• BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Tavaly, 2016 júliusában arról szóltak a hírek, hogy a Dóri Hospice Ház komoly anyagi gondokkal küszködik, ahol rákos beteg gyerekekről beszélünk. Ötmillió forint támogatásra vártak a minisztériumból, és majd csak szeptemberben oldódott meg a problémájuk. Alig telt el egy év, újra ugyanebben a cipőben járunk, csak most egy felnőtt hospice-házról beszélünk, ahol ‑ mint kiderült ‑ még súlyosabb anyagi gondokkal küszködnek, 50 millió forint hiányzik a költségvetésükből. Három napig arról szóltak a hírek, hogy odajutott a hospice-ház, hogy be kell zárniuk, majd nagy kegyesen Balog Zoltán miniszter megszólalt, és utasításba adta az egészségügyi államtitkárnak, hogy támogatni kell a hospice-házat, és minél hamarabb meg kell kapniuk az 50 millió forintot.Volt egy érdekes mondata Balog miniszternek, ugyanis felhívta a hospice-ház figyelmét a felelős gazdálkodásra. Államtitkár úr, üzennék miniszter úrnak! Egy kicsit nagyobb tiszteletet; egy kicsit szerényebben és egy kicsit alázatosabban kellene viselkedni! Annak a Balog Zoltánnak, aki magát Farkas Flórián barátjának tekinti, azt gondolom, kicsit alázatosabban kellene viselkednie; annak a Farkas Flóriánnak, aki több mint egymilliárd forintot tüntetett el a magyar költségvetésből. Közben meg azt látjuk, hogy haldokló betegeknek úgy kell kuncsorogni, hogy 50 millió forintot megkapjanak, és sikerül úgy megkapni egy támogatást, hogy közben még a miniszter beléjük is rúg. Mert nehogy már szó nélkül odaadja, még oda kell szólnia, hogy felelősebb gazdálkodást vár az alapítványtól! Államtitkár úr, hányszor kell még ennek előfordulnia?Hányszor kell még azt olvasnunk a hírekben, hogy néhány tízmillió forint hiányzik egy nagyon fontos szervezet működéséből? (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.) Államtitkár úr, ne forduljon már (Az elnök újból csenget.) többet ilyen elő! Várom megtisztelő válaszát. (Taps az MSZP, szórványos taps a Jobbik padsoraiból.)(12.00)
  • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Ház! Kihagynám a beszédemből azt a részt, ami arról szól, hogy miből helyes és miből nem helyes politikai tőkét kovácsolni. Minden párt maga dönti el, hogy milyen témákkal akar politizálni és mikkel nem. (Bangóné Borbély Ildikó: Jaj! ‑ Közbeszólás a Jobbik padsoraiból: Pont te…) Engedje meg, hogy beszéljek érdemben az állami ellátásról ezen a téren és ennek az intézménynek a helyzetéről! Magyarországon ma 21 intézményben van hospice-szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy 21 hospice-ház vagy hospice-osztály van, vagy önálló intézmény, vagy pedig egy kórháznak egy ágya. Összesen körülbelül 250 ágyon van most Magyarországon hospice-ellátás; 65 hospice otthonápolási szolgálat működik; 87 telephelyen van országszerte ilyesfajta ellátás. A magyar állam gondoskodik minden palliatív ellátásra szoruló betegről, akár otthoni ápolásról, otthoni szakápolási szolgálatról van szó, akár fekvőbeteg-ellátásról, tehát kórházban lévő hospice palliatív osztályról. A tavalyi évben 5922 betegről gondoskodott az állam az Egészségbiztosítási Alapkezelőn keresztül, ami 174 ezer ápolási napot jelentett a hospice otthoni ellátás keretében. Ha az elmúlt egy év számait nézzük, az is 2864 ellátási esetet jelent.A magyar állam természetesen a Magyar Hospice Alapítvány számára is biztosítja egyrészről azt a támogatást, amit a NEAK-ból, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőből a többi szolgáltató is megkap, hiszen itt több szolgáltató van, nem egyetlenegy. Köszönjük az ő munkájukat, amit elvégeznek, és ennek a fedezeteként megkapják azt az állami támogatást, amit mindenki más is megkap. Ez évente körülbelül 60 millió forint. Ezen az állami támogatáson felül az elmúlt években az állam további 25 millió forint támogatást nyújtott (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.) ezen 10 ágyon való ellátásra, további kérésre pedig az egészségügyi államtitkár fog lépéseket tenni, hogy a hiányzó összeget miként tudja pótolni. Mindenkit szeretnék megnyugtatni, ebben a (Az elnök újból csenget.) házban is és a többi házban is mindenki biztonságban van, és meg fogja kapni ugyanazt az ellátást. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)
  • ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót államtitkár úrnak, emlékeztetem képviselő asszonyt, hogy az adott szöveget kell felolvasni a jövőben… (Közbeszólások az MSZP padsoraiból: Nem! Kérdésnél nem!) De bizony! (Bangóné Borbély Ildikó: Tartalmilag kell…) De a tartalomban nem volt több olyan elem, amit most nem akarok kiemelni. Köszönöm szépen. Megadom a szót államtitkár úrnak a válaszadásra.