• B. NAGY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Ház! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság 2017. december 7‑én tartott ülésén megtárgyalta az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/18318. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és összegző jelentést a bizottság a határozati házszabály 46. §-a alapján 18 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül támogatta, amely tartalmazza a Gazdasági bizottság javaslatait is. A javaslatot összegezve elmondható az összesen hat jogszabály módosítását célzó javaslatról, hogy ezek közül legjelentősebb az atomenergiáról szóló tör­vényjavaslat módosítása, amelynek célja, hogy a ha­tályos engedélyekben engedélyezettől eltérő fűtő­elemkötegek alkalmazását az atomenergia-felü­gye­leti szerv egy speciális átalakítási eljárás keretében engedélyezze. Kizárólag az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek lesz lehetősége ilyen engedély benyújtására. (18.30)A javaslat pontosítja továbbá a nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók felszín alatti részének biztonsági övezetté való kijelöléséért felelős szakhatóságok körét, illetve kiegészíti az Országos Atomenergia Hivatal építésügyi eljárásaiban közreműködő szakhatóságok körét is. Pontosításra kerülnek továbbá az atomenergia hatósági felügyeletére vonatkozó előírások a Magyar Honvédség vonatkozásában is. Tisztelt Ház! Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a figyelmet.
  • DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Ez egy ezer aknát tartalmazó törvényjavaslat, nem véletlenül csinálták salátatörvény-formában, gyakorlatilag ahova nézünk benne, ott találunk olyan dolgot, ami gyakorlatilag most már közvetlenül veszélyezteti a magyar emberek életét. A salátatörvény részeként a kormány megkísérelte megváltoztatni a nukleáris beruházások engedélyezésének szabályait. Eddig az szerepelt az atomtörvényben, hogy új reaktorblokkok engedélyezésénél az OAH hivatalból kell hogy felkérje a saját szakértőit, a változtatás nyomán azonban a beruházó maga hozhatta volna a saját szakértőjét, gyakorlatilag megkérdőjelezve a hatósági függetlenség és objektivitás alapelvét. Na most, mi az Európai Unió tagja vagyunk, és a Közösségben a nukleáris beruházások biztonságát az Euratom egyezmény szavatolja, ezért az LMP az Európai Bizottsághoz fordult írásbeli kérdéssel, hogy megfelel‑e az egyezmény előírásainak a törvénymódosítás. Lássunk tisztán, mielőtt még itt bármiről szavaznak, igen vagy nem! Érdekes, hogy a kormány meg sem várta azt, hogy a Bizottság válaszoljon a kérdésünkre, máris megjelent a kormányzati honlapon a most tárgyalt módosítás módosításának a tervezete. Eszerint továbbra is a beruházó lesz, aki felkéri a szakértőt, ám a törvény kizárja, hogy az adott megbízáson kívül bármilyen, mondjuk, rokoni vagy üzleti kapcsolat legyen közöttük. Azt gondolom, ez még mindig nem elégséges visszalépés, de mindenesetre látszik, hogy azért van még olyan kontroll, amitől tartanak önök itt a seftelgetős Fideszben.Gyakorlatilag ez az eset ismét azt bizonyította, hogy önök teljesen cinkelt lapokkal játszanak a paksi beruházás ügyében, gyakorlatilag ez most már a sokadik eset, hogy így próbálják meg ledolgozni azt a kétéves csúszást, amiben a paksi beruházással kapcsolatban önök vannak. Sajnos, úgy tűnik, itt a képlet teljesen egyértelmű: a Roszatom nem képes megfelelni a magyar és az európai biztonsági előírásoknak, ezért fellazítják a pályát úgy, hogy könnyedén tudják ezt teljesíteni. Nem tudom, tisztelt kormánypárti képviselőtársaim, tanulmányozták‑e a finn példát. Ott világosan kiderült, hogy a finn és az orosz nukleáris kultúra között teljesen egy szakadék tátong. Gyakorlatilag a finnek voltak azok, akik azt mondták, hogy eddig és ne tovább ezzel a projekttel, amíg nem tisztázzák a vitás kérdéseket, míg Magyarországon olyan mértékben titok övezi a teljes paksi bővítést, hogy tulajdonképpen azt is csak találgatni lehet, hogy önök mit seftelgetnek itt a háttérben. Ezek a törvényjavaslatok azonban betekintést engednek abba a méregbugyorba, ami Pakssal kapcsolatban a kormány háza táján fortyog. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy korábban arra is tettek egy kísérletet, hogy lehetőséget biztosítsanak a kormánynak a nukleáris hatóság döntéseinek rendeleti úton történő felülvizsgálatára. Na most, természetesen ezt is korrigálni kellett, mert ez gyakorlatilag az európai nukleáris biztonságot veszélyeztetné már. Mi nem fogjuk hagyni azt, hogy önök így direktben a magyar emberek életét és egészségét kockára tegyék, az atomtörvényt továbbra is módosítani akarjuk, hogy ismételten az OAH feladata legyen a szakértő megbízása. És szeretném önökkel itt a parlamenti ülésteremben közölni, hogy minden létező jogi lehetőséget ki fogunk használni annak érdekében, hogy az ország nukleáris biztonságát ne tudják alárendelni az éppen a kormányzat és a putyini Oroszország között zajló oligarchajátéknak.Én azt látom, hogy ha a beruházó valamilyen oknál fogva képtelen teljesíteni a hazai és az európai műszaki biztonsági elvárásokat, akkor nem az a megoldás, hogy fellazítjuk a szabályokat és kockára tesszük a biztonságot. Hogy egy köznapi példával éljek, ez körülbelül olyan, mint ha valaki nem képes a sebességkorlátozásokat betartani, akkor nem őt vesszük rá arra, hogy lassabban menjen a gépjárművével, hanem fogják magukat és megemelik azt a sebességhatárt, amennyivel az adott útszakaszon menni lehet. Egy civilizált világban ez a dolog nem így működik, különösen, ha az atomenergiáról van szó, ami egy nagyon veszélyes, kifejezetten veszélyes energiafajta. Azt gondolom, a szabályokat maradéktalanul be kell tartani, és amit mi most látunk ebben a salátatörvényben, ez pont annak az ellenkezője, a szabályok lazítása.Egyébként a törvényben ezer aggályos elem van. Nagyon PC módon utalt a TAB részéről a felszólaló kormánypárti képviselő, hogy itt a fűtőelem­köte­gek­kel miket üzletelnek. Gyakorlatilag, szeretném kimondani, itt arról van szó, hogy rajtunk kísérleteznek, ez zajlik éppen, ugyanis az orosz sajtóban ‑ ha önök olvassák azt, én most már kénytelen vagyok, mert onnan tudom meg, hogy mi újság van Magyarországon ‑ rendszeresen jelennek meg cikkek arról, hogy ezekkel az újfajta kötegekkel sok a probléma, módosítani kell őket. Annak örülnék, ha nem rajtunk kísérleteznének, és akkor jelentkeznének be az új fűtőelemköteggel, ha sikerült elkészíteniük egy hosszú távon is biztonságos és működőképes típust, de láthatóan az Orbán-kormánynak mások a prioritásai, és képesek arra, hogy kísérleti egérként használják a magyar embereket.A módosító javaslatunkat, amellyel ezeknek a kockázatos változásoknak az elhagyására buzdítottuk volna a kormánypárti képviselőket, a kormánytöbbség leszavazta. Ezt a törvényjavaslatot természetesen nem fogjuk támogatni, és a továbbiakban is minden jogi lehetőséget és minden létező lehetőséget meg fogunk ragadni azért, hogy a magyar emberekre ezt az életveszélyes bizniszt ne szabadítsák rá a fideszesek. Köszönöm.
  • GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen. Ott kezdem el, ahol az előző hozzászólás befejeződött. Tehát megítélésünk szerint is a nukleáris biztonságnál nincs fontosabb, és nem a jelen Orbán-kormány érdekei kell hogy meghatározzák a folyamatok alakulását. Nukleáris terület az atomerőmű területe, ezért azt jónak tartjuk, hogy ne legyen foglalkoztatható olyan ember, akivel szemben szándékos bűncselekmény gyanúja felmerülhet. Külföldi munkavállalóknál is rendezhető ez az ügy, hiszen a bűnügyi nyilvántartásból ez lekérhető, de összességében ez még nem biztosítja és nem adja meg annak a garanciáját, hogy a nukleáris biztonság tekintetében minden rendben legyen. A másik dolog, ami nekünk gondot okozott a törvénytervezet tárgyalásánál, az maga a Paks II.-szerződés titkosításának azonnali feloldásával kapcsolatos álláspontja a kormánynak. A kancelláriaminiszter, Lázár miniszter úr ezt meg is ígérte annak idején, de olybá tűnik, hogy Orbán Viktor nem kíván ennek eleget tenni, éppen ebből kifolyólag nem fogjuk támogatni a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen, elnök úr.
