• Tisztelt Ház! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk.Most házszabálytól való eltérésre tett javaslatokról határozunk. A Házbizottság a házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a vallásszabadság napjáról szóló T/19859. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a holnapi napon már a zárószavazásra is sor kerülhessen. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot T/19859/2. számon a honlapon megismerhetik.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez az előbbiekben elmondottak szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Megállapítom, hogy a Ház 144 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult. Elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására a mai napon 16 óra 16 percig van lehetőség, a törvényjavaslat összevont vitájára, az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerül sor.Tisztelt Ház! A Házbizottság a házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a „Változás kell Magyarországon! Valóság a propaganda mögött, avagy mentsük meg a háziorvosi ellátást és az önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az önkormányzati dolgozóknak!” című, V/19797. számon kezdeményezett politikai vita megtartása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a politikai vitát az indítvány benyújtásától számított 14 napot megelőzően, a 2018. év február 19-ével kezdődő héten tartsa meg. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot V/19797/1. számon a honlapon ismerhetik meg.Kérdezem a tisztelt Házat, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez ebben az esetben is. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)A Ház 148 igen szavazattal, egyhangúlag a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult. Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 37. § (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés egyes napirendi pontok időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. Az elnöki jogkörben előterjesztett indítvány azt kezdeményezi, hogy az előbb említett vitanap előterjesztését az Országgyűlés négyórás időkeretben tárgyalja meg. Az MSZP képviselőcsoportja kérésére az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat 37. § (4) bekezdése értelmében az időkeretes tárgyalás elfogadása esetén a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére emelkedik. Felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse az időkeret felosztására vonatkozó indítványt. Most házszabálytól való eltérésre tett javaslatokról határozunk. A Házbizottság a házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés az 1568. évi tordai vallásügyi törvény jelentőségéről és a vallásszabadság napjáról szóló T/19859. számú előterjesztés tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a holnapi napon már a zárószavazásra is sor kerülhessen. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot T/19859/2. számon a honlapon megismerhetik.Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez az előbbiekben elmondottak szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Megállapítom, hogy a Ház 144 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult. Elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására a mai napon 16 óra 16 percig van lehetőség, a törvényjavaslat összevont vitájára, az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerül sor.Tisztelt Ház! A Házbizottság a házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a „Változás kell Magyarországon! Valóság a propaganda mögött, avagy mentsük meg a háziorvosi ellátást és az önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az önkormányzati dolgozóknak!” című, V/19797. számon kezdeményezett politikai vita megtartása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a politikai vitát az indítvány benyújtásától számított 14 napot megelőzően, a 2018. év február 19-ével kezdődő héten tartsa meg. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot V/19797/1. számon a honlapon ismerhetik meg.Kérdezem a tisztelt Házat, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez ebben az esetben is. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)A Ház 148 igen szavazattal, egyhangúlag a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult. Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 37. § (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés egyes napirendi pontok időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. Az elnöki jogkörben előterjesztett indítvány azt kezdeményezi, hogy az előbb említett vitanap előterjesztését az Országgyűlés négyórás időkeretben tárgyalja meg. Az MSZP képviselőcsoportja kérésére az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat 37. § (4) bekezdése értelmében az időkeretes tárgyalás elfogadása esetén a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére emelkedik. Felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse az időkeret felosztására vonatkozó indítványt. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez az előbbiekben elmondottak szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)Megállapítom, hogy a Ház 144 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult. Elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására a mai napon 16 óra 16 percig van lehetőség, a törvényjavaslat összevont vitájára, az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerül sor.Tisztelt Ház! A Házbizottság a házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a „Változás kell Magyarországon! Valóság a propaganda mögött, avagy mentsük meg a háziorvosi ellátást és az önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az önkormányzati dolgozóknak!” című, V/19797. számon kezdeményezett politikai vita megtartása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a politikai vitát az indítvány benyújtásától számított 14 napot megelőzően, a 2018. év február 19-ével kezdődő héten tartsa meg. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot V/19797/1. számon a honlapon ismerhetik meg.Kérdezem a tisztelt Házat, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez ebben az esetben is. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)A Ház 148 igen szavazattal, egyhangúlag a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult. Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 37. § (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés egyes napirendi pontok időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. Az elnöki jogkörben előterjesztett indítvány azt kezdeményezi, hogy az előbb említett vitanap előterjesztését az Országgyűlés négyórás időkeretben tárgyalja meg. Az MSZP képviselőcsoportja kérésére az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat 37. § (4) bekezdése értelmében az időkeretes tárgyalás elfogadása esetén a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére emelkedik. Felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse az időkeret felosztására vonatkozó indítványt. Megállapítom, hogy a Ház 144 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult. Elfogadott döntésünknek megfelelően a módosító javaslatok benyújtására a mai napon 16 óra 16 percig van lehetőség, a törvényjavaslat összevont vitájára, az összegző módosító javaslatról történő döntésre és a zárószavazásra a holnapi ülésnapon kerül sor.Tisztelt Ház! A Házbizottság a házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a „Változás kell Magyarországon! Valóság a propaganda mögött, avagy mentsük meg a háziorvosi ellátást és az önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az önkormányzati dolgozóknak!” című, V/19797. számon kezdeményezett politikai vita megtartása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a politikai vitát az indítvány benyújtásától számított 14 napot megelőzően, a 2018. év február 19-ével kezdődő héten tartsa meg. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot V/19797/1. számon a honlapon ismerhetik meg.Kérdezem a tisztelt Házat, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez ebben az esetben is. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)A Ház 148 igen szavazattal, egyhangúlag a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult. Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 37. § (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés egyes napirendi pontok időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. Az elnöki jogkörben előterjesztett indítvány azt kezdeményezi, hogy az előbb említett vitanap előterjesztését az Országgyűlés négyórás időkeretben tárgyalja meg. Az MSZP képviselőcsoportja kérésére az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat 37. § (4) bekezdése értelmében az időkeretes tárgyalás elfogadása esetén a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére emelkedik. Felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse az időkeret felosztására vonatkozó indítványt. Tisztelt Ház! A Házbizottság a házszabálytól való eltérésben azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a „Változás kell Magyarországon! Valóság a propaganda mögött, avagy mentsük meg a háziorvosi ellátást és az önkormányzatiság jövőjét, biztos megélhetést az önkormányzati dolgozóknak!” című, V/19797. számon kezdeményezett politikai vita megtartása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a politikai vitát az indítvány benyújtásától számított 14 napot megelőzően, a 2018. év február 19-ével kezdődő héten tartsa meg. A házszabálytól eltérésre tett javaslatot V/19797/1. számon a honlapon ismerhetik meg.Kérdezem a tisztelt Házat, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez ebben az esetben is. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)A Ház 148 igen szavazattal, egyhangúlag a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult. Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 37. § (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés egyes napirendi pontok időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. Az elnöki jogkörben előterjesztett indítvány azt kezdeményezi, hogy az előbb említett vitanap előterjesztését az Országgyűlés négyórás időkeretben tárgyalja meg. Az MSZP képviselőcsoportja kérésére az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat 37. § (4) bekezdése értelmében az időkeretes tárgyalás elfogadása esetén a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére emelkedik. Felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse az időkeret felosztására vonatkozó indítványt. Kérdezem a tisztelt Házat, hozzájárul-e a házszabálytól való eltéréshez ebben az esetben is. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)A Ház 148 igen szavazattal, egyhangúlag a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult. Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 37. § (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés egyes napirendi pontok időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. Az elnöki jogkörben előterjesztett indítvány azt kezdeményezi, hogy az előbb említett vitanap előterjesztését az Országgyűlés négyórás időkeretben tárgyalja meg. Az MSZP képviselőcsoportja kérésére az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat 37. § (4) bekezdése értelmében az időkeretes tárgyalás elfogadása esetén a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére emelkedik. Felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse az időkeret felosztására vonatkozó indítványt. A Ház 148 igen szavazattal, egyhangúlag a házszabálytól való eltéréshez hozzájárult. Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 37. § (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés egyes napirendi pontok időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. Az elnöki jogkörben előterjesztett indítvány azt kezdeményezi, hogy az előbb említett vitanap előterjesztését az Országgyűlés négyórás időkeretben tárgyalja meg. Az MSZP képviselőcsoportja kérésére az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat 37. § (4) bekezdése értelmében az időkeretes tárgyalás elfogadása esetén a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére emelkedik. Felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse az időkeret felosztására vonatkozó indítványt. Tisztelt Képviselőtársaim! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat 37. § (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés egyes napirendi pontok időkeretben történő tárgyalását határozhatja el. Az elnöki jogkörben előterjesztett indítvány azt kezdeményezi, hogy az előbb említett vitanap előterjesztését az Országgyűlés négyórás időkeretben tárgyalja meg. Az MSZP képviselőcsoportja kérésére az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló határozat 37. § (4) bekezdése értelmében az időkeretes tárgyalás elfogadása esetén a képviselőcsoport rendelkezésére álló időkeret a kétszeresére emelkedik. Felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse az időkeret felosztására vonatkozó indítványt.