• IKOTITY ISTVÁN (LMP): Igen. ELNÖK: Öné a szó, képviselő úr. IKOTITY ISTVÁN (LMP): Köszönöm, elnök úr, a szót. Tisztelt Ház! Hadd kezdjem azzal a felszólalásomat, hogy reagálok röviden Rétvári Bence múlt heti szavaira az ápolási díj összegével kapcsolatban. Az államtitkár úr akkor azt mondta, hogy a kormány jelentősen megemelte az ápolási díjat, s a hét évvel ezelőtti 20 ezer forintról 50 ezerre növelte annak összegét. Kénytelen vagyok ezt a csúsztatást most helyre tenni. 2011-ben az ápolási díj alapösszege 29 500 forint volt ‑ de nem 20 ezer, 29 500 ‑, ez 2017-ben a költségvetésben 31 ezer forint. Mind a kettő bruttó összeg, tehát sikerült bruttó 1500 forinttal emelni az összeget hét év alatt; 1500 forinttal. Igaz, hogy 2014-től bevezettek egy új kategóriát, és a kiemelt ápolási díj összege nettó 50 ezer forint, de ezt a közmunkabérnél is alacsonyabb összeget csak az ápolási díjban részt vevő 54 ezer embernek az ötöde kapja meg, ráadásul 2014 óta több mint egymilliárd forinttal csökkent az ápolási díjra fordított összeg, és közel 10 ezerrel kevesebben részesülnek ápolási díjban. Tehát önök nem többet, de egyre kevesebbet költenek az otthonápolásra. Egy kormány által rendelt kutatás szerint az ápolók átlagos jövedelme havi 40 ezer forint. Az ápolási díjban részesülők kétharmada nélkülöz, felük anyagilag is súlyosan deprivált, háromnegyedük nő, vagyis az otthonápolás is egy jellemzően nők által végzett, meg nem fizetett munka. Az LMP szerint az ápolásra, gondozásra szoruló embertársaink emberhez méltó és állapotuknak megfelelő ellátását biztosítani kell, lehetőség szerint otthon. Azt javasoljuk, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyhoz hasonlóan az ápolási munka is minősüljön teljes értékű munkaviszonynak, ezáltal biztosítotti jogviszonynak, és járjon érte legalább minimálbér. Támogatja‑e a kormány ezt a javaslatot? (Taps az LMP soraiban.)
  • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Jelenleg is, akik otthon ápolják a hozzátartozójukat, különböző pozitív, az ápolási díjon kívüli pozitív jogkövetkezményei vannak. Például az egészségügyi szolgáltatásra jogosulttá válnak, illetőleg az ápolási díj folyósítási időtartama szolgálati időként számítandó akkor, ha eléri valaki a nyugdíjkorhatárt. Tehát már ma, most is vannak pozitívumok ezzel kapcsolatban.Amire utaltam, tisztelt képviselő úr, hogy hu­szon-egynéhány ezer forint volt valóban az ápolási díj alapösszege akkor, amikor átvettük a kormányzás felelősségét, és minden téren, mind az alap-, mind az emelt összegű ápolási díjat megemeltük a Fidesz-KDNP-kormányzat időszakában, van, amit 10 százalékkal, van, amit 27 százalékkal. Ha valaki valóban egy súlyos betegségben szenvedő hozzátartozóját ápolta 2010 környékén, akkor 38 350 forintot kapott ezért, január 1-jétől pedig 58 680 forintot, tehát 38 ezer helyett 58 ezer forintot. Nem mondom azt természetesen, hogy ez az 58 ezer forint elegendő lenne, és ezt ne kellene továbbemelni. Egyetértek önnel abban, hogy ezt tovább kell emelni, de a korábbi kormányokhoz képest, amelyek 38 ezer forintig jutottak el húsz év alatt, mi az elmúlt időszakban erre egy akkora emelést tudtunk hozni, hogy kiemelt ápolási kategória jött létre, és a legnehezebb helyzetben levő 31 126 fő most már ezt az 58 680 forintot fogja kapni január 1-jétől. Ez azért már egy olyan eredmény szerintem, amit lehet értékelni. Nem mondom azt, hogy ezt a munkát nem kell tovább folytatni, mi is erre fogunk törekedni akár az otthonápolás területén, de említhetném a házi gondozás területét, ami hasonló probléma volt, mégiscsak sikerült 40 százalékkal az ebben részt vevőknek, erre jogosultak körét, és közben az ebben dolgozók számát pedig 100 százalékkal megemelni, hogy magasabb színvonalú legyen az ellátás. Minden téren igyekszik a kormány lépéseket tenni, de természetes, hogy ezen a téren is még van hova továbbemelni ezeket az összegeket. