• DR. VAS IMRE, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2017. december 7-én megtárgyalta a T/18319. számon benyújtott, az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, és ahhoz a bizottság 21 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett összegző módosító javaslatot és összegző jelentést nyújtott be. A Népjóléti bizottság részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslata és a TAB saját módosító javaslata is elfogadásra került. A TAB saját módosító javaslata arról rendelkezik, hogy ha azon településen vagy településrészen, ahol fiókgyógyszertár működik, új közforgalmú gyógyszertár létesítésére nyílik lehetőség, akkor annak működtetője erre irányuló szándéka és kérelme esetén az adott közforgalmú gyógyszertár működtetője lehessen.Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, támogassák az önök előtt fekvő javaslatot, amely egyrészről a bürokráciacsökkentésre irányul, másrészről a betegek biztonságát növeli, harmadrészről pedig a külföldön dolgozó katonák lehetőségét tágítja ki. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Fidesz soraiból.)
  • DR. ZOMBOR GÁBOR (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Általában az év végi egészségügyi salátatörvények nem szoktak a legizgalmasabb törvények lenni, azonban rendkívül fontosak, hiszen olyan intézkedések jogalapját alkotják meg, amelyek mind a működésben, mind a betegbiztonságban jelentenek újabb és újabb garanciákat arra nézve, hogy a magyar egészségügyi rendszer jobban működjön. (19.20)Mivel teljes egyetértés volt a bizottságban is a nagy kérdésekben, és általában a salátatörvények nagy többséggel kerülnek megszavazásra, ezért én inkább arra szeretnék kitérni, hogy ebben az évben ez az utolsó egészségügyi tárgyú törvény, és talán mindnyájunk nevében meg tudjuk köszönni e helyen is az egészségügyben dolgozók egész éves áldozatos munkáját, kitartását, és bízunk abban, hogy az a tendencia, amely elindult, és ami most már folyamatos és töretlen, miszerint a legfontosabb érték, a humán erőforrás megtartása érdekében egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz a kormány és az ország, hogy az olyan eredményre vezet, hogy az itthon maradók jobb feltételek között, jobb anyagi megbecsülésben és erkölcsi megbecsülésben tudják végezni a munkájukat. Személy szerint is és talán mindnyájunk nevében is szeretném megköszönni, hogy kitartottak, ápolják, gyógyítják a betegeket, és bízom benne, hogy a jövő évben is hasonló áldozatvállalással és hasonló szakmaisággal végzik a munkájukat. Szeretném megköszönni államtitkár úrnak, a minisztériumnak és mindenkinek, aki abban részt vett, hogy ezeket a rendkívül fontos, előremutató intézkedéseket, a bérmegállapodást végre tudjuk hajtani, hiszen mindnyájunk érdeke, hogy egy jól működő egészségügye legyen ennek az országnak. Ne legyen senki beteg közülünk, de szükség lesz az egészségügyre mindnyájunk számára! Köszönöm szépen, és áldott karácsonyt szeretnék kívánni mindenkinek, akivel nem fogok már találkozni. (Taps.)
  • GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Zombor Gábor képviselőtársamnak egy gondolatával egyet tudok érteni, azt meg tudom erősíteni, hasonlóképpen gondolkodunk mi is arról, hogy az egészségügyben dolgozó embereket köszönet illeti meg, már csak azért is, halmozottan, mert olyan feltételek mellett végzik a munkatevékenységüket, amelyek elég cudarak. A megbecsülés tekintetében, amiről szintén beszélt képviselőtársam, itt már más gondolatokat is meg lehetne fogalmazni, de nem kívánnék e tekintetben elmenni. Csak egy példát említek, államtitkár úr is tudja jól például a garantált bérminimumon keresők sokaságát, akik a 12 százalékos bérfejlesztés mértékét úgy ‑ idézőjel ‑ szenvedik el ‑ de az az idézőjelet el lehet hagyni ‑, hogy közben egy nettó forinttal sem üti több a markukat. Magyarra fordítva a szót, ettől intenzívebb és nagyobb mértékű megbecsülésre lenne szükségük. A törvénytervezethez illesztetten pedig két egyszerű mondatot szeretnék még mondani. A 11 hónappal ezelőtt elkövetett hibák kijavítására kerül itt ma sor, bizonyos értelemben egy tág felhatalmazást ad a kormány részére, gyakorlatilag a minisztérium mint adatkezelő jelenik meg ebben a kérdéskörben. Ez elképesztő bizonyos értelemben és visszás, mondhatom nyugodt lelkülettel, hiszen bárki a minisztérium keretei között ‑ a bárkit idézőjelbe teszem ‑ hozzáférhet az adatokhoz, és olyan adatokhoz, amelyek szenzitívek, érzékenyek, amelyekkel bizonyos értelemben vissza is lehet élni.Még egy mondat, az pedig az OEP és az EMMI közötti folyamatok átrendezését érinti. Az integráció megítélésünk szerint nem előbbre viszi a történetet, hanem sokkal inkább fékezi és a visszájára fordítja. Egy szó, mint száz, ezek a dolgok hozzák azt az eredményt, hogy ezt a törvénytervezetet nem fogjuk tudni támogatni. Köszönöm szépen, elnök úr.
  • ELNÖK: Köszönöm, Kovács Sándor képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor.Soron következik az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/18319. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők. A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót Vas Imre képviselő úrnak, a bizottság előadójának.
  • ELNÖK: Köszönöm, Vas Imre képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem az előterjesztőt, hogy most kíván szólni, vagy netán a vitaszakasz végén. (Jelzésre:) Jelzi, hogy most nem. A kijelölt Népjóléti bizottság nem állított előadót. Képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretben. Elsőként megadom a szót Zombor Gábor képviselő úrnak, Fidesz.
  • ELNÖK: Köszönöm, Zombor Gábor képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt Népjóléti bizottság nem állított előadót. Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben. Megadom a szót Gúr Nándor képviselő úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem, hogy kíván‑e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, kíván‑e most hozzászólni. (Jelzésre:) Jelzi, hogy nem.Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egyes törvények honvédelmi kérdésekkel összefüggő módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/18544. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők. A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, 15 perces időkeretben. Megadom a szót Vas Imre képviselő úrnak, a bizottság előadójának.