárgyalt egyezmény hiányában a keleti vasúti szállítások szinte ellehetetlenülnének, Magyarország vasúti szempontból lényegében ekkor megszűnne létezni Oroszország és az ázsiai államok számára. Tehát a keleti irányú forgalom leépülése ellehetetlenítené a záhonyi átrakókörzet működését, valamint számos munkahely kerülne veszélybe, miközben az átrakási tevékenység hasznát bizony mások Szlovákia vagy akár Lengyelország fölözhetnék le.Fontos azonban, tisztelt képviselőtársaim, megjegyezni azt is, hogy a vasúti szállítás szempontjából Oroszország és elnök úr számára is megjegyzem, így az orosz nyelv is különösen fontos, megkerülhetetlen tényező.Tisztelt Képviselőtársaim! Nos, adottság az is, hogy hazánk nemcsak földrajzilag van közel Oroszországhoz, hanem az orosz szabványú vasút is eléri Magyarországot. Jól tudjuk azt, hogy hazánkban a záhonyi átrakókörzetben egészen Tuzsérig lehet széles nyomtávú pályán közlekedni. A magyar, egyben Európa nagy részén létező szabvány a sínek közötti távolságra csak emlékeztetni szeretném képviselőtársaimat 1435 milliméter, ezzel szemben tőlünk keletre már 1520 milliméteres táv a bevett. Tehát látszólag ez az apró különbség nagyon komoly eltéréseket indukál a széles nyomtávú és a normál nyomtávú rendszerek között. Nem véletlen, képviselőtársaim, hogy az Európai Unió negyedik vasúti csomagja is kénytelen eltérést engedni azon országok számára, ahol kizárólag az orosz rendszer honosodott meg, hiszen az eltérő fejlődési irányok egységesítése végtelen mennyiségű pénzforrás hiányában lehetetlen vállalkozás volna. Tehát ezért van szükség ilyen dokumentumokra, amelyek kötelezően szabályozzák azokat a technológiai előírásokat, szabványokat, s a többi, hogy az eltérő rendszerekből érkező fuvarokat is tudja kezelni a magyar vasúti rendszer összes releváns szereplője.Tisztelt Képviselőtársaim! Kisebb műszaki szakértelemmel, nekünk, filoszoknak is belátható, hogy a fenti követelmények meghatározása a balesetmentes vasúti közlekedés fenntartását és a pálya kíméletét egyaránt szolgálja. Természetesen ezeknek az előírásoknak a betartását is komolyan kell venni és ellenőrizni. Ebben ma már a MÁV által komoly beruházás árán telepített úgynevezett diagnosztikai berendezések is segítségünkre vannak. Választókerületemben a Szlovákia felől a határállomásokon belépő tehervonatok által okozott kockázatok kiszűrését segíti például Hidasnémetiben és Sátoraljaújhelyen egy-egy rakszelvényt ellenőrző berendezés és egy-egy kerékterhelést ellenőrző eszköz is. Ezeknek a drága berendezéseknek köszönhetően kiszűrhetőek a balesetveszélyes vagonok, így szignifikánsan nőtt a vasútbiztonság Abaújban és Zemplénben. Tisztelt Képviselőtársaim! Már csak erre való tekintettel is kérem, támogassák ezt a javaslatot. Fontos azonban, tisztelt képviselőtársaim, megjegyezni azt is, hogy a vasúti szállítás szempontjából Oroszország és elnök úr számára is megjegyzem, így az orosz nyelv is különösen fontos, megkerülhetetlen tényező.Tisztelt Képviselőtársaim! Nos, adottság az is, hogy hazánk nemcsak földrajzilag van közel Oroszországhoz, hanem az orosz szabványú vasút is eléri Magyarországot. Jól tudjuk azt, hogy hazánkban a záhonyi átrakókörzetben egészen Tuzsérig lehet széles nyomtávú pályán közlekedni. A magyar, egyben Európa nagy részén létező szabvány a sínek közötti távolságra csak emlékeztetni szeretném képviselőtársaimat 1435 milliméter, ezzel szemben tőlünk keletre már 1520 milliméteres táv a bevett. Tehát látszólag ez az apró különbség nagyon komoly eltéréseket indukál a széles nyomtávú és a normál nyomtávú rendszerek között. Nem véletlen, képviselőtársaim, hogy az Európai Unió negyedik vasúti csomagja is kénytelen eltérést engedni azon országok számára, ahol kizárólag az orosz rendszer honosodott meg, hiszen az eltérő fejlődési irányok egységesítése végtelen mennyiségű pénzforrás hiányában lehetetlen vállalkozás volna. Tehát ezért van szükség ilyen dokumentumokra, amelyek kötelezően szabályozzák azokat a technológiai előírásokat, szabványokat, s a többi, hogy az eltérő rendszerekből érkező fuvarokat is tudja kezelni a magyar vasúti rendszer összes releváns szereplője.Tisztelt Képviselőtársaim! Kisebb műszaki szakértelemmel, nekünk, filoszoknak