• FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A Fidesz-KDNP-szövetség számára különösen fontos a gyermekek és a családok támogatása. Amellett, hogy a kormány az elmúlt években számos családbarát intézkedést hozott, megkülönböztetett figyelmet fordított a gyermekek jövőjéről való gondoskodásra, ezért ösztönzi és anyagilag is támogatja a szülőket abban, hogy gyermekük jövőjéről már a születésüktől fogva gondoskodjanak. 2006 januárja óta minden magyar állampolgárságú, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező gyermeket megillet az életkezdési támogatás. Ez jelenleg minden újszülött számára 42 500 forint állami támogatást jelent, amit az állam a gyermekek részére jóváír a Kincstár letéti számláján. Ezenfelül a szülőknek 2013. december 1-je óta lehetőségük van az úgynevezett babakötvény vásárlására is, amelyhez a Kincstárnál Start-értékpapír­számla nyitása szükséges. A babakötvény 1 forint alapcímletű, változó kamatozású, 19 év futamidejű állampapír, amelyet a magyar állam évente bocsát ki. A Start-értékpapírszámlával rendelkező gyermekek részére a tárgyévben a számlájukra történő befizetés 10 százalékának megfelelő, de maximum 6 ezer forint összegű támogatás is jóváírásra kerül. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy nevelésbe vett gyermekek esetén az állami támogatás 20 százalék, maximum 12 ezer forint. Az életkezdési támogatással, saját megtakarításokkal, a babakötvény után járó állami támogatással és kamatokkal együtt az összegyűlt megtakarítást a 18. életévet betöltött gyermek veheti fel, és a jogszabályban meghatározott célokra használhatja fel, többek között tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdésre, gyermekvállalásra fordíthatja. Tisztelt Államtitkár Úr! Korábban hallani lehetett, hogy a szülők túlnyomó többsége nem élt a Start-számlanyitás lehetőségével, a Kincstár által vezetett letéti számla létezéséről gyakran meg is feledkeztek. Látni-e a Magyar Államkincstár adataiból, hogy a babakötvény 2013-ban bevezetett szabályai eredményesen ösztönözték a szülőket, hogy éljenek az állam által felkínált támogatási lehetőséggel, nyissanak Start-számlát a gyermeküknek, és ezáltal gondoskodjanak gyermekük jövőjének megalapozásáról?Tisztelt Államtitkár Úr! Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • TÁLLAI ANDRÁS nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Sajnos, valóban így van, az Európai Unió legtöbb tagállamában, így hazánkban is demográfiai kihívást jelent az alacsony gyermekvállalási hajlandóság és az ebből eredő öregedő társadalom. 2010-ben a kormánynak azzal kellett szembenéznie, hogy 10 százalékkal csökken a születések száma. A Fidesz-KDNP-kormány mindig is elkötelezett volt a családok mellett, a családok támogatása iránt. A kormány újból hivatalba lépve 2002 után olyan intézkedéseket és olyan döntéseket hozott, amelyek a családokat általában is támogatják, így az egykulcsos személyi jövedelemadó, a családi adókedvezmény rendszerének a megerősítése, amely 240 milliárd forintot hozott a családoknak az elmúlt évben, a jövő évi adótörvényben a kétgyermekes családok adókedvezményének 10 ezerről 20 ezer forintra való emelése, a gyed extra bevezetése, a munka melletti juttatások lehetősége, ami a jövőben is fenn fog állni, a családi otthonteremtési kedvezmény, amely egy új kedvezmény lesz a következő év július 1-jétől, 700 ezer forinttól 1 millió 170 ezer forintig lehet majd igénybe venni a gyermekes családoknak lakásépítésre, -bővítésre egy új állami támogatási lehetőséget. S valóban igaz, ahogy ön is mondta, a kormány bevezette a babakötvény intézményét, mely lényegében egy megtakarítás, 19 éves futamidejű állampapír, ahol az állam pluszkamatokat és kedvezményeket garantál. Ennek megtörtént a megújítása 2013 decemberében. A Kincstár mintegy 600 ezer Start letéti számlát hozott létre, várva a befizetéseket. A kedvezmény ma már valóban népszerűbb, és a befizetések felgyorsultak, mintegy 52 ezer értékpapírszámlát vezet most már a Magyar Államkincstár, és 7,9 milliárd forint van rajta elhelyezve. Úgy gondoljuk, hogy a családok figyelmét fel kell hívni erre a lehetőségre, mert ahogy képviselő úr is elmondta, sokan nem is tudnak erről a lehetőségről, ezért folyamatosan kell ezt a terméket népszerűsíteni, és ezáltal a családot alapítókat, a gyermeket vállalókat rávezetni arra, hogy egy ilyen lehetőséggel is bővíthetik a családtámogatási lehetőségeket. Tisztelt Képviselő Úr! A kormány elkötelezett abban, hogy a babakötvény rendszerét fenntartja, és amennyiben a pénzügyi lehetőségeink, az ország pénzügyi lehetőségei megengedik, további kedvezményeket fog biztosítani annak érdekében, hogy minél több magyar család vegye ezt igénybe. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • FIRTL MÁTYÁS (KDNP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Ahogy államtitkár úr is fogalmazott, a népességfogyás kérdése nagyon nagy probléma ma Magyarországon. Ma egy napirend előtti kérdésre is elhangzott az a válasz, hogy 33 éve fogy a népesség Magyarországon. Éppen ezért a magam részéről is fontosnak tartom azt, hogy a magyar kormány nemzetpolitikai kérdést csinál abból, hogy a családtámogatási rendszert hangsúlyosan kezeli, kezelte az elmúlt évek során, és az elkövetkező években is a családpolitika központi elemként, s még egyszer hangsúlyozom, konkrétan nemzetpolitikai kérdésként kezelendő, hiszen így tudjuk megállítani a népesség fogyását. Az én interpellációm is arról szól, hogy mi itt a parlamentben közösen, függetlenül attól, hogy a patkó melyik oldalán állunk, abban legyünk érdekeltek, hogy az ilyen lehetőségre hívjuk fel a családok figyelmét, hogy ezzel tudják elősegíteni gyerekeiknek a 19. évük betöltése után azt a lehetőséget, hogy megfelelően tudjanak indulni az életbe. Köszönöm szépen, a válaszát elfogadom. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Az interpellációra Tállai András államtitkár úr válaszol. Öné a szó.
  • ELNÖK: Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja-e az államtitkári választ.