  • DR. ARADSZKI ANDRÁS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Először is megköszönöm B. Nagy László képviselőtársamnak a TAB képviseletében tett felszólalását, amely a törvény tartalmához igazodóan, szakszerűen és pontosan rögzítette, hogy milyen törvényjavaslatról folyik a vita, a bizottsági jelentés vitája.Még mielőtt itt a helyzet felforrósodna azzal kapcsolatban, hogy egy, a magyar nemzetre, a magyar lakosságra veszélyes törvényjavaslatot nyújtunk be, azért szeretném elmondani azt, és valószínűleg Szél Bernadett képviselő asszony információhiányban szenved, és ezért mond némiképpen valótlanságokat, de legalábbis badarságokat, ugyanis ezt a benyújtott törvényjavaslatot, az atomenergia-tör­vénnyel kapcsolatos módosítást az Európai Bizottság notifikálta. Tehát a notifikálás után terjesztette be az Országgyűlés elé, tehát ez az Európai Bizottságnak, az Európai Bizottság szakszerveinek, a jogi szolgáltatásnak megfelelő szintű szabályozás volt, összhangban van a vonatkozó európai uniós Euratom-egyezménnyel, és összhangban van a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vonatkozó szabályaival. Tehát még mielőtt itt mindenki rohanna, és azt mondaná, hogy ezt a törvényt nem szabad elfogadni, mert ilyen és ilyen veszélyes rendelkezéseket tartalmaz, azért higgadtságra intek mindenkit, mert valójában ezt a törvényjavaslatot az Európai Bizottság látta, három hónapja volt megvizsgálni annak a tartalmát, a három hónap után nem talált észrevételt, és nem talált olyan észrevételt, ami alapján ne lehetett volna benyújtani az Országgyűlés elé elfogadásra.Ugyanez vonatkozik természetesen a fűtőelemek kezelésére is. Pontosan arról szól ez a passzusa a törvényjavaslatnak, hogy az új atomerőműnél lehetővé válik az, hogy más típusú fűtőelemek, fűtőelemkötegek kerüljenek be a rendszerbe, ezzel is biztosítva az üzemanyag-ellátás diverzifikációját. Ez minden szempontból üdvözlendő, a piaci verseny és az ellátásbiztonság szempontjából fontos eleme a dolognak.(18.40)Többször elhangzott, hogy a Paks II. atomerőmű beruházásával kapcsolatosan nincs meg a kellő rálátás. Azt ígértük, és a kormány ezt be is tartja, hogy minden olyan információt nyilvánosságra hozunk, amely a nemzetközi sztenderdeknek, a nemzetközi joggyakorlatnak megfelelően a nyilvánosságra tartozik. Eddig ezt teljesítettük, és a jövőben is teljesíteni fogjuk. Idetartoznak a beszerzési kérdések, és idetartozik természetesen a Ház előtt megvitatott finanszírozási szerződés, államközi megállapodás és az atomerőmű létesítésével kapcsolatos államközi szerződés tartalma. Úgy gondolom, hogy semmi olyan dolog nincs, amit jogszabályi kötelezés ellenére ne bocsátottunk volna a tisztelt Országgyűlés rendelkezésére, vagy az arra jogosultak számára ne adtunk volna át.Mindezek mellett köszönöm a TAB-nak és a Gazdasági bizottságnak a pozitív hozzáállását. Megjegyzem az itt feltett kérdésekkel kapcsolatban, hogy az általános vita során és a bizottsági vita során az előterjesztés szakmai tartalmával kapcsolatban semmilyen negatív észrevétel nem érkezett. Még maga az LMP sem jelezte a parlamenti vitában az aggályait; úgy látom, ez utánlövés. Ettől függetlenül arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a holnapi nap folyamán támogassa a törvényjavaslatot, és szíveskedjenek a döntéshozatal során ezt a támogatásra vonatkozó kérésemet elfogadni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a holnapi ülésnapon kerül sor.Soron következik az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/18318. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, 15 perces időkeretben. Megadom a szót B. Nagy László képviselő úrnak, a bizottság előadójának.
  • ELNÖK: Köszönöm, B. Nagy László képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem az előterjesztőt, kíván‑e felszólalni. (Dr. Aradszki András jelzésre:) Majd a végén, köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt Gazdasági bizottság nem állított előadót.Most a képviselői felszólalások következnek a napirend szerinti időkeretekben. A vita során kétperces hozzászólásra nincsen lehetőség. Elsőként megadom a szót Szél Bernadett képviselő asszonynak, Lehet Más a Politika.
  • ELNÖK: Köszönöm, Szél Bernadett képviselő asszony. Megadom a szót Gúr Nándor képviselő úrnak, jegyző úrnak.
  • ELNÖK: Köszönöm, Gúr Nándor képviselő úr, jegyző úr. Megkérdezem, kíván‑e még élni valaki a felszólalás lehetőségével. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom.Akkor most adom meg a szót Aradszki András államtitkár úrnak, hogy elmondja zárszavát.