is belátható, hogy a fenti követelmények meghatározása a balesetmentes vasúti közlekedés fenntartását és a pálya kíméletét egyaránt szolgálja. Természetesen ezeknek az előírásoknak a betartását is komolyan kell venni és ellenőrizni. Ebben ma már a MÁV által komoly beruházás árán telepített úgynevezett diagnosztikai berendezések is segítségünkre vannak. Választókerületemben a Szlovákia felől a határállomásokon belépő tehervonatok által okozott kockázatok kiszűrését segíti például Hidasnémetiben és Sátoraljaújhelyen egy-egy rakszelvényt ellenőrző berendezés és egy-egy kerékterhelést ellenőrző eszköz is. Ezeknek a drága berendezéseknek köszönhetően kiszűrhetőek a balesetveszélyes vagonok, így szignifikánsan nőtt a vasútbiztonság Abaújban és Zemplénben. Tisztelt Képviselőtársaim! Már csak erre való tekintettel is kérem, támogassák ezt a javaslatot. Tisztelt Képviselőtársaim! Nos, adottság az is, hogy hazánk nemcsak földrajzilag van közel Oroszországhoz, hanem az orosz szabványú vasút is eléri Magyarországot. Jól tudjuk azt, hogy hazánkban a záhonyi átrakókörzetben egészen Tuzsérig lehet széles nyomtávú pályán közlekedni. A magyar, egyben Európa nagy részén létező szabvány a sínek közötti távolságra csak emlékeztetni szeretném képviselőtársaimat 1435 milliméter, ezzel szemben tőlünk keletre már 1520 milliméteres táv a bevett. Tehát látszólag ez az apró különbség nagyon komoly eltéréseket indukál a széles nyomtávú és a normál nyomtávú rendszerek között. Nem véletlen, képviselőtársaim, hogy az Európai Unió negyedik vasúti csomagja is kénytelen eltérést engedni azon országok számára, ahol kizárólag az orosz rendszer honosodott meg, hiszen az eltérő fejlődési irányok egységesítése végtelen mennyiségű pénzforrás hiányában lehetetlen vállalkozás volna. Tehát ezért van szükség ilyen dokumentumokra, amelyek kötelezően szabályozzák azokat a technológiai előírásokat, szabványokat, s a többi, hogy az eltérő rendszerekből érkező fuvarokat is tudja kezelni a magyar vasúti rendszer összes releváns szereplője.Tisztelt Képviselőtársaim! Kisebb műszaki szakértelemmel, nekünk, filoszoknak is belátható, hogy a fenti követelmények meghatározása a balesetmentes vasúti közlekedés fenntartását és a pálya kíméletét egyaránt szolgálja. Természetesen ezeknek az előírásoknak a betartását is komolyan kell venni és ellenőrizni. Ebben ma már a MÁV által komoly beruházás árán telepített úgynevezett diagnosztikai berendezések is segítségünkre vannak. Választókerületemben a Szlovákia felől a határállomásokon belépő tehervonatok által okozott kockázatok kiszűrését segíti például Hidasnémetiben és Sátoraljaújhelyen egy-egy rakszelvényt ellenőrző berendezés és egy-egy kerékterhelést ellenőrző eszköz is. Ezeknek a drága berendezéseknek köszönhetően kiszűrhetőek a balesetveszélyes vagonok, így szignifikánsan nőtt a vasútbiztonság Abaújban és Zemplénben. Tisztelt Képviselőtársaim! Már csak erre való tekintettel is kérem, támogassák ezt a javaslatot. Tisztelt Képviselőtársaim! Kisebb műszaki szakértelemmel, nekünk, filoszoknak is belátható, hogy a fenti követelmények meghatározása a balesetmentes vasúti közlekedés fenntartását és a pálya kíméletét egyaránt szolgálja. Természetesen ezeknek az előírásoknak a betartását is komolyan kell venni és ellenőrizni. Ebben ma már a MÁV által komoly beruházás árán telepített úgynevezett diagnosztikai berendezések is segítségünkre vannak. Választókerületemben a Szlovákia felől a határállomásokon belépő tehervonatok által okozott kockázatok kiszűrését segíti például Hidasnémetiben és Sátoraljaújhelyen egy-egy rakszelvényt ellenőrző berendezés és egy-egy kerékterhelést ellenőrző eszköz is. Ezeknek a drága berendezéseknek köszönhetően kiszűrhetőek a balesetveszélyes vagonok, így szignifikánsan nőtt a vasútbiztonság Abaújban és Zemplénben. Tisztelt Képviselőtársaim! Már csak erre való tekintettel is kérem, támogassák ezt a javaslatot. Tisztelt Képviselőtársaim! Már csak erre való tekintettel is kérem, támogassák ezt a javaslatot.
  • Na, most soron következik a Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/19764. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Csepreghy államtitkár úr az előterjesztő, parancsoljon!