• (18.20)A megállapodás hatálybalépésével Tádzsikisztánban a magyar beruházók részére is garantáltakká válnak az azonos jogok. A két ország közötti kétoldalú keretben létrejött megállapodásról van szó, ugyanakkor a lisszaboni szerződés hatálybalépése óta a közvetlen külföldi befektetések az Európai Unión belül a közös politika részét képezik. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tagországai más országokkal akkor köthetnek beruházásvédelmi megállapodást, ha arra az Európai Bizottság is a szükséges hazai felhatalmazás mellett kiadta jóváhagyó felhatalmazását. A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság közötti megállapodás esetében ez megtörtént, így a magyar kormány aláírta a dokumentumot. Tisztelt Ház! A megállapodás egyik legfőbb rendeltetése az, hogy a két ország beruházói számára biztosítottak legyenek a beruházásaik védelmét jelentő jogi garanciális elemek. Bízunk abban, hogy a Tádzsik Köztársaság területén beruházóként megjelennek a hazai gazdálkodók. A beruházók számára különösen fontos az esetlegesen, akár az állammal szemben is felmerülő jogviták korrekt, pártatlan választottbíráskodás mellett történő rendezése. Az összességében 14 cikkből álló megállapodás megfelel a nemzetközi normák által adott tartalmi követelményeknek. Ami a megállapodás kereteit illeti, az a beruházót és annak külföldön megvalósított beruházását a partnerországban történt letelepedéstől számítva védi. A külföldön beruházó vállalkozások, cégek számára a négy legfőbb garanciális elemet a következők jelentik: védelmet kapnak a hátrányos megkülönböztetéstől, azaz a diszkriminációtól, és biztosított számukra a legnagyobb kedvezmény és a nemzeti elbánás is; emellett garantált a védelmük a közpolitikai célokon túl megvalósított, illetve a nem megfelelően kompenzált esetleges kisajátítással szemben, valamint a tisztességtelen és méltánytalan elbánással szemben; mindemellett negyedik tényezőként a megállapodás kitér a tőketranszfer lehetőségének védelmére is. A beruházásvédelmi megállapodások így a Tádzsik Köztársasággal létrehozott megállapodás is módot adnak a beruházó és az állam közötti viták rendezésére. Ez a rendelkezés jelenti a beruházók számára a legfőbb garanciális elemet, és ezért képezi részét minden beruházásvédelmi megállapodásnak. Ez a rendelkezés biztosít védelmet azokban az esetekben is, amikor a beruházásvédelmi megállapodás rendelkezései egy adott országban közvetlenül nem végrehajthatóak a partnerország hazai bírósága előtt. Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás megkötésétől azt várjuk, hogy a beruházók védelme révén segíteni fogja Magyarország és a Tádzsik Köztársaság beruházási kapcsolatainak fejlődését, ezért kérem, hogy a törvényjavaslatot megvitatni és a későbbiekben elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) (18.20)A megállapodás hatálybalépésével Tádzsikisztánban a magyar beruházók részére is garantáltakká válnak az azonos jogok. A két ország közötti kétoldalú keretben létrejött megállapodásról van szó, ugyanakkor a lisszaboni szerződés hatálybalépése óta a közvetlen külföldi befektetések az Európai Unión belül a közös politika részét képezik. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tagországai más országokkal akkor köthetnek beruházásvédelmi megállapodást, ha arra az Európai Bizottság is a szükséges hazai felhatalmazás mellett kiadta jóváhagyó felhatalmazását. A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság közötti megállapodás esetében ez megtörtént, így a magyar kormány aláírta a dokumentumot. Tisztelt Ház! A megállapodás egyik legfőbb rendeltetése az, hogy a két ország beruházói számára biztosítottak legyenek a beruházásaik védelmét jelentő jogi garanciális elemek. Bízunk abban, hogy a Tádzsik Köztársaság területén beruházóként megjelennek a hazai gazdálkodók. A beruházók számára különösen fontos az esetlegesen, akár az állammal szemben is felmerülő jogviták korrekt, pártatlan választottbíráskodás mellett történő rendezése. Az összességében 14 cikkből álló megállapodás megfelel a nemzetközi normák által adott tartalmi követelményeknek. Ami a megállapodás kereteit illeti, az a beruházót és annak külföldön megvalósított beruházását a partnerországban történt letelepedéstől számítva védi. A külföldön beruházó vállalkozások, cégek számára a négy legfőbb garanciális elemet a következők jelentik: védelmet kapnak a hátrányos megkülönböztetéstől, azaz a diszkriminációtól, és biztosított számukra a legnagyobb kedvezmény és a nemzeti