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • IKOTITY ISTVÁN (LMP): Államtitkár úr, még egyszer ismétlem, az, ami a kiemelt ápolási díj, ott valóban történt előrelépés, de ez mindössze 20 százalékát érinti azoknak, akikről szó van, a maradék 80 százaléknál ennek az emelésnek az összege mindössze 1500 forint 2011-2017 között. Tehát 29 500 forintról 31 ezer forintra növelték, ez 1500 forintot jelent hét év alatt. Ez egy nagyon-nagyon kicsi emelés, államtitkár úr, és 80 százalékukra ez vonatkozik. Mit lehet kezdeni? Államtitkár úr, meg tudja mondani? Kérem, válaszoljon, van lehetősége a viszonválaszban, hogy a 31 ezer forint bruttó mekkora összeg, mekkora összeget kapnak meg ezek az emberek, mekkora összegből kellene ezt a munkát ellátni? Kérem, számolja ki, államtitkár úr, és válaszolja meg, hogy meg lehet‑e ebből ezt tenni! (Taps az LMP soraiban.)
  • DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Hadd igazítsam helyre itt a létszámok kapcsán, mert nem valós adatokat mondott: messze nem 80 százalékról van szó az alapösszegű ápolási díjnál, 26 ezer fő van alapápolási díjon, 14 ezer fő van emelt és 13 126, mint az előbb is említettem, kiemelt ápolási díjon. (13.50)Ezek a különböző díjak attól függnek, hogy mekkora mértékű az a feladat, amit az otthonápolás keretei között valakinek meg kell tennie, tehát milyen mértékű az az egészségkárosodás, amivel az ápoltat el kell látni. De ahogy ön is láthatja, minél intenzívebb, minél nagyobb igénybevételnek vannak kitéve, mert ez mind fizikailag, mind lelkileg, a családnak pedig anyagilag is egy nagy megterhelés, annál nagyobb mértékű volt az emelkedés. A legnagyobb terhelésnél volt a legnagyobb az emelkedés: 38 ezerről 58 ezer forintra, de ahogy az előbb is mondtam, a kormány azon fog dolgozni, hogy ezeket a tételeket a továbbiakban is emelni tudja, szemben az elődeivel. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
  • ELNÖK: Tájékoztatom képviselő urat, hogy miniszterelnök úrnak a harmadik soron következő azonnali kérdések órájában kell válaszolnia.Tisztelt Országgyűlés! Ikotity István, az LMP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszteréhez: „Mikor ismerik el munkaviszonyként a családtagjukat otthon ápolók munkáját?” címmel. Miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása miatt válaszadásra Rétvári Bence államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem képviselő urat, hogy elfogadja‑e a válaszadó személyét, vagy személyesen miniszter úrtól kéri a választ.
  • ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megadom a szót Rétvári Bence államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!
  • ELNÖK: Köszönöm szépen államtitkár úr válaszát. Viszonválaszra megadom a szót képviselő úrnak. Öné a szó.
  • ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Viszonválasz illeti meg Rétvári Bence államtitkár urat. Öné a szó, államtitkár úr.