• IKOTITY ISTVÁN (LMP): Köszönöm. Tisztelt Államtitkár Úr! Magyarországon ma sokféle teher ne­he­zedik a családok vállára: van‑e munkájuk, lakásuk, biztosított‑e a megélhetésük? A válasz sok eset­ben az: igyekeznek, hogy mindezt biztosítsák, csak az egészség meglegyen. De mára az egészség meg­léte legalább olyan kétséges, mint az összes többi, sőt fontosabb, mert nemcsak az előbbiek okoz­ta stressz az, ami aláássa az egészségüket, hanem a környezetszennyezés is. Az utóbbi hónapokban több tanulmány jelent meg arról, hogy az egészségben, az életekben milyen pusztítást végez világszerte a környezetszennyezés, és hogy ebben a kérdésben Magyarország milyen rosszul áll. A statisztika szerint a világon Kína után Ma­gyarország foglalja el a második helyezést a lég­szennyezettség okozta halálozás dobogóján. Hazánk­ban 12 800 ember hal meg évente légszennyezés miatt kialakuló betegségben. De épp így dobogósak vagyunk a környezeti tényezők okozta rákbetegségek miatti elhalálozásban is. Azt gondolhatnánk, hogy csak a 65 év felettiek aggódhatnak, de ez nem így van. Fiatalabb magyar nők a férfiaknál is nagyobb valószínűséggel hunynak el például szív- és ér­rend­szeri megbetegedésekben. A betegséget és az idő előtti halálozást kiváltó környezeti ok is több van. A légszennyezésen túl az épületek azbesztmentesítésének és környezetikár-mentesítésének hiánya, a vegyi anyagok túlzott hasz­ná­lata, az élelmiszerek minősége, a zajszennyezés, mindez párosulva a szegénység miatti életvitellel.Milyen átfogó és konkrét intézkedéseket kíván hozni a kormány annak érdekében, hogy környe­zet­szennyezés miatt ne veszítsük el évente több tízezer magyar honfitársunkat, tekintettel arra, hogy ezen problémák megoldására az LMP már konkrét javas­latokat is kidolgozott és benyújtott? Válaszát előre köszönöm.
  • V. NÉMETH ZSOLT földművelésügyi minisz­té­riu­mi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisz­telt Képviselő Úr! Tisztelt Országgyűlés! A kormány kiemelt célja, hogy a magyar emberek egészségét javítsa, ennek érdekében a népbetegségeket okozó tényezőket ‑ dohányzás, sportszegény életmód, le­ve­gő­szennyezettség ‑ visszaszorítsa.A környezetszennyezés globális és komplex prob­léma, a kormány ennek tudatában hozza meg dön­téseit, így a kérdésben említett valamennyi terü­leten már most jelentős eredményeket értünk el, és számos további lépést tervezünk. Már évekkel ezelőtt elindítottuk a levegőminőség javítását célzó prog­ra­munkat, amelynek keretében a közlekedési, az ipari, a mezőgazdasági és a lakossági szektorban közel 700 milliárd forintot használunk fel. A program bővítését most készítjük elő, amellyel a szállópor kibocsátását a 2005-ös szinthez képest 55 százalékkal fogjuk csökkenteni 2030-ig.Idén felülvizsgáltuk és módosítottuk a stratégiai zajtérképek elkészítésének rendszerét. Az országos környezetikár-mentesítési program 1996-os indulása óta közel 600 kármentesítési intézkedés valósult meg mintegy 232 milliárd forint összegben. Kidol­go­zás alatt áll egy program, amelynek célja a lakosságot terhelő, az azbesztet tartalmazó építési-bontási hulla­dékkal kapcsolatos magas szállítási és átvételi költ­ségek csökkentése. Az élelmiszer-biztonság javí­tása érdekében a kormány idén fogadott el egy komplex 20 pontos akciótervet. Fontosnak tartom kiemelni, hogy mindezek, amiről eddig beszéltem, csak a lakosság bevonásával válthatók valódi eredményekre. Ennek érdekében indította el a kormány a „TeSzedd!” akciót vagy a „Fűts okosan!” kampányt. Meggyőződésem, hogy a kor­mányzati intézkedések összehangolásával és a la­kossági szemléletformálás további erősítésével Ma­gyarország jó úton halad a környezeti ártalmak mérséklése, az egészségügyi kockázatok csökkentése terén. Köszönöm a figyelmüket.
  • ELNÖK: Megköszönöm államtitkár úr válaszát. Tisztelt Országgyűlés! Schmuck Erzsébet és Ikotity István, az LMP képviselői, kérdést kívánnak feltenni a földművelésügyi miniszterhez: „Mit tesz és mit mulaszt a Kormány azért, hogy a gyermekek, családok Magyarországon egészséges kör­nye­zetben élhessenek?” címmel. Képviselő úr, öné a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Or­szág­gyűlés! A kérdésre V. Németh Zsolt államtitkár úr válaszol. Öné a szó, államtitkár úr.