elbánás is; emellett garantált a védelmük a közpolitikai célokon túl megvalósított, illetve a nem megfelelően kompenzált esetleges kisajátítással szemben, valamint a tisztességtelen és méltánytalan elbánással szemben; mindemellett negyedik tényezőként a megállapodás kitér a tőketranszfer lehetőségének védelmére is. A beruházásvédelmi megállapodások így a Tádzsik Köztársasággal létrehozott megállapodás is módot adnak a beruházó és az állam közötti viták rendezésére. Ez a rendelkezés jelenti a beruházók számára a legfőbb garanciális elemet, és ezért képezi részét minden beruházásvédelmi megállapodásnak. Ez a rendelkezés biztosít védelmet azokban az esetekben is, amikor a beruházásvédelmi megállapodás rendelkezései egy adott országban közvetlenül nem végrehajthatóak a partnerország hazai bírósága előtt. Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás megkötésétől azt várjuk, hogy a beruházók védelme révén segíteni fogja Magyarország és a Tádzsik Köztársaság beruházási kapcsolatainak fejlődését, ezért kérem, hogy a törvényjavaslatot megvitatni és a későbbiekben elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) A megállapodás hatálybalépésével Tádzsikisztánban a magyar beruházók részére is garantáltakká válnak az azonos jogok. A két ország közötti kétoldalú keretben létrejött megállapodásról van szó, ugyanakkor a lisszaboni szerződés hatálybalépése óta a közvetlen külföldi befektetések az Európai Unión belül a közös politika részét képezik. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tagországai más országokkal akkor köthetnek beruházásvédelmi megállapodást, ha arra az Európai Bizottság is a szükséges hazai felhatalmazás mellett kiadta jóváhagyó felhatalmazását. A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság közötti megállapodás esetében ez megtörtént, így a magyar kormány aláírta a dokumentumot. Tisztelt Ház! A megállapodás egyik legfőbb rendeltetése az, hogy a két ország beruházói számára biztosítottak legyenek a beruházásaik védelmét jelentő jogi garanciális elemek. Bízunk abban, hogy a Tádzsik Köztársaság területén beruházóként megjelennek a hazai gazdálkodók. A beruházók számára különösen fontos az esetlegesen, akár az állammal szemben is felmerülő jogviták korrekt, pártatlan választottbíráskodás mellett történő rendezése. Az összességében 14 cikkből álló megállapodás megfelel a nemzetközi normák által adott tartalmi követelményeknek. Ami a megállapodás kereteit illeti, az a beruházót és annak külföldön megvalósított beruházását a partnerországban történt letelepedéstől számítva védi. A külföldön beruházó vállalkozások, cégek számára a négy legfőbb garanciális elemet a következők jelentik: védelmet kapnak a hátrányos megkülönböztetéstől, azaz a diszkriminációtól, és biztosított számukra a legnagyobb kedvezmény és a nemzeti elbánás is; emellett garantált a védelmük a közpolitikai célokon túl megvalósított, illetve a nem megfelelően kompenzált esetleges kisajátítással szemben, valamint a tisztességtelen és méltánytalan elbánással szemben; mindemellett negyedik tényezőként a megállapodás kitér a tőketranszfer lehetőségének védelmére is. A beruházásvédelmi megállapodások így a Tádzsik Köztársasággal létrehozott megállapodás is módot adnak a beruházó és az állam közötti viták rendezésére. Ez a rendelkezés jelenti a beruházók számára a legfőbb garanciális elemet, és ezért képezi részét minden beruházásvédelmi megállapodásnak. Ez a rendelkezés biztosít védelmet azokban az esetekben is, amikor a beruházásvédelmi megállapodás rendelkezései egy adott országban közvetlenül nem végrehajthatóak a partnerország hazai bírósága előtt. Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás megkötésétől azt várjuk, hogy a beruházók védelme révén segíteni fogja Magyarország és a Tádzsik Köztársaság beruházási kapcsolatainak fejlődését, ezért kérem, hogy a törvényjavaslatot megvitatni és a későbbiekben elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) A megállapodás hatálybalépésével Tádzsikisztánban a magyar beruházók részére is garantáltakká válnak az azonos jogok. A két ország közötti kétoldalú keretben létrejött megállapodásról van szó, ugyanakkor a lisszaboni szerződés hatálybalépése óta a közvetlen külföldi befektetések az Európai Unión belül a közös politika részét képezik. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tagországai más országokkal akkor köthetnek beruházásvédelmi megállapodást, ha arra az Európai Bizottság is a szükséges hazai felhatalmazás mellett kiadta jóváhagyó felhatalmazását. A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság közötti megállapodás esetében ez megtörtént, így a magyar kormány aláírta a dokumentumot. Tisztelt Ház! A megállapodás egyik legfőbb rendeltetése az, hogy a két ország beruházói számára biztosítottak legyenek a beruházásaik védelmét jelentő jogi garanciális elemek. Bízunk abban, hogy a Tádzsik Köztársaság területén beruházóként megjelennek a hazai gazdálkodók. A beruházók számára különösen fontos az esetlegesen, akár az állammal szemben is felmerülő jogviták korrekt, pártatlan választottbíráskodás mellett történő rendezése. Az összességében 14 cikkből álló megállapodás megfelel a nemzetközi normák által adott tartalmi követelményeknek. Ami a megállapodás kereteit illeti, az a beruházót és annak külföldön megvalósított beruházását a partnerországban történt letelepedéstől számítva védi. A külföldön beruházó vállalkozások, cégek számára a négy legfőbb garanciális elemet a következők jelentik: védelmet kapnak a hátrányos megkülönböztetéstől, azaz a diszkriminációtól, és biztosított számukra a legnagyobb kedvezmény és a nemzeti elbánás is; emellett garantált a védelmük a közpolitikai célokon túl megvalósított, illetve a nem megfelelően kompenzált esetleges kisajátítással szemben, valamint a tisztességtelen és méltánytalan elbánással szemben; mindemellett negyedik tényezőként a megállapodás kitér a tőketranszfer lehetőségének védelmére is. A beruházásvédelmi megállapodások így a Tádzsik Köztársasággal létrehozott megállapodás is módot adnak a beruházó és az állam közötti viták rendezésére. Ez a rendelkezés jelenti a beruházók számára a legfőbb garanciális elemet, és ezért képezi részét minden beruházásvédelmi megállapodásnak. Ez a rendelkezés biztosít védelmet azokban az esetekben is, amikor a beruházásvédelmi megállapodás rendelkezései egy adott országban közvetlenül nem végrehajthatóak a partnerország hazai bírósága előtt. Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás megkötésétől azt várjuk, hogy a beruházók védelme révén segíteni fogja Magyarország és a Tádzsik Köztársaság beruházási kapcsolatainak fejlődését, ezért kérem, hogy a törvényjavaslatot megvitatni és a későbbiekben elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) A két ország közötti kétoldalú keretben létrejött megállapodásról van szó, ugyanakkor a lisszaboni szerződés hatálybalépése óta a közvetlen külföldi befektetések az Európai Unión belül a közös politika részét képezik. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió tagországai más országokkal akkor köthetnek beruházásvédelmi megállapodást, ha arra az Európai Bizottság is a szükséges hazai felhatalmazás mellett kiadta jóváhagyó felhatalmazását. A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság közötti megállapodás esetében ez megtörtént, így a magyar kormány aláírta a dokumentumot. Tisztelt Ház! A megállapodás egyik legfőbb rendeltetése az, hogy a két ország beruházói számára biztosítottak legyenek a beruházásaik védelmét jelentő jogi garanciális elemek. Bízunk abban, hogy a Tádzsik Köztársaság területén beruházóként megjelennek a hazai gazdálkodók. A beruházók számára különösen fontos az esetlegesen, akár az állammal szemben is felmerülő jogviták korrekt, pártatlan választottbíráskodás mellett történő rendezése. Az összességében 14 cikkből álló megállapodás megfelel a nemzetközi normák által adott tartalmi követelményeknek. Ami a megállapodás kereteit illeti, az a beruházót és annak külföldön megvalósított beruházását a partnerországban történt letelepedéstől számítva védi. A külföldön beruházó vállalkozások, cégek számára a négy legfőbb garanciális elemet a következők jelentik: védelmet kapnak a hátrányos megkülönböztetéstől, azaz a diszkriminációtól, és biztosított számukra a legnagyobb kedvezmény és a nemzeti elbánás is; emellett garantált a védelmük a közpolitikai célokon túl megvalósított, illetve a nem megfelelően kompenzált esetleges kisajátítással szemben, valamint a tisztességtelen és méltánytalan elbánással szemben; mindemellett negyedik tényezőként a megállapodás kitér a tőketranszfer lehetőségének védelmére is. A beruházásvédelmi megállapodások így a Tádzsik Köztársasággal létrehozott megállapodás is módot adnak a beruházó és az állam közötti viták rendezésére. Ez a rendelkezés jelenti a beruházók számára a legfőbb garanciális elemet, és ezért képezi részét minden beruházásvédelmi megállapodásnak. Ez a rendelkezés biztosít védelmet azokban az esetekben is, amikor a beruházásvédelmi megállapodás rendelkezései egy adott országban közvetlenül nem végrehajthatóak a partnerország hazai bírósága előtt. Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás megkötésétől azt várjuk, hogy a beruházók védelme révén segíteni fogja Magyarország és a Tádzsik Köztársaság beruházási kapcsolatainak fejlődését, ezért kérem, hogy a törvényjavaslatot megvitatni és a későbbiekben elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) Tisztelt Ház! A megállapodás egyik legfőbb rendeltetése az, hogy a két ország beruházói számára biztosítottak legyenek a beruházásaik védelmét jelentő jogi garanciális elemek. Bízunk abban, hogy a Tádzsik Köztársaság területén beruházóként megjelennek a hazai gazdálkodók. A beruházók számára különösen fontos az esetlegesen, akár az állammal szemben is felmerülő jogviták korrekt, pártatlan választottbíráskodás mellett történő rendezése. Az összességében 14 cikkből álló megállapodás megfelel a nemzetközi normák által adott tartalmi követelményeknek. Ami a megállapodás kereteit illeti, az a beruházót és annak külföldön megvalósított beruházását a partnerországban történt letelepedéstől számítva védi. A külföldön beruházó vállalkozások, cégek számára a négy legfőbb garanciális elemet a következők jelentik: védelmet kapnak a hátrányos megkülönböztetéstől, azaz a diszkriminációtól, és biztosított számukra a legnagyobb kedvezmény és a nemzeti elbánás is; emellett garantált a védelmük a közpolitikai célokon túl megvalósított, illetve a nem megfelelően kompenzált esetleges kisajátítással szemben, valamint a tisztességtelen és méltánytalan elbánással szemben; mindemellett negyedik tényezőként a megállapodás kitér a tőketranszfer lehetőségének védelmére is. A beruházásvédelmi megállapodások így a Tádzsik Köztársasággal létrehozott megállapodás is módot adnak a beruházó és az állam közötti viták rendezésére. Ez a rendelkezés jelenti a beruházók számára a legfőbb garanciális elemet, és ezért képezi részét minden beruházásvédelmi megállapodásnak. Ez a rendelkezés biztosít védelmet azokban az esetekben is, amikor a beruházásvédelmi megállapodás rendelkezései egy adott országban közvetlenül nem végrehajthatóak a partnerország hazai bírósága előtt. Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás megkötésétől azt várjuk, hogy a beruházók védelme révén segíteni fogja Magyarország és a Tádzsik Köztársaság beruházási kapcsolatainak fejlődését, ezért kérem, hogy a törvényjavaslatot megvitatni és a későbbiekben elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) Ami a megállapodás kereteit illeti, az a beruházót és annak külföldön megvalósított beruházását a partnerországban történt letelepedéstől számítva védi. A külföldön beruházó vállalkozások, cégek számára a négy legfőbb garanciális elemet a következők jelentik: védelmet kapnak a hátrányos megkülönböztetéstől, azaz a diszkriminációtól, és biztosított számukra a legnagyobb kedvezmény és a nemzeti elbánás is; emellett garantált a védelmük a közpolitikai célokon túl megvalósított, illetve a nem megfelelően kompenzált esetleges kisajátítással szemben, valamint a tisztességtelen és méltánytalan elbánással szemben; mindemellett negyedik tényezőként a megállapodás kitér a tőketranszfer lehetőségének védelmére is. A beruházásvédelmi megállapodások így a Tádzsik Köztársasággal létrehozott megállapodás is módot adnak a beruházó és az állam közötti viták rendezésére. Ez a rendelkezés jelenti a beruházók számára a legfőbb garanciális elemet, és ezért képezi részét minden beruházásvédelmi megállapodásnak. Ez a rendelkezés biztosít védelmet azokban az esetekben is, amikor a beruházásvédelmi megállapodás rendelkezései egy adott országban közvetlenül nem végrehajthatóak a partnerország hazai bírósága előtt. Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás megkötésétől azt várjuk, hogy a beruházók védelme révén segíteni fogja Magyarország és a Tádzsik Köztársaság beruházási kapcsolatainak fejlődését, ezért kérem, hogy a törvényjavaslatot megvitatni és a későbbiekben elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) A beruházásvédelmi megállapodások így a Tádzsik Köztársasággal létrehozott megállapodás is módot adnak a beruházó és az állam közötti viták rendezésére. Ez a rendelkezés jelenti a beruházók számára a legfőbb garanciális elemet, és ezért képezi részét minden beruházásvédelmi megállapodásnak. Ez a rendelkezés biztosít védelmet azokban az esetekben is, amikor a beruházásvédelmi megállapodás rendelkezései egy adott országban közvetlenül nem végrehajthatóak a partnerország hazai bírósága előtt. Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás megkötésétől azt várjuk, hogy a beruházók védelme révén segíteni fogja Magyarország és a Tádzsik Köztársaság beruházási kapcsolatainak fejlődését, ezért kérem, hogy a törvényjavaslatot megvitatni és a későbbiekben elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.) Tisztelt Országgyűlés! A megállapodás megkötésétől azt várjuk, hogy a beruházók védelme révén segíteni fogja Magyarország és a Tádzsik Köztársaság beruházási kapcsolatainak fejlődését, ezért kérem, hogy a törvényjavaslatot megvitatni és a későbbiekben elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • Tisztelt Országgyűlés! Ahogy az államtitkár úr is elmondta, fontos garanciája a fentieknek az előttünk fekvő egyezmény 8. cikke. E jogszabályhely szerint az egyik szerződő állam és a másik szerződő állam beruházója között az egyik szerződő állam területén lévő beruházásával kapcsolatban keletkezett viták rendezését a vitában álló feleknek elsősorban peren kívül, tárgyalásos módon kell egymással rendezniük. Mint bizonyára sokak számára ismeretes, a beruházásvédelmi megállapodások lényegét, értelmét éppen a beruházó tulajdonának védelmét szolgáló választottbíráskodás lehetősége jelenti, ezért fontos, hogy a törvényjavaslattal kihirdetendő egyezmény is tartalmazza a beruházók védelmét szolgáló legfőbb garanciális elemet. Tisztelt Képviselőtársaim! Végül szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország a keleti nyitás keretében nagy hangsúlyt fektet a közép-ázsiai országokkal fennálló kapcsolatok bővítésére, fejlesztésére, amihez szervesen illeszkedik a Tádzsik Köztársasággal való együttműködésnek az előbb vázolt elmélyítése is. Jelenleg Ázsiában van a világ leggyorsabban növekvő régiója. Annak érdekében, hogy a versenyképesség és a biztonság is növekedjen, úgy hiszem, hogy magától értetődik a szoros együttműködés. Hazánk élen jár a gazdasági együttműködésben Ázsiával. Tehát a jelen megállapodás elengedhetetlen a kedvező beruházási feltételeknek a megteremtésére a beruházások biztonsága tekintetében. Éppen ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk fekvő törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.) Tisztelt Képviselőtársaim! Végül szeretném hangsúlyozni, hogy Magyarország a keleti nyitás keretében nagy hangsúlyt fektet a közép-ázsiai országokkal fennálló kapcsolatok bővítésére, fejlesztésére, amihez szervesen illeszkedik a Tádzsik Köztársasággal való együttműködésnek az előbb vázolt elmélyítése is. Jelenleg Ázsiában van a világ leggyorsabban növekvő régiója. Annak érdekében, hogy a versenyképesség és a biztonság is növekedjen, úgy hiszem, hogy magától értetődik a szoros együttműködés. Hazánk élen jár a gazdasági együttműködésben Ázsiával. Tehát a jelen megállapodás elengedhetetlen a kedvező beruházási feltételeknek a megteremtésére a beruházások biztonsága tekintetében. Éppen ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák az előttünk fekvő törvényjavaslatot. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • Elsőként megadom a szót Banai Péter Benő úrnak, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon!
  • Megkérdezem az államtitkár urat mint előterjesztőt, kíván-e válaszolni. (Banai Péter Benő nemet int.) Nem kíván válaszolni. Tájékoztatom önöket, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/19761. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Csepreghy Nándor államtitkár úrnak, a Miniszterelnökség államtitkárának, az előterjesztőnek. Parancsoljon! Tájékoztatom önöket, hogy a módosító javaslatok benyújtására csütörtökön 16 óráig van lehetőség. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/19761. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Csepreghy Nándor államtitkár úrnak, a Miniszterelnökség államtitkárának, az előterjesztőnek. Parancsoljon! Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyrészről az Európai Unió és tagállamai és másrészről a Fülöp-szigeteki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési keretmegállapodáshoz a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/19761. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Elsőként megadom a szót Csepreghy Nándor államtitkár úrnak, a Miniszterelnökség államtitkárának, az előterjesztőnek. Parancsoljon! Elsőként megadom a szót Csepreghy Nándor államtitkár úrnak, a Miniszterelnökség államtitkárának, az előterjesztőnek. Parancsoljon!