• B. NAGY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Urak! Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási bizottság a házszabályi rendelkezés 46. §-a alapján megtárgyalta az állami vagyonnal és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/18311. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) országgyűlési határozat 46. §-a alapján 24 igen szavazattal, 3 nem ellenében elfogadta. A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 5., 11., 14. pontjait a Törvényalkotási bizottság nem támogatta, mert azokat a TAB önálló módosító javaslata kezeli. A többi pont viszont elfogadásra került, amelyek jogtechnikai pontosításokat, valamint nyelvhelyességi és szerkesztési módosításokat tartalmaznak.A Törvényalkotási bizottság saját módosító javaslatában az alábbi érdemi módosításokat terjesztette elő. A Magyar Nemzeti Bank részt vehet az Európai Unió vagy annak intézményei, illetve ezek részesedésével működő szervezetek által kezdeményezett vagy támogatott pénzügyi együttműködésekben. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjának a sajátos jogállására tekintettel a módosító javaslat megteremti az általános forgalmi adóról szóló törvény vonatkozásában annak lehetőségét, hogy kapcsolt vállalkozásoknak lehessen tekinteni az integráció tagjait, illetve a tulajdonviszonyok alapján hozzájuk kapcsolódó bizonyos szervezeteket, tekintve, hogy az integráció a gyakorlatban pénzügyi csoportként működik.Tisztelt Képviselőtársaim! Az előttünk fekvő törvényjavaslat az alábbi három fontos változásra épül. Az MFB, Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-nek a jövőben lehetősége lesz a startupok és az innovációs támogatások biztosítására a különböző befekteté­si­jegy-, illetve kockázatitőkealapjegy-vásárlásokon keresztül.Változni fog a takarékszövetkezetek működésirányító integrációs szervezete is, annak érdekében, hogy olyan szervezeti és működési jogokkal rendelkezzenek, ami alkalmassá teszi a szövetkezeti hitelintézeteket a hosszú távú, biztonságos működésre.A harmadik eleme a javaslatnak, hogy a jövőben az adók, illetékek, illetve vámok megfizetésére irányuló belföldi postai csekkeknél előírja, hogy a kibocsátó tüntesse fel azokat a jelzéseket, amelyek alapján megállapítható az ügylethez tartozó ügyfél átvilágítási szintje. Ezzel kevesebb adminisztrációs terhe lesz a Postának, de a szabályozás továbbra is megfelel majd az uniós pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvényeknek. Tisztelt Képviselőtársaim! Jelen törvényjavaslat rendelkezéseinek célja a gazdaságélénkítés eszközeinek megerősítése, a szövetkezetek hosszú távú, kiszámítható működésének biztosítása, valamint az adminisztrációs terhek csökkentése. Erre való tekintettel kérem, szíveskedjenek támogatni a törvényjavaslatot. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiból.)
  • GÚR NÁNDOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid gondolatot szeretnék megfogalmazni az állami vagyonnal kapcsolatosan és a nemzeti pénzügyi szolgáltatások kérdéskörével kapcsolatban. Köztudott, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő feladatköre tovább bővül ennek a törvénytervezetnek az elfogadásával, és megkezdődik a Nemzeti Eszközkezelőnél lévő lakóingatlanok értékesítése. Gyakorlatilag az MFB az egyik legfontosabb pénzintézetté kezdi kinőni magát, itt a Jeremie-alapok és egyéb más kérdéskörök említhetők lennének, vagy kibonthatók lennének. Ami igazából a lényege a dolognak, hogy hat év eltelte után a visszavásárlás jogát gyakorlatilag elveszítik az adósok, a lakások ilyen értelemben tehát az MNV Zrt.-hez kerülnek átadásra. Ezen gondolatok mögött meghúzódó tartalmi kérdések gátolnak minket abban, hogy támogatni tudjuk ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen.
  • DR. ARADSZKI ANDRÁS nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az előttünk lévő törvényjavaslatnak alapvető célja az, hogy megteremtsük azt a szabályozási környezetet, amely lehetővé teszi a nemzeti vagyonnal és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő törvények tekintetében azt az eszközrendszert, amely segíti és támogatja, hogy az aktuális kormányzati elvárások megvalósuljanak. A törvényjavaslat hiánypótló rendelkezéseket is tartalmaz. Itt gondolok arra, hogy a szövetkezeti hitelintézeti integráció tagjait érintően és a tulajdonviszonyok kapcsán hozzájuk kapcsolódó egyes szervezetek kapcsolatrendszerét illetően megengedi a törvényjavaslat, hogy ezen szervezetek így együtt kapcsolt vállalkozásnak minősüljenek. Fontosnak tartom aláhúzni, hogy a parlamenti munka eredményeként lehetővé vált, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a fejlesztési banki tevékenységének előtérbe helyezésével, illetve szem előtt tartásával az Európai Unió, illetve annak részesedésével működő szervezetek által kezdeményezett vagy támogatott pénzügyi együttműködésben részt vegyen. Ez a részvétel elősegíti azon folyamatok elterjedését, amelyek biztosítják hazánk szerepvállalását az uniós kezdeményezés alapján megvalósuló, a térség célzott fejlesztését biztosító és arra irányuló kooperációkban, amelyeket a hasonló fejlesztési bankok és egyéb szervezetek a régióban már végeznek. A bizottsági munka során több nyelvi és jogtechnikai koherencia megteremtését szolgáló kodifikációs, nyelvhelyességi pontosítást vezettünk át a törvényjavaslaton. És ezúton is köszönöm a tisztelt bizottságoknak a magas színvonalú támogató szakmai munkát, amellyel hozzájárultak a törvényjavaslat szakmai szempontú kiegészítéséhez, szövegének egyértelműsítéséhez és pontosításához. Tisztelt Országgyűlés! Kérem, hogy a holnapi nap folyamán az összegző módosító javaslatot és a törvényjavaslatot szíveskedjenek támogatni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)
  • ELNÖK: Köszönöm, B. Nagy László képviselő úr. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván‑e most élni a felszólalás lehetőségével. (Dr. Aradszki András: A végén.) A végén majd. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A kijelölt Gazdasági bizottság nem állított előadót. Most a képviselői felszólalások következnek. Megadom a szót Gúr Nándor képviselő úrnak, jegyző úrnak, MSZP.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, Gúr Nándor képviselő úr, jegyző úr. Megkérdezem, kíván‑e még valaki élni a felszólalás lehetőségével. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Akkor megadom zárszóra az előterjesztőnek, Aradszki András államtitkár úrnak a szót.