• B. NAGY LÁSZLÓ, a Törvényalkotási bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság 2014. november 13-ai ülésén megtárgyalta az Európa Tanács korrupcióról szóló büntetőjogi egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről és az Európa Tanács Strasbourgban, 1999. január 27-én kelt korrupcióról szóló büntetőjogi egyezményének kihirdetéséről szóló 2002. évi XLIX. törvény módosításáról szóló T/58. számú törvényjavaslatot.A bizottsági ülés során a tagok vitát folytattak a Külügyi bizottság főként kodifikációs pontosításokat tartalmazó módosító javaslatáról, amelyet bizottságunk egyhangúlag támogatott. Ezen túlmenően a Törvényalkotási bizottság is módosító szándékot fogalmazott meg, mely módosító javaslat tartalma a Külügyi bizottság pontosításaira irányul. Az egyezmény nemzetközi együttműködéssel foglalkozó IV. fejezete azt a célt szolgálja, hogy a szerződő felek a lehető legszélesebb körben együttműködjenek egymással a korrupciós bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás, illetve eljárás során. Ennek keretében kölcsönös jogsegélyt nyújtanak egymásnak, és az ilyen jogsegélyre irányuló megkereséseket néhány kivételtől eltekintve nem utasíthatják vissza.A kormány elkötelezett a korrupció elleni küzdelem mellett, és mivel a szóban forgó kiegészítő jegyzőkönyv hozzájárul az egyezmény teljesebbé tételéhez, ezért támogattuk annak elfogadását. A bizottság az összegző módosító javaslatot és a jelentést is egyhangúlag támogatta. Köszönöm, hogy meghallgattak.
  • DR. KONTRÁT KÁROLY belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a T/58. számú törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági módosító javaslatot támogassa. A korrupcióval szemben zéró tolerancia van, ezért nagyon fontos, hogy ezt a javaslatot minél nagyobb többséggel fogadja el a parlament, ezért kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a javaslatot támogassa.Köszönöm szépen.
  • ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm képviselő úrnak. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem Kontrát Károly államtitkár urat, kíván-e most szólni. (Dr. Kontrát Károly: A vitát követően szeretnék.) Jelzi, köszönöm szépen, hogy a későbbiekben.Ebben az esetben megkérdezem, a kijelölt Külügyi bizottság kíván-e előadót állítani. (Nincs jelzés.) Nem.Tisztelt Országgyűlés! Most képviselői felszólalások következnek. Az időkeretet a kivetítőkön látják, előre bejelentett felszólalót azonban nem. Megkérdezem önöktől, hogy kíván-e bárki is hozzászólni az előterjesztéshez. (Nincs jelzés.) Nem.Ebben az esetben, tisztelt Országgyűlés, a vitát lezárom. Államtitkár urat ismételten megkérdezem, hogy kíván-e most szólni. (Jelzésre:) Államtitkár urat illeti a szó, parancsoljon!